Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OPERACYJNE OTWARCIE CZASZKI W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU NEUROCHIRURGICZNEGO DO MÓZGOWIA; CZĘŚĆ KOŚCI CZASZKI USUNIĘTA PRZY JEJ OTWIERANIU JEST UMIESZCZANA Z POWROTEM NA MIEJSCU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRANIOTOMIA to:

operacyjne otwarcie czaszki w celu uzyskania dostępu neurochirurgicznego do mózgowia; część kości czaszki usunięta przy jej otwieraniu jest umieszczana z powrotem na miejscu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPERACYJNE OTWARCIE CZASZKI W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU NEUROCHIRURGICZNEGO DO MÓZGOWIA; CZĘŚĆ KOŚCI CZASZKI USUNIĘTA PRZY JEJ OTWIERANIU JEST UMIESZCZANA Z POWROTEM NA MIEJSCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.650

STAŁA HUBBLE'A, NAPĘD TAŚMY, GUGLE, PRZEGLĄD, BODY PAINTING, ŚRODEK KONTAKTOWY, SYFEK, NARZĘDZIE, WCINKA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, KWADRATNIKOWATE, CHLUBNOŚĆ, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, PRZEWODNICZKA, BILANS TLENOWY, AKT, STARA, FANPEJDŻ, KRATOWNICA, EWALUACJA EX-ANTE, CYGAŃSTWO, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, LEKTURA, OBRÓBKA CIEPLNA, ABROGACJA, PRZYBYSZ, PŁUG WIRNIKOWY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, GRUCZOŁ SUTKOWY, BULANŻERIA, BOŚNIACKOŚĆ, KROKIET, NADBUDÓWKA, OPÓR DROGOWY, LOGOGRAM, SKIOFIT, POWIETRZNIA, ZGREDEK, SZPONDER, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, METODA, WSZECHWŁADNOŚĆ, BYSTROŚĆ, KAMIKADZE, CZOŁO, WENCZOU, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, MECHANIKA STATYSTYCZNA, TRIK, CZUPURNOŚĆ, FILET, ZANOKCICA CIEMNA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SYNEKURZYSTA, UKŁAD ODNIESIENIA, PODCHLEBSTWO, TURYN, NIEWYRAŹNOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, BŁĘDNE KOŁO UBÓSTWA, GIPSORYT, PRINSEPIA CHIŃSKA, ASYSTA, KREDKA ŚWIECOWA, ORIENTACJA, KURACJA WSTRZĄSOWA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, NIL, ŚWIATŁODRUK, DUISBURG, TĘTNICA OCZNA, DMUCHAWKA, SZELESZCZĄCY ARGUMENT, ŚWIADECTWO, PIKNIK, WEDGE, IDEAŁ MAKSYMALNY, GŁOWNIA, LEŻNIK, FUNKCJA BORELOWSKA, ŻUREK, SP. Z O.O, RYJEK, URLOP GÓRNICZY, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, FALKONKA, KOLIDAR, FANATYCZNOŚĆ, PRZEMIENNIK, SAKWA, LODOWIEC WISZĄCY, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, LYGODIUM PALMIASTE, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, CZAPLA MODRA, KROTNOŚĆ, ADAPTER, SZYPUŁA, CHWYTAK, PRYZMA, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, NEPAL, KWASOWĘGLÓWKA, KLEROMANCJA, AROGANCKOŚĆ, WIATRAK HOLENDERSKI, KOŚĆ PODNIEBIENNA, HORODNIA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, BEZRĄBEK, GNIAZDKO, TABLICA, LUFA, BŁĘDNIK KOSTNY, CENA NAIWNA, GOLF, ASNYK, FASOLA ZŁOTA, PORTUGALSKOŚĆ, GRAJCAR, FARMA, MÓZG, CZARCIE NASIENIE, POSZLAKA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, AKATALEKSA, KODON NONSENSOWNY, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, AULOS, POBOŻNOŚĆ, TYBINKA MAŁA, SZRAF, KRAJINA, AFIKS, KOŁNIERZ SZALOWY, BORDER, GORSET, OPPIDUM, STACJE ZLEWNE, ORDYNANS, KOMANDYTARIUM, OJCIEC CHRZESTNY, BOMBA KOBALTOWA, STROFA, POWSZECHNOŚĆ, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, ŻUŻLAK, PRACA SEZONOWA, TAGER, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, DYPTYCH, SUPERTOSKAN, DRZEWO CYTRUSOWE, DOBRO KLUBOWE, MINERALIZACJA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KONIEC ŚWIATA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, ŁAPACZ, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, UKŁAD ADRENERGICZNY, LIRYCZNOŚĆ, MIKROFON LASEROWY, PREWENCJA RENTOWA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, STOJAK, ROZGRZEWACZ, CARPENTUM, MADŻONG, DOMINANTA, NIEBYWAŁOŚĆ, ANGEOLOGIA, ŚNIEG, TWIERDZA, PORÓD POŚLADKOWY, ABC, SZTYWNA SPACJA, POWAGA, PROCES CHEMICZNY, CENTRALNE, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, SZORSTKOŚĆ, ŁUSKA, REFLEKS, NACISKANIE, LATAWCE, CZARNY LUD, PIEPRZYCZNIK, NAGŁOWIE, PTERION, MYDELNICZKA, SCENICZNOŚĆ, BŁYSZCZ BIZMUTU, SKOK, EKSPRES DZBANKOWY, PISZCZEK, SZTUKA ZIEMI, DESPOTYZM, CZERWONKA, DOMY, POŻEGNANIE, RAK RZECZNY, IRYGATOR, SZKŁO ORGANICZNE, TAROCISTKA, ŚWIECZKA, PIŁKA NOŻNA, MAKROPOLECENIE, BALOTADA, FITOCENOZA, KWADRATURA KOŁA, OTOK, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, KONAJĄCY, MASOWY MORDERCA, MANIPULATOR KULKOWY, KLISZA, PELOTA, GRUCZOŁ KROKOWY, ATREZJA POCHWY, PATYCZAK, UKŁAD DYNAMICZNY, ZADASZENIE, TOCZEŃ, SILNIK REPULSYJNY, DOLICHOCEFALIA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, STRZECHWOWCE, KATAPULTA, NAGOLENNIK, BANDYCKOŚĆ, MARTWE PRAWO, CHESTER, MIĘDLICA, ECCHI, MIRA, GĄSZCZ, NIEPOTRZEBNOŚĆ, GIĘCIE, KOŃ TURKMEŃSKI, DANIE, USTONOGI, UŚMIECH, MŁOT, ZBIOROWISKO, TRYLMA, ZASTAŁOŚĆ, WSIUR, ZAKOŃCZENIE, ROTAWIRUS, KANCERA, NIEDOKŁADNOŚĆ, INTERFEJS, CYTADELA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, NABIEGUNNIK, POKAZOWOŚĆ, ZATOKA, BEZSENS, BŁONA PŁYWNA, SKRAJNIK DZIOBOWY, KAZARKA RDZAWA, CYGARO, CENTYMETR SZEŚCIENNY, CZERWOŃCZYK UROCZEK, NATRYSK, KURZYSKO, GĘSTOŚĆ, PIEC ŁUKOWY, UKOŚNIKOWATE, MAKROCYTOZA, GÓRALKI, JASZCZURKA SARGANTANA, ASEKURACJA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, BIAŁA, PREFEKT APOSTOLSKI, AGRAFA, MIEJSCE, PODKÓWKA, PERFUMKI, ANYŻ, MANATKI, PRZĄDKOWATE, KOEDUKACYJNOŚĆ, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, BOLERO, DENITRYFIKATOR, JARZMO, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, IGIEŁECZKA, STOPA, CZAPKA SPORTOWA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ADVOCATUS DIABOLI, LAMINAT, MIĘKKIE SERCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.650 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: operacyjne otwarcie czaszki w celu uzyskania dostępu neurochirurgicznego do mózgowia; część kości czaszki usunięta przy jej otwieraniu jest umieszczana z powrotem na miejscu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPERACYJNE OTWARCIE CZASZKI W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU NEUROCHIRURGICZNEGO DO MÓZGOWIA; CZĘŚĆ KOŚCI CZASZKI USUNIĘTA PRZY JEJ OTWIERANIU JEST UMIESZCZANA Z POWROTEM NA MIEJSCU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kraniotomia, operacyjne otwarcie czaszki w celu uzyskania dostępu neurochirurgicznego do mózgowia; część kości czaszki usunięta przy jej otwieraniu jest umieszczana z powrotem na miejscu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRANIOTOMIA
operacyjne otwarcie czaszki w celu uzyskania dostępu neurochirurgicznego do mózgowia; część kości czaszki usunięta przy jej otwieraniu jest umieszczana z powrotem na miejscu (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x