CZĘŚĆ TERYTORIUM (MIASTA, KRAJU) ODMIENNA KULTUROWO, OBYCZAJOWO ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIELNICA to:

część terytorium (miasta, kraju) odmienna kulturowo, obyczajowo itp (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIELNICA

DZIELNICA to:

jednostka podziału administracyjnego miasta obejmująca część jego terytorium: ulice, osiedla (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część Polski po podziale dokonanym przez Bolesława Krzywoustego w 1138 (na 9 lit.)DZIELNICA to:

część miasta, zazwyczaj rozległego, okolica, która jest wyodrębniona pod względem społecznym, ekonomicznym, geograficznym lub wyróżnia się zabudową albo funkcjami (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ TERYTORIUM (MIASTA, KRAJU) ODMIENNA KULTUROWO, OBYCZAJOWO ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.837

CZĘŚĆ, KARAKAŁPACJA, KROPKOWANIE, COCIDO, WOŁYŃ, WĘZINA, BIEGUN, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KALORMEN, ZABUŻE, BIUSTONOSZ, GNIAZDO, ZAKOLE, GŁÓWKA, PAS, KAPSUŁA, SUROWICA, SYFON, CIĘCIWA, GŁOWICA, INDUSTRIALIZACJA, CZESZCZYZNA, DYMNICA, GLAZURA, KONIEC, SIKORNIK, FLORYDA, BERGSLAGEN, BARCZATKA NAPÓJKA, LEJBIK, ŁAPACZKA, KATOLIT, STARÓWKA, IRLANDIA, KOLORATURA, KAPLICA, LWIA CZĘŚĆ, GRYGLEWSKI, ŁYDKA, KOŃCZYNA, GEOGRAFIA, MONASTYR, KIL, WERS, NATRYSK, KLATCHIAŃSKI, KALKUTA, SZTORMTRAP, PORTFEL, SPALONY, UKŁAD GRAFICZNY, KLAPA, ZYSK INFLACYJNY, ŁĄCZNIK DROGOWY, GRZEBIEŃ, MAZOWSZE, USTRÓJ NOŚNY, PIERSI, BASEN, JĄDRO ZIEMI, NAKRÓJ, KĄT PŁASKI, DUANT, REDŁOWO, WIETLICA ALPEJSKA, SUPERMARKET, NADZIAŁ, ŁUSKA, TEXCOCO, PODSEKTOR, SHABA, KASETA PRIBNOWA, KASETA, WIETEK GORCZYCZNIK, NEKROPOLIA, KORESPONDENT, STREFA POŻAROWA, JUKON, SZCZĘKA, NADLEW, ZAKŁAD, NADRZĘDNIK, POLITYKA PIENIĘŻNA, NASADKA, NOC ASTRONOMICZNA, NAGRZBIETNIK, SZYPUŁA, GLIKOPROTEID, ŁOJÓWKA, ALBERTA, ŹRENICA, NORRLAND, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, GANEK, TABULATURA, UCZUCIE, ZMROK, OSCYLATOR, DACH, NOCEK NATTERERA, PRZECIWSTOK, MELODYKA, FEJS, FORSZLAK, ZALĄŻNIA, AŁMA ATA, GUMA, SZARY RYNEK, BOHATER, MANIPUŁ, ANGLOSASKA, KORONA, NACISK, ODSYŁACZ, ŚWINKA MORSKA, WIEŚNIAK, OSTOJA, KOLCZYK, MOC CZYNNA, DOBUDÓWKA, WIETLICA SAMICZA, AMUNICJA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, GAZIK, CZERWIOCH, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, ZADASZENIE, CIĘŻKA WODA, DRASTYCZNOŚĆ, PLOTER, JĄDRO GALAKTYKI, ZACHYŁEK ŁONOWY, SPOJÓWKA GAŁKOWA, SKAFANDER, AGREGATOR, CHOROGRAFIA, KORAL, EKSPATRIACJA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, KULTURA AZYLSKA, PROSPEKT ORGANOWY, PERKAL, ŻUWACZKA, POLESIE, KORTYNA, WIKTORIA, ROZGRZEWACZ, USŁUGA POWSZECHNA, DOROBKIEWICZ, EKSLIBRIS, CAMPECHE, UKŁAD SYMPATYCZNY, NAWA, PIOTROWO, MARYJCZYK, FORTE, SIEDMIOGRÓD, SYSTEM REPARTYCYJNY, DOMINIUM BRYTYJSKIE, ŁAZY, OKUPACJA, NAPIĘTNIK, GETTO, PREZBITERIUM, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, RAMIĘ, OBUDOWA, PRZEDPIERSIE, GRZYWA, PUŚLISKO, ELEWON, ĆWIARTECZKA, PRZYZIEMIE, FRANSZYZA, STABILIZACJA, PRZĘSŁO, OKRYCIE, GUZ, ARMIA, ROZBIORY, CZOŁO, OKUPOWANIE, SUPERINTENDENT GENERALNY, WIELKA RUŚ, UT, RETOROMAŃSKI, JIG, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, LAKSZADWIP, WEŁNIAK, GRADUAŁ, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, ISKIERNIK, WYJEC RUDY, PLEBISCYT, STADIUM, OKTANT, FLEBODIUM ZŁOCISTE, SPÓJKA, NAUSZNIK, DESKRYPTOR, DEKANAT, SEKTOR, WNĘKA WĄTROBY, HARLEM, INTERPRETACJA, KATECHIZM, EPISJER, PRZÓD, TOCZYSKO, REGENERAT, ŁYŻKA, MISJA STABILIZACYJNA, TŁO, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, STRONY, SĄSIEK, TRAPER, INTEGRALNOŚĆ TERYTORIALNA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, ROZBUDOWA, ZABOROWO, KREACJA PIENIĄDZA, MIASTO UMARŁYCH, OBRĘCZ, KOSA, NIEZAWODNOŚĆ, CZUBEK, POCHWA LIŚCIOWA, KREWETKA ZMIENNA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, RYJÓWKA MALUTKA, DELOKALIZACJA, SYF, ODŹWIERNIK, ELF, METALICZNOŚĆ, URLOP TACIERZYŃSKI, POSTAĆ, INTERIOR, DUPCIA, STELA, DOPEŁNIENIE, PASSACAGLIA, GRZBIET, PROGRAM, NIEŚMIAŁOŚĆ, WYROSTEK RZĘSKOWY, ZAPRAWA, BIEŻNIK, PRÓSZKOWIANIN, BOKS, SŁOIK, EDAMMER, STALNICA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, KARTA WIZYTOWA, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, PRÓSZKOWIANKA, BĄK ZWYCZAJNY, SZKLANY SUFIT, BRNO, HIPERBOREJCZYK, GOSPODARKA RABUNKOWA, INSTALACJA, MIESZCZANIN, PODGARDLE, ZWIERCIADŁO, PŁAT, KOZUBEK, NAROST, TRZON, KAPTUR, KONSOLA, MASKA, SOGDYJSKI, MASKA, LICYTACJA, PARK, SESJA, GARSTKA, POPRAD, KONKURENCJA, KŁODAWIANIN, PANEWKA, REZONATOR, NACHÓD, KOPALINA STAŁA, MIEJSKOŚĆ, SUROWOŚĆ, WENDAT, KONTRAMARKA, SEKTOR PUBLICZNY, ZESPÓŁ, TERYTORIUM, WARZYWNIK, PROLOG, PŁATEK USZNY, SAMORÓBKA, ?BREZENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.837 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ TERYTORIUM (MIASTA, KRAJU) ODMIENNA KULTUROWO, OBYCZAJOWO ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ TERYTORIUM (MIASTA, KRAJU) ODMIENNA KULTUROWO, OBYCZAJOWO ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIELNICA część terytorium (miasta, kraju) odmienna kulturowo, obyczajowo itp (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIELNICA
część terytorium (miasta, kraju) odmienna kulturowo, obyczajowo itp (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ TERYTORIUM (MIASTA, KRAJU) ODMIENNA KULTUROWO, OBYCZAJOWO ITP sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CZĘŚĆ TERYTORIUM (MIASTA, KRAJU) ODMIENNA KULTUROWO, OBYCZAJOWO ITP. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast