HANDLOWA NAZWA SYNTETYCZNYCH POLIMERÓW ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ AMIDOWĄ SŁUŻĄCYCH M.IN. DO WYTWARZANIA WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH O BARDZO DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE I ŁATWO DAJĄCEGYCH SIĘ BARWIĆ (LECZ TAKŻE JAKO MATERIAŁ NA ŻYŁKI, LINY I MAŁE ELEMENTY KONSTRUKCJI MASZYN) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NYLON to:

handlowa nazwa syntetycznych polimerów zawierających grupę amidową służących m.in. do wytwarzania włókien syntetycznych o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającegych się barwić (lecz także jako materiał na żyłki, liny i małe elementy konstrukcji maszyn) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NYLON

NYLON to:

tkanina z nylonu (na 5 lit.)NYLON to:

popularne i cenione syntetyczne włókno tkackie (na 5 lit.)NYLON to:

syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp (na 5 lit.)NYLON to:

tkanina z tego włókna (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HANDLOWA NAZWA SYNTETYCZNYCH POLIMERÓW ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ AMIDOWĄ SŁUŻĄCYCH M.IN. DO WYTWARZANIA WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH O BARDZO DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE I ŁATWO DAJĄCEGYCH SIĘ BARWIĆ (LECZ TAKŻE JAKO MATERIAŁ NA ŻYŁKI, LINY I MAŁE ELEMENTY KONSTRUKCJI MASZYN)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.070

NIEBACZNOŚĆ, UFNOŚĆ, SYMBIRSK, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, ASTEROIDA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, DOBROĆ, PRAWO MOORE'A, RELIKT, ANARCHISTKA, KONCERT, GOGLE, KOMPRESJA IMPULSÓW, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, MONARCHIA STANOWA, EWOLUCJA KASKADERSKA, NIEPRZYJACIEL, LIST GOŃCZY, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, IMADEŁKO, AMAZONKA, BIERWIONO, ŁAZIENKI, PASMANTERIA, TETRAMER, JONKERIA, TYLCZAK, ZARZUCAJKA, KOLORYSTA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, ROŚLINA FIKCYJNA, KORONA, ARENA, SZCZECINIAK, SEPTET, HARMONIJKA, ŚMIERDZIUCH, DIALEKTYCZNOŚĆ, NASTAWNOŚĆ OKA, KAPSLE, MODNIARZ, ŻABA ŚMIESZKA, NAWÓZ KATALITYCZNY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, BIAŁA SALA, FATALIZM, MIERNIKOWCOWATE, BEZNADZIEJA, TULEJKA, ZAPASY, PIJAK, KIELICH, DZIUPLA, GOTHIC METAL, NANSUK, DALMATYŃCZYK, PATRYCJAT, ANOMALIA UHLA, ŻOŁDAK, FIBROMIALGIA, BARIATRIA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, GERBEREK, AUTOMOBIL, GABARDYNA, INTERAKTYWNOŚĆ, PÓŁNOC, DWUBÓJ KLASYCZNY, USKOK, TERIOLOGIA, FORTE, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, ALEUCKI, TRAKTOR, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, PRZYGOTOWALNIA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, SACZEK, KAMICA MOCZOWA, EGZOSZKIELET, BAZA NAMIOTOWA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, SZNUR, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, SZALEŃSTWO, SUPERKLIENT, WYPALANKA, BURACTWO, POLIOLEFINA, RUBEROID, SHORT TRACK, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, KĄPIEL LECZNICZA, GATUNEK CELOWY, KOŁEK, DREPANOZAUR, LICZBA ATOMOWA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, LINISKO, KARACENA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, PODŁOTA, LUSTRO, IMMUNOHEMATOLOGIA, OBRONA, CHORIAMB, POJAW MASOWY, PŁOMIEŃ, GOSPODARKA PLANOWA, KRYJÓWKA, WĄŻ, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, WITREKTOMIA, RACHUNKI, NACZYNIAK GRONIASTY, MAGAZYN, GLORIA, ALBULOKSZTAŁTNE, RYNEK WSCHODZĄCY, KOBIECOŚĆ, KONWENT, MORALNOŚĆ, POTPOURRI, PRZYRODNIK, HRABIĄTKO, SMOCZA KREW, ALTERNATYWA, FITOGEOGRAFIA, SEROWNIA, KARATE, ROOIBOS, ŻUŁAWA, PIANOGIPS, ANONIMAT, LETARG, CHARLES, FURIOSO, CHARAKTERYSTYKA, GIPS, KANAPKA, MAK NIEBIESKI, PEROWSKIT, META, AMPUŁKA, ELANA, KLINKIER, MINUSY, KRYSTALOID, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, OSTROSŁUP FOREMNY, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, NORMANDZKI COB, SEJSMOMETRIA, SIEKIERA, CZARNA MOWA, KAMIEŃ, JAPOŃSKI, PUSTAK STROPOWY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, SUPERNOWE, MIGAWKA, FIZYKA TEORETYCZNA, BANIAK, TAMANDUA, SYNDROM WILKOŁACZY, ŚWIECA, CZUWAK, OSŁONKA, PRZEGUB, ASZKENAZYJCZYK, DYMORFIZM PŁCIOWY, ALFABET MUZYCZNY, ELEKTROCHIRURGIA, LUKARNA, KOZA, DWA OGNIE, LENIWIEC, TEKSTYLNY, DŻDŻOWNICA, SMOK, DIALOG, GNOJNICA, WIGOŃ, RÓWNIA POCHYŁA, PRUSACZKA, GAWRON, DOŚWIADCZENIE, PROTOZUCH, KOCIEŁ, SAMOISTNOŚĆ, BZOWINA, ORDYNACJA, BIOSELENOLOGIA, BACHANTKA, ŻEBRO, REALISTA, KĄT ROZWARTY, CZERWONA GWARDIA, KULTURA LATEŃSKA, SPIEKOTA, ROZROST, ZACIESZ, INTERMEZZO, BOMBA NEUTRONOWA, CHRYSTOFANIA, KONKLAWE, DWA ZERA, DOŁEK OSIOWY, EKRAN, MOSZCZ GRONOWY, RYNEK KONKURENCYJNY, ELEKTROKINEZA, KONSERWIARNIA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, CORO, BUCHTA, CESARZ, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, PRZEŚMIEWKA, CZWARTACZKA, OGLĄD, REALIZM NAIWNY, CURAÇAO, GRAFIKA, ROŚLINA PRZYPRAWOWA, MONETKA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, MATECZNIK, WAZELINA, ZGNICIE, FILOLOGIA ROMAŃSKA, PORTATYW, BEDŁKA, OGIEŃ, PODPINKA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, WINO RÓŻOWE, JĘZYCZEK, PÓŁROCZNIK, MOZART, ZAŁOŻENIE, OBSZAR ALIMENTACYJNY, MIĘDZYŻEBRZE, OSPAŁOŚĆ, MACH, AKWAWITA, WENET, PIKOTKA, KONDOMINIUM, EKSTRALIGA, PRZECINACZ, KORMORAN WSPANIAŁY, PEŁNIA, ODWIETRZNIK, MIKROFALÓWKA, PEPESZKA, KORA, ZAMRÓZ, STAROBIAŁORUSKI, SYRENA OKRĘTOWA, SARDYNELE, GRACKA, RADIOLOGIA, UKŁAD HAMULCOWY, BÓL DUPY, GARNITUR, CHONDRYTY, ŻAD, HELLENKA, WIELOBÓJ, NEPALI, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, PERCEPAN, ASTRONOMETRIA, DRYFTER, NATURA, SUKCESYWNOŚĆ, DIABEŁ, OSŁONICE, MIKROTOPONIM, BRUDNIAK, CHASZCZE, CIĘŻAREK, WOLA BOŻA, WIBRACJA, BERGAMOTKA, REFREN, POPULACJA MENDLOWSKA, ŁOSOŚ, RAMKA, CHOROBA BRUGADÓW, WYSPA, PITAGOREJCZYK, IMIENNICTWO, PRZYGARŚĆ, ORGANIZATOR JĄDERKA, MORGANUKODONTY, KAPOK, IZOLATKA, ?HUBA SINIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.070 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HANDLOWA NAZWA SYNTETYCZNYCH POLIMERÓW ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ AMIDOWĄ SŁUŻĄCYCH M.IN. DO WYTWARZANIA WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH O BARDZO DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE I ŁATWO DAJĄCEGYCH SIĘ BARWIĆ (LECZ TAKŻE JAKO MATERIAŁ NA ŻYŁKI, LINY I MAŁE ELEMENTY KONSTRUKCJI MASZYN) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HANDLOWA NAZWA SYNTETYCZNYCH POLIMERÓW ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ AMIDOWĄ SŁUŻĄCYCH M.IN. DO WYTWARZANIA WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH O BARDZO DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE I ŁATWO DAJĄCEGYCH SIĘ BARWIĆ (LECZ TAKŻE JAKO MATERIAŁ NA ŻYŁKI, LINY I MAŁE ELEMENTY KONSTRUKCJI MASZYN)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NYLON handlowa nazwa syntetycznych polimerów zawierających grupę amidową służących m.in. do wytwarzania włókien syntetycznych o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającegych się barwić (lecz także jako materiał na żyłki, liny i małe elementy konstrukcji maszyn) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NYLON
handlowa nazwa syntetycznych polimerów zawierających grupę amidową służących m.in. do wytwarzania włókien syntetycznych o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającegych się barwić (lecz także jako materiał na żyłki, liny i małe elementy konstrukcji maszyn) (na 5 lit.).

Oprócz HANDLOWA NAZWA SYNTETYCZNYCH POLIMERÓW ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ AMIDOWĄ SŁUŻĄCYCH M.IN. DO WYTWARZANIA WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH O BARDZO DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE I ŁATWO DAJĄCEGYCH SIĘ BARWIĆ (LECZ TAKŻE JAKO MATERIAŁ NA ŻYŁKI, LINY I MAŁE ELEMENTY KONSTRUKCJI MASZYN) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - HANDLOWA NAZWA SYNTETYCZNYCH POLIMERÓW ZAWIERAJĄCYCH GRUPĘ AMIDOWĄ SŁUŻĄCYCH M.IN. DO WYTWARZANIA WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH O BARDZO DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE I ŁATWO DAJĄCEGYCH SIĘ BARWIĆ (LECZ TAKŻE JAKO MATERIAŁ NA ŻYŁKI, LINY I MAŁE ELEMENTY KONSTRUKCJI MASZYN). Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast