CZĘŚĆ SKORUPY ZIEMSKIEJ POKRYTA WODAMI OCEANÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DNO OCEANICZNE to:

część skorupy ziemskiej pokryta wodami oceanów (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SKORUPY ZIEMSKIEJ POKRYTA WODAMI OCEANÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.439

NALEPA, METEORYT, RITORNEL, LICE, BIAŁKO, PRZYBUDÓWKA, CEP, REKINEK PLAMISTY, SIODŁO, GONIEC, PODSTAWA, EPOKA, SPRZĄCZKA, MIRAŻ, NATRYSK, PERKOZ OLBRZYMI, IGŁA, PÓŁCHÓR, PRZYSTAŃ MORSKA, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, GLIKOPROTEID, BĄK ZWYCZAJNY, SZTANDAR, KACZKA HEŁMIASTA, PRZEKŁADKA, ROZBRATEL, AKROPOL, JELEŃ WSCHODNI, PAS, PALEMONETKA ZMIENNA, USTNIK, KUREK, DNO, GOLF, PRZĄŚLICA, DESZCZOWNICA, PASSACAGLIA, ŁUPINA, RAMIĘ, TRADYCJA, MISKA, JĘZYK, RĄB, ZAUSZNIK, KĄT WIELOŚCIENNY, OSIEDLE, POZIOMNICA, GŁOS, METAMORFIZM PROGRESYWNY, DZIAŁKA ROBOCZA, RUBRYKA, ZRAZOWA, KOTWICA, OBWÓJ, POŁUDNIE, ARCHIDIAKONAT, CHORĄGIEW, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, GARDZIEL, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, CZĘŚĆ, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, NAKOLANEK, DNO, PŁOZA, GAR, NADRZĘDNIK, JĘZYK LODOWCOWY, GEM, WYSZYWANKA, MUFA, MARCHEW, PROWINCJA, TĘCZA, INKARNACJA, MARYNARCZYNA, JASKIER, SZEKLER, STRZEMIĘ, SCENKA, BRODZIK, NARZĄD ŁZOWY, PRĘGA, STELA, CHRYSTOLOGIA, PRZYBUDOWA, PRZESUWNIK, UCHO WEWNĘTRZNE, SOCYNIANIZM, SUSEŁ LAMPARCI, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, BURDON, WIENIEC, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, CENTRUM URAZOWE, KARAPAKS, PONTICELLO, POLITYKA PIENIĘŻNA, HADAL, PUPCIA, KORPUS, GRZBIET, ZALESIE, ODZIOM, MICROSWITCH, ĆWIARTKA, OBSŁUGA, PYSK, PIŁOKSZTAŁTNE, ŚCIANA, JĘZYK SPUSTOWY, RYCYK, GWIAZDKA, ZADZIOR, TERAPENA, KUPER, ZATOPIONA DEPRESJA, ZAPALENIE SPOJÓWEK, SEKTOR, KOŃCZYNA GÓRNA, REJON, PÓŁNOC, PODNIEBIENIE TWARDE, TRINAKSODON, NUTA, WARIACJE, STRUNNIK, MARCHEWKA, DOMY, SUPORT, TWÓR GRZYBNIOWY, NONA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, STALNICA, SKŁAD, BIEŻNIK, KRATER, LAMPERIA, SUPORT, GOLFIK, SOŁECTWO, NAWA, ODZIEMEK, RĘKA, SKOLEKS, BOKS, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, PODGARDLE, GEOGRAFIA, PODOBÓZ, KOPALINA LECZNICZA, WKŁAD, ŚLUZOWICA, BŁĘDNIK KOSTNY, MATRYCA STRUKTURALNA, DENNICA, WYROSTEK BARKOWY, ŻARŁACZOKSZTAŁTNE, FRONT, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, METEOR, ŻYŁA, CIĘCIWA, NOWICJAT, BRZUSIEC, SUMATOR, GÓRY ZAŁOMOWE, OSTROGA, DELFINY OCEANICZNE, OCZYSZCZALNIK, STERNICZKA ZWYCZAJNA, KOMORA, PATRYSTYKA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ADWERBIUM, MENSA, TUMBA, TORS, WAPITI, EWANGELIA, FORMA, NANERCZ, PRZEKRÓJ, WIERZCHOWINA, SKRZYDEŁKO, REGESTR, DIU, BERNIKLA BIAŁOLICA, RAJA SIWA, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, ODKŁADNICA, BATYMETRIA, DZIELNICA, DRUGA CZĘŚĆ, MOGIŁA, STOPKA, INFILTRACJA, DECHA, WYJEC CZERWONY, KUPER, NAKRÓJ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, RUCHY TEKTONICZNE, ŚLĄSKI, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, DNO, STROP, BYLICA POSPOLITA, LOKACJA, MUNTENIA, KURTYNA, BIJAK, KOMORA FERMENTACYJNA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, DNO, FITOGEOGRAFIA, ŚLONSKI, SERUM, KUPLET, KORONKA, BUDA, KINO, STOPA LĄDOLODU, NASZELNIK, MOSTEK, PREZBITERIUM, QUETZAL, RYBITWA OKOPCONA, GONDOLA, LIBELLA, PORTYK, OCEAN, ECHINUS, CZEP, NAGOLENNIK, JAWAJSKI, KOLUMNA, BALDACHIM, JASZMAK, KĄT PŁASKI, JĄDRO, RZEPKA KOLANOWA, TRIANON, RZUT, KORTYNA, BURZYKOWATE, DRUK, STRATOSFERA, MIĘDZYWĘŹLE, CIAŁO SZARE, PELAGIAL, CZĘŚĆ, PRZEWODZIK, SEKEL, SOCZEWKA, SEKTOR PRYWATNY, KLAPKA, STADIUM, ZASOBY, ABC, DWUNASTA CZĘŚĆ, ZRĄB, TRZON MACICY, LIMBO, ŚLONSK, ŁUSKA, KATOLICYZM, RAMIĘ, SPISZ, PERYSTOM, BRZESZCZOT, REKIN ŚLEDZIOWY, BAWET, TEMAT, TRENT, RAMIAK, STĄGIEW, DZATAKI, ŁODYGA KWIATONOŚNA, BĘBEN MAGNETYCZNY, KOŃ TURKMEŃSKI, POSZUR, KESON, ZIEMIA, SZYJA, TERCJA, MYSZ DOMOWA, MISA, DZWON HEŁMU, KRAŃCÓWKA, KINOTEATR, POLITYKA MIESZKANIOWA, ODLEWARKA, KLUCZ, NADZIAŁ, ELEWON, PRÓBA REPREZENTATYWNA, MISKA SEDESOWA, ?KOMIN HYDROTERMALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.439 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SKORUPY ZIEMSKIEJ POKRYTA WODAMI OCEANÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SKORUPY ZIEMSKIEJ POKRYTA WODAMI OCEANÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DNO OCEANICZNE część skorupy ziemskiej pokryta wodami oceanów (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DNO OCEANICZNE
część skorupy ziemskiej pokryta wodami oceanów (na 13 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SKORUPY ZIEMSKIEJ POKRYTA WODAMI OCEANÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CZĘŚĆ SKORUPY ZIEMSKIEJ POKRYTA WODAMI OCEANÓW. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast