STAN FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY; PRZECIWIEŃSTWEM DEFICYTU JEST NADWYŻKA BUDŻETOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEFICYT BUDŻETOWY to:

stan finansów, w którym wydatki w budżecie danej instytucji (najczęściej państwa) są wyższe niż jej dochody; przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY; PRZECIWIEŃSTWEM DEFICYTU JEST NADWYŻKA BUDŻETOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.256

PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, POSTERUNEK, ROZDZIELCZOŚĆ, GAZIARZ, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, OFTALMOZAURY, SUPERINTELIGENCJA, NAPĘD TAŚMY, MIMBAR, BĄCZEK, ROBOTA, MUSICAL, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, CIOCIA, RAK SZLACHETNY, WYRZUT SUMIENIA, MEMORANDUM, BRZDĄC, MYDLARNIA, RAMKA ODCZYTU, WYGASZACZ, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, UMOWA KONTRAKTACJI, MATCZYNOŚĆ, MASŁO, PODWOJENIE SZEŚCIANU, PRAWO OBYWATELSKIE, KIPI KASZA, TASMANIA, RECYTATYW, WSZETECZNOŚĆ, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, MŁYN, KAGUAN, PŁAT, EDYKUŁ, POTENCJA, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, KERMESYT, SIEDZIBA, TWARDY SEN, GRUNT POROLNY, LICZNIK PRĄDOWY, NIEPOROZUMIENIE, BONITO, SYRENY, SHERGOTTYT, KOŚĆ MIEDNICZNA, TAMAULIPAS, RYNEK KONKURENCYJNY, LEISZMANIOZA TRZEWNA, LITOŚCIWOŚĆ, EUKARIOT, WYCZUWALNOŚĆ, SĘK, GAZ KOPALNIANY, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, LIBRACJA, SOLIDARNOŚĆ, PRZYJEZDNA, WZW G, ŚLEPY STRZAŁ, ANOKSYBIOZA, ADAGIO, NIECZYNNOŚĆ, BEZPOWROTNOŚĆ, MINERAŁ AKCESORYCZNY, POWRÓT, OBRONA CYWILNA, MAPA SYNOPTYCZNA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, KÓZKA, ODKRYTY SZACH, SUCHY TYNK, SPOTKANIE MODLITEWNE, KAGU, WSPARCIE FINANSOWE, FILM MUZYCZNY, REKIN CHOCHLIK, GIAUR, ROŚLINY OSIOWE, FORMA, SEJM KONWOKACYJNY, DONICZKOWCE, LISTA STARTOWA, SIKORY, BOJARSTWO, JĘZYK OBCY, PULSAR, FUNDUSZ PODSTAWOWY, KACAPSKI, PRZEZNACZENIE, KATAPULCISTA, SPŁASZCZKOWATE, ŁUSZCZYCA STAWOWA, PROCES NIEODWRACALNY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, SKRYPT, MONAGAS, FUNDUSZ MIESZANY, MARTWICA, DEPOZYT SĄDOWY, ŁACINNICZKA, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, MANGA, OSET SIWY, ANALIZATOR WIDMA, BEZPARDONOWOŚĆ, NIRWANA, SEJMIK GENERALNY, NIEPODZIELNOŚĆ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SIEWNIK RZUTOWY, ŚCIANA, MROŹNIA, ŚWIATŁO, SYSTEMOWOŚĆ, CUKIERNIA, PARATYFUS, TRIPANTIUM, ZGODA, ROZPOREK, ORZECZNIK, NIEMIEC, ROZRZUTNIK, PRECEDENSOWOŚĆ, DZIESIĄTKA, REAKCJA ALARMOWA, PSIAK, CHIPPENDALE, WAŁ, RZECZYWISTOŚĆ, TYTANOZAUR, FAJKA, KOMPLETNOŚĆ, ŚLIZG, TAKSYDERMIA, YAOI, BELLADONA, HENNA, GUGLE, ATRAKCYJNOŚĆ, FETYSZ, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, REGESTR, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, DOMEK, HUMANIORA, RAZÓWKA, LEWAR, TWIERDZA, STENWANTA, PRZEBIEGŁOŚĆ, KORWINIZM, GEOMETRYCZNOŚĆ, FAŁSZYWOŚĆ, CECHOWNIA, ALLEN, NUNCJATURA, KOMUNAŁKA, LITOSFERA, NIEODZOWNOŚĆ, FILTR KUBEŁKOWY, BUŁGARSKI, PODEJŹRZON MARUNOWY, ADWOKAT DIABŁA, FILM ANIMOWANY, PAMIĘĆ ROBOCZA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, SORBENT, WIARA, KOTLET, ERYTROCYT, TRZEŹWOŚĆ, IRISH DRAFT, SPŁYW, RODELA, ORGAN PODATKOWY, GARBNIK, SKLEPIENIE BECZKOWE, WIEK PRZEDEMERYTALNY, ULEGŁOŚĆ, KANAŁ ŻEGLOWNY, FRONT STACJONARNY, ROMANS, NORMALKA, CHIŃSKOŚĆ, SZLAK METABOLICZNY, GALICYJSKOŚĆ, TABU, POLISA UBEZPIECZENIOWA, ŻEBRO, MOPEK, ŚWIEŻAK, KREDYT KONSORCJALNY, ULEPEK, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, RZECZPOSPOLITA, NIŻ, KONCERNIAK, ZAKŁADNIK, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ZAPAS, SATYRA, TKAŃCOWATE, NADLEŚNICZÓWKA, INSTYTUT, OBDUKCJA, BOROWIK GRABOWY, SZRANKI, RONDO, PARA, DILPAK, POKAZOWOŚĆ, WENESEKCJA, KREATYZM, CHEDDAR, DOŁEK, PIENIĄŻEK, FORTALICJA, OBWISŁOŚĆ, PŁOMYK, GRYNSZPAN SZLACHETNY, ŚWIATŁO, WAMPIR, HIPOTERMIA, GĘSTOŚĆ, SEMANTYKA FORMALNA, SITAR, OPIEKA SPOŁECZNA, PRZYCZYNA MATERIALNA, MISTRZYNI, ZYSK EKONOMICZNY, NIESTOSOWNOŚĆ, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, CHOROBOWE, OBÓZ, LOGOPEDKA, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, EKSPOZYCJA, PULSACJA, ŻONATY, WAPORYZACJA, SKANDYNAWSKOŚĆ, GEOGRAFIA, NADAJNIK TELEWIZYJNY, TABASCO, ZAPUSTY, KOCIOŁ, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, CIOTA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, RÓŻA SKALNA, GRĄD SUBATLANTYCKI, HORMON STEROIDOWY, PION, ZARYSOWANIE, DYWANOKSZTAŁTNE, PTASZNIK GOLIAT, STEP, STAN NATURY, TRYMER, SPOT, SKŁAD, PĘTLA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, LINIA, POLE, PSYCHOLOGIA, SZCZUR, PASTERSKOŚĆ, NORNIK BURY, STAROŚĆ, FASZYNA, BUŁGARYSTYKA, ZAWARTOŚĆ, BISKUP POMOCNICZY, SEXAPIL, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, TRUDNOŚĆ, PLURALIS, POZŁOTKA, KRATKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KROATYSTYKA, ZWADA, FALKONKA, IMMUNITET DYPLOMATYCZNY, BER, TRUD, POKÓJ, SŁOWO MASZYNOWE, CHWYTAK, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, TRZYKROTNOŚĆ, ?POLITYKA SPÓJNOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.256 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY; PRZECIWIEŃSTWEM DEFICYTU JEST NADWYŻKA BUDŻETOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY; PRZECIWIEŃSTWEM DEFICYTU JEST NADWYŻKA BUDŻETOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEFICYT BUDŻETOWY stan finansów, w którym wydatki w budżecie danej instytucji (najczęściej państwa) są wyższe niż jej dochody; przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEFICYT BUDŻETOWY
stan finansów, w którym wydatki w budżecie danej instytucji (najczęściej państwa) są wyższe niż jej dochody; przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa (na 16 lit.).

Oprócz STAN FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY; PRZECIWIEŃSTWEM DEFICYTU JEST NADWYŻKA BUDŻETOWA sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - STAN FINANSÓW, W KTÓRYM WYDATKI W BUDŻECIE DANEJ INSTYTUCJI (NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA) SĄ WYŻSZE NIŻ JEJ DOCHODY; PRZECIWIEŃSTWEM DEFICYTU JEST NADWYŻKA BUDŻETOWA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast