PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LITEWSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka litewskiego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LITEWSKI

LITEWSKI to:

język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 4 mln osób (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.386

SAKRAMENT, EGZORCYZM, FILTR, GERMANISTKA, BAŻANT, KOHORTA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, HEGEMONICZNOŚĆ, WYŚWIETLARNIA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PRZYCZEPNOŚĆ, PASCHA, HIPOREFLEKSJA, LUDZKIE ZOO, METODOLOGIA NAUK, ESSEŃCZYCY, KOSZT BEZPOŚREDNI, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, SARKOFAG, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZASIĄG, BACHMISTRZ, KUCZBAJA, ŚWIĘTOKUPCA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, PTASZNIK GIGANT, INTENCJONALIZM, BOGACTWO, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, BRANIE PRZYKŁADU, PRÓBKA, NATARCZYWOŚĆ, ORGAN, CZOŁÓWKA, WYŚCIGÓWKA, TRAWA PASTEWNA, ODPÓR, WRZĘCHY, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, TEOGONIA, PARTIA WIEDEŃSKA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, BANK, OWOCNIA, BORSUK, STUDNIA, WIELKI WYBUCH, KONEW, ZROBIENIE KUPY, CZŁON OKREŚLAJĄCY, NÓŻ, CHŁOPAK DO BICIA, FOSFORYT, GÓWNIARSTWO, NAWÓJ, CIŚNIENIE STATYCZNE, CZŁON POŚREDNI, WIEK PROKREACYJNY, PONCZ, HYBRYDYCZNOŚĆ, NIENIEC, OGIEŃ I WODA, CHOROBA DAVIDSONA, PROSAK, WALKA, SERIA, ZĘBORÓG, PIĘTA, KUKIEŁKA, ROLADA, NIEPOBOŻNOŚĆ, FASKA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, LAPICIDA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, MAPA NUMERYCZNA, MEMBRANA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, DOM, ROZTOPY, ASEMBLACJA, SZEREG HOMOLOGICZNY, MILCZĄCA ZGODA, POSTERUNEK, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, PRYSZNIC, CIEMNIA, BRYTYJSKI, MANIPUŁ, STRES, SPRAWIEDLIWOŚĆ, PIĘTKA, WEŁNIANKA, TAROT, CZARNY LUD, POJAZD SPECJALNY, WYSPA KUCHENNA, DYKTATURA, KROS, KONSOLA STEROWNICZA, KINOMANIAK, FACHMAN, RUMIAN RZYMSKI, ZŁOTOKAP, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, OSOBA, TELEKONFERENCJA, SZPONA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, KOMEDIA NISKA, PRZEDMIOT, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, WŁAM, GENTELMAN, HARMONIJKA, PRZEDZIAŁ, SZTUKA MINOJSKA, NIEZAMOŻNOŚĆ, ODTWARZANIE, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PLEWKA, BĄK, PARÓWKA, MALAKOLOGIA, LEBERA, PISMO GRECKIE, OBŁĄKANY, RATA BALONOWA, ZASUWA, UKŁAD DZIESIĘTNY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, MELANODERMA, SECESJONIZM, PRAGMATYKA, WIDZENIE SENNE, ŁEBEK, KOLEGA PO FACHU, GRADUACJA, CHIRURG PLASTYCZNY, FILM KATASTROFICZNY, MONOCHORD, KATA, REMIKS, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, CIERNIOPLĄT, OPASŁOŚĆ, WULKAN, ODPŁYW, MARSZAND, NIEZBIEŻNOŚĆ, BATERIA, MARGINESOWOŚĆ, MILLET, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, GARNEK, TELEFON ZAMIEJSCOWY, SCENARIUSZ, GEN PODZIELONY, SAMOGŁOSKA, DAMAST SKUWANY, ELIMINACJE, KABINA, APOGEUM, SROKOSZ, OBSŁUGA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, NARTOW, STARUNEK, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, SADÓWKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, WJAZD, MUSZTARDA, IMPLEMENTACJA, ZESPÓŁ USHERA, DOPŁATA EKSPORTOWA, LUKSEMBURSKI, GIGANT, ZŁOTOGŁÓW, POTRZEBA, OBWÓD REZONANSOWY, GRUSZKA, KAMIEŃ SŁONECZNY, STRZYKWY, RUSYFIKACJA, WIDZ, AMONAL, ALFABET MIGANY, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, ŻWAWOŚĆ, NIEDOCUKRZENIE KRWI, CAMORRA, PISMO DEMOTYCZNE, DRIBLING, MEDRESA, GŁODOMÓR, PIK, SZARPANKA, MASTURBACJA, RETARDACJA, RAMFORYNCHUSY, OŚCIEŻE, KUC MERENS, GAMA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, PATYCZAK, ADAT, GWARANCJA, MODYFIKACJA, TAŚMOWY, ASYMPTOTA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, KUTER UZBROJONY, WRÓG, CHOROBA SOMATYCZNA, RAJDER, AUTOGIEŁDA, REGULARNOŚĆ, SZAMPAN, BOTULIZM DZIECIĘCY, KAMIEŃ BUDOWLANY, STACJA, RPG, LICZEBNIK, IKROWIEC, NADOBNOŚĆ, AKTYWISTA, ANKIETA PERSONALNA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, BOJER, CIĄGNIK BALASTOWY, OBRONA HOLENDERSKA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, BAGDE, OPUSZCZENIE, OBRAZ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, POJAWIENIE SIĘ, AREA, KULTURA MATERIALNA, SMAKOŁYK, WYBLINKA, ORDYNUS, GŁADŹ, MORWA, OGLĄD, WATAHA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, OLIGOMER, IDENTYFIKACJA, CERATOFILID, BERSON, MARKETING INWAZYJNY, KASTRAT, STRUKTURALISTKA, ORDA, LABIRYNT, JASKINIA LODOWA, KONSULTANTKA, PRZEBŁYSK, OBSYPISKO, NOC KAIRU, AEROLOGIA, INICJATOR, ADMIRER, DERYWAT WŁAŚCIWY, MNIEJSZE ZŁO, BZYGI, MAGNOLIA, ADWEKCJA, LOGISTYKA ODWRÓCONA, KUSTOSZ, KLASTER REGIONALNY, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, YURI, BARYCENTRUM, ANTYPATRIOTYZM, CYKL POETYCKI, BĘBEN, TROJAN, MATERIAŁ BUDOWLANY, NACZYNIE WIEŃCOWE, DOSTĘP, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KOCZKODAN, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, AMULET, FILOZOF PRZYRODY, OLEJEK ABSOLUTNY, PLEBISCYT TERYTORIALNY, MUFTY, PIĘTKA, STARA MALUTKA, ZAPAŁECZKA, FILEMON CIENKODZIOBY, ?GEREZA KRÓLEWSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.386 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LITEWSKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka litewskiego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LITEWSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka litewskiego (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x