RURKA (ZWYKLE GIĘTKA, W PRZECIWIEŃSTWIE DO KANIULI), SŁUŻĄCA DO WPROWADZENIA DO NARZĄDÓW I JAM CIAŁA W CELACH ZRÓŻNICOWANYCH, NAJCZĘŚCIEJ BY COŚ UPUŚCIĆ (POBRAĆ, ODBARCZYĆ, ODPROWADZIĆ), WPROWADZIĆ (NP. LEK, KONTRAST), LUB DOKONAĆ POMIARU (CIŚNIENIA, TEMPERATURY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEWNIK to:

rurka (zwykle giętka, w przeciwieństwie do kaniuli), służąca do wprowadzenia do narządów i jam ciała w celach zróżnicowanych, najczęściej by coś upuścić (pobrać, odbarczyć, odprowadzić), wprowadzić (np. lek, kontrast), lub dokonać pomiaru (ciśnienia, temperatury) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RURKA (ZWYKLE GIĘTKA, W PRZECIWIEŃSTWIE DO KANIULI), SŁUŻĄCA DO WPROWADZENIA DO NARZĄDÓW I JAM CIAŁA W CELACH ZRÓŻNICOWANYCH, NAJCZĘŚCIEJ BY COŚ UPUŚCIĆ (POBRAĆ, ODBARCZYĆ, ODPROWADZIĆ), WPROWADZIĆ (NP. LEK, KONTRAST), LUB DOKONAĆ POMIARU (CIŚNIENIA, TEMPERATURY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.385

POTOP, LICZKO, RESPIRATOR, ZATRZYMANIE, CHITYNA, MOCZ, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, POBRZMIENIE, PRAWO MAJĄTKOWE, GRANATNIK, BRODAWKA PŁCIOWA, BARWNIK, PODATEK GRUNTOWY, DONIESIENIE, WYŚCIGI, PIEPRZ MNISI, SZEW, CZARNY CHLEB, OCIEPLENIE, SIARCZEK, MARYNATA, KLEROMANCJA, METAL, ANTYGWAŁTY, EMALIA, PROFITENT, BACHATA, ŻACHWA, TETRAPOD, TASZNIK, PIASZCZYSTOŚĆ, ŁAWNIK, POŁĄCZENIE, KILOMETR NA GODZINĘ, HELIOLATRIA, ROSZCZENIE ZWROTNE, WIEŚ, MAŁGORZATKA, WARTA, SZKLIWO CERAMICZNE, IPP, BIEGUN, WAŁ, FACSIMILE, OBIONE, CISZA PRZED BURZĄ, ORGANIZACJA, JEDWAB NATURALNY, MASZKARA, TRANSPARENTNOŚĆ, PROSTOLINIOWOŚĆ, FISZUTKA, SKAŁA ALITOWA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, OPONA, KAMIEŃ OZDOBNY, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, WIDŁAK, OZIMINA, TRZECI, DYMKA, PAŃCIA, BYK, FAKTOR, SNAJPER WYBOROWY, POROST, OPASANIE, PIECZENIARZ, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, ARABESKA, ROPNIAK, INDOS, PODWOIK, ZAPACH, APSYDY, SMOCZA KREW, PIK, KOD GENETYCZNY, WYZWANIE, ECHOLOT, GOMÓŁKA, PRZEPYCHACZKA, KOZŁOWANIE, PRZESŁANKA, BAJCA, FAŁSZYZM, SŁOIK, STRONNOŚĆ, WYBUCH, WATRUSZKA, DEFICYT, KOSZARKA, PATOLOGIA NARZĄDOWA, NIECKA, NÓŻKA, PIEZA, BĄK AMERYKAŃSKI, TEKA, PRZEZORNOŚĆ, PAWPAWZAUR, PAPIER KANCELARYJNY, DYL, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, SZMER, KOT, MASER, MASŁO, MIĄŻSZ, BLOKHAUZ, STREFA HEMIPELAGICZNA, POCHÓD, TRANSPORTOWIEC, BRODZIK, SPRĘŻYSTOŚĆ, KONTENER, CUDACZNOŚĆ, ROZSZCZEP, SZTUKA DEKORACYJNA, BRZYDULA, KOREKTOR, WANIENKA, WYSTAWCA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, ARTYKULATOR, SZTUCER, BUCHTA, PARANTODON, KAMPUS, TEMNODONTOZAUR, TRUBADUR, KULT, AMPEROMIERZ, PATENT, DŁUGI WEEKEND, BAKŁAŻAN, COMBER, ZAPIS, MIĘSO, SONG, KULT, SZTALUGA, KUBEŁ, POWIASTKA FILOZOFICZNA, HELIOGRAF, SZLAUCH, FAKSYMILE, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, NABYTEK, WIATROWNICA, PISMO URZĘDOWE, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, AWIONETKA, ARABICA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, POWTÓRZENIE, RIKSZARZ, MISKA, PUCHLINA WODNA, SABOTY, ROK PODATKOWY, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, HYDROBUS, PLUTON, LUZACKOŚĆ, SZAŁWIA, PEPICZEK, SCRATCHING, ZJAWISKO SEEBECKA, PRYMITYW, KOŹLAREK, TARAN, POLE MAGNETYCZNE, KONSEKRACJA, PANAMA, SUBEMITENT, KULA U NOGI, SZWEDY, CHARAKTERYSTYKA, OSTRIA, SZTYCH, KITAJKA, SZLAK GRADOWY, SOSNA GIĘTKA, KOGA, PŁEĆ, REMONTANTY, WIESZAK, NIEDOROZWÓJ, PODATEK DOCHODOWY, WĘŻYK, ODNOWICIEL, ROTOR, DUŻA ŁYŻKA, DOKTOR, GNOJNICA, PNEUMATOLIZA, PODKARMIACZKA, PODWYMIAR, ZIELONI, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, WARSZTAT, KRYTERIUM SYLVESTERA, PACHOLICA, ŻYDEK, MANOMETR PRÓŻNIOWY, MANIPULATOR KULKOWY, KUFF, PRZYPAŁ, DOMIAR, GUZIK, HOLENDER, DZWONNICA, SMALEC, ZAPOTRZEBOWANIE, KOŃ GORĄCOKRWISTY, REKOMENDACJA, DWUDZIESTY SIÓDMY, GLIKOLIPID, KOJEC, KOBRA, RONDEL, ZAĆMA OKOŁOJĄDROWA, LAGUNA, LARP, GLIBENKLAMID, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, WERAPAMIL, RURA OKŁADZINOWA, ŁUPEK ROPNY, LAMPA KSENONOWA, PUCÓWKA, DYSPENSER, PRYMITYW, TROLLING, PROTEKTORAT, BRYŁA, GEEK, BAJADERKA, OŚNIK, SULFOTLENEK, AUTOMOBILKLUB, KALIBRACJA, SMOŁOWIEC, TUSZ, ŹRÓDŁO TERMALNE, OBDUKCJA, BRANDZEL, PAWĘŻ, KREPA, SKWAPLIWOŚĆ, TURMA, POŚLEDNIOŚĆ, KLUCZ GŁÓWNY, STAN, HANDEL ZAGRANICZNY, KURS, SERM, STANCJA, GALASÓWKA, WYTRZESZCZ, PORWAK LODOWCOWY, HEL, CEREMONIAŁ, RÓWNINA SANDROWA, TRIO, KOMA, ARKABALISTA, KOSKINOMANCJA, MSZAK, SKUBANIEC, ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA, STRUNOWCE, TWÓR, MIKSTURA, ŹRÓDŁO POLA, SZAFLIK, ROBOCIK, GZYMSIK, KLAPA, KULT JEDNOSTKI, SŁOWACKI, KRYL ANTARKTYCZNY, SKLEP WARZYWNY, PŁÓD, UNIA, LUSTRO, POZŁOTKA, STRZELBA, ZWOLNIENIE, BUTYL, ROŚLINA OGRODOWA, TROPIK, PREZENT, FAKT, TUBULOPATIA, SUCHAR, REKRYSTALIZACJA, ZATOROWOŚĆ, STOS, ?KOMPLEKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RURKA (ZWYKLE GIĘTKA, W PRZECIWIEŃSTWIE DO KANIULI), SŁUŻĄCA DO WPROWADZENIA DO NARZĄDÓW I JAM CIAŁA W CELACH ZRÓŻNICOWANYCH, NAJCZĘŚCIEJ BY COŚ UPUŚCIĆ (POBRAĆ, ODBARCZYĆ, ODPROWADZIĆ), WPROWADZIĆ (NP. LEK, KONTRAST), LUB DOKONAĆ POMIARU (CIŚNIENIA, TEMPERATURY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RURKA (ZWYKLE GIĘTKA, W PRZECIWIEŃSTWIE DO KANIULI), SŁUŻĄCA DO WPROWADZENIA DO NARZĄDÓW I JAM CIAŁA W CELACH ZRÓŻNICOWANYCH, NAJCZĘŚCIEJ BY COŚ UPUŚCIĆ (POBRAĆ, ODBARCZYĆ, ODPROWADZIĆ), WPROWADZIĆ (NP. LEK, KONTRAST), LUB DOKONAĆ POMIARU (CIŚNIENIA, TEMPERATURY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEWNIK rurka (zwykle giętka, w przeciwieństwie do kaniuli), służąca do wprowadzenia do narządów i jam ciała w celach zróżnicowanych, najczęściej by coś upuścić (pobrać, odbarczyć, odprowadzić), wprowadzić (np. lek, kontrast), lub dokonać pomiaru (ciśnienia, temperatury) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEWNIK
rurka (zwykle giętka, w przeciwieństwie do kaniuli), służąca do wprowadzenia do narządów i jam ciała w celach zróżnicowanych, najczęściej by coś upuścić (pobrać, odbarczyć, odprowadzić), wprowadzić (np. lek, kontrast), lub dokonać pomiaru (ciśnienia, temperatury) (na 6 lit.).

Oprócz RURKA (ZWYKLE GIĘTKA, W PRZECIWIEŃSTWIE DO KANIULI), SŁUŻĄCA DO WPROWADZENIA DO NARZĄDÓW I JAM CIAŁA W CELACH ZRÓŻNICOWANYCH, NAJCZĘŚCIEJ BY COŚ UPUŚCIĆ (POBRAĆ, ODBARCZYĆ, ODPROWADZIĆ), WPROWADZIĆ (NP. LEK, KONTRAST), LUB DOKONAĆ POMIARU (CIŚNIENIA, TEMPERATURY) sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - RURKA (ZWYKLE GIĘTKA, W PRZECIWIEŃSTWIE DO KANIULI), SŁUŻĄCA DO WPROWADZENIA DO NARZĄDÓW I JAM CIAŁA W CELACH ZRÓŻNICOWANYCH, NAJCZĘŚCIEJ BY COŚ UPUŚCIĆ (POBRAĆ, ODBARCZYĆ, ODPROWADZIĆ), WPROWADZIĆ (NP. LEK, KONTRAST), LUB DOKONAĆ POMIARU (CIŚNIENIA, TEMPERATURY). Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast