RODZAJ MIGRACJI BĘDĄCY SPOŁECZNYM OBCIĄŻENIEM DLA KRAJÓW PRZYJMUJĄCYCH IMIGRANTÓW, PONIEWAŻ PONOSZĄ ONE DODATKOWE KOSZTY ZAPEWNIENIA TYM OSOBOM ZAKWATEROWANIA, POMOCY PRAWNEJ I USŁUG SŁUŻBY ZDROWIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIGRACJA ZASIŁKOWA to:

rodzaj migracji będący społecznym obciążeniem dla krajów przyjmujących imigrantów, ponieważ ponoszą one dodatkowe koszty zapewnienia tym osobom zakwaterowania, pomocy prawnej i usług służby zdrowia (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ MIGRACJI BĘDĄCY SPOŁECZNYM OBCIĄŻENIEM DLA KRAJÓW PRZYJMUJĄCYCH IMIGRANTÓW, PONIEWAŻ PONOSZĄ ONE DODATKOWE KOSZTY ZAPEWNIENIA TYM OSOBOM ZAKWATEROWANIA, POMOCY PRAWNEJ I USŁUG SŁUŻBY ZDROWIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.189

LIRYKA BEZPOŚREDNIA, SMURD, PIASKOWIEC, DEDUKCJA, GOŹDZIENIEC, PRĄD ZMIENNY, ARBORETUM, SYN, TWIERDZENIE ZERMELO, SANDBOX, TRADESKANCJA, UNIA, MINIMALIZM, WIEM, NAPROMIENNIK, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, KUKUŁKA, BAKTERIOCYD, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, IGLICA, PATROLÓWKA, MAPA MORSKA, MGŁA WYKŁADNICZA, KRĄGŁOLIST, MORGANUKODON, GONDWANATYTAN, APOLLIŃSKOŚĆ, AUT BRAMKOWY, ZATOR, DWÓJNIAK, BŁYSKOTKA, CIĘGNO, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, SYJAMOTYRAN, STRZAŁECZKA, PROKSEN, GABLE, ZGRABNOŚĆ, DEREŃ, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, KRUSZYNA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, DOSTĘP, GOSPODARKA, PŁOŻYMERZYK, EKSPEDYCJA, SKALA, MIARA PROBABILISTYCZNA, TRAWA KANARYJSKA, DANDAKOZAUR, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRZESŁONA MIGAWKOWA, JEŻYNA, GAŁA, CHLEBODAWCA, DOCZEPA, TAMA, PIERNACZ, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, KOMEDIA, DEBEL, PODKÓWECZKA, MUSZKATOŁOWIEC, MINIMUM SOCJALNE, DIODORUS, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, ALTOCUMULUS, DWUWARSTWOWOŚĆ, FOTEL DENTYSTYCZNY, KROKIEWKA, KOLORADIZAUR, WOLE OCZY, SŁUŻBY SPECJALNE, NOPCSASPONDYL, METKA, NARZĘDNIK, PROMIENNIK, OTOK, WNIOSKOWANIE W TYŁ, TRÓJKA, SCENARIUSZ, LOBIA, ŚCIEŻKA, KORA, MURZYŃSKOŚĆ, TO COŚ, TEMPERATURA ZAPŁONU, MELONOWIEC, STAND, BANKSTER, ASIA, ŚRODEK ZASKARŻENIA, BIELIZNA, TOWARZYSZKA BRONI, CIENKI BOLEK, TYTAN, BIOLOGIA MEDYCZNA, MANEWR PRINGLE’A, KANGUROSZCZUR, TYM, TEATR, TRYBUNA, MALANGA, RAPAPORT, SEKRETARZYK, TWARDZIOSZEK, CIAŁO ACETONOWE, OSTAJNICA, MEKINTOSZ, ROŚLINA EGZOTYCZNA, AUTOASEKURACJA, BREWICERATOPS, PROCH CZARNY, KAMPOZAUR, CHOCHOŁ, NIBYŁOPATONOSY, EOBRONTOZAUR, LAPILLI, KOMIZM SYTUACYJNY, KARLUDOWIKA, ŻYWIEC, ANIA, NIESZPUŁKA JADALNA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, MSZAŁ, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, KAPUSTA KISZONA, KASEOZAUR, OSTROGA REGULACYJNA, BAWEŁNA BT, TOCHIZAUR, GINEKOLOGIA, CYPRYSIK, KWARTET, DANE SENSYTYWNE, KOMPUT, CUCHA, JAWNOŚĆ, PRAWO BUDOWLANE, CHRYSTUSOWIEC, IZOLATKA, SITCOM, GŁOWIENKA, KUKIEŁKA, PASSIFLORA, TERRINA, OBIEKT LINIOWY, AREPA, ODPOWIEDŹ IMPULSOWA, WIELOŻEŃSTWO, ZGŁĘBIEC, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, JUFERS, KIESZENIÓWKA, STEP IRLANDZKI, PROFESOR ZWYCZAJNY, ZŁOTOGŁÓW, RESORAK, CEWKA PUPINOWSKA, TARCZYCA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, PERSKIE OKO, KARMNIK, TEK, KURACJA, GAJA, WARIANT NORMY, SÓL FIZJOLOGICZNA, RABARBAR, FLASZOWIEC, KONTRALT, LEGENDA, CZESKOŚĆ, HURYSKA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, HEŁM KORYNCKI, PLEŚNIAK, KULUARY, KŁOBUK, ROZWAR, KLEPSYDROPS, MOCZARA WŁOSKOWATA, NANOTYRAN, SPLASH, IRAŃSKI, KISZONKA, CHARAKTERYSTYKA, KLUCZ UNIWERSALNY, GORCZYCA, ŻYTO KONSUMPCYJNE, NIEOKRZESANIEC, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, ŁĄCZEŃ, GRINDWAL, PLAGIOZAUR, CEL, SOPLENIEC, PRĄD ZAWIESINOWY, ARIZONAZAUR, SYSTEM ORGANÓW, PERSONAT, OSTRY BRZUCH, SYGNATURKA, SKLEROMOCHL, RACZEK, BOCZEK, DIAGNOZA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, TYTANOZAUR, MOCZARA, BARWY PAŃSTWOWE, PAWPAWZAUR, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, INWESTYCJE, GEODEZJA OGÓLNA, BALON ZAPOROWY, MARAKAS, ARIA, PRÓBÓWKA, BAWEŁNA STRZELNICZA, WYWIAD, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, ECHOLOT, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, AKCENTUACJA, ŚRUBA NAPĘDOWA, ŚLIZGUN, RYNCHENIA, RDZA, KIMA, FUTALOGNKOZAUR, HEKATOMBA, SALUT, ANTENA MIKROPASKOWA, ŚLEPA AMUNICJA, SALTO, KUM, HOT DOG, SOWIET, BALDACH ZŁOŻONY, ZASTAW HIPOTETYCZNY, OBYWATEL ŚWIATA, CZAS ZAPRZESZŁY, SZMACIAK, GROT, PTAK MIMETYCZNY, LOBO, KINESKOP, TEST KOMPLEMENTACJI, KWAS SOLNY, BOGRACZ, PIKA, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, PRZYMUS, OURANOZAUR, MILANO, RACHUNEK CAŁKOWY, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, KARCZOCH, TERAPIA REINKARNACYJNA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, BALAST, GUMA, ANTAGONIZM, WYRAJ, HEAD-HUNTER, ROKIET, MIKSOZAUR, MECENASKA, FORUM, UNIWERSUM HERBRANDA, STRZAŁKA, ULTRAMARYNA, BAŁAMUTKA, ŻOŁD, KLEIK, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ŻONGLERKA, WYDATKI INWESTYCYJNE, PIANKA, SZAMOZAUR, KOSZT OCENY JAKOŚCI, WYCHOWAWCA, ŚWINIA DOMOWA, RAZSOLNIK, CZUANDONGOCELUR, ROZTRUCHAN, RYBIE OKO, CEREZJOZAUR, WYRWANY, LIBONEKTES, KULCZYBA, BUKSZPAN, AKCENT, KWEZYTOZAUR, ?PLACEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.189 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ MIGRACJI BĘDĄCY SPOŁECZNYM OBCIĄŻENIEM DLA KRAJÓW PRZYJMUJĄCYCH IMIGRANTÓW, PONIEWAŻ PONOSZĄ ONE DODATKOWE KOSZTY ZAPEWNIENIA TYM OSOBOM ZAKWATEROWANIA, POMOCY PRAWNEJ I USŁUG SŁUŻBY ZDROWIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ MIGRACJI BĘDĄCY SPOŁECZNYM OBCIĄŻENIEM DLA KRAJÓW PRZYJMUJĄCYCH IMIGRANTÓW, PONIEWAŻ PONOSZĄ ONE DODATKOWE KOSZTY ZAPEWNIENIA TYM OSOBOM ZAKWATEROWANIA, POMOCY PRAWNEJ I USŁUG SŁUŻBY ZDROWIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIGRACJA ZASIŁKOWA rodzaj migracji będący społecznym obciążeniem dla krajów przyjmujących imigrantów, ponieważ ponoszą one dodatkowe koszty zapewnienia tym osobom zakwaterowania, pomocy prawnej i usług służby zdrowia (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIGRACJA ZASIŁKOWA
rodzaj migracji będący społecznym obciążeniem dla krajów przyjmujących imigrantów, ponieważ ponoszą one dodatkowe koszty zapewnienia tym osobom zakwaterowania, pomocy prawnej i usług służby zdrowia (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ MIGRACJI BĘDĄCY SPOŁECZNYM OBCIĄŻENIEM DLA KRAJÓW PRZYJMUJĄCYCH IMIGRANTÓW, PONIEWAŻ PONOSZĄ ONE DODATKOWE KOSZTY ZAPEWNIENIA TYM OSOBOM ZAKWATEROWANIA, POMOCY PRAWNEJ I USŁUG SŁUŻBY ZDROWIA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - RODZAJ MIGRACJI BĘDĄCY SPOŁECZNYM OBCIĄŻENIEM DLA KRAJÓW PRZYJMUJĄCYCH IMIGRANTÓW, PONIEWAŻ PONOSZĄ ONE DODATKOWE KOSZTY ZAPEWNIENIA TYM OSOBOM ZAKWATEROWANIA, POMOCY PRAWNEJ I USŁUG SŁUŻBY ZDROWIA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x