NACZYNIE LUB CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ NADANIE JEDNAKOWEGO KSZTAŁTU WSZYSTKIM WYPRODUKOWANYM SERYJNIE OBIEKTOM Z PLASTIKU, METALU, GIPSU LUB INNYCH PLASTYCZNYCH SUBSTANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FORMA to:

naczynie lub część maszyny, które zapewniają nadanie jednakowego kształtu wszystkim wyprodukowanym seryjnie obiektom z plastiku, metalu, gipsu lub innych plastycznych substancji (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FORMA

FORMA to:

wygląd, profil, zewnętrzny kształt, postać (na 5 lit.)FORMA to:

w biologii: najniższa kategoria systematyczna, niższa od odmiany (na 5 lit.)FORMA to:

budowa; układ skoordynowanych elemetów (na 5 lit.)FORMA to:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne (na 5 lit.)FORMA to:

kondycja, aktualny stan fizjologiczny organizmu, podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego, wynikający ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych (na 5 lit.)FORMA to:

naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 5 lit.)FORMA to:

zespół środków, za pomocą których w dziele zostaje wyrażona treść; forma obejmuje takie elementy jak struktura, kompozycja, język, kształt itp (na 5 lit.)FORMA to:

pierwowzór wykonania, szablon, wykrój (na 5 lit.)FORMA to:

zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre) obowiązujący w określonej grupie społecznej lub środowisku (na 5 lit.)FORMA to:

przejaw, postać, rodzaj czegoś (na 5 lit.)FORMA to:

ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie (na 5 lit.)FORMA to:

wielomian - wyrażenie algebraiczne złożone ze zmiennych i stałych, połączonych działaniami dodawania, odejmowania, mnożenia i podnoszenia do potęgi o stałym wykładniku naturalnym (na 5 lit.)FORMA to:

w filozofii Arystotelesa: istota pojęciowa przedmiotu (na 5 lit.)FORMA to:

według filozofii Kanta - kształt tego, co jest dostępne zmysłom (na 5 lit.)FORMA to:

element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 5 lit.)FORMA to:

zawartość formy do pieczenia (na 5 lit.)FORMA to:

zespół elementów służących do kształtowania przedmiotów z tworzyw sztucznych (na 5 lit.)FORMA to:

elementy, które po złożeniu tworzą wnękę o kształtach odpowiadających kształtom odlewu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACZYNIE LUB CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ NADANIE JEDNAKOWEGO KSZTAŁTU WSZYSTKIM WYPRODUKOWANYM SERYJNIE OBIEKTOM Z PLASTIKU, METALU, GIPSU LUB INNYCH PLASTYCZNYCH SUBSTANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.967

WIERZCHNICA, PĘTO, SIWAK, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KABINA, JAZZÓWKA, RACHUNEK ZDAŃ, CZYŚCIOSZKA, LINIA DEMARKACYJNA, SZCZYTNICA, IMAGE, HERMA, KATOLICYZM, ZAŚPIEW, PALMA KRÓLEWSKA, ZAODWŁOK, MUŚLIN, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ECHINUS, ANTENKA, KOMPENSACJA, TURBINKA KOWALSKIEGO, KLEPKA, LIBELLA, DYWDYK, FILEMONKA, MECHANIZM, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, AZJA, PROFESOR ZWYCZAJNY, SŁOMA TARGANA, TROLL, BIEG, TREFNIŚ, BLOCZEK, GUTKOWO, KĄPIEL OŁOWIANA, CZAS ZIMOWY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, POŚCIELÓWKA, SPÓŁKA HANDLOWA, DYWESTYCJA, BEANIA, ŚWIATŁO DROGOWE, FORMACJA SKALNA, WELUR, ASTRAGAL, MARYNARKA, PRASA, PROCH, SAŁATA, DOBRO KLUBOWE, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, MOŻLIWOŚĆ, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, LEJBIK, ANTYKWARK, KUBOMEDUZA, KOMÓRECZKA, DYSZEL, RUCH PRZYŚPIESZONY, ROBOTA GÓRNICZA, WSPÓŁUCZENNICA, ZMIANA, INSTALATOR, BIFURKACJA, HANGAR, PRZYZIEMIE, STREFA POŻAROWA, KIFOZA, NOTABL, DĘTKA, PALATYNKA, KANTYLENA, KONFRONTACJA, POŁOWA, CHWYTAK, KURTYNA, PIŁONOSOWATE, SZYNOBUS, ORGAN, KADR, PODRZUTEK, LANE KLUSKI, ABAKUS, MIEJSCE STOJĄCE, ALEMBIK, SMALCZYK, PAPILOTEK, IZOLATORIUM, WATERPROOF, ARENDARZ, DEKALKOMANIA, WYWŁASZCZENIE, TEST PŁATKOWY, PYZA, WABIK, REMONT KAPITALNY, NIEBIESKI PAS, ŁOŻYSKO, ORANŻADA, ROTA, FAŁD KORZENIOWY, PROFESJA, DYSPOZYTURA, DOBRO FINALNE, TŁUSZCZ, SAMOOBRONA, KARTA RABATOWA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KWIZ, ŁADUNEK BOJOWY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, MAMAŁYGA, IZBA OBRACHUNKOWA, LEPIARKA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, KHMER, NAUSZNIK, ŻEGLUGA, GRUNWALD, SIEDMIOKROTNOŚĆ, PIENIĄDZ LOKALNY, PÓŁCIEŃ, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, DRĘTWA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, TEST KOMPLEMENTACJI, NIENARUSZALNOŚĆ, MAŁOPOLSKA, ECCHI, PRZEPITA, MANIFEST, KIJ, KILOMETR NA GODZINĘ, LATARNIA, SPORRAN, PERSPEKTYWA, WKŁUCIE CENTRALNE, NATURA, LANDKNECHT, BEZPIECZNY SEKS, KAPISZON, INNA PARA KALOSZY, PLATFORMA CYFROWA, OKARYNA, PIĘKNY WIEK, PINGWIN MAŁY, ZŁĄCZE, PUSZCZA, BURZA, MELUZYNA, DYFUZJA KULTUROWA, CZELESTA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, BARWY PAŃSTWOWE, KASZTELANIA, KAKAO, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, STRATYFIKACJA, FAJKA, FIRN, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, TKAŃCOWATE, SAMOLUBNY DNA, LINIA ZABUDOWY, SZPULA, BAZYLISZEK, GOTOWALNIA, PRZEDSIONEK, KALKA JĘZYKOWA, STAN, KONIEC, PIKOT, DRZAZGA, AZOLLA PAPROTKOWA, ZACHYŁEK ŁONOWY, ŁOPATA, TENISISTA STOŁOWY, OBIEKT KUBATUROWY, BĄK, BYCZEK, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, SYLOGIZM, PIEKŁO, MIESZAK, SKANER BĘBNOWY, TRANSPARENT, TAJNE NAUCZANIE, RYGIEL, MIS, WORECZEK ŁZOWY, ENTOMOFAGI, PROCES GEOLOGICZNY, SZKLANY SUFIT, PODMIOT GRAMATYCZNY, MONARCHIANIZM, SUPERWIZJA, PLACEK, INFUZORKA, MELODIA, MŁOT, PRZYRZĄD OPTYCZNY, DIASYSTEM, JEDWAB OCTANOWY, KULTURA OBRAZKOWA, KOSZTY PRACY, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, SKLEPIENIE ŻEBROWE, HIPOTEKA, NOK, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, RZECZOWNIK POLICZALNY, PIÓROSZ PIERZASTY, PŁYWAK, WAMPIR, FRONTALIZM, ALARM SZALUPOWY, NADZIEWARKA, PŁOMIEŃ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, PLECIONKA, UDERZENIE, ROZSZCZEPIENIE, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, MADZIARKA, ROZNOSICIEL, FILTR WĘGLOWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, POZYTYWNOŚĆ, FOCH, EKRAN WODNY, LEADER, SZATANIZM, BUTELKA ZAPALAJĄCA, DIAPSYDY, GAZÓWKA, INTELEKTUALIZM, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, KOPIA, ERPEG, SKRYBA, PRAWO, GICZ, PERFORACJA, BAT MICWA, KOJEC, WARNIK, ANGLEZ, ŁAKNIENIE SPACZONE, MOTOR, SAMOWAR, LAKONIZM, TUBA, ZJAWISKO SEEBECKA, MYKOHETEROTROF, OBÓZ, HIN, KASZYCA, KRYSTALOMANCJA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ZGROMADZENIE CZYNNE, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, WIECZOREK POETYCKI, PÓŁPRZESTRZEŃ, ZWROT, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, KONDENSACJA, ZATRUCIE, STRZĘP LUDZKI, ŁOBUZIAK, ROŻEN, PUNKT ODNIESIENIA, OBOZOWISKO, OVERCLOCKING, ZALESZCZOTKI, RELING, TRAGIZM, PIÓRO, STOPIEŃ, KONSEKRACJA, WIHAJSTER, GRZYB PASOŻYTNICZY, WIELKOŚĆ, DETENCJA, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, PĘTAK, IDEACJA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, PIĘĆDZIESIĄTKA, FALA, MURARKA, ZAKON MNISZY, ANODA, ZEWŁOK, DEMOKRACJA, PUSZKARZ, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, ?JAPOŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.967 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACZYNIE LUB CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ NADANIE JEDNAKOWEGO KSZTAŁTU WSZYSTKIM WYPRODUKOWANYM SERYJNIE OBIEKTOM Z PLASTIKU, METALU, GIPSU LUB INNYCH PLASTYCZNYCH SUBSTANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NACZYNIE LUB CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ NADANIE JEDNAKOWEGO KSZTAŁTU WSZYSTKIM WYPRODUKOWANYM SERYJNIE OBIEKTOM Z PLASTIKU, METALU, GIPSU LUB INNYCH PLASTYCZNYCH SUBSTANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FORMA naczynie lub część maszyny, które zapewniają nadanie jednakowego kształtu wszystkim wyprodukowanym seryjnie obiektom z plastiku, metalu, gipsu lub innych plastycznych substancji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FORMA
naczynie lub część maszyny, które zapewniają nadanie jednakowego kształtu wszystkim wyprodukowanym seryjnie obiektom z plastiku, metalu, gipsu lub innych plastycznych substancji (na 5 lit.).

Oprócz NACZYNIE LUB CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ NADANIE JEDNAKOWEGO KSZTAŁTU WSZYSTKIM WYPRODUKOWANYM SERYJNIE OBIEKTOM Z PLASTIKU, METALU, GIPSU LUB INNYCH PLASTYCZNYCH SUBSTANCJI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NACZYNIE LUB CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ NADANIE JEDNAKOWEGO KSZTAŁTU WSZYSTKIM WYPRODUKOWANYM SERYJNIE OBIEKTOM Z PLASTIKU, METALU, GIPSU LUB INNYCH PLASTYCZNYCH SUBSTANCJI. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

x