CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKŁADOWA to:

część większej całości (na 8 lit.)URYWEK to:

część większej całości (na 6 lit.)WYRYWEK to:

część większej całości (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKŁADOWA

SKŁADOWA to:

część składająca się na jakąś większą całość, stanowiąca integralny komponent całości (na 8 lit.)SKŁADOWA to:

część większej całości (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.423

ODŁAM, CEROWNIA, PŁAT, PRACA SEZONOWA, FLORYDZKA, JELITO PROSTE, FALENICA, KORONA, GWIAZDA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, KADŁUB, ROSTBEF, ZABYTEK NIERUCHOMY, KIELICH, MASKA, INŻYNIERIA WOJSKOWA, LEŚNICTWO, PARAGRAF, GMINA GÓRNICZA, ZAGÓRZANKA, CEPISKO, BECZKA, SPAŁA, BALONET, ANOLIT, KONTAKT, SIŁA ROBOCZA, WAŁ, SĘPNIK PSTROGŁOWY, WSPÓLNIK, UZDA, ZAPALENIE SPOJÓWEK, GŁOWICA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, WARZYWO, DZIOBIEC, POLIGLOTA, CIĘCIWA, GONIEC, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, ZATOCZKA, NAKOLANEK, TEMAT FLEKSYJNY, PANCERZ, BELKOWANIE, WGŁOBIENIE, NUTA, CZERWIOCH, TEREN ZAKRYTY, TABLICA ROZDZIELCZA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, ŁOKIEĆ, KADŁUB, DOBUDOWA, GRUNT, TRIO, OKRUSZEK, PÓŁ, PUDŁO, CORO, RACHUNEK KAPITAŁOWY, TEZA, WIEK MŁODZIEŃCZY, SZYJKA, SERCE DZWONU, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, WYROSTEK RZĘSKOWY, AKCJA, WOLNE SOŁECTWO, KWARTAŁ, NOSEK, KORPUS, URABIALNOŚĆ, BARK, FLEGMA, LOTKA, BIODROWA, ŁUK, ECHINUS, COKÓŁ, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, WARZYWNIAK, WOŁYNIAK, SYMETRIA, MASKA, GŁADŹ, ŻEBRO, LISTEK, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, HEŁM TURNIEJOWY, ZAPOLE, MAŁŻOWINA, GRUPOWOŚĆ, DEDYKACJA, SIODŁO, BOKÓWKA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, SŁUPEK, PODWOJENIE SZEŚCIANU, KLAPKA, SYMETRIA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, PÓŁKULA MÓZGU, PROLOG, DENNICA, PÓŁKULA, PIĘTKA, PĘTLA OCIEKOWA, MORZE AZOWSKIE, TYKA, REZONATOR, NARCIARSTWO KLASYCZNE, WERS, STYK, SOLÓWKA, WKŁADKA, WYLINKA, ÓSEMKA, PRZEWÓD, MILIRADIAN, BŁONA MIĘŚNIOWA, GOTOWIEC, BOKS, ŹRENICA, AMALAKA, JELCZ, KORPUS, MAJTKI, STOPIEŃ TURBINY, SOHO, JĘZYK, PELERYNA, BIEŻNIK, PLAZMA, RATA, LIMBUS, JĘZYK CHORWACKI, JIG, SZCZUR DRZEWNY, ŁĄCZE ABONENCKIE, CHRAPA, LAKOLIT, EUROPA, MOC CZYNNA, TŁO, URLOP TACIERZYŃSKI, CHÓR, AFLASTON, ROZBUDOWA, KUPER, KRYZA, ANEKS KUCHENNY, PERYKARP, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, MOSTEK, SŁABIZNA, TAGER, AKT, BOJA RATUNKOWA, PREDELLA, CZUBEK, NAPIĘTNIK, GĄSIENICA, ANGLIA, KURCZĘ, PALOLO, NIEBIOSA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, ZAMEK, KLAPA, OPONKA, PODOBÓZ, ŁODYGA KWIATONOŚNA, DEKANAT, KOŁO, BALKON, PESZT, RAGLAN, FRYSZTAT, ZWÓJ, ODCINEK, OPONA, STROFA, ZIELENIEC, NEUROPSYCHIATRIA, BARIERA JĄDROWA, WORECZEK, POŁĄCZENIE, PIASTA, ŻAKIECIK, FOSA, PODSTOPIEŃ, SYSTEMATYKA, ŁAM, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, OBUCH, BĘBEN, URANOWIEC, CZŁONEK, PULARDA, RUBRUM, KAPELUSZ, LÓD, OKULAR, ODCINEK, TORS, WYRYWEK, NIT, EMPIREUM, OBRZEŻE, KONTYNENT, ROZDZIAŁ, GNIAZDO, LARGHETTO, WIĘŹBA, ODZIOM, LICO, BIOTOP, PROSCENIUM, ŚCIANA, MIKRONEZJA, PREZBITERIUM, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, TRANSMITANCJA, CZĘŚĆ MOWY, SEKLER, SIÓDMA CZĘŚĆ, KWARTA, OFICYNA, DYMNICA, JEDNA CZWARTA, ULICA, NADBUDÓWKA, ZABYTEK RUCHOMY, PŁATEK USZNY, FAZA, ŚLUZOWICA, POŁUDNIE, PŁATEK, CHWOST, MUFA, ROBAK, ISLANDIA, NADRZĘDNIK, NIEBIOSY, PORTKI, USZTYK, RETORTA, STYLING, GAZELA, PYSK, ERA PALEOFITYCZNA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, STOPA LODOWCA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, KINESKOP, GÓRKA, ODPRYSK, KLOAKA, LIGAWA, PEKTORAŁ, DŁOŃ, PALEMONETKA ZMIENNA, SWOSZOWICE, ZWROTKA, LENIOWATE, CHWYT, MÓZG EMOCJONALNY, SPÓDNICZKA, PRZÓD, WRĘGA, ZRĄB, WOREK TRZEWIOWY, FILTR, SET, PŁOZA, RZECZ NIERUCHOMA, ROZBRATEL, REGENERAT, ŁĄCZNIK, EFOD, QUETZAL, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, WYROŚL, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, MAJTKI, PROMIEŃ GAMMA, LAMNA ŚLEDZIOWA, SOHO, KŁĄB, GÓRKA, DZWONNICA, PŁASZCZ, KARCZEK, IMAK, FINAŁ, DZIELNICA, ?KIESZEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.423 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKŁADOWA część większej całości (na 8 lit.)
URYWEK część większej całości (na 6 lit.)
WYRYWEK część większej całości (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKŁADOWA
część większej całości (na 8 lit.).
URYWEK
część większej całości (na 6 lit.).
WYRYWEK
część większej całości (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - CZĘŚĆ WIĘKSZEJ CAŁOŚCI. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast