ZDROBNIALE: PŁYWAK - SPECJALNY PRZYRZĄD, KTÓRY JEST ZAPROJEKTOWANY TAK, BY UTRZYMYWAĆ SIĘ NA POWIERZCHNI JAKIEGOŚ PŁYNU, PŁYWAĆ, NIE TONĄĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - specjalny przyrząd, który jest zaprojektowany tak, by utrzymywać się na powierzchni jakiegoś płynu, pływać, nie tonąć (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁYWACZEK

PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - szczelny zbiornik, wypełniony powietrzem lub gazem, służący do utrzymania samolotu na powierzchni wody (na 9 lit.)PŁYWACZEK to:

zdrobniale: pływak - mężczyzna lub chłopiec uprawiający pływanie (na 9 lit.)PŁYWACZEK to:

przyrząd sportowo-rekreacyjny, zazwyczaj dmuchana zabawka, która pomaga w utrzymaniu się na powierzchni wody (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: PŁYWAK - SPECJALNY PRZYRZĄD, KTÓRY JEST ZAPROJEKTOWANY TAK, BY UTRZYMYWAĆ SIĘ NA POWIERZCHNI JAKIEGOŚ PŁYNU, PŁYWAĆ, NIE TONĄĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.968

CRASHTEST, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KROPLA W MORZU, UKRAINISTYKA, ANTYBIOZA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, OBRAZA BOSKA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, PORÓD NIEWCZESNY, WIELOŚCIAN FOREMNY, MUSZKIETER, UKROP, REMINISCENCJA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, HARTOWNOŚĆ, WIELKOŚĆ, WOŁOCH, NIEZADOWOLENIE, PRZEKŁADACZ, CZASOWNIK POSIŁKOWY, ZIEMIA, FACHURA, MINÓG STRUMIENIOWY, MONOCHORD, JĘZYK MARTWY, SIODŁO JUCZNE, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KATASTROFA NATURALNA, WELUR, NOCEK ORZĘSIONY, OBIEG, WSPARCIE, ODLEGŁOŚĆ, KACZKA, BROŃ MASZYNOWA, NOCEK WĄSATEK, BIAŁA, PUSZCZALSKA, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, PŁOMYCZEK, PUCHAR, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, CZIROKEZKA, SOS MORNAY, FIRMA KRZAK, OPONA RADIALNA, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, DZIEŃ POLARNY, AKCIK, SZTYWNIACTWO, DRUCIARZ, LOTNE PIASKI, KREDYT REWOLWINGOWY, KATANGA, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, OSTOJA, OSŁONKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, CHASERKA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, ZAKRĘT CZOŁOWY, FILOLOGIA SERBSKA, EKLIPTYKA, OBIBOK, PODŁUŻNOŚĆ, MROZOODPORNOŚĆ, GRUZIŃSKI, EKSMĄŻ, PRZEBIEGŁOŚĆ, MODRASZEK ORION, BAŚNIOWOŚĆ, FAZA, AGREGACJA, WSZECHBYT, MACZANKA KRAKOWSKA, KLEJÓWKA, BARCZATKA, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, STACJA ZBORNA, PROTRAKTOR, BAROMETR RTĘCIOWY, ZMARSZCZKA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, CZYNNIK SYTUACYJNY, PŁATNIK, PONĘTA, BOCIAN, STAWIDŁO, STYGOKSEN, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ULICA, OWOC SZUPINKOWY, ZNAMIENITOŚĆ, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, MOSKWICZ, SIMO, RÓJKA, ANIMALIZM, GARNITUR, MACIERZ SCHODKOWA, ZĘBOWCE, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, PROSTE SKOŚNE, DRĘTWOTA, LOGARYTM NATURALNY, KRAWĘŻNICA, GOŁYSZEK, PARALAKSA, DZIWKA, FICTIO PERSONAE, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, WODOREK, POKŁAD, KOHORTA, SŁOWACYSTYKA, EKSPERYMENT KLINICZNY, POWAŻNOŚĆ, NIEOBLICZALNOŚĆ, STONKA, DEFENSOR, UMIEJSCOWIENIE, ZAPRZĘG, KOPARKA PODPOZIOMOWA, SZTAMBUCH, ZWARCIE SZEREGÓW, POKOLENIE, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, SZLAK ŻEGLUGOWY, SZPACHLA, NIEOPANOWANIE, KRAKÓW, KROATYSTYKA, KĘDZIERZAWOŚĆ, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SIECZKA, CYPRYSIK GROSZKOWY, PEŁNIA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, MODEL AMERYKAŃSKI, SZYBKOŚCIOWIEC, ŁUSZCZYCA STAWOWA, MIECZ DŁUGI, INWALIDA WOJENNY, SOBACZY LOS, WIDZĄCY, ZERO, OBLECH, WIKARYZM, IMPAS, MIHRAB, NIEŻYCZLIWOŚĆ, CZESKI FILM, ILUZJA, CHRZEST, WIĆ, MAŁOWODZIE, PRASA, BUMER, KĄŚLIWOŚĆ, NABIEŻNIK, BRONA KOLCZASTA, INFORMACJA, BRUDNA ROBOTA, CYBERPUNK, DOWCIPNOŚĆ, NATURALIZACJA, SZMIDT, SZEŚCIAN, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, DWUCYFRÓWKA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, IZOTROPOWOŚĆ, NAPĘD FUZYJNY, KOŻUSZEK, KUPER, KOPARKA POPRZECZNA, RAJDÓWKA, CZARNA DZIURA, DWUKOŁOWIEC, JAJKO NA MIĘKKO, GIROSTAT, WIELORASOWOŚĆ, PRAWO BERNOULLIEGO, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, NUTRIA, MINA, ZAKOLE, PRZEKWIT, FIGURA, SIANO, IMMUNOPATOLOGIA, POZOSTAŁOŚĆ, PREFEKT, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, RESTAURATOR, PŁUG DWUSKIBOWY, AZATIOPRYNA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, MAMCIA, BODZIEC PODPROGOWY, SZPILKA, MORION, STYLO, HEL, LICZBA OKTANOWA, OLIWNIK, NEOFITA, GŁUPTAK, LOSOWOŚĆ, PĘCINA, KOŃ BUDIONNOWSKI, WICEHRABIA, FARBOWANY LIS, NAROŻE, RACHUNEK WEKTOROWY, ALMARIA, MANIERYSTA, WYŁAWIACZ, OLEJARZ, JAŚ WĘDROWNICZEK, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KICZUA, DOPUST BOŻY, CHRAPY, ORFIKA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, GAZOWNIK, GRZEBIEŃ, TRZEPACZKA, KASZUBSKI, PHM, LODOWIEC ZBOCZOWY, ŻELAZNE PŁUCO, SZYSZKA, PRZETWÓRCZOŚĆ, NADNATURALNOŚĆ, OTOCZKA, POMUCHLA, KONIEC ŚWIATA, KLIENT, NACZYNIE WIEŃCOWE, EDUKATOR, RAKARZ, MARKETING RELACYJNY, ZEPSUTOŚĆ, ZBITOŚĆ, ZGORZKNIAŁOŚĆ, STARA MALUTKA, PRZEDSTAWIENIE, SZORSTKOŚĆ, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, SPŁATA BALONOWA, JUDASZ, APOKRYFICZNOŚĆ, STAROŚCIANKA, GAŁĄŹ, COCKTAIL, WULKAN TUFOWY, NIUCHACZ, KONDENSATOR, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, SZKARŁUPNIE, ARAB, OSŁONA TERMICZNA, ZAĆMA POURAZOWA, TANATOLOGIA, ALBEE, KONWERSJA, CITRONELLA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, LIKTOR, WYSPIARSKOŚĆ, ĆWICZENIA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, KRWIOBIEG PŁUCNY, GŁODÓWKA, PRAWORĘKI, MIGRACJA, MLEKO, KOŁO, KOŚĆ ŁZOWA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, MSZAKI, NIEROZUMNOŚĆ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, WYWIETRZNIK, MUZA, MOTYL DZIENNY, MIEDZIORYTNIK, PRZYBYTEK, OKLUZJA, SPRZEDAWCZYK, LOTOKOTOWATE, BARKAN, LAWENDA, KRZYWAK, POSTRZEGALNOŚĆ, ?GABLOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.968 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: PŁYWAK - SPECJALNY PRZYRZĄD, KTÓRY JEST ZAPROJEKTOWANY TAK, BY UTRZYMYWAĆ SIĘ NA POWIERZCHNI JAKIEGOŚ PŁYNU, PŁYWAĆ, NIE TONĄĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: PŁYWAK - SPECJALNY PRZYRZĄD, KTÓRY JEST ZAPROJEKTOWANY TAK, BY UTRZYMYWAĆ SIĘ NA POWIERZCHNI JAKIEGOŚ PŁYNU, PŁYWAĆ, NIE TONĄĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁYWACZEK zdrobniale: pływak - specjalny przyrząd, który jest zaprojektowany tak, by utrzymywać się na powierzchni jakiegoś płynu, pływać, nie tonąć (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYWACZEK
zdrobniale: pływak - specjalny przyrząd, który jest zaprojektowany tak, by utrzymywać się na powierzchni jakiegoś płynu, pływać, nie tonąć (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: PŁYWAK - SPECJALNY PRZYRZĄD, KTÓRY JEST ZAPROJEKTOWANY TAK, BY UTRZYMYWAĆ SIĘ NA POWIERZCHNI JAKIEGOŚ PŁYNU, PŁYWAĆ, NIE TONĄĆ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ZDROBNIALE: PŁYWAK - SPECJALNY PRZYRZĄD, KTÓRY JEST ZAPROJEKTOWANY TAK, BY UTRZYMYWAĆ SIĘ NA POWIERZCHNI JAKIEGOŚ PŁYNU, PŁYWAĆ, NIE TONĄĆ. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast