OSTATNIA CZĘŚĆ CZEGOŚ, CO TRWA W CZASIE LUB WYOBRAŻAMY TO SOBIE JAKO TRWAJĄCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONIEC to:

ostatnia część czegoś, co trwa w czasie lub wyobrażamy to sobie jako trwające (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONIEC

KONIEC to:

przenośnie: niepowodzenie, zakończenie fiaskiem (na 6 lit.)KONIEC to:

moment, kiedy coś się kończy, ostatnia część okresu, ostatnie stadium, schyłek (na 6 lit.)KONIEC to:

śmierć (na 6 lit.)KONIEC to:

miejsce, gdzie coś się kończy, skrajny fragment czegoś, powierzchni, przedmiotu, ale też trasy; brzeg, skraj, kraniec, punkt, linia, płaszczyzna, które wyznaczają koniec (na 6 lit.)KONIEC to:

coś, co zamyka jakiś szereg (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSTATNIA CZĘŚĆ CZEGOŚ, CO TRWA W CZASIE LUB WYOBRAŻAMY TO SOBIE JAKO TRWAJĄCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.828

OLEJ, USZKO, BARONIĄTKO, ŚRUT, CHOROBA WRZODOWA, ZAPASY, PROWINCJA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, KULMINACJA, PROTEGOWANY, SZRAF, WYTWÓR, USZKO, NABOŻEŃSTWO, STEMPEL, ZRĄB TEKTONICZNY, MASZKARON, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, KACZKA DZIENNIKARSKA, MEMORIAŁ, KOŁECZEK, NACIEK, ZAPROSZENIE, ABFARAD, STAN NADZWYCZAJNY, CIAŁKO RZĘSKOWE, INSTRUMENT SMYCZKOWY, EKSPANDOR, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, DZBANEK NA KWIATY, KOMÓRKA, DEKIEL, DRIAKIEW, LETARG, BIOCHEMIA, CEKOTROFIA, ATRAKCJA, BERNINI, PĘDRAK, PRZECHÓW, ROZPRAWKA, GALANTERIA, TABULA RASA, UCHWYT, KAMPUS, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, LEPSZOŚĆ, MŁODZI, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, BERCEUSE, KICZ, NIEMODNOŚĆ, PISEMKO, DROŻDŻE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, WASZA WYSOKOŚĆ, LENA, FIGURACJA MELODYCZNA, PORCJA, OBIEKT KUBATUROWY, EKSPEDYCJA, SZMACIARZ, ARENDARZ, PROCENTOWOŚĆ, BARWY PAŃSTWOWE, SKRZYDEŁKO, TARADAJKA, SER, LAUDATOR, NIDERLANDZKI, SPRAWA, MISO, IRLANDZKOŚĆ, KOMORA, ŁOWIECTWO, STOPOFUNT, URLOP WYCHOWAWCZY, REŻYM, ASCEZA, GALERIA, ORGANIZACJA, KUMULACJA, MUNSZTUK, STAŁOŚĆ, SZKIC, GLORIA, PEDERASTKA, STREPTOKOK, HACKAMORE, BALKON, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MONARCHIA ELEKCYJNA, KOPROFIL, TAJEMNICZOŚĆ, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, EMBARGO, SZASZŁYKARNIA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, JURA POLSKA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ORIENTACJA, MIŁOŚĆ, KARBONATYT, OŁTARZYK, SOŁTYSOSTWO, GEMISTA, SSAK, SERBSKOŚĆ, ZAKAZ, DZWON HEŁMU, KOŁKOWNICA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, KONIEC, SŁONINA, WYMÓG, KAFTAN, STOS, TSUNAMI, DOŚWIADCZENIE, PASAŻ, PŁAT, BI, IRENA, ROPA, ŻYŁA TWARZOWA, NOTKA, ŁAJKA, LICZBA BRINELLA, GLORIETA, DYSKRETKA, PŁOTEK, KONTRAMARKA, LEBERWURST, SZPIEGÓWKA, BASEN PORTOWY, CZEK PODRÓŻNICZY, ROSYJSKOŚĆ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, KACENJAMER, ORZESZNICA, PAJĘCZAK, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, PODPORA, NADRZĘDNIK, HOMOMORFIZM, BAJADERA, BODZIEC WARUNKOWY, SZWADRON ŚMIERCI, PODCENTRALA, BORYS, LAKSACJA, CIĘŻAREK, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, OFICER FLAGOWY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KONWERSJA, GODŁO PROMOCYJNE, GÓRNICA, KISZONKA, PRYZMA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, KLUCZ, MIASTO, ŻARTOWNIŚ, BOGACTWO, PUDER, KOREK, ADRES, MŁOTECZEK, BEZGRANICZNOŚĆ, SZYB, POTENTAT, OREGANO, WRONIE OKO, KONCENTRACJA, ODGAŁĘZIACZ, ULEMOZAUR, BATERIA, JAPOŃSKI, SPRZĄGLE, STARZENIE MORALNE, DERMOKOSMETYK, EPIFITIA, MEA, PÓŁSFERZE, BERLINGER, WAŻNIK, BASENIK, KUREK, PREDESTYNACJA, TEOLOGIA NEGATYWNA, ŻYDOSTWO, ZAĆMIENIE, PÓŁPROFIL, UKŁAD FIZYCZNY, STOCZNIA, PRZESŁANIE, MISTERIUM PASYJNE, STACJA, MONOPOLISTA, SPRYCIARKA, SMOCZEK, SZCZEĆ, KASZA GRYCZANA, NOSEK, OBUSTRONNOŚĆ, TOPENANT, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, SAMOLOT BOMBOWY, KIWI, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, TAUTOLOGICZNOŚĆ, AMUR, BESTIARIUSZ, ADIDASEK, PROSAK, GŁOS, MIT, SKŁAD DRUKARSKI, PŁYWAK, PANTALONY, KASZKIET, RAPPEN, ROŻEK, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, ANTROPOLOGIZM, OCET, RÓW MELIORACYJNY, NEFROLEPIS, CUDACZEK, ŚCIGAŁKA, PŁOMYK, POJAZD LATAJĄCY, BABULINKA, CZYŚCIOCHA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, STOJAK, SZMARAGD NILU, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ODPRAWA CZASOWA, ROZMARYN, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, DYSZA, GOTYK, HEKATOMBA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, TRINAKSODON, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, PATOGENICZNOŚĆ, AGRAFA, MANDAT, OKRZEMKI, TECHNIKA ANALOGOWA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, TAPINOCEFAL, UTARG CAŁKOWITY, MĘŻNOŚĆ, SAMOGONKA, KB, NOOB, MIKROMETR, BRZOZA CZARNA, ETYKIETA, SZCZOTKA, PROLONGATA, GNIAZDO, KOLUMNA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, KADRA, PROCES BUDOWLANY, ŚLUNSK, PENS, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, ROSYJSKI, KORKI, GARNITUR, ZAINTERESOWANIE, ŁYSAK, ZWIERCIADŁO, ZBRODNIA STALINOWSKA, TEMPERATURA MROZU, KARIN, KAPISZON, WYOBRAŹNIA, BEZDEŃ, LOTNICTWO WOJSKOWE, KILOGRAM, SWOBODA, APOLOGETA, BIEG DYSTANSOWY, URLOP DZIEKAŃSKI, ŚNIEŻNIK, OGNIWO, HAMULEC, ?DOBRO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.828 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSTATNIA CZĘŚĆ CZEGOŚ, CO TRWA W CZASIE LUB WYOBRAŻAMY TO SOBIE JAKO TRWAJĄCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSTATNIA CZĘŚĆ CZEGOŚ, CO TRWA W CZASIE LUB WYOBRAŻAMY TO SOBIE JAKO TRWAJĄCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONIEC ostatnia część czegoś, co trwa w czasie lub wyobrażamy to sobie jako trwające (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONIEC
ostatnia część czegoś, co trwa w czasie lub wyobrażamy to sobie jako trwające (na 6 lit.).

Oprócz OSTATNIA CZĘŚĆ CZEGOŚ, CO TRWA W CZASIE LUB WYOBRAŻAMY TO SOBIE JAKO TRWAJĄCE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OSTATNIA CZĘŚĆ CZEGOŚ, CO TRWA W CZASIE LUB WYOBRAŻAMY TO SOBIE JAKO TRWAJĄCE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x