RODZAJ DŹWIGU SŁUŻĄCY DO WCIĄGANIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN WCIĄGARKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WCIĄGARKA to:

rodzaj dźwigu służący do wciągania elementów za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben wciągarki (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WCIĄGARKA

WCIĄGARKA to:

urządzenie służące do przenoszenia ładunków (opuszczania, podnoszenia itp.) za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ DŹWIGU SŁUŻĄCY DO WCIĄGANIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN WCIĄGARKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.050

WYCIĄG, KUCHENKA MIKROFALOWA, OKOT, BUCZYNA NIŻOWA, EKLEKTYCZNOŚĆ, ROZKŁAD, OSADNICTWO SZKATUŁOWE, NAPINACZ, OWALNICA, DIADEM, HELING, TUNIKA, ŚLEPE WROTA, KAWA BEZKOFEINOWA, TERMOSTAT, ZNAK PRZESTANKOWY, PODZIEMIE, SIATKA CENTYLOWA, CETIOZAUR, ROWEREK BIEGOWY, PILOT DOŚWIADCZALNY, KANAPKA, ASOCJACJA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, KARCYNOLOGIA, KREOL, PSYCHIATRIA, OBCHÓD, SIZAL, SZYP, OBŻARTUCH, KIEŁZNO, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, KOREK, OPERACJA LOGICZNA, ABSOLUTYZACJA, DOJŚCIE, KANCONETA, TARAN, OZIMINA, PRZECIWOBRAZ, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, ODBIJACZ, MORENA ABLACYJNA, TRAP, ZWORKA, DŻIN, KLEIDOMANCJA, RAMIENICA OMSZONA, PEPPERONI, ECHINODON, CYNOBRÓWKA, ZLECENIE GIEŁDOWE, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, EGIROZAUR, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, TKANINA UBRANIOWA, SOŚNICOWATE, PRZYŚPIESZENIE STAŁE, BRAT, CYKL MIESIĘCZNY, CHOREG, MIKROKASETA, NIEWAŻNOŚĆ, TRZPIEŃ, NASTAWNOŚĆ OKA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, DŁUGI RÓG, ZALEWA, RARYTAS, PRÓCHNICZEK, WODOCIĄGOWNIA, PINGWINARIUM, PIŁA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, UCZUCIE, SAMBA, SĄD I INSTANCJI, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, ŁEBEK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, INOZAUR, RYTOWNIK, ROBER, PASZTET, EKSPLANTAT, BLASTODERMA, SINGEL, WOREK, KARTA, SKATING, TAŚMA MONATAŻOWA, AGAMA, DYL, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, CEBULKA PRZYBYSZOWA, CHELAT, LENIN, ENIGMOZAUR, INKOHERENCJA, MISTERIUM ORFICKIE, MALAKOLOGIA, SQUATTER, ODLEWACZ, CIELĘCY WIEK, PERYMETR, PARGAMIN, DEMOLUDY, ANTROPOLOG KULTUROWY, NATURA, KURZ, BRACTWO SZPITALNE, CYKL KONIUNKTURALNY, JOGA, NAMNAŻANIE, MIŁOŚĆ, DĘCIAK, WĄŻ, TRANSPORT AKTYWNY, CELOWNIK, GLOSA, KNEDLE, WAHADŁÓWKA, WĄŻ, TELEFONIA STACJONARNA, PRZENOŚNOŚĆ, ZASTRZALIN, FARBIARSTWO, BENZYNÓWKA, FIGOWIEC POSPOLITY, CIĄŻA, BATERIA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, SERIA, MONITORING WIZYJNY, GORCZYCA, ASTROCYT, PEPIK, ZADANIE TRANSPORTOWE, KADŹ, AMH, POLITYKA GOSPODARCZA, MUZA, BAMBUS, UKŁAD URBANISTYCZNY, EGZEKUTORKA, USŁUGODAWCA, KONWIKCJA, ALMARIA, PÓŁOKRĄG, GŁOS, BAKTERIA ŚLUZOWA, PODMIOT ROZWINIĘTY, STAN, FILEMON CIEMNY, WIZJA, SZESNASTY, BOROWINA, SYN MARNOTRAWNY, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, KUNINGAMIA, PORTUGALSKI, MOHORYCZ, DOSTATEK, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, SZKARADA, ASTRONOMETRIA, SŁUPICA, BINOKLE, OŁTARZYK PRZENOŚNY, ATLASKOPKOZAUR, ZDUN, POŁAĆ, LEGITYMACJA PROCESOWA, GUGLE, KLERK, WPRAWKA, NADNOSIE, KAPITALISTA, TOCHIZAUR, INTELEKTUALISTA, OPASŁOŚĆ, LĄDZIEŃ, PILOT, STAN NIETRZEŹWOŚCI, GLONY ZŁOCISTE, PŁAZY BEZOGONOWE, ZWÓJEK, KOSZÓWKOWATE, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, SZAROTA BŁOTNA, MAJÓWKA, DZIAŁ, ODCIĄG, STYMULATOR, TEMPERATURA ROSY, CEMENT, UPARTOŚĆ, DZIELNICA HISTORYCZNA, KUKIEŁKA LESSOWA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ŚWIADCZENIE, ZAKRYSTIA, KURDYBAN, SAMOCHWALCA, OFICER FLAGOWY, WINA NIEUMYŚLNA, STAŁA SVEDBERGA, BEZBRZEŻNOŚĆ, WĄŻ OSTROGŁOWY, GARGOJLEOZAUR, REGRES, PAROBEK, RYNEK REGIONALNY, KLEPSYDROPS, AŻUR, GAR, KONFISKATA, DEDUPLIKACJA, NAROŻNICA, CIAŁKO MRÓWCZE, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, RZUT, EMPIREUM, JĘZYK KENTUM, ZEGAR MOLEKULARNY, PAJĄK, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, PAZUR, HAŁAŚNIK, ROZBÓJNIK, ZIARNOJAD, PAJĄCZEK, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, WIGILIA, ALKAZAR, PIEC HUTNICZY, ZACISK, LAZJON, ARYBALLOS, FILODENDRON, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, STYRON, BŁONA PODSTAWOWA, TIOMERSAL, KOUTALIZAUR, CECHOWNIA, ANTENA REFLEKTOROWA, PALATALIZACJA, SKÓRNIK, LECZO, OBRZMIENIE, DEASEMBLER, ROBOTY DROGOWE, PLAGIAT, GLIZA, ZWINIĘCIE ŻAGLI, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, NUMER, METEORYZM, ROZNOSICIEL, SMUKLIK, IZOLAT, PRZYBLIŻENIE, DOPUST, GŁOWACZ, ASOCJACJA, TRANSFORMACJA FALKOWA, ODGŁOS, KOSZT INWESTYCYJNY, OPASKA BRZEGOWA, FLAKONIK, DYFUZJA, SYSTEM SYMBOLICZNY, WSPOMNIENIE, STYL KORYNCKI, ACEFALIA, OLEJÓWKA, CUKIER MLEKOWY, SEJSMIKA, SMAKOŁYK, METODA PORÓWNAŃ, OWADOŻERNOŚĆ, WYLICZANKA, PAULINIA, HALOGEN, OŚRODEK, KŁUSAK FRANCUSKI, TACA, HISTOLOGIA, NAPĘD HYDRAULICZNY, ALMIKI, WISKOZA, GONGORYSTA, ?OPTIMUM KLIMATYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.050 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ DŹWIGU SŁUŻĄCY DO WCIĄGANIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN WCIĄGARKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ DŹWIGU SŁUŻĄCY DO WCIĄGANIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN WCIĄGARKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WCIĄGARKA rodzaj dźwigu służący do wciągania elementów za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben wciągarki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WCIĄGARKA
rodzaj dźwigu służący do wciągania elementów za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben wciągarki (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ DŹWIGU SŁUŻĄCY DO WCIĄGANIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN WCIĄGARKI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RODZAJ DŹWIGU SŁUŻĄCY DO WCIĄGANIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ LINY LUB ŁAŃCUCHA NAWIJAJĄCYCH SIĘ NA BĘBEN WCIĄGARKI. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x