POGARDLIWIE O RZĄDZĄCEJ, UPRZYWILEJOWANEJ GRUPIE, KTÓRA WZBOGACIŁA SIĘ DZIĘKI KOMUNIZMOWI; ELITA KOMUNISTYCZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZERWONA BURŻUAZJA to:

pogardliwie o rządzącej, uprzywilejowanej grupie, która wzbogaciła się dzięki komunizmowi; elita komunistyczna (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POGARDLIWIE O RZĄDZĄCEJ, UPRZYWILEJOWANEJ GRUPIE, KTÓRA WZBOGACIŁA SIĘ DZIĘKI KOMUNIZMOWI; ELITA KOMUNISTYCZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.972

WIDZĄCA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, PRZELOT, KRATKA, CHOROBA CHARCOTA, PRZETARG OGRANICZONY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PAPROĆ, TRUCHŁO, ANATOMIA ROZWOJOWA, EMALIA, REWANŻ, JĘZYK SOGDYJSKI, WERBOWNIK, PADOK, TOREBKA BOWMANA, CNOTLIWA ZUZANNA, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, KOMISJA SELEKCYJNA, SREBRNA PAPROĆ, ZDZIWIENIE, PALATOGRAM, KUC HACKNEY, PREMIA GÓRSKA, METYLDOPA, BIJATYKA, SPOIWO MALARSKIE, MOLE, KURTYNA POWIETRZNA, CYKL ASTRONOMICZNY, BRAMKARZ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, NIHILIZM, KRYSTALOFIZYKA, SKRĘCANIE, MIESIERKA LUCERNÓWKA, WĄS CZUCIOWY, MECHANIK, OBSESJA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, CHOROBA BOSTOŃSKA, TRANSWESTYTA, KONSERWIARNIA, POTENTAT, TŁUSZCZAK, LIGOWIEC, RAGLAN, PAKA, RÓWNOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, BAŁYK, POZBYWANIE SIĘ, CMOKIER, PZPR, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, PIES, KOLATOR, NIESPIESZNOŚĆ, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, SENSOWNOŚĆ, ANTAŁEK, BRUTAL, ORIENTACJA, BŁONICA KRTANI, PENETRACJA, LOGGIA, OBRONA, WIBROAKUSTYK, HYDROCHEMIA, CIĄŻA, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, GŁOS ELEKTORSKI, CHILLI, ANTENA DOOKÓLNA, MINIMALIZM, ANALOGIA, DAWKA ŚMIERTELNA, SZKIELET OSIOWY, PRZYPŁYW, EPIFIT, MODERATOR, CZYRAK MNOGI, KOMISANT, OBIETNICA WYBORCZA, TRZECIA CZĘŚĆ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, IMPLANTACJA, BĘBNICA, WIBRYS, KOZA, MORA, NAZWA INDYWIDUALNA, WYGŁAD TEKTONICZNY, WGŁOBIENIE, HARMONIA, NIEDBAŁOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, WŁADCA ABSOLUTNY, FROTKA, IZBA MORSKA, ŚCIGAŁKA, BÓL DUPY, HEKSAMETR, AŁMA ATA, PODMIOT, MOSKIT, PARA MINIMALNA, PILAR, SZWABKA, TRYWIALIZM, PIGUŁKA GWAŁTU, SEKSTOLA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, DIAFTOREZA, FABRYKATOR, RACHUNKI, FILOLOGIA GERMAŃSKA, RACA, DZBANEK DO ŚMIETANY, PIONEER, HAFLINGER, ROZTWÓR BUFOROWY, ASD, SFORMUŁOWANIE, CZAPKA SPORTOWA, ZBROJENIE SIĘ, PRĄD ZMIENNY, MIODOWÓD, KAPILARA, RĘKAW, FUTURE, NUDYSTA, DUK WSPANIAŁY, WYTWÓRCZOŚĆ, ZDRADA, ERGASTULUM, MIECZ OBROTOWY, PSYCHOBIOLOGIA, SZPRYCKA, GRABARZ, WORKOWCE, SIDA, KONKURSISTA, BURMISTRZYNA, USPOKAJACZ, HAK, DOBOSZKA, FILOLOGIA, POGROBOWIEC, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, SINICA, SPŁYW, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ANGLOSASKA, SZEŚCIOBÓJ, SIEDZIBA, POROZUMIENIE PŁACOWE, DEFICYT, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, APLEGIER, MYDELNICZKA, MUCHY W NOSIE, NAWÓJ, STYL GRZBIETOWY, PUŁAP DYNAMICZNY, MARKIZA, LAMPA WYŁADOWCZA, ZAUROPODOMORFY, MASIELNICZKA, MAMUT POŁUDNIOWY, FIRMA WYDMUSZKA, KLISZA, MODERN, DRAPIEŻNOŚĆ, PANORAMA, KOLEJ GONDOLOWA, WOJOWNICZOŚĆ, TŁO, WYRAŹNOŚĆ, CZUSZKA, RÓG, SPOT, KULUARY, KLASYFIKACJA, SELENOGRAFIA, SZCZUR, RENTGENOLOGIA, LINIA PODSTAWOWA, ARABESKA, EWEŃSKI, DRABINA, OJCZYZNA, POLISACHARYD, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, KOD GRAYA, ZATOKA, FALA DŹWIĘKOWA, ZAPRZĄG, STREFA TROFOLITYCZNA, KONFEKCJONER, POCHLEBNIK, PŁYN STAWOWY, ATASZAT, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, KROWIENTA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, FANDANGO, THAULOW, NAJEM, PLAC, BOHATER NEGATYWNY, SCENICZNOŚĆ, KABOTAŻ, WŁÓKIENKO, DICKENS, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, ROZDZIELCA, HEJT, PLANETA SKALISTA, KOPALNIA, DZWONEK RĘCZNY, RYBOJASZCZURY, POPRZEDNIK, PŁOCHLIWOŚĆ, EFEKT PRIMAKOFFA, PRZECIEK, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, BRÓDKA, DWUNASTKA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, PILARZ, PURYNA, MATERIAŁ, ZABYTEK NIERUCHOMY, FRANKATURA WIELOKROTNA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, PRZETWÓR, SKLEP MONOPOLOWY, PIECZONA ALASKA, BĄBELEK, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, AZYL, KURIER PODHALAŃSKI, MOGIKAPPACYZM, DENIALIZM, NERW MIĘDZYŻEBROWY, WODORÓWKA, MOTYLEK, REGUŁA SAVAGE'A, POTAJNIK, JĘZYK OGÓLNY, TRIADA CARNEYA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, UJŚCIE, KLASTER DYSKOWY, NEPALSKI, KOŁKOWNICA, PIASTUN, OWODNIOWCE, UZBRAJANIE SIĘ, LATAWICA, OMASTA, RADIOFOTOGRAFIA, ŻUŻEL, DELIKATNOŚĆ, MARTWY, BEŁT, EKSPEDYCJA, TRZĘSIENIE ZIEMI, RÓWNOWAGA, ŚLEPY TOR, GŁUPTAS, CHOROBA LENEGRE'A, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, SZTAMBUCH, MONOPTERES, JĘCZMIEŃ OZIMY, OBÓJ MIŁOSNY, PRÓG PODATKOWY, ZASIEKI, PRZYGODA, ALBAŃSKI, KARUZEL, BATERIA ANODOWA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, ŚNIEG, FARBA KLEJOWA, BAJT, SORABISTYKA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, RASOWOŚĆ, SPECJALIZANTKA, TAPIROWATE, OBSESJONATKA, GRZBIETORODY, ?DERBY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.972 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POGARDLIWIE O RZĄDZĄCEJ, UPRZYWILEJOWANEJ GRUPIE, KTÓRA WZBOGACIŁA SIĘ DZIĘKI KOMUNIZMOWI; ELITA KOMUNISTYCZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POGARDLIWIE O RZĄDZĄCEJ, UPRZYWILEJOWANEJ GRUPIE, KTÓRA WZBOGACIŁA SIĘ DZIĘKI KOMUNIZMOWI; ELITA KOMUNISTYCZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZERWONA BURŻUAZJA pogardliwie o rządzącej, uprzywilejowanej grupie, która wzbogaciła się dzięki komunizmowi; elita komunistyczna (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZERWONA BURŻUAZJA
pogardliwie o rządzącej, uprzywilejowanej grupie, która wzbogaciła się dzięki komunizmowi; elita komunistyczna (na 17 lit.).

Oprócz POGARDLIWIE O RZĄDZĄCEJ, UPRZYWILEJOWANEJ GRUPIE, KTÓRA WZBOGACIŁA SIĘ DZIĘKI KOMUNIZMOWI; ELITA KOMUNISTYCZNA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - POGARDLIWIE O RZĄDZĄCEJ, UPRZYWILEJOWANEJ GRUPIE, KTÓRA WZBOGACIŁA SIĘ DZIĘKI KOMUNIZMOWI; ELITA KOMUNISTYCZNA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast