SYGNALIZACYJNY PRZYRZĄD NA OKRĘCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIGACZ to:

sygnalizacyjny przyrząd na okręcie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIGACZ

MIGACZ to:

sygnalizator świecący przerywanym światłem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYGNALIZACYJNY PRZYRZĄD NA OKRĘCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 466

IMADŁO, BOM ŁADUNKOWY, ASTROSPEKTROGRAF, ASTROGRAF, LINIJKA, LICZNIK KILOMETRÓW, POKŁAD PANCERNY, KOREKTOR, PINGLE, APOGRAF, KOMPAS MAGNETYCZNY, MASZYNKA STEROWA, ANEMOKLINOGRAF, IMAK NARZĘDZIOWY, ŚCINACZ, SKOŚNICA, AMPEROMIERZ, MIERNIK KONDUKTANCJI, BUSOLA, ECHOGRAF, TELESKOP, BATUT, LIBELA, RASTER, LORNETA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, ROZWÓRKA, MANOMETR PRÓŻNIOWY, GRANULATOR, GAŚNIK, RĘKAWEK, MGIELNICA, KAMERTON, LEGALIZACJA PIERWOTNA, PŁYWACZEK, OBRĘCZ, WAGA, WIATROMIERZ, SELSYN, ROZSZERZACZ, DIAŁ, SKLEROGRAF, KIJEK, OCHMISTRZ, AKTYNOMETR, MIKROMETR, KUBIKATOR, INSTRUMENT, OPIEKACZ, DIODA, FILCAK, WYDRĄŻACZ, DESKA, ALTAZYMUT, SZKŁA, PAJĄK, KOPYTO, LUNETA, MONOCHORD, STEMPEL, WOREK TRENINGOWY, LAMPA LUTOWNICZA, ZEGAREK, LORNETA, PRZYRZĄD POMIAROWY, DIAGRAF, PRZEDŁUŻACZ, PIRANOMETR, BOLOMETR, KĄTOWNICA, BIPRYZMAT, TRYMOMIERZ, ŁĄCZNIK LABORATORYJNY, KALKULATOR NAWIGACYJNY, SKAKANKA, POZIOMNICA, OBIERACZKA, WOLTOMIERZ, BŁOTNIARKA, HELIOSTAT, MASAŻER, OPTOMETR, SFERA ARMILARNA, TWARDOŚCIOMIERZ, EWAPOROMETR, SPEKTROSKOP, WAGA, HYDROFON, ASTROSPEKTROSKOP, SZUKACZ, CAMERA OBSCURA, CELOWNICA, BINOKLE, EDOMETR, LASKA, GOGLE, ÓSEMKA, RACA, LICZNIK OBROTÓW, EKSPANDOR, GRZEBIEŃ, RETINOSKOP, SKLEROMETR, WIDEOREJESTRATOR, LUPA, PION ŻYROSKOPOWY, KUBEK, GIROBUSOLA, BALANSJER, KAZAMATA, TOSTOWNICA, NOSIDŁO, CZERPACZ, ANEMOGRAF, RADAR, LIBRA, METRONOM, BRYLE, ODSKOCZNIA, TRYSKAWKA SZKLANA, UBIJACZ, TELESKOP, WYDMUCHIWACZ, PRZETWORNIK, ELEKTRODYNAMOMETR, BATUT, GRAJCAR, LUNETA, PERYSKOP, CZERPAK PATALASA, ATLAS, LICZNIK FOTONÓW, PILŚNIAK, CHWYTAK, AKTYNOMETR, TRZEPACZ, WIHAJSTER, ASTROMETR, HELIOSKOP, ROZGRZEWACZ, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, NAWIGRAF, MASER, METKOWNICA, KASOWNIK, IMADŁO, MIERNIK, PISTOLET NATRYSKOWY, RYLEC, TRZYMADŁO, MIKROMETR POZYCYJNY, LASER, SEKSTANS, ROZWIERACZ, ECHOLOT, KRIOMETR, DIOPTER, MIKROMIERZ, TRYSKAWKA, DEKOMPRESJOMETR, KOJA, RADIOINTERFEROMETR, TRÓJKĄT, NASTAWNICA, ROZCIĄGACZ, TELEMETR, OKULARY, KLESZCZE, TARAN, KĄTOMIERZ, WYSOKOŚCIOMIERZ, PACHOŁEK, PIERŚCIENIE GIMNASTYCZNE, STÓŁ GIMNASTYCZNY, BROŃ, DYSK PLACIDO, CYNGLE, MONOCHORD, MIKROTOM, MEGAFON, MACZUGA, PROBIERZ, PRZECHYŁOMIERZ, PRZYRZĄD, MIERNIK, KRIOSAR, EKSPRES, GILOTYNA, CELOWNIK, BUM, SŁUCHAWKA, INSTRUMENT, INKLINATOR, DYSPENSER, STĘPA, KOŃ, RAK, PRÓBNIK IZOLACJI, WABIK, ŚCIĄGACZKA, STABILITRON, ECHOMETR, GRAJCAR, INTERFEROMETR ULTRADŹWIĘKOWY, HELIOMETR, SEKSTANS, ALARM, LASKA JAKUBA, DOZYMETR, KUK, OKTANT, STOLIK MIERNICZY, MOTAK, REOGRAF, PŁYWAK, MIARA, DZIAŁONOWY, OPASKA SYRYJSKA, HELIOGRAF, TERMOGRAF, POLERKA, SPEKTROGRAF ASTRONOMICZNY, TRAMPOLINA, BATYFOTOMETR, PARALAKSA, HOLTER CIŚNIENIOWY, PATRZAŁKI, LATAWIEC, LUNETA, ASTROKOMPAS, PRASKA, LIBELLA, PILNIK, LEZIWO, ZAPARZACZ, MAGNETOSKOP, SPEKTROHELIOGRAF, KOMPARATOR BŁYSKOWY, TRZYMAK, SIATKA DYFRAKCYJNA, WZIERNIK, WODOWSKAZ, FONENDOSKOP, TOSTER ZAMYKANY, POPRAWKA, MIĘDLAK, ROZWIDLACZ, LASECZKA, STROIK, SERYMETR, LUNETA, KOLIMATOR, PŁYWACZEK, DERYWOMETR, PRZĘŚLICA, OPTOFON, LIMNIGRAF, TUTA, DEFLEKTOR, OSCYLOSKOP, WARIOMETR, MIECH, OKTANT, PNEUMOGRAF, ODSUWACZ, KAMERTON, PENETROMETR, STROBOSKOP, KRANIOMETR, BUSOLA, PANTOGRAF, PAS CNOTY, ROZCIĄGACZ, REK, KIJANKA, BATOMETR, POMPA INFUZYJNA, CYLINDER, KOMPAS GEOLOGICZNY, SKIASKOP, MOTYLEK, PORĘCZ, AKSJOMETR, MĄTEWKA, PENETROMETR, LEJEK, KORYTKO, DEFLEKTOR, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PRĄDOMIERZ, POZIOMICA, CZERPACZ PATALASA, SZPILKA, SFEROMETR, PLACKA, INSTRUMENT MUZYCZNY, PRZYRZĄD MEDYCZNY, KOMPAS, INTERFEROMETR LASEROWY, ?KORONOGRAF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 466 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYGNALIZACYJNY PRZYRZĄD NA OKRĘCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYGNALIZACYJNY PRZYRZĄD NA OKRĘCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIGACZ sygnalizacyjny przyrząd na okręcie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIGACZ
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie (na 6 lit.).

Oprócz SYGNALIZACYJNY PRZYRZĄD NA OKRĘCIE sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - SYGNALIZACYJNY PRZYRZĄD NA OKRĘCIE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast