ZESPOLENIE LUDZI I ŚRODKÓW MATERIALNYCH W CELU REALIZACJI OKREŚLONYCH ZADAŃ, WYODRĘBNIONE W POSTACI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ WYPOSAŻONEJ PRZEZ PRAWO (PRZEPISY PRAWA CYWILNEGO) W OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSOBA PRAWNA to:

zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPOLENIE LUDZI I ŚRODKÓW MATERIALNYCH W CELU REALIZACJI OKREŚLONYCH ZADAŃ, WYODRĘBNIONE W POSTACI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ WYPOSAŻONEJ PRZEZ PRAWO (PRZEPISY PRAWA CYWILNEGO) W OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.041

INTELIGENCJA WERBALNA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, SZYKANA, OBRZEŻE, KATAROWIE, MANTYKA, DOBRO FINALNE, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, ATAMAN NAKAŹNY, POTENCJAŁ RYNKOWY, ATMOSFERA, KONTROLA DOSTĘPU, MOLESTACJA, DZIKI MIÓD, PRZESZUKANIE, SZEFOWA KUCHNI, KOSMOS, ZBYWALNOŚĆ, ACHEIROPOIETOS, FILARIOZA, OSĄDZICIEL, ALASKA, EGALITARYSTA, MESJANIZM, EROZJA RZECZNA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, DROBNICA, WYDEREK, PRYSZNIC, CIŚNIENIE, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, LEGIONISTA, KOLORY PAŃSTWOWE, WIATRY, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, CZAKROTERAPIA, ARGO, POTRZEBUJĄCY, SWAP PROCENTOWY, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, REWIA, ETOS, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, CZERPACZ PATALASA, FILTR WIENERA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, GIAUR, WIDEŁKI, HEJT, STATUS SPOŁECZNY, TABOR, WŁADCA ABSOLUTNY, KWASZONKA, ROK GWIAZDOWY, ZAKRES ZNACZENIOWY, SKAŁA OSADOWA, WEKSEL WŁASNY, PEDOGENEZA, BĄK, PSEUDOARTYSTA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, STOMATOLOG, GMERK, RATOWNIK GÓRNICZY, WYROK, POCHÓD, DWUBÓJ KLASYCZNY, SUKSAMETONIUM, ŚCIEKI BYTOWE, ZAKRES REAKCJI, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, PRZESMYK, PRZESŁUCHANIE, SINGEL, TERMOGRAM, JEDNOSTKA ENERGII, PRAWO OHMA, ADAM SŁODOWY, RYNEK NIEDOSKONAŁY, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, WYSPA WULKANICZNA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, SZALONA GŁOWA, DEPRYWACJA POLITYCZNA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, PRAWO PODMIOTOWE, ZAWŁOTNIA ŚNIEŻNA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, SKUFIA, KORUPCJA, GALARETA, KOHORTA, KATION AMONOWY, AFERZYSTA, FILOSEMITA, PISUAR, FENOMENOLOGIA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, BULLA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, PRAWO MOJŻESZOWE, KOMERCJALIZACJA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, UNDERGROUND, SZACHY LOSOWE, RUCH OPORU, FISZA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, DOMOKRĄŻCA, WINIARZ, BRONA, DZIEŁO POŚREDNIE, WŁASNOŚĆ, WYŁOŻENIE, KAPITAŁ WŁASNY, MOWA OBROŃCZA, ABISYNKA, GZYMS, SEKRECJA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, WAGONIK, REKULTYWACJA, ŚWIAT, HARMONIKA SZKLANA, ZGNIŁOŚĆ, SIOŁO, WYBIERACZ, MIKROWENTYLACJA, DEALER, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ROCZNIKARZ, DINOZAUR, PRAWOZNAWSTWO, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, KARELIA, KOREGENT, DOBRA KONSUMPCYJNE, ŁODYGIN, SNOWIDZ, WŁADZA, BADACZ, SPECJALNA TROSKA, PRAWOSKRĘT, SUKCESJA UNIWERSALNA, SZKLIWO CERAMICZNE, GWINT POCIĄGOWY, WYDMUCHIWACZ, ISEO, DELEGACJA USTAWOWA, GOŚCINNY WYSTĘP, DYREKCJA, SIEROTA, SYLWETA, PIOSENKA AKTORSKA, KARMNIK, CHARYZMATYK, FRYGIJKA, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, PARAFASZYSTA, USTĘPSTWO, PARCIE KORZENIOWE, TACHISTOSKOP, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, EMBARGO, HORMON, MEM, NEPALSKI, SĄD POLUBOWNY, TEST CIS-TRANS, POSTOŁ, BIOMAGNETYZM, POLITYKA SPOŁECZNA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, ALI, WIĄZAR, KRAV MAGA, LASKA JAKUBA, LAICYZACJA, MAHAWANSA, USŁUGA OBCA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, KREWETKA PŁYWAJĄCA, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, OKULTACJA, OJCZYZNA, PAWĘŻ, ŁYŻKA, STRONNOŚĆ, TRAWOŻERNOŚĆ, KLISZA RASTOWA, DZIERŻAWCA, 2-AMINOETANOL, GAZA, ROTOR FLETTNERA, WIĄZANIE POJEDYNCZE, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, UDAWANIE, ACHTERPIK, KARTOWNIK, INFUŁA, CZIRLIDERKA, FUNDATOR, INDYWIDUALIZM, NAZWA OPISOWA, GEHENNA, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, ATMOSFERA ZIEMSKA, POGROM, PRAWO ZWYCZAJOWE, STOPA FUNDAMENTOWA, MANEWR PRINGLE’A, ALLEL DOMINUJĄCY, SZERMIERZ, KANAŁOPATIA, FREUD, POSZYCIE KLINKIEROWE, AGREGACJA, KARTEZJANIZM, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, HOLTER EKG, RESORT, FALA AKUSTYCZNA, BOCZNIK, GÓRNIK, WARTA, ANTRESOLA, BASAŁYK, HERB, HERBATNIK, PODSKARBI KORONNY, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, ZANIECZYSZCZENIA, TEMPERAMENT, TRISKWELIŃSKI, LEGATARIUSZ, PROPINACJA, ZAPRZEDANIEC, SOBÓR POWSZECHNY, ALT, DRENAŻ RYNKU, NATURALIZM, DŹWIG, USŁUGA KONSUMPCYJNA, PRAWO WEKSLOWE, CIASTO PARZONE, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, METYLOTROFIA, PRAWO OCHRONNE, PÓŁWIATR, ROZETKA, POSIADACZ ZALEŻNY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, SZTORM, ROŚLINKA, DEWALUACJA, FLINTPAS, CUKIER, NAZWISKO MÓWIĄCE, CYRK, ZADYMKA, ZASPOKAJANIE, STANOWISKO ROBOTNICZE, KOREKTOR, CZERWONIEC, WYCISKANIE, ŚWIST KRTANIOWY, PENDENT, KOSMOLOT, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, HOMO NOVUS, HALSZTUK, WIZYTA STUDYJNA, IDOL, KAPŁAK, SZCZURAS, RYNEK PRODUCENTA, FLAGA SYGNAŁOWA, PLAN AMERYKAŃSKI, DWÓJNIAK, BUM, KLIENT, UTYLITARYZM, TUNDRA, WYKROCZENIE DROGOWE, ŚWIETLÓWKA, MODELUNEK, OLEJARZ, TRAKTAT WERSALSKI, SYSTEM, MAGNETYCZNOŚĆ, KOMPLEKS, UKŁAD LOMBARDZKI, NASIENNIK, INWESTYCJA, KARTA PAMIĘCI, BRANDER, ?SZTUKA ZDOBNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPOLENIE LUDZI I ŚRODKÓW MATERIALNYCH W CELU REALIZACJI OKREŚLONYCH ZADAŃ, WYODRĘBNIONE W POSTACI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ WYPOSAŻONEJ PRZEZ PRAWO (PRZEPISY PRAWA CYWILNEGO) W OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPOLENIE LUDZI I ŚRODKÓW MATERIALNYCH W CELU REALIZACJI OKREŚLONYCH ZADAŃ, WYODRĘBNIONE W POSTACI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ WYPOSAŻONEJ PRZEZ PRAWO (PRZEPISY PRAWA CYWILNEGO) W OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSOBA PRAWNA zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSOBA PRAWNA
zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną (na 11 lit.).

Oprócz ZESPOLENIE LUDZI I ŚRODKÓW MATERIALNYCH W CELU REALIZACJI OKREŚLONYCH ZADAŃ, WYODRĘBNIONE W POSTACI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ WYPOSAŻONEJ PRZEZ PRAWO (PRZEPISY PRAWA CYWILNEGO) W OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZESPOLENIE LUDZI I ŚRODKÓW MATERIALNYCH W CELU REALIZACJI OKREŚLONYCH ZADAŃ, WYODRĘBNIONE W POSTACI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ WYPOSAŻONEJ PRZEZ PRAWO (PRZEPISY PRAWA CYWILNEGO) W OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast