KATEGORIA ORAZ FORMA PRZYMIOTNIKÓW I NIEKTÓRYCH PRZYSŁÓWKÓW, WYRAŻAJĄCA POZIOM INTENSYWNOŚCI JAKIEJŚ CECHY (NAJCZĘŚCIEJ W PORÓWNANIU Z INNYMI OBIEKTAMI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPIEŃ to:

kategoria oraz forma przymiotników i niektórych przysłówków, wyrażająca poziom intensywności jakiejś cechy (najczęściej w porównaniu z innymi obiektami) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPIEŃ

STOPIEŃ to:

element struktury (sztucznej lub naturalnej) zorganizowanej wertykalnieschodkowo lubszczeblowo (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

szczebel, poziom, który coś zajmuje w przyjmowanej, ustalonej klasyfikacji (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

ocena, nota wystawiana uczniowi, informująca o poziomie jego wiedzy, najczęściej wyrażana liczbowo (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

poziom intensywności czegoś, wielkość, zakres jakiegoś zachowania, sytuacji lub wydarzenia (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

popularna podstawowa jednostka miary przyjmowana dla różnych skal, np. stopień Celsjusza, stopień pisma (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

element schodów (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

miejsce, szczebel w hierarchii w strukturach, w których obowiązują takie relacje (np. wojskowych, urzędniczych) (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

w muzyce: następny dźwięk skali albo gamy (na 7 lit.)STOPIEŃ to:

matematyczna jednostka miary kąta, która wynosi 1/360 kąta pełnego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA ORAZ FORMA PRZYMIOTNIKÓW I NIEKTÓRYCH PRZYSŁÓWKÓW, WYRAŻAJĄCA POZIOM INTENSYWNOŚCI JAKIEJŚ CECHY (NAJCZĘŚCIEJ W PORÓWNANIU Z INNYMI OBIEKTAMI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.873

STAN, GOLIZNA, TEOKRACJA, RAKOWATOŚĆ, CWIBAKÓWKA, BUKMACHERSTWO, BEJCA, TATAR, LEASING OPERACYJNY, BRZYDKIE KACZĄTKO, MAZUREK, TRAIL, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, SILUMIN, NAWAŁNIK BURY, MYSZOSKOCZKA MONGOLSKA, EKSTRALIGA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, STOPIEŃ SŁUŻBOWY, TYRANIA, KARBONATYT, CYKLOP, BARKAS, CHOROBA SCHILDERA, ADLER, STAWIDŁO, DRZEWIAK ZŁOTOGRZBIETY, CZAPLOWATE, BISZKOPT, LAMANTYNY, WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI, KOPIEC, PRZEDSZKOLE, PAKULARKA, WOLUNTARYZM, ŻÓŁW KASPIJSKI, JELEŃ WIRGINIJSKI, KANAPA, MYDŁODRZEW, PARA, APSITYRIA, MIĘKISZ ZASADNICZY, PAPIER KREDOWY, DWUDZIESTY PIĄTY, FLAWONOL, FINKA, CHORĄGIEW, RASOWOŚĆ, KOMODOR, WITRYNA, MASECZKA, DIETA, PRELUDIUM, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, ASYGNACJA, OGRANICZNIK, NOWOWIERCA, DEBRA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, RÓWNIK, NADZÓR BANKOWY, NATURA, RADA, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, PRZEWAGA, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, JANUSZ KORWIN-MIKKE, ROKOKO, NACZELNIK, SULFAFURAZOL, PIŁKARZYKI, PIGMENT, PEROKSYDAZA CHRZANOWA, WIETLICA SAMICZA, SHIRE, ROZGWIAZDA, BLASZKA, PRZYCZYNA FORMALNA, KOSTIUM, INTERFEROMETR MICHELSONA, SZTUKA LUDOWA, MATRYCA, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, WYTRAWNOŚĆ, UNIKAMERALIZM, OKRUCH, SZKUNER, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, CEBULA, DZIWONOS, KLASA, PRZĘŚLOWATE, KRĄŻENIE OGÓLNE, SMERFETKA, WARUNKOWANIE, POTWÓR, GLORIETA, CIĄGOTY, OLEJ, CHOMIK MANDŻUGARSKI, KATOLICYZM, LINIA LOTNICZA, SEGMENT, CIĄGUTEK, NIETOPERZE, KRATOWNICA, TITAN, REFLEKSOLOGIA, JEDNOKROTNOŚĆ, TRZECI BIEG, ŹRÓDŁO INFORMACJI, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, TUNIKA, STOPIEŃ, KONWERSJA , KORONKA, AUTOTEMATYZM, SUSZARKA, WŁOSKOŚĆ, SZYMBORSKA, BOLEC, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, ŁONIAK, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, UŁAŃSKA FANTAZJA, CECHY, FUNDUSZ ZASOBOWY, RZĘSOREK MNIEJSZY, DOLINA MARGINALNA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, FORMA PRZESTRZENNA, WYMIOTY, SZORY, LAPAROSKOPIA, DIALIZA POZAUSTROJOWA, OFICER, PILARKA RAMOWA, KRĘGARSTWO, MELON, DOTHRACKI, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, SCHOLARYZACJA, 2-AMINOETANOL, CZAS PRZESZŁY, SZLARA, WIGILIA, UTATSUZAUR, PROCES GLEBOTWÓRCZY, CIAPATY, DROBNICA, OJCOWSKOŚĆ, HARMONIZACJA, DEKADA, MARMUR, ŚWIAT, PÓŁCZARNY PAS, DZBANEK, PREZYDENCJALIZM, ORATORIUM, TRZYNASTY, TORFOWIEC NASTROSZONY, DOŚWIADCZENIE, TERYLEN, WYSMUKŁOŚĆ, KRÓLOWA MATKA, PISMO WĘZEŁKOWE, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, NÓŻ, ROWEK, DŻEMIK, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, INNSBRUCK, KALENDARZ, CHLEB, PANADA, MYSZOSKOCZEK MONGOLSKI, STRAŻ MIEJSKA, MIEJSKOŚĆ, STERLET, PRZEOR, WYNATURZENIE, SHOGUN, ANALIZA FINANSOWA, WYDATEK OSOBOWY, WYMÓG, CHIPPENDALE, GOSPODARSTWO LEŚNE, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, KOMBAJN GÓRNICZY, SADYSTA, SIEWRUGA, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, PENIS, DATARIA, PIERÓG KARELSKI, BEKON, GRADACJA, MĘTNOOKI, LUSTRO, SZWEDY, HOMINIDY, STOPIEŃ WYŻSZY, ETYKA, ANTYHUMANIZM, BIEGANINA, POLISOLOKATA, NIEPROFESJONALNOŚĆ, WAMPIR, GOLFIK, FLAMING MAŁY, PRION, SAFARI, MORZE AZOWSKIE, AGA, INTERWENCJA PROCESOWA, CHUSTA, KOŃ POZNAŃSKI, LOTNICTWO, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, SZCZUR ŚNIADY, DZIAŁKA REKREACYJNA, MORALNOŚĆ, ODDZIAŁ, JEZIORO MEZOTROFICZNE, CZAPLA TRÓJBARWNA, ANALFABETA, GRZAŁKA, WOTUM NIEUFNOŚCI, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, PRAWO TALIONU, LANGUR WSPANIAŁY, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, BALSAM, SAŁATA KRUCHA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, ŚCIĘCIE, KSIĄŻECZKA, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, SŁUŻBA ZASADNICZA, ARYTMOMETR, MOBILEK, JELARANG, DRZEWO MASTYKSOWE, MANTA, ZADRAPNIĘCIE, RAGLAN, UTA, KISMET, PAWIAN CZAKMA, KALKA, ŻĄDZA, PŁASKONOS, KOREANKA, ELEKTROWNIA ATOMOWA, KLEKOTKA, CIĄGUTKA, DWUDZIESTY DRUGI, ZBÓJNIKOWATE, URUBU CZARNY, KRAKOWIAN, KORMORAN BIAŁOLICY, MASTURBACJA, MAZER, JĘZYK AFRYKANERSKI, GAWIALOWATE, KOLEC, GAD, KRYMINAŁ, DOCHÓD REALNY, JANUSZ, FANPAGE, CZŁONEK, KLER PARAFILANY, PRAKTYKA RELIGIJNA, WĄTROBIANKA, DELATOR, PŁYN ETYLOWY, KLUG, KOBYŁKA, ZWIERZYNA DROBNA, JEDNOSTKA OSADNICZA, BALERON, BRĄZOWY PAS, POWIERNICTWO, BARSZCZ UKRAIŃSKI, BUDKA LĘGOWA, STARSZY SZEREGOWY, KOMPANIA HONOROWA, TRANSPORTER, SONDA, SZATANISTA, MŁODA KREW, STÓŁ GIMNASTYCZNY, SZAFUNEK, OTWARTOŚĆ, KOPUŁKA, PENETRACJA GENU, DIATONIKA, ?FORMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.873 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KATEGORIA ORAZ FORMA PRZYMIOTNIKÓW I NIEKTÓRYCH PRZYSŁÓWKÓW, WYRAŻAJĄCA POZIOM INTENSYWNOŚCI JAKIEJŚ CECHY (NAJCZĘŚCIEJ W PORÓWNANIU Z INNYMI OBIEKTAMI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA ORAZ FORMA PRZYMIOTNIKÓW I NIEKTÓRYCH PRZYSŁÓWKÓW, WYRAŻAJĄCA POZIOM INTENSYWNOŚCI JAKIEJŚ CECHY (NAJCZĘŚCIEJ W PORÓWNANIU Z INNYMI OBIEKTAMI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPIEŃ kategoria oraz forma przymiotników i niektórych przysłówków, wyrażająca poziom intensywności jakiejś cechy (najczęściej w porównaniu z innymi obiektami) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPIEŃ
kategoria oraz forma przymiotników i niektórych przysłówków, wyrażająca poziom intensywności jakiejś cechy (najczęściej w porównaniu z innymi obiektami) (na 7 lit.).

Oprócz KATEGORIA ORAZ FORMA PRZYMIOTNIKÓW I NIEKTÓRYCH PRZYSŁÓWKÓW, WYRAŻAJĄCA POZIOM INTENSYWNOŚCI JAKIEJŚ CECHY (NAJCZĘŚCIEJ W PORÓWNANIU Z INNYMI OBIEKTAMI) sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - KATEGORIA ORAZ FORMA PRZYMIOTNIKÓW I NIEKTÓRYCH PRZYSŁÓWKÓW, WYRAŻAJĄCA POZIOM INTENSYWNOŚCI JAKIEJŚ CECHY (NAJCZĘŚCIEJ W PORÓWNANIU Z INNYMI OBIEKTAMI). Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast