SIKA, CERVUS NIPPON - GATUNEK SSAKA Z RODZINY JELENIOWATYCH; JEGO PODGATUNKI ZAMIESZKUJĄ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SYBERII, MANDŻURIĘ, WSCHODNIE CHINY, KOREĘ, JAPONIĘ ORAZ TAJWAN, ZOSTAŁ RÓWNIEŻ INTRODUKOWANY W WIELU INNYCH KRAJACH - DO POLSKI SPROWADZONY W 1895 I AKLIMATYZOWANY W OKOLICACH ELBLĄGA I PSZCZYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JELEŃ WSCHODNI to:

sika, Cervus nippon - gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych; jego podgatunki zamieszkują wschodnią część Syberii, Mandżurię, wschodnie Chiny, Koreę, Japonię oraz Tajwan, został również introdukowany w wielu innych krajach - do Polski sprowadzony w 1895 i aklimatyzowany w okolicach Elbląga i Pszczyny (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIKA, CERVUS NIPPON - GATUNEK SSAKA Z RODZINY JELENIOWATYCH; JEGO PODGATUNKI ZAMIESZKUJĄ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SYBERII, MANDŻURIĘ, WSCHODNIE CHINY, KOREĘ, JAPONIĘ ORAZ TAJWAN, ZOSTAŁ RÓWNIEŻ INTRODUKOWANY W WIELU INNYCH KRAJACH - DO POLSKI SPROWADZONY W 1895 I AKLIMATYZOWANY W OKOLICACH ELBLĄGA I PSZCZYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.337

LYGODIUM KRĄŻKOLISTNE, PRAWO PODATKOWE, ZNAMIĘ, DZIWOLICZEK OKAZAŁY, FILM, ZŁOCIK KARAIBSKI, SOŚNICA, KOLORY NARODOWE, LIS, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, STAROFRANCUSKI, SARDELA JAPOŃSKA, ATOM, PAWIAN CZAKMA, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, ŻAGNICA, PĘDRUŚ, KRÓLIK FLORYDZKI, POTWAL OLBROTOWIEC, GALANGAL MNIEJSZY, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, IWANOW, NIEBOSKŁON, KOSTRZEWA NISKA, CYRANECZKA ŻÓŁTODZIOBA, BOMBARDIER, OBEREK, OKAPI, SIEĆ KOLEJOWA, NOSOROŻEC WĄSKOPYSKI, AKROBATKA KARLICZKA, STOPKA, FORMUŁKA, BECZKA, OSET, CZAPLA MALGASKA, TOMI, WARZYWO, GNIAZDO NASIENNE, RYJÓWKA, WRONIE OKO, JASKÓŁCZE GNIAZDO, PAPROTKA PRZEJŚCIOWA, JABŁOŃSKI, SELEKTOR, BURDON, AKUCZI RUDY, GORYL ZACHODNI, IRYS, ELEKTRORADIOLOGIA, KETELEERIA, GRUBODZIÓB, COMBER, SŁOWIANOFILSTWO, PRZĘŚL CHIŃSKA, OSA LEŚNA, BOLIMUSZKA JESIENNA, ECHINUS, PRZYCZEPKA, CYLINDROWIEC, SZÓSTA CZĘŚĆ, PRUSAK, KOROŁAZ PAPUASKI, POCHUTNIK PACHNĄCY, SOSNA RELIKTOWA, LIMBA SYBERYJSKA, DRONGO, SPENCER, POLKA, GRYF, SKRZYDLIK DROBNY, ELFIK, FILEMON SĘPIOGŁOWY, JĘZYK HUROŃSKI, WYDRA, KOZA ŚNIEŻNA, DŁAWIGAD, AZOLLA, ŚWIDROWIEC, NOWOSYBIRSK, PĘDZLICZEK BRODAWKOWATY, MANIPUŁ, BATOŻYCA, TREPANG JAPOŃSKI, MLECZAN, SCHEDA SPADKOWA, KATEGORIA URZĘDNICZA, MINIMUM PROGRAMOWE, CHAMITA, OSTNICA MOCNA, MYSZOSKOK WIELKI, TULIPAN ARMEŃSKI, GATUNEK KLUCZOWY, BUKIECIARZ, RUBRYKA TOWARZYSKA, SKOCZEK DŁUGOUCHY, PSZENIEC POLSKI, PSZCZOŁA KARŁOWATA, SALAMANDRA WALTLA, WRÓBEL NILOWY, DZIERZBIK CZARNOUCHY, PŁAT POTYLICZNY, POLNIK BURY, BIRET, STULIK SZARY, DZIKÓW, PRZEKLEŃSTWO, KACZKA KRAKWA, HARENDA, AMARANT, MANIFA, SUTENERSTWO, TRÓJEDNIK BIAŁY, DWURZĘDEK NACHYLONY, CIĄG ARYTMETYCZNY, CARGO, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, EFEKT RYGLA, PŁAZAKOKSZTAŁTNE, NERW OBWODOWY, BŁYSKOTKA, CHLOROTIAZYD, SKORUPA, SOSNA AMERYKAŃSKA, OPOS KRÓTKOOGONOWY, PODSADNIK KULISTY, ŻABNICA NAWĘD, PUCH KIELICHOWY, PŁONNIK JAŁOWCOWATY, GAZELA DAMA, GÓRALEK SYRYJSKI, NAJDORF, RZEKOTKA KRZYŻOWA, TURZYCA ZAWSZE ZIELONA, ZERWA KULISTA, BRODACZ WIELKODZIOBY, POTŁUMEK NASTROSZONY, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, KRENAL, MRÓWNIKI, JODŁA VEITCHA, DRZEWIAK LUMHOLTZA, NEON INNESA, GARNELA NAKRAPIANA, KORALNIK MODROPŁATKOWY, JASNOTA GAJOWIEC, ISTOTA, TUSSOR, IBIS ANDYJSKI, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, KRUCZYNA SUNDAJSKA, WŁÓKNO, UBARWIENIE OCHRONNE, ASPIRANT, SYMETRIA, ŚWIERK KANADYJSKI, CHÓRZYSTKA OZDOBNA, MIKROSTRUKTURA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, GRUSZA USSURYJSKA, SIODŁO, GAZELA ERYTREJSKA, WALABIA BENNETTA, ALIANCI, PORTER, SĄD POLUBOWNY, ANTYEGALITARYZM, GRA SIECIOWA, SYNINGIA, HOGARTH, NAPIERŚNIK, TYMOTKA MICHELA, DIAGNOZA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, PROSIAK, KOPEINA, MIODÓWKA CIEMNA, WIERZCHOŁEK, ŻUBR AMERYKAŃSKI, DUBRILLOZAUR, OTWARTOŚĆ, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, WIERSZ LEONIŃSKI, KSZYK, DISCO POLO, KANARYJKA NIEBIESKOPLAMA, NIEZAPOMINAJKA, BOCZEŃ, TRZMIEL GRZBIETOPLAMY, KOŃ SOKÓLSKI, PINGWIN HUMBOLDTA, HADIS, MASŁOPALMA GWINEJSKA, KALIA-LILIA ETIOPSKA, PAPROTNICA KRUCHA, WIELKOUCH KRÓLICZY, MINISTRANT KADZIDŁA, ORYKS SZABLOROGI, JAROSŁAW KACZYŃSKI, SANTOLINA ZIELONA, KRĄŻAŁEK, DZIESIĄTA MUZA, ZBROJOWNIA, ROMANS, DIAKRYT, MUFLON EUROPEJSKI, KOTLINA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, BRATEK POLNY, WRONIEC, WEŁNA MINERALNA, BROŃ DRZEWCOWA, PODBRÓDEK, PAPIERÓWKA, PŁYN ETYLOWY, CYPRZYK, CHEMIA ORGANICZNA, PASTERNAK, GLISTNIK POSPOLITY, ZAKRES REAKCJI, ŻÓŁTOOK ŁUSKOWANY, CYNIA, MIODÓWKA SZAROBRZUCHA, NEKTAROJAD ŻÓŁTOBRZUCHY, SAPON, RUMIAN, MASŁO CZOSNKOWE, CZERSKA, TENISÓWKI, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SAMOGWAŁT, PARWIKURSOR, PACYFOTRYTON KALIFORNIJSKI, KALATEA BURLE MARXA, BUSZOWY SPYCHACZ, PARZYDŁO LEŚNE, PORFIRIA, RUMIANEK, GIBON CZUBATY, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, FILEMONEK JEDNOBARWNY, KRAJE KOMUNISTYCZNE, COLEMANIT, MODRZEW LYALLA, EKSPLOATACJA, WANGA BŁĘKITNA, MAZAMA RUDA, KRYZYS GOSPODARCZY, FILM SZPIEGOWSKI, ŻAGLOWIEC, ROZJAŚNIACZ, SUW, JAŁMUŻNIK, CHOMIK GRUZIŃSKI, OSTROLOT ŻAŁOBNY, JĘZYK KANANEJSKI, GEORADAR, FUNKIA JAPOŃSKA, OZDOBNICA, KORMORAN ROGATY, KAZARKA OBROŻNA, AORTA BRZUSZNA, AMARANTKA CZERWONODZIOBA, HUNIA, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, KRÓLOWANIE, SMÓŁKA, LIGAWA, RUSAŁKA, ZWIĄZEK KOLARSKI, KANNA, FILM SAMURAJSKI, NAKARCZEK, SUSUKA, PIENIĄŻEK, PAS DROGOWY, SILOS, STRZECHWOWIEC WŁOSKOLISTNY, EKOLOGIA, PUNK ROCK, POJAZD ZABYTKOWY, MORŚWIN AZJATYCKI, TERBINAFINA, INTERCEPCJA, WILCZA JAGODA, ACYDURIA OROTOWA, BYTOMIANKA, JABŁOŃ NISKA, EFA ZACHODNIOAFRYKAŃSKA, JAMAJSKI, WĘŻÓWKA POGIĘTA, KWIECIAK, ŁAN POLSKI, SINIACZEK PLAMISTY, WIDŁOZĄB BŁOTNY, MASŁO, GATUNEK SEMELPARYCZNY, ?PARNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIKA, CERVUS NIPPON - GATUNEK SSAKA Z RODZINY JELENIOWATYCH; JEGO PODGATUNKI ZAMIESZKUJĄ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SYBERII, MANDŻURIĘ, WSCHODNIE CHINY, KOREĘ, JAPONIĘ ORAZ TAJWAN, ZOSTAŁ RÓWNIEŻ INTRODUKOWANY W WIELU INNYCH KRAJACH - DO POLSKI SPROWADZONY W 1895 I AKLIMATYZOWANY W OKOLICACH ELBLĄGA I PSZCZYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIKA, CERVUS NIPPON - GATUNEK SSAKA Z RODZINY JELENIOWATYCH; JEGO PODGATUNKI ZAMIESZKUJĄ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SYBERII, MANDŻURIĘ, WSCHODNIE CHINY, KOREĘ, JAPONIĘ ORAZ TAJWAN, ZOSTAŁ RÓWNIEŻ INTRODUKOWANY W WIELU INNYCH KRAJACH - DO POLSKI SPROWADZONY W 1895 I AKLIMATYZOWANY W OKOLICACH ELBLĄGA I PSZCZYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JELEŃ WSCHODNI sika, Cervus nippon - gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych; jego podgatunki zamieszkują wschodnią część Syberii, Mandżurię, wschodnie Chiny, Koreę, Japonię oraz Tajwan, został również introdukowany w wielu innych krajach - do Polski sprowadzony w 1895 i aklimatyzowany w okolicach Elbląga i Pszczyny (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JELEŃ WSCHODNI
sika, Cervus nippon - gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych; jego podgatunki zamieszkują wschodnią część Syberii, Mandżurię, wschodnie Chiny, Koreę, Japonię oraz Tajwan, został również introdukowany w wielu innych krajach - do Polski sprowadzony w 1895 i aklimatyzowany w okolicach Elbląga i Pszczyny (na 13 lit.).

Oprócz SIKA, CERVUS NIPPON - GATUNEK SSAKA Z RODZINY JELENIOWATYCH; JEGO PODGATUNKI ZAMIESZKUJĄ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SYBERII, MANDŻURIĘ, WSCHODNIE CHINY, KOREĘ, JAPONIĘ ORAZ TAJWAN, ZOSTAŁ RÓWNIEŻ INTRODUKOWANY W WIELU INNYCH KRAJACH - DO POLSKI SPROWADZONY W 1895 I AKLIMATYZOWANY W OKOLICACH ELBLĄGA I PSZCZYNY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - SIKA, CERVUS NIPPON - GATUNEK SSAKA Z RODZINY JELENIOWATYCH; JEGO PODGATUNKI ZAMIESZKUJĄ WSCHODNIĄ CZĘŚĆ SYBERII, MANDŻURIĘ, WSCHODNIE CHINY, KOREĘ, JAPONIĘ ORAZ TAJWAN, ZOSTAŁ RÓWNIEŻ INTRODUKOWANY W WIELU INNYCH KRAJACH - DO POLSKI SPROWADZONY W 1895 I AKLIMATYZOWANY W OKOLICACH ELBLĄGA I PSZCZYNY. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x