MOŻLIWA DO WYODRĘBNIENIA CZĘŚĆ CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MODUŁ to:

możliwa do wyodrębnienia część czegoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MODUŁ

MODUŁ to:

w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej (na 5 lit.)MODUŁ to:

w informatyce: oddzielny twór, przeważnie w postaci osobnego pliku, zawierający zdefiniowany interfejs, a także implementacje typów wartości, klas, zmiennych, stałych oraz treści procedur i funkcji (na 5 lit.)MODUŁ to:

XIV w. malarz włoski; freski, obrazy religijnej (na 5 lit.)MODUŁ to:

w elektrotechnice: zunifikowany podzespół złożony ze standardowych elementów spełniających samodzielną funkcję w urządzeniu elektronicznym (na 5 lit.)MODUŁ to:

wartość bezwzględna (na 5 lit.)MODUŁ to:

... Younga (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MOŻLIWA DO WYODRĘBNIENIA CZĘŚĆ CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.360

KOMPLETNOŚĆ, PODSYP, NIEPOSPOLITOŚĆ, TUNER, PRZESZUKANIE, PALEOLIT, DARMOSZKA, ROZŁOŻYSTOŚĆ, SIATKÓWKA, TAMBUR, CIEMNE CHMURY, NIEDOMIAR, PUCÓWKA, SIEDLISKO, STATYSTYKA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, STANIK, KRZTA, KŁĘBUSZEK NERKOWY, NIKAB, MASKA, GARDZIEL, STARANIE, KONDYGNACJA, GARDA, UNIFIKACJA, GRADIENT, KILKAKROTNOŚĆ, TAKSON PARAFILETYCZNY, NALEWAK, SEKCJA, KAPKA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, NAPŁYW, ŁAGODNOŚĆ, BRYŁKOWATOŚĆ, SZEŚĆSETLECIE, WYJEC PŁASZCZOWY, ODCINEK, LEJ KONDENSACYJNY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, STRZAŁA, REJON, APOGEUM, GARDZIEL, OCENA, GÓRKA, PRZECIWSKAZANIE, POSZUKIWACZ, OKAP, CHWOST, OBRZEŻE, PŁOMYCZEK, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, ŁYSINKA, ANTYFAN, WYKRZTUSZANIE, POSTĘPOWANIE, WĄSKOŚĆ, NASYCENIE, KANON, MAŁOPOLSKA, WKŁAD, STATUS, ROSTBEF, CELOWNIK, KLUCZ, ORIENTACJA, AKCIK, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, LEGENDA, WYSŁANIE, KONTUR, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, STOJAK, PRECYPITAT, ZNACZENIE, SERBSKOŚĆ, UWERTURA, RATY, PRZEDŻOŁĄDEK, ŻAŁOSNOŚĆ, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, LANGLEY, AKT, PUNKT, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, IGIEŁECZKA, NAMIAR, POPRZEWRACANIE, KAPSUŁA RATUNKOWA, STERTA, REFLEKTOR, POLE, STELA, UDERZENIE, EPINICJON, NAŁOGOWIEC, KLASA, PODSTAWA, CZARA, STYMULATOR, WIERZCHOŁ, JARZMO, SUTERENA, CHUDOŚĆ, PELERYNA, EMPORIUM, DOBUDOWA, RESZTKA, POZAMUZYCZNOŚĆ, SZCZĄTEK, BANIECZKA, KOLEC, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, ATOMOWOŚĆ, GYNYCEUM, PUNKT, WYLICZANKA, ODBŁYŚNIK, NIEBO, ZAGADKOWOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, ŁAŃCUCH, SOŚNIK, GARSTKA, PROSCENIUM, KACZKA KRZYŻÓWKA, CZAPLA MODRA, NIESŁUSZNOŚĆ, FALA, ZUCHELEK, KŁOPOTLIWOŚĆ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, GRUNT, ALUZJA, PALEMONETKA ZMIENNA, PUPINA, KARWIA, DZIESIĘCIOLECIE, AROMAT, WOLICJONALNOŚĆ, CENTRUM URAZOWE, SCHAB, ROZBUDOWA, POMINIĘCIE, OBSADKA, ECHINUS, PRZYBYTEK, GĄSZCZ, WYTYK, ZALĄŻNIA, DYMNICA, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, PRZÓD, NIERUCHOMOŚĆ, WIZJER, NIEREGULARNOŚĆ, PIOTROWO, SMAK, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ROZBRYZG, AKUMULACJA, TRZYKROTNOŚĆ, KĄT, UPRZYTOMNIANIE, ANGLIA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, LUSTRO WENECKIE, DEKLARACJA, NADBUDOWA, WIENIEC, DENITRYFIKATOR, CIĘŻKA RĘKA, KROS, SACZEK, DAR, SZPIC, BITUMIZACJA, WKŁAD, OBRĘCZ BARKOWA, JĘZYK LODOWCOWY, POWÓD, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, POBRATYMSTWO, SZCZYT, MUFA, LABIRYNT, SPRYCHA, SUWERENNOŚĆ, BARWY, OBCIĄŻENIE, KLAPKA, OBSŁUGA, DZIAŁ, JELITKOWO, DROBINA, ZAĆMIENIE, MARCELIN, ZRĄB, SUBFUNDUSZ, OBUDOWA, WIELOFAZOWOŚĆ, PRZEGLĄD, DESZCZ, BLOCZEK, ZBIORNIK, SABOT, PAMPANGA, LEPSZOŚĆ, WIENIEC, SAMOOBRONA POWSZECHNA, KADŁUB, LISTEK, KOPS, MINIMUM PROGRAMOWE, MONOPOLISTA, OPONA, MATCZYNOŚĆ, PALEC, LEJBIK, ROZCHWIEJ, GŁĄBIK, FRYSZTAT, GZYMSIK, DNO, CHORWACKOŚĆ, KOMENTARZ, PIĘTA, SROM, PRZEDŁUŻACZ, UMIEJĘTNOŚĆ, RECEPTA, PIRAMIDKA, ŻAKIET, PIŻMOWÓŁ, BIEGNIK, CHUDOŚĆ, UPRZYTAMNIANIE, SADZ, OBŁUSZYN, ŚRODKOWOŚĆ, WIEŚ, MARYJNOŚĆ, PANICZ, ROZKŁAD, ŁATWOŚĆ, TĘTNICA TWARZOWA, SKRAJ, CHORĄGIEW, SIODŁO, ELEKTROINSTALACJA, REJESTR, SKOLEKS, MILENIUM, TROISTOŚĆ, BIEG, TELOM, OBUDOWA, PŁÓZ, ROZLEGŁOŚĆ, DYCHA, POŚWIĘCENIE, POTRÓJNOŚĆ, FORMACJA, EWOKACJA, KAMIZELKA, MASKOTKA, WRZASKLIWOŚĆ, RZUT, TURKIESTAN, IMPLIKACJA, KĄT BRYŁOWY, COROCZNOŚĆ, ZMIERZCH, KABATY, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, NARODZINY, WAMPIREK, ZWÓJ, SPÓJKA, POCHWA, EPOKA LODOWCOWA, TĘSKLIWOŚĆ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KONIEC, CIĘŻAR, ZASÓB, OPACZNOŚĆ, SEKTOR, CENTRALA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, NUMER, MIARA, POPĘDLIWOŚĆ, INTERFEJS, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, ?LICZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.360 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MOŻLIWA DO WYODRĘBNIENIA CZĘŚĆ CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MOŻLIWA DO WYODRĘBNIENIA CZĘŚĆ CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MODUŁ możliwa do wyodrębnienia część czegoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MODUŁ
możliwa do wyodrębnienia część czegoś (na 5 lit.).

Oprócz MOŻLIWA DO WYODRĘBNIENIA CZĘŚĆ CZEGOŚ sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - MOŻLIWA DO WYODRĘBNIENIA CZĘŚĆ CZEGOŚ. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x