FORMA CZASOWNIKA WYRAŻAJĄCA UMIEJSCOWIENIE W CZASIE CZYNNOŚCI W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE ZDANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMIESŁÓW NIEODMIENNY to:

forma czasownika wyrażająca umiejscowienie w czasie czynności w stosunku do czynności określonej przez orzeczenie zdania (na 19 lit.)IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY to:

forma czasownika wyrażająca umiejscowienie w czasie czynności w stosunku do czynności określonej przez orzeczenie zdania (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA CZASOWNIKA WYRAŻAJĄCA UMIEJSCOWIENIE W CZASIE CZYNNOŚCI W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE ZDANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.664

WOLANIE, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ZORZA, CHORDA, AUROR, TELEMARK, JĘZOR OSUWISKOWY, FAKTORYZACJA, GRYPA AZJATYCKA, MILICJA, EKWILIBRYSTYKA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, DŻEZÓWKI, KASZA PERŁOWA, LITERATURA LAGROWA, ODSTĘP CZASOWY, AGREGAT POMPOWY, IMIR, ANTYFRAZA, POWIATÓWKA, MARKGRAF, HIDŻAB, GARKUCHNIA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, KĄPIEL, ABOLICJA, TWIERDZENIE CANTORA, NARZĄD KRYTYCZNY, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, KOKILA, DOKTOR HONORIS CAUSA, IRREDENTYZM, ZARAZA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, TEKA REDAKCYJNA, ODŁÓG, DETEKTOR AKTYWACYJNY, GEHENNA, KULOMETRIA, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PLAZMA ZARODKOWA, TUNDRA, KURS, KAGURA, KONIDIUM, PALATOGRAM, LOGIKA TRÓJWARTOŚCIOWA, TERCJA, KWEF, DIALOG KONKURENCYJNY, SZKAPLERZ, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ULGA UCZNIOWSKA, GARDZIEL, DRABINA ANALGETYCZNA, OMLET, ANGARTA, DUJKER ABBOTTA, DIAGONAL, POSTSCRIPT, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, RZEMIEŚLNICTWO, RYNNA SUBGLACJALNA, WIRUSY SSDNA, PYTEL, MODRZEW EUROPEJSKI RÓŻOWY, UDŹWIG, ZAKAZANY OWOC, DESKTOP PUBLISHING, SAFARI, OSAD ABYSSALNY, KURAŚ, POŁAĆ, ŁUK MONGOLSKI, KOORDYNACJA, CZASOWNIK, JĘZYK MIGOWY, ANALIZA FINANSOWA, PROJEKTOR FILMOWY, KWIZ, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, OSTATNIA POSŁUGA, PROKLAMACJA, ŻŁÓB LODOWCOWY, KADETT, PRZEBITKA, FUNDA, AVENSIS, KONWENANSE, ZMOWA MILCZENIA, TERMITIERA, OKNO ATMOSFERYCZNE, WYKAZ, KARMEL, JEDNOSTRONNOŚĆ, SEKS ANALNY, DUBLET, ABSZTYFIKANT, KOŁPAK, GAULEITER, KNEBEL, STOPA LĄDOLODU, KOMPILACJA, TWINNING, WIKARYZM, GODZINA REKTORSKA, HOTENTOCKI, GAZY, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, DRAMAT MUZYCZNY, KALKULATOR, RYGORY, POZYCJA BALETOWA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, SŁOWO, SERIA WYDAWNICZA, INHIBICJA, MLEKO W PROSZKU, PARAGONIK, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, PARADOKS GRAWITACYJNY, KARLIK KUHLA, OKRES PRZEDRZYMSKI, SPRZĄCZKA, MIKROSATELITA, KASZKIET, BERMYCA, WILKA BANKSA, PRAWO PODMIOTOWE, ANOKSJA, KREDYT STUDENCKI, DYKTATURA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, GOŚCINNY WYSTĘP, LEGWAN GŁUCHY, WCZASY PRACOWNICZE, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, LIDO, ZGORZEL, CWAJNOS, WYLOT, HELMINTOLOGIA, OBRZĘD, ŚW. METODY, UTARG KRAŃCOWY, PŁYN RINGERA, MISJE, USŁUGA OBCA, PIKNOMETR, TERMIN INSTRUKCYJNY, BŁĘKIT THÉNARDA, STOPNIOWALNOŚĆ, TAPEŻARY, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, MODRZEW EUROPEJSKI O MAŁYCH SZYSZKACH, BASILEUS, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, WYROK NAKAZOWY, KATANA, HONOROWY GOL, USTĘPSTWO, NÓŻ FIŃSKI, ARTYKUŁ WIARY, ARUMUŃSKI, KORNET, PIASEK SANDROWY, REGULACJA CEN, PODANIE, PSKÓW, HUCZEK, FARAMUSZKA, PRZECIWCIAŁO, SAMOWOLKA, TRYB OZNAJMUJĄCY, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, POLOWANIE, SUBIEKT, WIZG, PRZEPĘD, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, SUPERKLIENT, FORMA, HOMAGIUM, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, EPIDEMIOLOGIA, KWATERA OKIENNA, SIOGUN, CZARNA FEBRA, KIT PSZCZELI, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, ADRES HOŁDOWNICZY, USŁUGA INTERNETOWA, ŚWIATOWOŚĆ, INTROSPEKCJONIZM, KLINGOŃSKI, ESCUDO GWINEJSKIE, STRZEMIĘ, AWANGARDA, MARKOTNOŚĆ, BURKA, HIPERINFLACJA, JUMPER, KOALICYJKA, PODPINKA, SYBIRSKI, HOPLON, TSUNAML, POHYBEL, INTENSJONALNOŚĆ, DERYWACJA FLEKSYJNA, POKARM, WORCZAKOWATE, AMORTYZACJA LINIOWA, POPRZEDNICZKA, ODLEW, WYPADKOWOŚĆ, ŚWIĘTOPIETRZE, CZAS WOLNY, TWIERDZENIE TOEPLITZA, NADŚWIADOMOŚĆ, ZAMIEĆ, ROLLS-ROYCE, CHOROBA LUTZA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, CHÓR, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, KONTROLA INSTANCYJNA, SPEKTROMETRIA MASOWA, BIOTA, BEZPOWROTNOŚĆ, ASTRA, OKO OPATRZNOŚCI, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ASPEKT, BLANKERS, JĘZYK BEMBA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, SAŁATA MASŁOWA, WCIOS, ENOSIS, WAŁ BRZEGOWY, PRÓG RZECZNY, TOALETA, DUR OSUTKOWY, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, ANION, UŚCISK, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, LORIA, MASZYNA TURINGA, PITEKANTROPUS, BIGBIT, ŚWIETLÓWKA, SZMAJSER, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, TERMINATOR, WIKKA, KRETOWISKO, CHOROBA KŁUSOWA, NOTACJA DIRACA, HARAD, MASZYNA ŻAKARDOWA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, NIEUWAŻNOŚĆ, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, MONITOR, KOŚCIÓŁ, TRAWIENIE, ROZGRZESZENIE, KUC FELIŃSKI, KOLABORANT, SHARAN, BANDOLET, BLOK KONTYNENTALNY, MINISTER BEZ TEKI, LIBERALIZM SOCJALNY, NADPRZESTRZEŃ, SKAŁA OSADOWA, SAKS, GŁOS SUMIENIA, SYGNAŁÓWKA, TEATR ULICZNY, MONAR, BOZON W, POSIEDZENIE, ÚLAIRI, ROZETKA, SZEW, SZKAPLERZ, ŻÓŁW OLIWKOWY, BIOPOLIMER, ŁADNICZKA OKAZAŁA, REZYDENT, ŁACZA, CZARA GŁOSOWA, PRZESŁONA, SŁOWO MASZYNOWE, SZKŁO MĄCONE, ?REFORMA ROLNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.664 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA CZASOWNIKA WYRAŻAJĄCA UMIEJSCOWIENIE W CZASIE CZYNNOŚCI W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE ZDANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FORMA CZASOWNIKA WYRAŻAJĄCA UMIEJSCOWIENIE W CZASIE CZYNNOŚCI W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE ZDANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMIESŁÓW NIEODMIENNY forma czasownika wyrażająca umiejscowienie w czasie czynności w stosunku do czynności określonej przez orzeczenie zdania (na 19 lit.)
IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY forma czasownika wyrażająca umiejscowienie w czasie czynności w stosunku do czynności określonej przez orzeczenie zdania (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMIESŁÓW NIEODMIENNY
forma czasownika wyrażająca umiejscowienie w czasie czynności w stosunku do czynności określonej przez orzeczenie zdania (na 19 lit.).
IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY
forma czasownika wyrażająca umiejscowienie w czasie czynności w stosunku do czynności określonej przez orzeczenie zdania (na 20 lit.).

Oprócz FORMA CZASOWNIKA WYRAŻAJĄCA UMIEJSCOWIENIE W CZASIE CZYNNOŚCI W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE ZDANIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - FORMA CZASOWNIKA WYRAŻAJĄCA UMIEJSCOWIENIE W CZASIE CZYNNOŚCI W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ ORZECZENIE ZDANIA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x