LEK Z GRUPY BLOKERÓW H2, HAMUJĄCY WYDZIELANIE KWASU SOLNEGO PRZEZ KOMÓRKI OKŁADZINOWE ŻOŁĄDKA; BYŁA PIERWSZYM LEKIEM Z TEJ GRUPY; OBECNIE W POLSCE CYMETYDYNA ZOSTAŁA WYCOFANA Z LECZNICTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYMETYDYNA to:

lek z grupy blokerów H2, hamujący wydzielanie kwasu solnego przez komórki okładzinowe żołądka; była pierwszym lekiem z tej grupy; obecnie w Polsce cymetydyna została wycofana z lecznictwa (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK Z GRUPY BLOKERÓW H2, HAMUJĄCY WYDZIELANIE KWASU SOLNEGO PRZEZ KOMÓRKI OKŁADZINOWE ŻOŁĄDKA; BYŁA PIERWSZYM LEKIEM Z TEJ GRUPY; OBECNIE W POLSCE CYMETYDYNA ZOSTAŁA WYCOFANA Z LECZNICTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.466

WYMIOTY, SALCEFIA, RARÓG, HALSZTUK, BÓBR ZWYCZAJNY, SOŁA, KONCERT, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, MIĘSOPUST, NAGÓRNIK, HERMA, VOTUM, RAFA KORALOWA, KOLATOR, WAGNER, ZABORÓW, MASZYNKA, DUR RZEKOMY, IMMUNITET SĄDOWY, PRAWO, EGZEKUTYWA, NACIEK, MARZEC '68, WYŁADOWANIE ULOTOWE, RUDKI, ZESTAWIENIE, ŻÓŁTAK, ARCHIMANDRYTA, OWADOPYLNOŚĆ, BARBET, GERMAŃSKI, POMYŁKA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, BŁYSZCZ MIEDZI, GARBNIK, JĘZYK KOREAŃSKI, DIUGONIE, BANKOWOŚĆ MOBILNA, PIROKSYKAM, IZBICKO, KOŁO MAŁE, SULFONIAN, JÓZEK, CZŁON RÓWNORZĘDNY, TEMPURA, REGENT, OSEŁEDEC, KOMPSOZUCH, BIELINEK BYTOMKOWIEC, KOŃ ANGLOARABSKI, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, WIKARIUSZ GENERALNY, MAIL, AZOTAN(III) AMONU, HARCERKA ORLA, PARATYFUS, GŁOS, OSŁONKA RDZENNA, SEMITYSTA, EBRO, TURANOWIE, DRZEWORYT, SZENILA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, SURMA, MIĘKKI ENTER, REFLEKTOR, NOSOROŻEC JAWAJSKI, NAPÓJKA ŁĄKÓWKA, WIĄZ, BRYŁA KORZENIOWA, REZEDA, MIEDZIOWIEC, BERGAMOTKA, PROTRYPTYLINA, FRANIA, KOŁNIERZ, PRAWO JOULE'A, CZARNA PORZECZKA, SKAUT, MANGANOWIEC, USZKO, ŚCISKACZ, BUDDYZM TYBETAŃSKI, ŚWIECA, LIAS, SPOTKANIE MODLITEWNE, HEJNAŁ, PSEUDOPALATUS, OBRÓT WTÓRNY, RAPORT FISCHLERA, HIBERNACJA, MACHORKA, NIEBIELISTKA, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, FLUWASTATYNA, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, BRZOST, OSPA KRWOTOCZNA, ANKIETA, JODAN(III), ELEKTROLOKACJA CZYNNA, BANDOLET, KRATKA ŚCIEKOWA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, PARALAKSA, SZTUCZNY LÓD, TUNDRA, SULFONAMID, MEGALIT, HORTENSJA, SAFIAN, NIDERLANDZKI, PRZEPUST, LOT CZARTEROWY, RAK PRĘGOWANY, JASNOŚĆ, DALMIERZ OPTYCZNY, KOPERTA, AMORAITA, GIPS, CZYSTY AKT, AMPUŁA, WIATR HALNY, PO, JUKAGIRKA, PIES OGRODNIKA, BORÓW, TRIAL, KARTACZ, CYJANEK, PERKOZEK TRÓJBARWNY, FALABELLA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, ZIEMIA NICZYJA, MOWA OSKARŻYCIELSKA, PRZYCISK, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, EKUMENA, IMMUNIZACJA CZYNNA, NADPRZESTRZEŃ, MIĘTA PIEPRZOWA, SŁAWNO, PILŚŃ NERWOWA, PODKOMORSTWO, STRUKTURA DECYZYJNA, WISŁA, CHROMIAN, WĄTPLIWOŚĆ, DŻUBBA, ZROSTNICZEK WYSMUKŁY, MONKONOZAUR, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, KUC CONNEMARA, PODEJŹRZON MARUNOWY, BROMEK METYLU, ARIANIE, SULFAMID, MARKER NOWOTWOROWY, TRICHLOROMETIAZYD, PRZYŁBICA, KWIATECZEK, SKUA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, BIELIZNA, CZAKUELA WYSPOWA, GAZY, KANCLERZ, POSAG, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, STRUMIEŃ, ZJAWISKO FARADAYA, PIELĘGNIARKA, SUPERKLIENT, ANTYFONA, PIRAMIDA NERKOWA, HOMOEROTYZM, ZAPALAZAUR, SEKSTOLA, FORMIZM, PACHCIARZ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, MEJOZA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, HERMANÓW, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, LINGWETKA, REGIMENTARZ, PARAZYTOZA, CHIŃSZCZYZNA, TWIERDZENIE KRULLA, LIMETA, REGUŁA MINIMAKSU, NARKOLEPSJA, PRZEDMIOT, ROBOTY PUBLICZNE, DYSK GALAKTYCZNY, ŁĘG, WIKARYZM, CHRZEST, DONIESIENIE, FILM HISTORYCZNY, KAPELUSZ KARDYNALSKI, OSA, JAWORZE, ANDROGINIZM, PALEOGEN, PĘDZLICZEK CHIŃSKI, SMERF, CYKL REPRODUKCYJNY, SILNIK SYNCHRONICZNY, WRZÓD TRAWIENNY, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, JEZIORO ENDOREICZNE, WYSŁANNICA, DZIEKANÓW LEŚNY, PŁASKLA, MIKROCYSTYNA, PATENT EUROPEJSKI, ZALEW, SYLUR, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, CZAS, JEKIMOW, NIEUMARŁY, AKROCYJANOZA, SYMPOZJON, EROZJA, AZYMUT, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, MASAJ, KOSMOS, JAJO, PASZTUNKA, NOWONIKOŁAJEWSK, SALTO, WELWET, SIARCZAN, WYRAKI, LAS DESZCZOWY, ŻYWA LEKCJA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, PION, GRZYBEK KEFIROWY, BAKTERIOLIZYNA, GETTO TRANZYTOWE, PIRÓG, RYJÓWKA BIAŁOWIESKA, JARMUŁKA, OWADOPYLNOŚĆ, PRZEPAD, SZYPUŁKA, RUM, PANEW, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, KOŁO WERTYKALNE, ALMIKI, MAŚLNICZKA, HYDRALAZYNA, PENDENT, OPĘTNIK, JODŁA, MYSZ DOMOWA, CZAPRAK, PILOTKA, BRYLE, SAN, DROGA POŻAROWA, INTERWIZJA, USŁUGA OBCA, JARZĄB, ŚWIECA, TYFUS PLAMISTY, BUCHTY, ŚW. METODY, WEJMUTKA, ANALIZA REGRESJI, PANTOFELNIK, WKŁAD DEWIZOWY, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, SABOT, POŁUDNICE, SOCJALIZM REALNY, BUŁAWNIK, FASOLA ADZUKI, STILBIT, ROBOTA, POŁUDNIK ZEROWY, CHINA, OWADZIARKA, GABINET CIENI, TYBET, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, INFOKIOSK, BŁONA DOPOCHWOWA, SUKA BIŁGORAJSKA, PROTEGA, POWIERNICTWO, ?PILENTUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.466 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK Z GRUPY BLOKERÓW H2, HAMUJĄCY WYDZIELANIE KWASU SOLNEGO PRZEZ KOMÓRKI OKŁADZINOWE ŻOŁĄDKA; BYŁA PIERWSZYM LEKIEM Z TEJ GRUPY; OBECNIE W POLSCE CYMETYDYNA ZOSTAŁA WYCOFANA Z LECZNICTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK Z GRUPY BLOKERÓW H2, HAMUJĄCY WYDZIELANIE KWASU SOLNEGO PRZEZ KOMÓRKI OKŁADZINOWE ŻOŁĄDKA; BYŁA PIERWSZYM LEKIEM Z TEJ GRUPY; OBECNIE W POLSCE CYMETYDYNA ZOSTAŁA WYCOFANA Z LECZNICTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYMETYDYNA lek z grupy blokerów H2, hamujący wydzielanie kwasu solnego przez komórki okładzinowe żołądka; była pierwszym lekiem z tej grupy; obecnie w Polsce cymetydyna została wycofana z lecznictwa (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYMETYDYNA
lek z grupy blokerów H2, hamujący wydzielanie kwasu solnego przez komórki okładzinowe żołądka; była pierwszym lekiem z tej grupy; obecnie w Polsce cymetydyna została wycofana z lecznictwa (na 10 lit.).

Oprócz LEK Z GRUPY BLOKERÓW H2, HAMUJĄCY WYDZIELANIE KWASU SOLNEGO PRZEZ KOMÓRKI OKŁADZINOWE ŻOŁĄDKA; BYŁA PIERWSZYM LEKIEM Z TEJ GRUPY; OBECNIE W POLSCE CYMETYDYNA ZOSTAŁA WYCOFANA Z LECZNICTWA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - LEK Z GRUPY BLOKERÓW H2, HAMUJĄCY WYDZIELANIE KWASU SOLNEGO PRZEZ KOMÓRKI OKŁADZINOWE ŻOŁĄDKA; BYŁA PIERWSZYM LEKIEM Z TEJ GRUPY; OBECNIE W POLSCE CYMETYDYNA ZOSTAŁA WYCOFANA Z LECZNICTWA. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x