PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LITEWSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka litewskiego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LITEWSKI

LITEWSKI to:

język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 4 mln osób (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.386

WĘDROWNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, BODOR, WAGON POCZTOWY, WYNURT, TENISISTA STOŁOWY, FORMACJA, FAZA, KASZA, PRZYSZŁOŚĆ, SILNOŚĆ, WARSTWA PERYDOTYTOWA, KONIUNKCJA, OGRZEWNICTWO, BLISKOZNACZNIK, KLASTER, PODKŁAD, APIKOMPLEKS, PROJEKT, JĘZYK PASZTO, ROLA, ELEKTROSTATYKA, DUJKERY, OSOWIAŁOŚĆ, GALAKTYKA, KAWAŁ, STATEK TRANSPORTOWY, WIECZÓR AUTORSKI, SEK, UBYCIE, MIASTO UMARŁYCH, DAŃ, BIEG ALPEJSKI, SZCZELINA DYLATACYJNA, ODDANIE, JASZCZURKA WĘŻOWATA, ŚWIDER, PRÓCHNO, PANEL STEROWNICZY, MASKOTKA, PRZYSTAŃ, STARA MALEŃKA, POLIGYNANDRIA, NOTARIUSZ, MIESZACZ, WIEK ROZRODCZY, CZAS PÓŁTRWANIA, RADIOELEKTRYKA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, POSTĘPACTWO, LAUFER CZARNOPOLOWY, TELEGRAF CHAPPE'A, ROZBIERACZ, MASER, TANCERKA BRZUCHA, KAREL, PIEC TYGLOWY, PRÓŻNOWANIE, IZOLAT, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, BLEJTRAM, OPOZYCJA, ELEKTRONOWOLT, NEUROGERIATRIA, SKAŁA PLUTONICZNA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, PĘTLA, MAŁPOLUD, PLACÓWKA RODZINNA, TYFTYK, KLĘKANY, TEKST, WIELKOŚĆ SKALARNA, FILTR WĘGLOWY, BRANŻA, EKSPEDYCJA, PIANA, CEWKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, CYTODIAGNOSTYKA, ZŁAMANIE OTWARTE, PAN, ADIANTUM ROZWICHRZONE, SMOCZEK, CEWKA INDUKCYJNA, PODBIERACZ, KĄT PÓŁPEŁNY, FLOKUŁY, N-GRAM, DANIE KOSZA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, KOALICYJKA, MYJKA, GNIOT, OGNIWO SREBROWE, GRAFIKA KOMPUTEROWA, LOŻA, TRANSMUTACJA, FIRMA WYDMUSZKA, RUCH PIESZY, PIESIO, DOMICYL, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, CZĄSTECZKA, GOŁĘBIĄTKO, JĘZYK BRETOŃSKI, TRÓJKROK, FUNT, KOSZARY SZYJOWE, JAGODZISKO, LIŚCIEŃ, POMOC, RACICA, FIZYKA SŁOŃCA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, PŁOMIEŃ, BARCHAN, DENTYSTA, LOT CZARTEROWY, PRZYRODNI BRAT, USIŁOWANIE, POMYŁKA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, SYNDYK, RESET, SAJGONKA, MANEWR PRINGLE’A, LEADER, ANNA, TĘPOZĘBNE, KRATKA ODPŁYWOWA, B, TRANZYSTOR POLOWY, KONTROLA DROGOWA, ALZACKI, SKRZYNKA, APARTAMENT, LINIA LOTNICZA, WOLNY RODNIK, NASZYWKA, TEREN, POTENCJAŁ, IMMUNOONKOLOGIA, RELIGIOZNAWCA, WIDOWISKO, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, NIEWZRUSZALNOŚĆ, BOŚNIACKOŚĆ, MORWIN, JĘZYK AJNOSKI, SADOWISKO, NANSUK, DEKORTYKACJA, PANTALEON, KWADRAT MAGICZNY, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, POTENCJAŁ ZETA, OPROWADZACZKA, ORYNNOWANIE, BRANSOLETA KRZYWICZA, EPISKOPAT, POWSTANIE LISTOPADOWE, KNOT, KLAKA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, PLAN SYTUACYJNY, WILGOTNOŚĆ, NASTAWNOŚĆ, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, ETNOLINGWISTYKA, WŁADZUCHNA, ZAŚPIEW, SŁUCH ABSOLUTNY, OBERWANIE CHMURY, ŁADOWNIA PUBLICZNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, SZKŁO JENAJSKIE, PARKIET, HIPERTENSJOLOGIA, EKSPATRIANTKA, KLATCHIAŃSKI, NAMYSŁ, ULICA, LINIA, GUARANA, ROZPIERACZ, OFICER FLAGOWY, OTWIERANIE SERCA, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, MYŚLICIEL, ZŁOTODESZCZ, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, ORBITA, LAMPERIA, REFLEKS, RUMUNKA, ANTONOMAZJA, OBJAWIENIE, CZANKA, MIKROMETR, USKOK, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, HACJENDA, NEOKLASYCYZM, WYPAD, HELLENIZACJA, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, MELANODERMA, PRZYCZYNA MATERIALNA, SZLIFIERKA KĄTOWA, BRYTFANNA, ORBITOWANIE, TEATR MUZYCZNY, ALLEGRO, SIDA, REPERTUAR, SYSTEM NICEJSKI, SZARY RYNEK, KOŁCHOZ, EGZAMIN POPRAWKOWY, REKWIZYT MUZYCZNY, KANCONETA, NAWÓJ, AEDICULA, LABIRYNT, SAMOROZPAD, CZAS TERAŹNIEJSZY, BESZAMEL, PARAMETR, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, SIDLISZ PIWNICZNY, GAMA, DĘTKA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, DUUMWIRAT, OBIEKTYWNOŚĆ, RECEPTOR WĘCHOWY, NAZWA ZWYCZAJOWA, OPAL, PROCES TECHNOLOGICZNY, FOCH, ZRZĄDZENIE LOSU, KALWARIA, NIESPIESZNOŚĆ, GWINT, WÓZEK, PĘD, BÓL DUPY, CZYREŃ, SUFIKSACJA, RZUT OSOBISTY, KONSONANTYZM, CROSSING-OVER, PLAC, WAŁKARZ, STARA MALUTKA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, ZRZECZENIE SIĘ, APLIKACJA, APARAT SZPARKOWY, TUBKA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, KARTAGIŃSKI, NOK, DZIEDZINA EUKLIDESA, KLAWISZ, MIĘSOŻERSTWO, GRUPOWOŚĆ, SEN, MATECZNIK, PIÓRO, DAMA, EKSPATRIANT, HEBAN, UNIK, OKRĘT ARTYLERYJSKI, WIAROŁOMSTWO, STARY WYŻERACZ, PYTANIE, PERUKARNIA, NIEPUNKTUALNOŚĆ, PORFIRYNA, JĘZYK PENDŻABSKI, BIAŁACZKA SZPIKOWA, BEZSZELESTNOŚĆ, KASZUBSKI, RAMKA, ŁĄCZYNA, CERAMIKA SANITARNA, SZTAJEREK, WÓDKA GATUNKOWA, GNOJOWNIK, AZJATA, DZIADZIENIE, EKLIPTYKA, DYWIZ, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, TARTALETKA, ALBUM, ?EGZERCYCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.386 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LITEWSKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka litewskiego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LITEWSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka litewskiego (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA LITEWSKIEGO. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast