ZJAWISKO OBJAWIAJĄCE SIĘ W ZNACZNEJ ODLEGŁOŚCI MIĘDZY MIEJSCAMI ZAMIESZKANIA NISKO WYKWALIFIKOWANYCH OSÓB A MIEJSCAMI, W KTÓRYCH MOGŁYBY ONE ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE to:

zjawisko objawiające się w znacznej odległości między miejscami zamieszkania nisko wykwalifikowanych osób a miejscami, w których mogłyby one znaleźć zatrudnienie (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO OBJAWIAJĄCE SIĘ W ZNACZNEJ ODLEGŁOŚCI MIĘDZY MIEJSCAMI ZAMIESZKANIA NISKO WYKWALIFIKOWANYCH OSÓB A MIEJSCAMI, W KTÓRYCH MOGŁYBY ONE ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.405

TATERNIK, TEATR, WYDATKI OSOBOWE, STOLIK, SZOWINISTA, MEDYCYNA SPORTOWA, KISZKA STOLCOWA, POLONIZATOR, PIES MYŚLIWSKI, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, POZBYCIE SIĘ, WTAJEMNICZONA, MANDAT WOLNY, WARMIŃSKI, SKOK, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, SUKCESYWNOŚĆ, NAHUATL, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, KAZUISTA, DRAMA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, LUSTERKO, POZWANY, CYNGIEL, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, SEKWOJA OLBRZYMIA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, ROBAK, KRUP, BIOLA, KAPITEL, ODPŁATA, DZIURA OZONOWA, GORĄCY PIENIĄDZ, FIZYKA PLAZMY, SANKI, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, CZARNY SZLAK, TUNEL, FAKTOLOGIA, CZIROKEZKA, MAJOWY PRACOWNIK, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, EKSPRES, TAŚMA, KOKTAJL, ROZSZCZEPIENIE, PLANETA WEWNĘTRZNA, TUNEZYJSKI, PUNKT PRZYZIEMNY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, GRUPA RYZYKA, TRYBRACH, FRONT, PERILLA ZWYCZAJNA, EPIGENEZA, FANFARZYSTA, LIRA, WYTRAWERSOWANIE, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, MIĘDZYWAŁ, ZIEMIA, WIECZÓR, MARSZ ŚMIERCI, ZATOPIONA DEPRESJA, SEMITKA, LODRANIT, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ABORDAŻ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, OBIEKTYWNOŚĆ, BELLOTTO, DZIEŻA, CMOKIER, WIKARYZM GEOGRAFICZNY, KULTURA ŚWIDERSKA, CYKL MIESIĘCZNY, NIESTAŁOŚĆ, IZOZYM, DOUBLE DUTCH, STREFA KONWEKTYWNA, ROZMIAR KĄTOWY, SKURCZ, MASELNICZKA, PRAWO MOORE'A, CHOCHLA, KÓŁKO, IMIGRACJA, PRYNCYPIALISTKA, AGROPROMOCJA, ABANDON, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, RULETKA, WĘZEŁ ZATOKOWY, PORTRET PAMIĘCIOWY, ANAGNORYZM, DZWON NURKOWY, OCTOWNIA, PORCYJKA, WRAŻENIE, APATIA, MIGRACJA PLANETARNA, KASTA, KLATCHIAŃSKI, SZRANKI, PARAZYTOFIT, FIZJOPATOLOGIA, GNETOWE, KUSZYK, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, ICHNOLOGIA, NARZUT, MILA ANGIELSKA, KANAPKA, OBSZUKANIE, RUSEK, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, SZKARADZIEJSTWO, NIEPRZYJACIEL, WEKSEL TRASOWANY, ZDENERWOWANIE, NIEROZEZNANIE, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, DEIZM, KODYFIKATORKA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, MĄDRALIŃSKI, NIETYPOWOŚĆ, UBYTEK, MAGNEZJA, GAWOT, TANIEC WSPÓŁCZESNY, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, CHOROBA BRUGADÓW, OBSUWISKO, PONCZOWNICA, PODSYP, MOSKIT, NAWÓJ, CHOROBA FAHRA, WYRZUTNIA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, DEPRYWACJA RELATYWNA, ODKRYWANIE DUSZY, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, TRZĘŚLIKOWCE, WIEDENKI, OKWIAT POJEDYNCZY, HAŁASOWNIK, AUTYZM, POJAWIENIE SIĘ, CEKOTROFIA, MROCZEK POZŁOCISTY, VIBRATO, ZASTRZAŁ, BRODZĄCE, GÓWNOJAD, REKIN, NIERUCHOMOŚĆ, PRZEŚLIZG, KONCENTRAK, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, SZATAN, NYLON, CHONDRYTY, KONTRAMARKARNIA, TENOR DRAMATYCZNY, WOLNY ZAWÓD, SZALENIEC, CHROMANIE PRZESTANKOWE, DZIAŁANIE, ŚLIZG STAWOWY, KOLEGIUM, WYZIEWY, STYL JOŃSKI, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, DZIDZIA-PIERNIK, KURDYJSKI, FALKA, NIEBO, GRZYWA FALI, TAMANDUA, CYKL KSIĘŻYCOWY, KREDYT ZAUFANIA, KUBECZEK, VERTIKAL, ANGEOLOGIA, VIP, OPRYSZCZKA WARGOWA, ZASIEK, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, ZLEWKA, KĄPIEL, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, GORZELNICTWO, OBEJMA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, PERM, INDOEUROPEJCZYK, PRZYBLIŻENIE, KISIEL, ENERGETYKA JĄDROWA, DNA, INTUICYJNOŚĆ, ZWIĄZEK NASYCONY, REWOLWER, NIEDOMYKALNOŚĆ, SZARPANINA, MASZYNA CIEPLNA, PUNKT, RÓG, MUCHA, OWAL CASSINIEGO, WINNICA NABOTA, SKARYFIKACJA, PYRA, FORMALISTA, DWÓJECZKA, EMALIA, SZORSTKOŚĆ, OSIEMNASTKA, TEMPERATURA ZAPALENIA, WYPRAWA, KATEGORIA PIÓRKOWA, MŁOTKOWY, MINUTA, MECZ TOWARZYSKI, INTUICJONIZM, CZYNNIK SYTUACYJNY, PŁAZY OGONIASTE, DZIAD, CERKIEWNY, BIAŁY KARZEŁ, GLAZURA, AZOLLA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ROZSTAW BOŚNIACKI, JAŚ WĘDROWNICZEK, KOMPLEKS GLEBOWY, METEOR, CELNOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, AUTOSYFON, GATUNEK AMFIDROMICZNY, ORGANIZM WYŻSZY, ANALIZA FUNDAMENTALNA, ARCHOZAUROMORFY, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, KIEP, GÓRNICTWO NAFTOWE, FOTOEDYTOR, AFEKT PATOLOGICZNY, PACAN, BRĄZOWY PODKARZEŁ, BOTULIZM DZIECIĘCY, FILOZOFIA, WIELOWŁADZA, JELITO CZCZE, PANNA NA WYDANIU, KOSTIUM, ROZBRATEL, KOPIOWANIE, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, KONDOMINIUM, SZMUGIEL, ANTYCYPACJA, WOJEWODA, JAŁOWNIK, POWÓDŹ, KOLBA, REGION, PROCES FIZJOLOGICZNY, OZIMINA, IMPOSTOR, KARATEKA, FALA DŹWIĘKOWA, NEGATYWIZM, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, FERMENTACJA MLEKOWA, OLEJ ARACHIDOWY, MAJÓWKA, POMOC, LUZ, POKŁAD ŁODZIOWY, ZGRZEBŁO, SYNANTROPIZM, NIEUŻYTECZNOŚĆ, POMADKA, PROPORZEC, KABEL, HORYZONT CZĄSTEK, TEORIA KATASTROF, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, AZYMUT MAGNETYCZNY, WIECZORÓWKA, ?PLICHTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.405 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO OBJAWIAJĄCE SIĘ W ZNACZNEJ ODLEGŁOŚCI MIĘDZY MIEJSCAMI ZAMIESZKANIA NISKO WYKWALIFIKOWANYCH OSÓB A MIEJSCAMI, W KTÓRYCH MOGŁYBY ONE ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO OBJAWIAJĄCE SIĘ W ZNACZNEJ ODLEGŁOŚCI MIĘDZY MIEJSCAMI ZAMIESZKANIA NISKO WYKWALIFIKOWANYCH OSÓB A MIEJSCAMI, W KTÓRYCH MOGŁYBY ONE ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE zjawisko objawiające się w znacznej odległości między miejscami zamieszkania nisko wykwalifikowanych osób a miejscami, w których mogłyby one znaleźć zatrudnienie (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE
zjawisko objawiające się w znacznej odległości między miejscami zamieszkania nisko wykwalifikowanych osób a miejscami, w których mogłyby one znaleźć zatrudnienie (na 26 lit.).

Oprócz ZJAWISKO OBJAWIAJĄCE SIĘ W ZNACZNEJ ODLEGŁOŚCI MIĘDZY MIEJSCAMI ZAMIESZKANIA NISKO WYKWALIFIKOWANYCH OSÓB A MIEJSCAMI, W KTÓRYCH MOGŁYBY ONE ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - ZJAWISKO OBJAWIAJĄCE SIĘ W ZNACZNEJ ODLEGŁOŚCI MIĘDZY MIEJSCAMI ZAMIESZKANIA NISKO WYKWALIFIKOWANYCH OSÓB A MIEJSCAMI, W KTÓRYCH MOGŁYBY ONE ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast