PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO AUTOMATYCZNEGO METKOWANIA TOWARÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METKOWNICA to:

przyrząd służący do automatycznego metkowania towarów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO AUTOMATYCZNEGO METKOWANIA TOWARÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.221

MEBLOWÓZ, LICZNIK OBROTÓW, STUDNIA, ROZWÓRKA, HANDEL ZAGRANICZNY, NAWIEWNIK, KLAPKA, WYDRĄŻACZ, TRANSPORTOWIEC, KORPUS, LOG, KALKULATOR NAWIGACYJNY, TRZEPACZ, WRĘŻNIK, MAGNETOGRAF, PRZYRZĄD, BLOK RYSUNKOWY, TERMOMETR LEKARSKI, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, SKRZYNIA, ŁUSKA, KIEROWNICA, GRACKA, KONTENER, SZMATKA, OSADNIK, PIEC KUPELOWY, WOLTOMIERZ HOMODYNOWY, INTERFEROMETR ULTRADŹWIĘKOWY, WĘDKA, UMOWA BARTEROWA, KĄTOMIERZ, DOM HANDLOWY, KARABINEK, NOTACJA DIRACA, KOSZYK INFLACYJNY, SOLENIK, ZAKRYWKA, TRZUSŁO, MIĘSIEŃ NAWROTNY, ZGRZEBŁO, UCHWYT, KWAS FITYNOWY, STÓŁ, POCIĄG ROBOCZY, BALANSJER, TRZYMAK, PŁETWA, OPIEKACZ, ZAPOJA, PODKARMIACZKA, LIST KAPERSKI, OBRÓT, WÓZ, WARIOMETR, KWADRANT, ŁĄCZNIK, SUPERMARKET, NACZYŃKO, CZERPACZ, RĘKAW, PORTOWE, KLUCZ, WOLE MIODOWE, DRĄŻEK, PRZEZIERNIK, HACZYK, SEKRETARZYK, JĘZYK SKRYPTOWY, FRACHT DYSTANSOWY, ENTEROSKOP, KOSZ, DOM PUBLICZNY, TELLURIUM, SKROBAK, DIOPTER, DROBNICOWIEC, MIARKOWNIK SPALANIA, PIŁKA, ASTROKOMPAS, CHAŁTURA, KAWA, ROZCIĄGACZ, KUBEK, PROM, PĘTCA, SPEKTROHELIOGRAF, PALETA, WALCZAK, OBSZAR CELNY, UTARG CAŁKOWITY, FUMATOR, ŁĄCZNIK GWINTOWY, OKSYMETR, STILO, TENDER, EDOMETR, ZAPARZACZ, KREDKA, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, EKSPORT NETTO, IMADŁO, MAGNESIK, POMADA, HELIOGRAF, STEMPEL, ODSKOCZNIA, NACZYNIE DEWARA, CELOWNICA, CHWYTAK, FALOWÓD AKUSTYCZNY, BUDUAR, SKOBEL, ROZRZĄD, ODPRAWA CZASOWA, WIECZNE PIÓRO, PRZEPITA, PODKŁAD, PILŚNIAK, TYCZKA, KOMPILATOR, KAUCJA GWARANCYJNA, MĄTEWKA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, WSYP, FONENDOSKOP, OKRĘT HYDROGRAFICZNY, ÓSEMKA, BATERIA KIESZONKOWA, CIĘGNIK, ZAMEK KLINOWY, KLUCZ OBCY, PELORUS, ZEGAR PIASKOWY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, BALOT, STRZYKAWKA, CIĄGNIK WÓZKOWY, ŁĄCZNIK, SUWAK LOGARYTMICZNY, DOMEK KEMPINGOWY, HANGAR, KOTEW, ROZPAŁKA, FLIS, DRABINKI, STROIK, EKSPEDYTOR, WINDA, KRIOSAR, BŁOTNIARKA, BUSOLA, PRZYRZĄD MEDYCZNY, INFLACJA UKRYTA, IZOLACJA AKUSTYCZNA, KOZIOŁEK, STRUMIENIOMIERZ, PRZYWÓZ, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, LINIOWIEC, WIZYTOWNIK, NARTA WODNA, WAGON TOWAROWY, WÓZ MEBLOWY, KWADRANT, KORONOGRAF, MENACHA, PĘCZCA, BEJCA, PROM ŚRÓDLĄDOWY, PŁAWIK, ŁUK PLAZMOWY, ARBA, NACZYNIE, ASTROSPEKTROGRAF, DEKALKOMANIA, SIEĆ ENERGETYCZNA, PÓŁHURT, ŁADOWNIK, KOREKTOR, BAROMETR RTĘCIOWY, ZAPONA, KOLPOSKOP, INTERFEROMETR, UBIJACZ, DESKA, MAREOGRAF, POKÓJ DZIENNY, FURGON, LATAWIEC, PRZEGLĄDARKA, TRATWA, FLUID, ASTROSPEKTROSKOP, BLOKHAUZ, KUBIKATOR, KASA, SERWETECZKA, TRZYMADŁO, RADAR, OGONEK, ALTAZYMUT, POLERKA, METODA GRADIENTU SPRZĘŻONEGO, WZÓR WILLISA, MIKROMIERZ, BARIS, AUTOFOKUS, KOZIOŁ, OPTOFON, ROTACJA, TAŚMA, TURCZYNEK, KOŁOBIEG, MYKWA, TRZEPACZKA, KLUCZ, BARKA, GIROSTAT, SKRZYNIA BIEGÓW, PIECHOCINIEC, TRYSKAWKA SZKLANA, KIELICH, PACHOŁEK, GAJA, KĄPIEL FARBIARSKA, HELIOSKOP, WYDATEK KONSUMPCYJNY, PREFIKS, KREDYT HANDLOWY, ŚRODKI PIENIĘŻNE, PIĘKNOSTKA, LINA, MONOCHORD, GALWANOMETR ELEKTROSTATYCZNY, KOSTUREK, KANALIZACJA ŚCIEKOWA, RASTER, PENETROMETR, BATOMETR, MIGACZ, REKTOSKOP, DZIENNIK URZĘDOWY, POWERBALL, MIĘDLAK, DYSK PLACIDO, PUSZKA, HELIOTROP, OBRÓT HANDLOWY, KOMPAS MAGNETYCZNY, SKLEROGRAF, LEJEK, PODATEK IMPORTOWY, PROCH, LUZAK, LIBELA, NOTACJA, PRZETWORNIK, STOŻEK MORSE'A, ASTROMETR, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PIÓRO, KOMPARATOR BŁYSKOWY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, TARAN, ŁUBIA, ZWÓD, BUDYNEK GOSPODARCZY, PRZEPOJKA, STEMPEL, PIOLA, WIDELCZYK, MULTIPLEKSER, PĘCINA, UMOWA KOMPENSACYJNA, WOOD, PRĄDOMIERZ, PROM PASAŻERSKO-SAMOCHODOWY, CHRONOSKOP, METRONOM, ECHOGRAF, SFERA ARMILARNA, BALON, ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTEJ, ZĄB, BATERIA JĄDROWA, NUCZA, BELKA, TELESPRZEDAŻ, AUTOKOD, CAMERA OBSCURA, ANEMOGRAF, MOŹDZIERZOWIEC, BOLOMETR, GĘBA, ROZWIERACZ, OKNO, TELLURIUM, DYBY, ?WIRÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO AUTOMATYCZNEGO METKOWANIA TOWARÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO AUTOMATYCZNEGO METKOWANIA TOWARÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METKOWNICA przyrząd służący do automatycznego metkowania towarów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METKOWNICA
przyrząd służący do automatycznego metkowania towarów (na 10 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO AUTOMATYCZNEGO METKOWANIA TOWARÓW sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - PRZYRZĄD SŁUŻĄCY DO AUTOMATYCZNEGO METKOWANIA TOWARÓW. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x