FORMA NARRACJI, PRZEDSTAWIAJĄCA DANE WYDARZENIA BEZ ZACHOWANIA PERSPEKTYWY CZASOWEJ, ŁĄCZĄC WIEDZĘ HISTORYCZNĄ Z FIKCJĄ LITERACKĄ I TENDENCJĄ DO MORALIZATORSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NARRACJA KRONIKARSKA to:

forma narracji, przedstawiająca dane wydarzenia bez zachowania perspektywy czasowej, łącząc wiedzę historyczną z fikcją literacką i tendencją do moralizatorstwa (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA NARRACJI, PRZEDSTAWIAJĄCA DANE WYDARZENIA BEZ ZACHOWANIA PERSPEKTYWY CZASOWEJ, ŁĄCZĄC WIEDZĘ HISTORYCZNĄ Z FIKCJĄ LITERACKĄ I TENDENCJĄ DO MORALIZATORSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.970

HAWELOK, PRZYSPIESZENIE, ŁAGODNOŚĆ, ART BRUT, ANIWERSARZ, HUMORESKA, EKONOMIA POZYTYWNA, DZIKI LOKATOR, AZYMUT ASTRONOMICZNY, SPOKÓJ, MIESZANA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, WPIERDOLKA, GROCH Z KAPUSTĄ, BIAŁY WYWIAD, AMATOR, FORMA, DNIÓWKA, RÓWNOŚĆ, AUKCJA, WIRGINAŁ, CARAVANING, SZMIRA, MULTILATERALIZM, ANALITYKA BIZNESOWA, LEŻANKA, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, POSTĘPAK, KOKILKA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, STOPIEŃ, KOD ROZWINIĘTY, INSTRUMENT FINANSOWY, KOMENTARZYK, NĘDZNIK, KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA, BAZIA, FORMALISTKA, KOŁPAK, WIDZOWNIA, SKAT, STYCZNA, PISMO OBRAZKOWE, KARATEKA, BIAŁY BEZ, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, KONŻUKATOR, ROZWAŻNOŚĆ, SAFARI, WYDOLNOŚĆ, SYSTEM ARGENTYŃSKI, STRACH BIERNY, BERET, CZAS GRAMATYCZNY, MITRA, KOZAK, CZÓŁENKO, KARAWANING, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, FOSFORAN PIRYDOKSALU, HISTORIA, NARRACJA KRONIKARSKA, ZNAK TOWAROWY, PLATFORMA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, WOLANT, ICHTIOSTEGA, DOWOLNOŚĆ, BOSCH, FORMA ODLEWNICZA, STAND-UP, TEREN OTWARTY, EPIZOD, FORMA, SYSTEM ORGANÓW, CECHA PODZIELNOŚCI, REEDUKATOR, GRAF PROSTY, HUTTYJSKI, EUFORIA, KOLONIA, AKINEZJA, KANCONETA, RAPTULARZ, AKCESJA, PŁACZKA, IMPAS, ŁAKNIENIE, AUTOTEMATYZM, FOTOGRAM, BETONOWA PUSTYNIA, FORMA PROSTOKĄTNA, CZTEROPOLÓWKA, KIBOLSTWO, KONIUNKTIWUS, CHROMOSOM, SZYBOWIEC, ORTOEPIA, ZDECYDOWANIE, ANALIZA WYMIAROWA, FIRN, MEGALIT, BEZLIST OKRYWOWY, PERFORMATYWNOŚĆ, TARADAJKA, GRZESIEK, ZWIASTUN, MAPA PRZEGLĄDOWA, ZASIĘG, OFERMA, GWARANCJA BANKOWA, WSTECZNICTWO, BLOK KONTYNENTALNY, GERBAULT, REID, KWIZ, WIDOWNIA, MODRZEW EUROPEJSKI O DUŻYCH SZYSZKACH, DAO, ŁASKAWY CHLEB, WOKALIZA, MODRZEW EUROPEJSKI KOLUMNOWY, GRA LOSOWA, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA, DANE TELEADRESOWE, PALCAT, MAKRO, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, WIECZNE NIEODDANIE, DZIENNIK, PRZEDDZIEŃ, POWIEŚCIDŁO, CHODZĄCA ENCYKLOPEDIA, KONFISKATA, SAM, SATELITA, ODLEGŁOŚĆ, KOŁA, DROBNICOWIEC, ERPEG, PRZELICZNIK, ŚRODKOWY PALEC, REPUBLIKA BOTSWANY, CHLEB KLASZTORNY, PEJZAŻ, PUNKT, NARRACJA POLIFONICZNA, WOLONTARZ, BAROMETR, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, MANTO, SUPINUM, VIOLA DA BRACCIO, UNIŻENIE, WIATRAKOWIEC, BALON, DEALPACK, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, NIJAKOŚĆ, FANTAZJA, TERYTORIALNOŚĆ, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, PODATEK, GŁOSKA USTNA, WYWÓD GENEALOGICZNY, ŻYCIE KONSEKROWANE, SKALENOEDR, MAYER, WYRAZ, PRELUDIUM, PIRACTWO INTELEKTUALNE, MODRZEW EUROPEJSKI CZERWONY, CWIBAKÓWKA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, TAO, DIYERTIMENTO, AKREDYTACJA, BOTTOMLESS, OTWARCIE, PLANISFERA, SKALICA, DETAL, HISTORYZM MASKI, PRÓBA ZEROWA, WSPÓŁUCZENNICA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, DOPING, GNUŚNOŚĆ, GAWĘDA SZLACHECKA, ZACHOWANIE, ŚWIĄTYNIA HYPERTRALNA, CHRZESTNA, NEGATYW, REMONT BIEŻĄCY, MARCOWY DOCENT, UROCZYSTOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, KOSSAK, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, CUKIER TRZCINOWY, WAKAT, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, SZCZENIACKOŚĆ, DRUK ULOTNY, SZAŁAS, POGŁÓWNE, KARABINEK PNEUMATYCZNY, LICENCJA OTWARTA, POWIEŚĆ REPORTAŻOWA, PERYPATETYK, BEZSZKODOWOŚĆ, MORSZCZUK ŚRÓDZIEMNOMORSKI, BLEZER, NIECKA ABLACYJNA, KURS, SEKS ANALNY, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, SZPICAK, IMPULSYWNOŚĆ, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, KARDIOIDA, MIEJSCOWNIK, ROSZCZENIE, FIGARO, POLIETYLEN, TEOKRACJA, SIEROTA ZUPEŁNY, LEWUS, WOLNA WOLA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, HANDEL ZAMIENNY, MYCKA, STRÓJ ADAMA, LATAJĄCY UNIWERSYTET, BATYSFERA, UNIKAMERALIZM, HASZTAG, FORMA KWADRATOWA, HASHTAG, MODRZEW EUROPEJSKI O MAŁYCH SZYSZKACH, HIPOTEKA KAUCYJNA, STOŁECZEK, ABSOLUTYZM OŚWIECONY, PRYMITYW, WŁÓCZĘGA, DIATEZA, DOLA, FILOZOF, DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ZWIERZĘTA, KALKA, HUTTAŃSKI, MONOLOG WYPOWIEDZIANY, UJŚCIE, STREAMING, SWEET, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, NAGANNOŚĆ, ZĄBEK, MASZT, SZABLON, RYNEK WTÓRNY, MLECZAN ETAKRYDYNY, PÓŁSZOREK, KURIEREK, DERELIKCJA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SCHABOSZCZAK, KSZTAŁT, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, MINISTER BEZ TEKI, EKSHIBICJONISTA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, ATRYBUCJA GLOBALNA, KOMPARYCJA, PRZEBIEG UTAJONY, PIRACTWO, MŁYNOWY, UROCZYSTOŚĆ, DŻEZ, DYMNA CHATA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, WALCZYK, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, UTRACJUSZ, RPG, ŚLEPA PRÓBA, STRZECHWOWCE, MACZUGOWIEC, SAMOWYLECZENIE, ERUDYTA, SOLUT, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, WYWÓZKA, FAFUŁA, SOLO, STAROHISZPAŃSKI, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, DWUŚCIAN, ZGROMADZENIE, ?SANDBOX.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.970 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA NARRACJI, PRZEDSTAWIAJĄCA DANE WYDARZENIA BEZ ZACHOWANIA PERSPEKTYWY CZASOWEJ, ŁĄCZĄC WIEDZĘ HISTORYCZNĄ Z FIKCJĄ LITERACKĄ I TENDENCJĄ DO MORALIZATORSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA NARRACJI, PRZEDSTAWIAJĄCA DANE WYDARZENIA BEZ ZACHOWANIA PERSPEKTYWY CZASOWEJ, ŁĄCZĄC WIEDZĘ HISTORYCZNĄ Z FIKCJĄ LITERACKĄ I TENDENCJĄ DO MORALIZATORSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NARRACJA KRONIKARSKA forma narracji, przedstawiająca dane wydarzenia bez zachowania perspektywy czasowej, łącząc wiedzę historyczną z fikcją literacką i tendencją do moralizatorstwa (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NARRACJA KRONIKARSKA
forma narracji, przedstawiająca dane wydarzenia bez zachowania perspektywy czasowej, łącząc wiedzę historyczną z fikcją literacką i tendencją do moralizatorstwa (na 19 lit.).

Oprócz FORMA NARRACJI, PRZEDSTAWIAJĄCA DANE WYDARZENIA BEZ ZACHOWANIA PERSPEKTYWY CZASOWEJ, ŁĄCZĄC WIEDZĘ HISTORYCZNĄ Z FIKCJĄ LITERACKĄ I TENDENCJĄ DO MORALIZATORSTWA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - FORMA NARRACJI, PRZEDSTAWIAJĄCA DANE WYDARZENIA BEZ ZACHOWANIA PERSPEKTYWY CZASOWEJ, ŁĄCZĄC WIEDZĘ HISTORYCZNĄ Z FIKCJĄ LITERACKĄ I TENDENCJĄ DO MORALIZATORSTWA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x