TRADYCYJNA CZĘŚĆ UBIORU MUZUŁMAŃSKICH KOBIET; ZASŁONA OKRYWAJĄCA GŁOWĘ WRAZ Z TWARZĄ, Z OTWOREM NA OCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZARCZAF to:

tradycyjna część ubioru muzułmańskich kobiet; zasłona okrywająca głowę wraz z twarzą, z otworem na oczy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZARCZAF

CZARCZAF to:

zasłona na twarz noszona przez muzułmanki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRADYCYJNA CZĘŚĆ UBIORU MUZUŁMAŃSKICH KOBIET; ZASŁONA OKRYWAJĄCA GŁOWĘ WRAZ Z TWARZĄ, Z OTWOREM NA OCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.829

MAGAZYNEK, ŁOŻYSKO, FINWAL, POLĘDWICA, MYSZKA, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, PRINT, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, CZKAŁOW, SEPTYMA, BŁĘDNIK KOSTNY, NADBUDÓWKA, PYSK, RZUT, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, ROZDRABNIACZ, PŁUŻKA, LICE, WIEŻA, PASZCZA, PRZÓD, GNIAZDKO TELEFONICZNE, OKRYCIE, KŁODNICA, AKWEN, PRIORYTET, SATI, FUNDUSZ MIESZANY, KRAN, STRZEMIĘ, KOŁYSKA, BAZYLIKA, POLIS, PELERYNA, EMPIREUM, PODSADKA, SEKTORÓWKA, SCHAB, RYBY DRAPIEŻNE, KRĘTLIK, WAPER, PRZEWŁOKA, OWOCNIK, MINKOWSKI, WARIACJE, FILTR, CHORRERA, JARZMO, WIBRATOR, NACIĄG, PISMO SYLABICZNE, PRZECIWSTOK, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, IGIEŁKA, KIVIAK, KONTAKT, OŁTARZ, POWIERZCHNIA NOŚNA, BIZON LEŚNY, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, POPRZECZNICA, SIKA, RAFA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, JAKLA, KONTAKCIK, MASKA, SKRZYDŁO, PYSIO, BIAŁA SZKOŁA, ŁATA, CYBUCH, ŻAKIECIK, ASFALT, PRZEDZIAŁ, NAUSZNIK, PŁOZA, PORTYK, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, PRZYBUDOWA, KINO, BABINIEC, PŁASZCZ, PONUR, HARAM, WIGURA, MUNDSZTUK, TRZONEK, WODZE, PESZT, STADIUM, DWÓR, AGADA, UKŁAD SYMPATYCZNY, LUGIER, CZERWIOCH, DOBUDOWA, FIRANKA, NUMER GEOGRAFICZNY, GONDWANA, PARTIA, SZYPUŁA, KONSTRUKCJA NOŚNA, KINESKOP, ANDANTINO, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, WŁÓKNIAK TWARDY, BU, PROLOG, SEKWENCJA PRIBNOWA, NÓŻKA, MARCHEW, ZASŁONA, TROFEUM ŁOWIECKIE, KONTYNENT, GESTAPO, BASKINKA, NIKOŁAJEW, SZYJKA, PRĘGA, JĘZYK POLSKI, SZARMANTERIA, STROFA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ROŚLINA KORZENIOWA, FORT, IBLIS, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, PODUSZKA CIĄŻOWA, FROTKA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, DZIÓB, PIRAMIDA NERKOWA, PANEW, GŁÓWKA, WSTĘPNICA, SKORUPA ZIEMSKA, PÓŁFRAK, SODOMA, JUMPER, PŁATEK USZNY, ŚLUZOROŚLA, WARZYWNIAK, GALERIA, KOŁNIERZYK, NUTA, KONSOLA, SPAŁA, KOTWICA, KATEDRA, MIÓD SEKCYJNY, PUNKT, NÓŻKA, KĄT TRÓJŚCIENNY, KONSYGNATARIUSZ, MASECZKA, WAFEL, KANAŁ NADGARSTKA, MŁYNEK DO ODPADÓW, BRÓDKA, AZJA, MENSA, PIĘTA, POLAROGRAFIA, BATYMETRIA, OREAS, SZKAPLERZ, PATELNICA, LIST APOSTOLSKI, ŚLIZG, TWÓR GRZYBNIOWY, SZTANDAR, DYMNICA, EKSPANDER, PÓŁKULA, JARZYNA, CROSS, KIRGISKI, DUPCIA, ANGLIA, TASZKA, BAWET, PRETEKSTA, MASKA, MISO, DODATEK KOMBATANCKI, ROZBRATEL, ESCHATOLOGIA, OKULAR, PESZT, KANU, SAMOA ZACHODNIE, KOŚĆ SZCZĘKOWA, CHORIZO, MAGAZYN, PRZECIWSTOK, KANONICZKI, STUDIO NAGRANIOWE, MASKA, MIGAWKA, SZEKEL, BINDA, MANDYLION, DEKOLT, CIEMNIA OPTYCZNA, SETECZKA, PUPA, WOAL, PŁAT POTYLICZNY, URNA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, NOZDRZE, CAMPECHE, TRZON, MARCELIN, ZAPŁON, TYŁEK, HEŁM TURNIEJOWY, ŻACHWY, TRUJDUPA, PARANDŻA, JĘZYK LODOWCOWY, GEM, LEJ, PÓŁNOC, KAZARKA RDZAWA, CZOK, PODSEKTOR, JĘZYK, ODSETEK, WYBUCH, CHOMĄTO, IMPLEMENTACJA, SEKTOR, HALIZNA, PLACEK AMERYKAŃSKI, BÓBR RZECZNY, COMBER, ZRĄB, PAS, ODZIOM, SCHEDA SPADKOWA, OBRĘCZ, MORZE, WRZECIENNIK, REJON, ODCINEK KOŁA, GÓRKA, KONIEC, OBWÓJ, ZAGŁÓWEK, PODGARDLE, STER, GNIAZDKO, METANOJA, LAGUNA, PIERSICZKA, PODSTRONA, BLOK KONTYNENTALNY, JĘZYK SPUSTOWY, POKŁAD, DORĘCZNA, DZIAŁKA ROBOCZA, STRUNNIK, KOLBA, WORECZEK, NANOŚNIK, PĘTLA OCIEKOWA, PÓŁSFERA, SOŁECTWO, COMBER, TŁO, WIRNIK, OKULAR, LOPOLIT, FASOLKA PO BRETOŃSKU, PAPUA, KNOWIE, OJCZYZNA, KISIELEWSKI, IGLICA, OSTATNIA POSŁUGA, KIRYS, SETKA, ŁONO, ODCINEK, ZGNIATACZ GŁOWY, TARCZA NUMEROWA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, GODŁO MAPY, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, ŁUSKA, ZAMEK, GNIAZDO WTYCZKOWE, FLAKI, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, TERCJA, CZŁON SKŁADNIOWY, ?WIĘŹBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRADYCYJNA CZĘŚĆ UBIORU MUZUŁMAŃSKICH KOBIET; ZASŁONA OKRYWAJĄCA GŁOWĘ WRAZ Z TWARZĄ, Z OTWOREM NA OCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRADYCYJNA CZĘŚĆ UBIORU MUZUŁMAŃSKICH KOBIET; ZASŁONA OKRYWAJĄCA GŁOWĘ WRAZ Z TWARZĄ, Z OTWOREM NA OCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZARCZAF tradycyjna część ubioru muzułmańskich kobiet; zasłona okrywająca głowę wraz z twarzą, z otworem na oczy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZARCZAF
tradycyjna część ubioru muzułmańskich kobiet; zasłona okrywająca głowę wraz z twarzą, z otworem na oczy (na 8 lit.).

Oprócz TRADYCYJNA CZĘŚĆ UBIORU MUZUŁMAŃSKICH KOBIET; ZASŁONA OKRYWAJĄCA GŁOWĘ WRAZ Z TWARZĄ, Z OTWOREM NA OCZY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - TRADYCYJNA CZĘŚĆ UBIORU MUZUŁMAŃSKICH KOBIET; ZASŁONA OKRYWAJĄCA GŁOWĘ WRAZ Z TWARZĄ, Z OTWOREM NA OCZY. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x