CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY to:

część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 20 lit.)WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY to:

część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.867

SILNIK NISKOPRĘŻNY, BŁONA NACZYNIOWA, FORMACJA DEFENSYWNA, CHOROBA KRABBEGO, SZCZYT, MUR, SCENKA, KORMORAN OLIWKOWY, SPOJÓWKA GAŁKOWA, ZABYTEK RUCHOMY, MŁOTECZEK, BEJDEWIND, RĄB, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, ZWÓJ, TRANSFER BUDŻETOWY, FAZA, KRĄŻENIE PŁUCNE, ŁĘK, GANG, WISKACZA, SZCZĘKA, CHEMIA, TEOLOGIA PASTORALNA, KLIMAKTERIUM, MIESZKALNICTWO, SIEPRAW, CYKL MENSTRUACYJNY, WĘZEŁ WINDSORSKI, BATERIA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, NADLEW, TERMINATOR, GOTOWALNIA, PŁATEK, LICO, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, OKRYWA KWIATOWA, LUNETA, ATRIUM, ZRAZÓWKA, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, KORONIARZ KOŃCATY, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, GERA, STELA, LISTEK, KOKPIT, ODSKOK, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, OWOC, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, WĘZEŁ ZDERZAKOWY, STAN STACJONARNY, TERMINAL, JAWAJSKI, SIWERT, PESZT, AKTYWA TRWAŁE, CAŁKA PIERWSZA, WIRUS NEUROTROPOWY, WENET, WIĘŹBA, KWIATOWA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, LINIA SERCA, TYBINKI, WYŻ, NIEWYDOLNOŚĆ, SYSTEM SZWAJCARSKI, WAŁ, MUSZLOWCE, PRIORYTET, KOŁNIERZ, OCZKO, ŁĄCZNIK, UŚCIE SOLNE, SZCZĘKA, UJŚCIE GARDŁOWE, NARAMIENNIK, POŁUDNIE, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, BŁĘKITNE HEŁMY, BARIERA KREW-MÓZG, JASIENICA, BARANOWO, STUŁA, MUR, CHINY ZACHODNIE, HIV, UMOWA KOMPENSACYJNA, KARAKAŁPAKSTAN, ANALIZATOR WZROKOWY, NORRLAND, RAMIAK, STALNICA, GŁOWICA, PROLOG, APARAT GĘBOWY, LINIA ROZUMU, FILIACJA, DŁAWICA PRINZMETALA, ZMROK, KOŃ TURKMEŃSKI, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, ŁAPCE, MODEL, EKSPULSJA, WĘZEŁ, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, PANEWKA, PYSZNICA, ANGEOLOGIA, PODGARDLE, CHAVEZ, JĘZYK SPUSTOWY, BARIERA JĄDROWA, BOLIMÓW, BOBOLICE, WIDOWNIA, CIĄG, ŁUSKA, BATYPELAGIAL, PRZYGOTOWALNIA, RITO, HUFIEC, UKŁAD JEZDNY, MNIEJSZOŚĆ, PINGWINARIUM, STARORZECZE, ŁĄCZE ABONENCKIE, ZADEK, LEJEK, CHODNIK, OSKRZELE, SPISZ, DOPASOWANIE SEKSUALNE, SIAMANG, ZYSK OPERACYJNY, WYBLINKA, PODNIEBIENIE WTÓRNE, RESZTÓWKA, SOCJOPOLITYKA, SŁOŃCE, SYMETRIA, TOPIK, PODBRÓDEK, NARZĄD LIMFATYCZNY, ENALAPRYL, ASOCJATYWNOŚĆ, ŚLUNSK, SERCANKA, RUDA PABIANICKA, DZIEKANAT, CHWYTAK, ZWÓJ GŁOWOWY, TANTA, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, SETECZKA, TARŁÓW, KRZCZONÓW, SKRZYDŁO, IMERSJA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, GARDA, BIEGUN ANIMALNY, ARZAMAS, REGLAN, SUROWICA, DZIAŁKA, SPÓJKA, BYLICA POSPOLITA, SOLÓWKA, PALEC, KUNICE, BATERIA KOKSOWNICZA, DUPKA, WENTYLACJA, ROŻEK, BLOK, FOSSANO, PAJĘCZYNÓWKA, TRANSEPT, OWOCNIA, ISKRA ELEKTRYCZNA, BRZUSZEK, HELIOCENTRYZM, MIŁOBĄDZ, ŁYSINKA, HALIZNA, PALEOLIT, BEZPLANOWOŚĆ, ZAOLZIE, WARZYWO KORZENIOWE, ŚRODEK KOMUNIKACJI, ROGOŹNIK, ANDANTINO, JAWORZE, CZARCZAF, RITORNEL, KOLEŚ, KRYTERIUM KALMANA, CZESKI, NALEWAK, CIĘCIE WARSTWIC, PAZUROGON SIERPOWATY, GARDZIEL, ODCHYŁ, ODZIOM, UKŁAD CHOLINERGICZNY, LICE, TYKA, DZIEWIARNIA, GEOGRAFIA, SERCE, AKT, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, PEDERPES, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, ROZGRZEWACZ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, PRZEDZIAŁ, NADBUDOWA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, MERKURY, CENTRUM URAZOWE, SUBFUNDUSZ, KRUSZYN, DUPA, SŁONIARNIA, ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA, ODZIEMEK, NÓŻKA, PŁETWA ODBYTOWA, JONIA, TABLICA ROZDZIELCZA, TRYLON, PÓŁWYSEP, FRYSZTAT, JEOGRAFIA, MIGAWKA, CZŁON, SZÓSTA CZĘŚĆ, DEFICYT, POKRYWA, RAMKA, SUBWOOFER PASYWNY, WIEK NASTOLETNI, SEKLER, SPÓD, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, NOCEK DUŻY, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, SIEĆ CYTOKINOWA, BANIECZKA, PAS, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, IZBICE, DETAL, LX, WEWNĘTRZNY, BABIN, SPODNIE, WITEBSK, FORT, ANTECEDENS, KOSZYCE, ZMIANA, TYBINKA, MAJĄTEK TRWAŁY, TUNER, FLEGMA, HYMENOFOR, RÓWNIK, BIELICE, PASCHA, RAKÓW, PUNKT, AKROPOL, ROZRUSZNIK SERCA, KORONA, BRIAŃSK, STOŻEK DZIOBOWY, POJAZD SZYNOWY, UKŁAD KRWIONOŚNY, NOWINY BRDOWSKIE, GORSET, HORODYSZCZE, BASEN, POJEMNOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA, DOBROĆ UKŁADU, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, ELEMENT GRZEJNY, COŚ NA ZĄB, SZYPUŁKA, ZBIORNIK, CZAS MĘSKI, ?NADCIŚNIENIE TĘTNICZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.867 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 20 lit.)
WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY
część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 20 lit.).
WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY
część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 27 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast