GALION; GÓRNA ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ RUFY, FIGURA NA DZIOBIE ŻAGLOWCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AFLASTON to:

galion; górna zakrzywiona część rufy, figura na dziobie żaglowców (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GALION; GÓRNA ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ RUFY, FIGURA NA DZIOBIE ŻAGLOWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.411

ZAPŁON, DOBIERANY, FEDERACJA MIKRONEZJI, NEONTOLOGIA, KULTURA AZYLSKA, MARZANA BARWIERSKA, TON HARMONICZNY, LODOWIEC SZELFOWY, DOMY, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, TRYMER, BAWET, KORPUS, TEREN ZALEWOWY, BIBLIA HEBRAJSKA, TRZECIA CZĘŚĆ, RELATOR, PUSZKA MÓZGOWA, ŻYŁA, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, JASZMAK, TOPIK, PAŁANKA WĘDROWNA, CEBULKA, ANEKS KUCHENNY, DZATAKI, ŁUPINA, OKULARY, KATERA, FIGURA, WIELKA ROSJA, ZASIEK, POZYCJA, WARZYWO, SEKTORÓWKA, BOCZEK, SPŁACHEĆ, DUJKER MODRY, WOLE, JĘZYK POLSKI, POPRZECZNICA, ROZWÓRKA, RETICENTIA, CZOŁO, PAWĘŻ, GARSTKA, AKCJA, DRZEWCE, FIGURA PŁASKA, PUŚLISKO, UKŁAD KRWIONOŚNY, OSAD, SKRZYDŁO, PRZEDŁUŻACZ, LEGAWKA, CIĄG, NIEDOPOWIEDZENIE, KAPLERZ, KABINA, PLAMA BARWNA, WĘZINA TARCZYCY, KAZARKA RDZAWA, ULICA, KUBEŁ, SPENCERA, TRIO, NUTA, PESZT, WELS, NAROŻNIK, JĄDRO, WIZJER, DAMA, PŁETWA, PŁATEK, BIMS, PEKTORAŁ, PAS, GMINA GÓRNICZA, ECHINUS, KŁĄB, ŁEBEK, PIANO, STROFA, KUREK, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, PARAFIA, PŁAT SKRONIOWY, POKÓJ, PĘCINA, TOREBKA BOWMANA, AFIKS, KORYTO RZEKI, BUDA, NARAMIENNIK, BIOCZUJNIK, SZYJKA UDOWA, PAS, EGZEKWIE, ROŻEK, BŁONA MIĘŚNIOWA, WARGA GÓRNA, BĘBENEK, SPIRALA, FIGURA GEOMETRYCZNA, NACZYNIE CHŁONNE, ZBIORY ROZŁĄCZNE, LIBURNA, STYK, PŁATEK USZNY, TUMBA, BRODA, GRZBIET, PODBRÓDEK, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, KUPLET, JĄDRO MIGDAŁOWATE, HALKA, ŚRÓDMIEŚCIE, MASKA, MEMBRANA, MIESZADŁO, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, PIĘTKA, AKT, ŁAŃCUCH, BRYNÓW, CENTRUM URAZOWE, LABIRYNT, TEMAT, DIU, MUSZLA, MURENA WSTĄŻKOWA, RAMKA, PARTIA, WYROŚL, SACZEK, ŁASKOTKI, NACZYNIE WZBIORCZE, EUROPA, MATNIA, OPARCIE, BŁĘKITNE HEŁMY, KOLCZYK, BŁAGANIE, BIOTOP, SKRAJNIK DZIOBOWY, ZALĄŻNIA, BERNIKLA BIAŁOLICA, ZERWA, BLOK KONTYNENTALNY, RAMIĘ, OWOC, DZIÓB, CIĘŻKA WODA, OPUSZKA, PERKOZ OLBRZYMI, METEORYT, OŁTARZ, PÓŁWYSEP, PRĘGA, CEP, PUPA, MASKONUR, KULA, AGADA, KOKPIT, WAPITI, SEKTOR PUBLICZNY, GONIEC, GLADIUS, ZAKRĘT CZOŁOWY, RĄB, STROP, REMONT BIEŻĄCY, OGON, SZYNA, IBIS, KLAMRA, ĆWIERĆTUSZA, OSADNIK, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, BAYREUTH, ĆWIARTKA, TUNER, ZADEK, LOTKA, EMPORIUM, WIERTŁO, GRUPA, TROGON, KOLUMNA, STALNICA, SPAŁA, KIL, MAGAZYN, KĄCIK, TRZON, ŁOPATKA, KONTAKT, FUNDAMENT, ŁONO, SIODŁO, ZŁOTA FUNKCJA, WEZGŁOWIE, FAZA, GYNYCEUM, BĘBEN, BŁĘDNIK KOSTNY, WIĘZADŁO, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, KIEŁZNO, PADOK, PORTASY, ARTYLERIA LEKKA, MYKOHETEROTROF, TRANSZA, TYKA, SUBFUNDUSZ, MAZAMA RUDA, KROK, PUPCIA, ŚCIANA, UDZIAŁ, FIGURA TANECZNA, MYSZKA, ŚLONSKI, KŁAD, SEKEL, GŁOWICA, ŚWIERKLE, PREZBITERIUM, CHWYTAK, AKWEN, OPASANIE, CZUBEK, SKRZYDŁO, EPINICJON, NEUROPSYCHIATRIA, KULIK, SUWACZEK, SUBIEKT, PRZEDZIAŁ, GUTKOWO, MŁYNEK, TRINAKSODON, WYRYWEK, ZACHÓD, MINIMUM PROGRAMOWE, SEKSTET, MAKSIMUM, ZACHYŁEK ŁONOWY, PODSEKTOR, BLUZA, NAWAŁNIK POPIELATY, KOMUNIA, SEKTOR PRYWATNY, DECHA, MIKRONEZJA, LOOPING, TEMAT FLEKSYJNY, LENIOWATE, ŚLUNSK, KANALIK NERKOWY, PRZECIWSTOK, MARCELIN, FILIERA, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, JAMA BĘBENKOWA, AFTERSZTAG, ZATOCZKA, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, GUMNO, CHODNIK, DOPEŁNIENIE, KALESONY, KREDYT PREFERENCYJNY, KAMIZELKA, KATOLIT, WILKES, OSTROGA, KLAUZURA, MNIEJSZOŚĆ, GÓRALEK ZAROŚLOWY, NAPIĘTNIK, STROP, AFLASTON, FALSZKIL, PERISTOM, OSOWO, KOŚĆ KULSZOWA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, PRÓBA REPREZENTATYWNA, SPODNIE, RYT, PAREO, AMADYNA, OSTROGA, ?DASZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.411 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GALION; GÓRNA ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ RUFY, FIGURA NA DZIOBIE ŻAGLOWCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GALION; GÓRNA ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ RUFY, FIGURA NA DZIOBIE ŻAGLOWCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AFLASTON galion; górna zakrzywiona część rufy, figura na dziobie żaglowców (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AFLASTON
galion; górna zakrzywiona część rufy, figura na dziobie żaglowców (na 8 lit.).

Oprócz GALION; GÓRNA ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ RUFY, FIGURA NA DZIOBIE ŻAGLOWCÓW sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - GALION; GÓRNA ZAKRZYWIONA CZĘŚĆ RUFY, FIGURA NA DZIOBIE ŻAGLOWCÓW. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x