RODZAJ OWALNYCH OBRĘCZY Z DRZEWA LUB METALU PRZYWIĄZYWANYCH DO BUTÓW; ZAPOBIEGAJĄ ZAPADANIU SIĘ NÓG PRZY CHODZENIU W GŁĘBOKIM ŚNIEGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARPLE to:

rodzaj owalnych obręczy z drzewa lub metalu przywiązywanych do butów; zapobiegają zapadaniu się nóg przy chodzeniu w głębokim śniegu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OWALNYCH OBRĘCZY Z DRZEWA LUB METALU PRZYWIĄZYWANYCH DO BUTÓW; ZAPOBIEGAJĄ ZAPADANIU SIĘ NÓG PRZY CHODZENIU W GŁĘBOKIM ŚNIEGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.403

OSIEMDZIESIĄTKA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, ŁUK BLOCZKOWY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SALATERKA, BURKA, NAUKA, SZPATUŁKA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, UŁUDA, TAKTYKA, PRASOŁ, SEJSMOMETRIA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, ROGATEK, TANIEC NOWOCZESNY, PIĘCIOBÓJ, DWUPRZODOZĘBOWCE, NARYS KWIATOWY, SOS TATARSKI, PŁACA, KROTOCHWILA, OSTROGA REGULACYJNA, UMOWA O PRACĘ, STYL, HEGEL, BUŃCZUK, AUDIOBOOK, BLEJTRAM, KAMELEON, MARAZM, LATARNIA, ZŁOTOKAP, ZAJĄKNIĘCIE, PODSZEWKA, GRZECHOTKA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, SZCZYT, MONTOWNIA, ATOPINA, SERNIK, SZPEKUCHA, DUPOLIZ, DWUZŁOTÓWKA, NAJEMNICTWO, POCZUCIE, SIERPIK, KLAPS, ŻEGLARZ, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, IMPLIKACJA LOGICZNA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, PRÓG BÓLU, STRZAŁA AMORA, ADVOCATUS DIABOLI, SPIRALA HIPERBOLICZNA, PATCHWORK, KONFISKACJA, FEROMON, SPUSZCZENIE, SPIĘCIE, MOD, ŻABY BEZJĘZYCZNE, BRUDY, BADANIA, KOLOKACJA, TWARDZIOSZEK, KATAFOREZA, MECENAS, DROGOWIEC, BOTULIZM DZIECIĘCY, KROS, KAMIKADZE, KUMULACJA, OPUST, FLASZA, OKNO, JABŁOŃ LEŚNA, TOPIEL, LUDOBÓJSTWO, JĘZYK WOGULSKI, MAMUT CESARSKI, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, SATO-KAGURA, INSTRUMENT POCHODNY, SOSNA THUNBERGA, FECJAŁ, REMONT KAPITALNY, NIEPOCHWYTNOŚĆ, ARENDARZ, SITWA, TRANSFORMACJA FALKOWA, NOSICIEL, POWSINOGA, KARKÓWKA, OSKARŻENIE, ORTOPTYK, GNIOTOWCE, ELANA, MŁYNOWY, LAUR, JĘZYK, NET, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, NOWICJAT, INTERNACJONAŁ, PRZESZUKANIE, JĘZYK, UNIA PERSONALNA, OC, DYKTATORSTWO, TRACKLISTA, GOŹDZIK, DWUROŻEK, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ROZROST, UZBRAJANIE SIĘ, STAW SKOKOWY, WYBRYK NATURY, FUGAS, MOGILAMBDACYZM, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, BABA JĘDZA, BOJKA, BUDOWNICTWO WODNE, SMUTY, KLUCZ NASADOWY, MUSKAT, NAWIGACJA SATELITARNA, CIOS PROSTY, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, ISLANDZKI, KOTLET, KOLIMATOR, TEOLOGIA NATURALNA, REWERENCJA, PEDOFIL, FLOKENY, ZAKRZTUSZENIE, PROSEKTORIUM, EMPIRYZM, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PRZEPIS KOŃCOWY, UDRĘKA, LABIRYNT, SAMOCHWALCA, SORABISTYKA, SOCZEWICA, POSIADY, BALDACH ZŁOŻONY, BOMBA GŁĘBINOWA, SPRAY, STOJAK, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, SKORUPA, LEWORĘKI, DOBA, ŚCIĘCIE, ŻONGLERKA, PIĘTNASTY, PAKÓWKA, TOLERASTIA, KSIĄŻĘ Z BAJKI, NAPÓR, POWĄTPIEWANIE, SAMOTOK, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, PATYCZAK, BUTLA, TOKARKA KŁOWA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KLIMAT KONTYNENTALNY, MOST, WIATRÓWKA, JODŁA BALSAMICZNA, PLINTA, NIECKA ARTEZYJSKA, OKSZA, PROTEKTORAT, KABEL, PUCHAR, GOLF, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, PIASECZNICA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, KLAUZURA, ODRUCH KOLANOWY, SORGO ZWYCZAJNE, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, ZJAWISKO PURKINIEGO, BUGENAZAURA, KORZENIE, OBRAZ, DYLIŻANS, MORZE AZOWSKIE, FALAFEL, DEPORTOWANY, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, ORZECH, PODZAMCZE, PINGWIN ADELI, ŻAKINADA, MURARKA OGRODOWA, POTENCJAŁ ZETA, WAPIENNIK, ROGER, BIODOSTĘPNOŚĆ, ZAKŁADZINY, SOK, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, CZOŁÓWKA, PLAC MANEWROWY, ZNAK PRZESTANKOWY, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, KULANKA, KLAWIATURA EKRANOWA, POKARM, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, PREPPERS, KUTER UZBROJONY, UDAWACZKA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, PRZYBYTEK, KARIN, DEGRADACJA, KONTROLA DOSTĘPU, KRATA PODGRUP, SZTUKA UŻYTKOWA, SKALA MERCALLEGO, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, BRONCHOFIBEROSKOPIA, WYGŁAD TEKTONICZNY, WYTRAWERSOWANIE, CHEMIA, DRUGA POŁOWA, NIEŚPIESZNOŚĆ, WYKROCHMALENIE SIĘ, DRZWI PRZESUWNE, CIOCIA, RASTER, TKANKA TWÓRCZA, IKONA, GRZYB, PARTNER, FLOTA, SPRAWNOŚĆ, SZAMPION, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, NADZIEMNOŚĆ, PRZEPLOTNIA, SKOCZE, BATYMETRIA, BOCZNIK, WSPOMNIENIE, ELASTYCZNOŚĆ, GEOBOTANIKA, STĄGIEWKA, TRANSGEN, MOŁOTOW, ASESOR KOLEGIALNY, CIEMNOŚĆ, ARBALET, WERSYFIKACJA, JEDNOSTRONNOŚĆ, CAPPUCCINO, RĄCZNIK, START ZATRZYMANY, LOGOPEDKA, SYNEREZA, WOLEC, BAMBUS, POTRZEBA, RÓŻA BARYTOWA, JACK, OMYK, PEPICZEK, DECEPCJA, RZECZOWNIK POSPOLITY, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, KOŻUCH, ARBORETUM, LAKIER, TUTORIAL, PODROZJAZDNICA, OCZKO, JEDWAB, CZUB, ALMARIA, LAVABO, HERB, ŻYWY, GOŹDZIENIEC, MASZYNA TURINGA, ZRZYN, METAMORFIZM, MAKRO, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, ?ANALIZA TRANSAKCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.403 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OWALNYCH OBRĘCZY Z DRZEWA LUB METALU PRZYWIĄZYWANYCH DO BUTÓW; ZAPOBIEGAJĄ ZAPADANIU SIĘ NÓG PRZY CHODZENIU W GŁĘBOKIM ŚNIEGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OWALNYCH OBRĘCZY Z DRZEWA LUB METALU PRZYWIĄZYWANYCH DO BUTÓW; ZAPOBIEGAJĄ ZAPADANIU SIĘ NÓG PRZY CHODZENIU W GŁĘBOKIM ŚNIEGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARPLE rodzaj owalnych obręczy z drzewa lub metalu przywiązywanych do butów; zapobiegają zapadaniu się nóg przy chodzeniu w głębokim śniegu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARPLE
rodzaj owalnych obręczy z drzewa lub metalu przywiązywanych do butów; zapobiegają zapadaniu się nóg przy chodzeniu w głębokim śniegu (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ OWALNYCH OBRĘCZY Z DRZEWA LUB METALU PRZYWIĄZYWANYCH DO BUTÓW; ZAPOBIEGAJĄ ZAPADANIU SIĘ NÓG PRZY CHODZENIU W GŁĘBOKIM ŚNIEGU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - RODZAJ OWALNYCH OBRĘCZY Z DRZEWA LUB METALU PRZYWIĄZYWANYCH DO BUTÓW; ZAPOBIEGAJĄ ZAPADANIU SIĘ NÓG PRZY CHODZENIU W GŁĘBOKIM ŚNIEGU. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast