CZĘŚĆ MÓZGOWIA (DOKŁADNIEJ TYŁOMÓZGOWIA) O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA, ŁĄCZY RDZEŃ KRĘGOWY Z MÓŻDŻKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPUSZKA to:

część mózgowia (dokładniej tyłomózgowia) o kształcie ściętego stożka, łączy rdzeń kręgowy z móżdżkiem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPUSZKA

OPUSZKA to:

na czubku palca (na 7 lit.)OPUSZKA to:

część palca ważna w daktyloskopii (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MÓZGOWIA (DOKŁADNIEJ TYŁOMÓZGOWIA) O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA, ŁĄCZY RDZEŃ KRĘGOWY Z MÓŻDŻKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.989

PROSTKA, GANEK, TEORIA GALOIS, ŁYDKA, KABŁĄCZEK SKRONIOWY, TRIANGIEL, BĘBEN, MARYNARKA, OPONKA, KOPUŁA, PERŁA, DRUGA CZĘŚĆ, PÓŁWAŁEK, BIZON LEŚNY, DZATAKI, MIEJSCE, UKŁAD KRWIONOŚNY, SOPLENIEC, SPAŁA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, FAZA, PRZEISTOCZENIE, KOLBA ERLENMEYERA, GYNYCEUM, PROLOG, ROSTBEF, ANDANTINO, LEJEK, AWANSCENA, TOREBKA BOWMANA, OBSADKA, PALUSZEK, MAGAZYNEK, JARZYNA, KALESONY, NADBUDOWA, HAREM, ZAKRĘT CZOŁOWY, ZALĄŻNIA, BĘBEN, ŚWIAT DYSKU, GICZ, PODODDZIAŁ, LOKAL, PIĘTA, PRZEDPIERSIE, TEMAT, KAWAŁEK, PIŻMOWÓŁ, GUMNO, PALMETA, PEŁZAK, MOSTEK, GRADIENT, PIRAMIDA, BOSCH, CEWKA MOCZOWA, DASZEK, FAJKA, WGŁOBIENIE, PAŁANKA WĘDROWNA, PODKOLANIE, MIESZADŁO, DUPAL, POKÓJ, PUNKT, PŁASZCZ, ŁĄCZNIK, NAPIĘTEK, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, TWIERDZENIE, SZPONDER BRZEŻNY, PALMA, PAWĘZA, REKORDER, DZIEWIARNIA, OBWÓJ, PRÓBÓWKA, POŁUDNIE, NIEBOSKŁON, KABINA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, DUPA, BRYNÓW, RELACJA BINARNA, POLE, OWOC, PIRAMIDKA, GORSET, DUPCIA, KAPIBARA, BLASTODERMA, MANIPUŁ, KOPIAŁ, TROFEUM ŁOWIECKIE, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, SABOT, POSZUR, ZAKOŃCZENIE, TOCZEK, EOLIA, NAKARCZEK, PORTFEL, WEKIERA, PIRAMIDA NERKOWA, CZAPLA ŁUPKOWATA, GARDA, BD, TEMAT FLEKSYJNY, ANEKS, SZCZĘKA, ÓSEMKA, BLENDA, WIENIEC, SPÓJKA, SZEWRON, CHWYTAK, WACHTA, MARCHEWKA, TYGIEL, SOLÓWKA, ZAD, AKROPOL, BUDA, KRĄŻENIE MÓZGOWE, LIŚCIAK, PANORAMA, UROCZYSKO, FARTUCH, KABINA, OKULARY, SKLEPIENIE NIECKOWE, LEJBIK, JELCZ, PORCIĘTA, WARZYWO KORZENIOWE, KRYZA, GETTO, RYTON, TYŁEK, AMEBA, PROSCENIUM, WIRGINAŁ, TRZONEK, WAŁEK, STER, STOPA LĄDOLODU, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, DESZCZOWNICA, MOGIŁA, PUCKA, NACZYNIE CHŁONNE, CYMA, FORMACJA DEFENSYWNA, KONIEC, SETKA, JELITO PROSTE, ZNAMIĘ, LICO, KARACENA, BRZESZCZOT, LICO, KOLBA, SUPERKLIENT, WIDŁY, PODSEKTOR, METEORYT, KŁĄB, KAMIEŃ MŁYŃSKI, ŁĄCZNIK, GÓRKA, DOLNA SAKSONIA, RAMKA, SIŁA ROBOCZA, WĘZEŁ, MAGAZYN, ZWIĄZEK CHELATOWY, DZIÓB, GARSTKA, JĘZYK CHORWACKI, PANEW, LASKOWICE OŁAWSKIE, SERPENT, WIERZCHOŁ, BOCZEK, DRZEWCE, OSTROGA, BOCIAN, NÓŻKA, ŁĘK, JĘZYK PIKTYJSKI, DZIAŁKA ROBOCZA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, MCOT, ŻAKIET, KONSEKRACJA, KLEPISKO, FAZOWNIK, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, PRZEDNÓŻEK, WENET, LEGENDA, FINWAL, PIASTA, MISKA, SZNUR TYLNY, SIEDZISKO, ŁUK KOLANKOWY, DAKTYLOGRAM, ODDZIAŁ, SEKRECJA, PRZECIWSTOK, WYROŚL, PONUR, RETORTA, GALERIA, KOPUŁA, NORMOCYT, PIZOID, CEBULKA, ŻŁÓB, ROLKA, PASZTETNIK, SZTANDAR, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, WĘGLÓWKA, RDZEŃ PACIERZOWY, OŻAREK, KAPLERZ, NARCIARSTWO NORWESKIE, KONSTRUKCJA NOŚNA, DUPECZKA, PROPORZEC, KOKPIT, BIOCZUJNIK, JAJOWNIK, GEOGRAFIA ROŚLIN, MANTYLA, KOMPARYCJA, KORZEŃ, CZARA, ŚLĄSKI, JASIENICA, APARAT GĘBOWY, DRUŻYNA, KIEREZJA, ROTATOR, ŁAWA FUNDAMENTOWA, TRĄBITA, OPUSZKA PRĄCIA, PTERION, HYMENOFOR, ATLANT, ZASADA D'ALEMBERTA, OBARZANEK, HAFT GAŁĄZKOWY, SZEW PODNIEBIENNY, MYKOHETEROTROF, LABIRYNT, SKALENOEDR, KRAŃCÓWKA, KEM, WORECZEK, PIŁOGON, WARZYWNIAK, WĘZEŁ, ANTECEDENS, GŁOWICA, KWATERA, ROZWORA, CHARLES, DNO OCEANICZNE, PUDŁO REZONANSOWE, PROSPEKT ORGANOWY, WARZYWO, CEWKA, TRIANGUŁ, NEK, ANEKS KUCHENNY, ŁYŻKA, ZAOLZIE, INTERMEZZO, DESZCZOCHRON, PRZESUWNIK, MEANDER, SKŁADNIK, ALLEGRO, WAFEL, PANCERZ, PRZEWIESZKA, TĘTNICA OCZNA, SKRZYDŁO, PARAFIA, OSAD, CZARA, TOPIK, NARZĄD ŁZOWY, LOTKA, AKWEN, ?ŚRÓDOKRĘCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.989 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MÓZGOWIA (DOKŁADNIEJ TYŁOMÓZGOWIA) O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA, ŁĄCZY RDZEŃ KRĘGOWY Z MÓŻDŻKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MÓZGOWIA (DOKŁADNIEJ TYŁOMÓZGOWIA) O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA, ŁĄCZY RDZEŃ KRĘGOWY Z MÓŻDŻKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPUSZKA część mózgowia (dokładniej tyłomózgowia) o kształcie ściętego stożka, łączy rdzeń kręgowy z móżdżkiem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPUSZKA
część mózgowia (dokładniej tyłomózgowia) o kształcie ściętego stożka, łączy rdzeń kręgowy z móżdżkiem (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MÓZGOWIA (DOKŁADNIEJ TYŁOMÓZGOWIA) O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA, ŁĄCZY RDZEŃ KRĘGOWY Z MÓŻDŻKIEM sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - CZĘŚĆ MÓZGOWIA (DOKŁADNIEJ TYŁOMÓZGOWIA) O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA, ŁĄCZY RDZEŃ KRĘGOWY Z MÓŻDŻKIEM. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x