CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY to:

część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 20 lit.)WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY to:

część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.867

TARAS, NIĆ, RELACJA SYMETRYCZNA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, ZESPÓŁ SHWACHMANA-DIAMONDA, UMOWA KONCESYJNA, KLONOWO, CEBULKA, BLOK, STYK, MAPA DROGOWA, RELACJA, DIU, HYDROBUS, SŁOŃCE, OSKRZELE, KADŁUB, IBIS BIAŁY, OTOK, NAPIĘTEK, MEZZOSOPRAN KOLORATUROWY, PLACEK, WIDEOKONFERENCJA, PRZYZIEMIE, SPRZECZNOŚĆ, STRUNOWCE, WĘGLÓWKA, LINIA GEODEZYJNA, HELIOCENTRYZM, MERKURY, PÓŁWYSEP, ZAGÓRZANIN, HESS, NUTA, SZYMBARK, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, LAMNA, BIOCZUJNIK, KLAMRA, KUREK, KOZUBEK, PIEŃ MÓZGU, WALOŃSKI, BIJAK, WĘZEŁ WSTĘPUJĄCY, JAWORZE, OKSYGENATOR, GASTRAFETES, ZADANIE TRANSPORTOWE, KOLEŚ, SERCÓWKA, PRZESTRON, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PROCES TERMODYNAMICZNY, ROGOŹNIK, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, UKŁAD CHOLINERGICZNY, SZPONDER BRZEŻNY, MAJTKI, FARTUCH, WĘZEŁ, UKŁAD ADRENERGICZNY, LISÓW, DRĄŻEK KIEROWNICZY, DROGI ODDECHOWE, PLOMBOWIEC, TABLICA ROZDZIELCZA, POLICENTRYZM, ZWIERZĘ, PREMIA INFLACYJNA, HALKA, WRZECIENNIK, GŁĘBOCK, BUDOWLA CENTRALNA, CZIP, BOLIMÓW, BUDA, WAŁEK, MIEDZIOWIEC, SOEST, KAFTANIK, TRIO, ESKIMOSEK, DOBROĆ UKŁADU, GEM, NAKOLANEK, GOLONKA, SŁOŃCE, JEANS, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, DYMNICA, BARANÓW, SCYT, DENNICA, JURA, PUNKT WĘZŁOWY, PAMIĘĆ, WĘZEŁ BETONIARSKI, ZASTAWKA, WIENIEC, KAMIEŃ, KRZCZONÓW, CZUWANIE, KOMORNIKI, KADŁUB, PERSONA, REFLEKTOR, CZEP, GÓRA, INDYNAWIR, ANGINA PRINZMETALA, MIĘDZYTORZE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, ZAMEK, KLĘSKA ELEMENTARNA, IMMUNOTERAPIA, CHOROBA MIKROFALOWA, SĄSIEK, WARMIŃSKI, DIPLOPIA, BULWA PĘDOWA, WĘZEŁ CIEPLNY, KARCZEK, RZĄP, PINGWINARIUM, BATERIA KOKSOWNICZA, PIEŃ, JĄDRO CZERWIENNE, PIERŚCIEŃ, BRZESZCZOT, DZIELNIK NAPIĘCIA, KONKURENCJA, KĄT, PRZEWÓD, SERAJ, BYLICA PONTYJSKA, FILECIK, DYSRAFIA, MANKIET, PATELNICA, JURA POLSKA, WĄTEK, KLATKA PIERSIOWA, ODCINEK, ODLEWARKA, NAWA, TYŁEK, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, KRYTERIUM KALMANA, ORGAN, BARYCENTRUM, KRZYŻANOWICE, GIBBON, LOPOLIT, PĘCZEK HISA, PODMIOT, ARANŻACJA, DACH, WĘZEŁ POTRÓJNY, MARCELIN, KOŚĆ POTYLICZNA, TARŁÓW, NARCIARSTWO NORWESKIE, RĘKA, ŁĄCZNIK DROGOWY, NIESTRAWNOŚĆ, KARWIA, LEK PRZECIWARYTMICZNY, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, ŁĘG TARNOWSKI, GALT, ŁĘK, CZOŁO, KALESONY, GODZ, PODMIOT DOMYŚLNY, SZYJKA, GRZBIET, STWARDNIENIE ROZSIANE, KOSTKA, ŁOPUSZNO, BLOK DEFENSYWNY, NEONTOLOGIA, TABLAZO, SZYPUŁKA, OPONA, CENTYMETR SZEŚCIENNY, ELEMENT, PAS MIEDNICOWY, GODZINA, PRAWO MATERIALNE, MAGAZYNEK, PANNA, ÓSEMKA, TRZON, KOMPENSATOR CAŁKUJĄCO-RÓŻNICZKUJĄCY, GROCHOWALSK, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, PARTIA, DŻANKOJ, FAZOWNIK, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, ŁĘKI, TELEKONWERTER, BLOK OPERACYJNY, FARAD, CHŁONIAK HODGKINA, GŁADŹ, MOGIŁA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ŁĘG, PUSZKA MÓZGOWA, GIROSKOP, PUDŁO, BATYPELAGIAL, ZBIORNIK, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, REFSUM, SŁAWNO, TRAP, KORZONEK, JELITO CZCZE, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, POWTARZALNOŚĆ, ŻELAZOWIEC, ŁOPATA, ZABYTEK RUCHOMY, KRAN, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, PRZEDODWŁOK, FIDENZA, MARS, ŻUWACZKA, PRZYSIÓŁEK, RAKÓW, NIWELACJA, SOHO, STERNICZKA, PUPKA, COMBER, TRZONEK, ORUROWANIE, KWADRAT LOGICZNY, BIOTOP, SUSEŁ LAMPARCI, SUWACZEK, ASOCJATYWNOŚĆ, TYRAWA WOŁOSKA, ŚLUNSK, EOLIDA, WYRYWEK, BETA-BLOKER, PAJĘCZYNÓWKA, RAK NEUROENDOKRYNNY, WIATROWNICA, ŚCIANKA, PROFUNDAL, REPETYCYJNOŚĆ, SATURN, KREWETKA PŁYWAJĄCA, MATECZNIK, KOKLUSZ, WARZYWNIK, ŚRÓDOKRĘCIE, BIEGNIK, TRADYCJA, ŁUSKA, SOBIENIE-JEZIORY, WINDA, PALESTRA, OTWÓR GĘBOWY, CEZURA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ZĄB, SKLERYT, BOBROWO, CIĄGŁOŚĆ, SZEW PODNIEBIENNY, UKŁAD ZAPŁONOWY, TOMICE, SZKAPLERZ, ŁĘK, BIEŻNIK, ODCINEK, MOSZCZENICA, POCZĄTEK, POCHWA, ŚWIERKLANIEC, STOPA, SEKCJA, PRASA, WOGUŁ, NADZIAŁ, SKRZYDŁO, TASMAN, ODCHYLENIE ĆWIARTKOWE, ŚWIECA, ARYTMIA, ?CZYNNIK V LEIDEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.867 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 20 lit.)
WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY
część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 20 lit.).
WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY
część układu bodźcotwórczo-przewodzącego położona pomiędzy przedsionkami i komorami serca, opóźniająca impulsy skurczowe w sercu (na 27 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CZĘŚĆ UKŁADU BODŹCOTWÓRCZO-PRZEWODZĄCEGO POŁOŻONA POMIĘDZY PRZEDSIONKAMI I KOMORAMI SERCA, OPÓŹNIAJĄCA IMPULSY SKURCZOWE W SERCU. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x