OKULARY - PRZYRZĄD OPTYCZNY SŁUŻĄCY DO KOREKCJI WZROKU LUB OCHRONY OCZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYNGLE to:

okulary - przyrząd optyczny służący do korekcji wzroku lub ochrony oczu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKULARY - PRZYRZĄD OPTYCZNY SŁUŻĄCY DO KOREKCJI WZROKU LUB OCHRONY OCZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.239

PRZYLEPNOŚĆ, ŚCIANA, ŁĄCZNIK, ANEMOGRAF, OPOZYCJA, STOŁP, STONOGA MUROWA, RYT, STOPIEŃ NAUKOWY, MIECZ, ZIARNECZKO, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, STOS, MAKATKA, RENATA, TAMBUR, SCIENCE FICTION, NERCZYŁUSK, LODOWIEC NORWESKI, FORT, ŁUPEK DACHOWY, CHOROBA PLUMMERA, SKÓRZAK, SECESJONISTA, BOB, CIECZ WYCZERPANA, BALET, PRZYKRYWKA, UMOWA KOMPENSACYJNA, WSPÓŁREGENT, BROŃ MASZYNOWA, PREFEKT, KRÓWSKO, KONCERT ŻYCZEŃ, KOLCZAK, PENTAPTYK, AEDICULA, COASTER, NOTKA, RÓŻOWE OKULARY, SONG, SKOMPROMITOWANY, KATASTROFA BUDOWLANA, KOMPETYCJA, SZALKA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, WYCINEK, LITERATKA, BRZĘKACZ, BRAK, KALANDER, DZIAŁKA, MODERNA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, CANZONETTA, MANSZETA, NUROGĘŚ, ROZROST, POMIAR, KAMARYLA, WERANDA, SKRZYNIA, STOPA DOCHODU, HOSTIA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, SOKI, HIN, KORTYNA, MYŚL, MINA, CHITON, PIEROŻEK, RACHUNEK CAŁKOWY, WAMPIR, WĘGIERSKI, SZCZERBA, DZIKA KARTA, KOMBINEZON, BASEN, REŻIM, FILTR, WITAMINA, TUBA, NASKÓREK, WĘZEŁ TKACKI, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, GANC EGAL, PAWILON, SZUPINKA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PALTO, KLATKA SCHODOWA, SAMOTNA MATKA, GRANAT, SUKMANA, KOTONINA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KIEROWNICA, ELEW, OWADZIARKI, POWIELACZ ELEKTRONOWY, ZIARENKO, REALNOŚĆ, KARA UMOWNA, DYSCYPLINA, PRZYRZĄD BADAWCZY, ZAPŁOTKI, POLIGAMICZNOŚĆ, MILIAMPEROMIERZ, OPINIA, MIASTO UMARŁYCH, ZNACZEK, MNICH, MENACHA, KOMÓRCZAK, BLISKIE SPOTKANIE, TONAŻ, KOPIA FOTOGRAFICZNA, PRANIE MÓZGU, KARPLE, BETON, SZWAGROSTWO, SIORKA, IN MEDIAS RES, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, KRĘGOWIEC, STAUROPIGIA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, FORLANA, MIARKOWNIK SPALANIA, GLAZURA, RZĄD, ZARAZA, SZYSZKA, BILANS BRAMKOWY, KĄDZIEL, USKOK, OBELGA, SZCZUDŁO, OSTRZAŁ, KONFISKATA, PEIRESKIA, LUZAK, SPALINY, HRABINI, WYWROTKA, UDAR MÓZGOWY, TERAPIA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, ARYTMOMETR, KOMBATANTKA, ODBOJNICA, MOLESKIN, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, STRES, BROŃ MIOTAJĄCA, TERYNA, CORONET, MIR, KONTO DEPOZYTOWE, KAWA BEZKOFEINOWA, BUŁA, CAPRICCIO, HUMMUS, PANICHIDIA, KONSOLETA, DESKA ŚNIEŻNA, UROCZYSKO, OPONKA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, TURCZYNEK, PĘTELKA, PYSZCZEK, MIT, PSYCHODELICZNOŚĆ, PIEPRZ MNISI, DAWCA NARZĄDÓW, BASKINKA, ŻABKA, NATRYSK, ODMA OPŁUCNOWA, LABOLATORIUM, OTTO, SUTANELA, DRĄŻEK, GRUBOŚĆ, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, PRZYNALEŻNOŚĆ, KOŁO, ABERRACJA, ZNACZENIE, DYMARKA, POLIKRYSZTAŁ, BELKA, FATAMORGANA, FILTR, OSIEMDZIESIĄTKA, GRAF PODSTAWOWY, GAPA, REGULACJA CEN, BAZA PŁYWAJĄCA, UŻYTEK LEŚNY, ZRANIENIE, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ATMOMETR, HUMORESKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, ANTENA YAGI, SIOSTRZYCZKA, CIENNIK, BROSZURKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, MANIAK, MELINA, NIECZUŁOŚĆ, JAZGOT, CHARAKTER, PRZEMYT, PRYMITYW, BIERWIONO, ŚNIEŻNIK, KRATER, OLEJ, DYSTONIA TORSYJNA, KIJEK NARCIARSKI, WZÓR WILLISA, BOZA, OSTATNIE PODRYGI, FINISZ, GŁOŻYNA, KONDOTIER, PELAGIAL, KRYTERIUM SYLVESTERA, HUCULSKI, PALEC, EDYKUŁ, CYNGIEL, SAGA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, SYGNALIZATOR, SKARPA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BEZODPŁYWOWOŚĆ, TRYBUT, SZPONA, SZUKACZ, STAN DEPRESYJNY, ANTURAŻ, CEREMONIALNOŚĆ, MIKROMIERZ, GARKUCHNIA, KRAŃCOWOŚĆ, CZAPKA WĘGIERSKA, SEKCJA, POŁYKACZ, MUFA, KUBEŁ, BIEG, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, KOSZ, POLE, KAPITAN, NIEŚMIAŁOŚĆ, ORBITA, SKAŁA, UPADEK, KOMITET, KRĄŻEK, TRANSFORMATORNIA, EUTEKTYK, REKLAMANT, KEYBORD, POKRZYWA, KONWERGENCJA, ZAKOP, PUNKT ODNIESIENIA, TAŚMA, KOMPLEKS ŻYTNI, APANAŻ, BASZŁYK, HAJDUK, BAREŻ, DOBRA STRONA, ŁAPA, ODSYP, SZUKACZ, FRATER, PRZEPRÓCH, ŚWINIARKA, SEQUEL, INDIANKA, CEWKA, MIERNIK, MASCARPONE, OCHRONA GATUNKOWA, GŁĘBSZY, REWERSAŁ, PODATEK IMPORTOWY, ?WSPÓLNOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.239 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKULARY - PRZYRZĄD OPTYCZNY SŁUŻĄCY DO KOREKCJI WZROKU LUB OCHRONY OCZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKULARY - PRZYRZĄD OPTYCZNY SŁUŻĄCY DO KOREKCJI WZROKU LUB OCHRONY OCZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYNGLE okulary - przyrząd optyczny służący do korekcji wzroku lub ochrony oczu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYNGLE
okulary - przyrząd optyczny służący do korekcji wzroku lub ochrony oczu (na 6 lit.).

Oprócz OKULARY - PRZYRZĄD OPTYCZNY SŁUŻĄCY DO KOREKCJI WZROKU LUB OCHRONY OCZU sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - OKULARY - PRZYRZĄD OPTYCZNY SŁUŻĄCY DO KOREKCJI WZROKU LUB OCHRONY OCZU. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast