CZŁOWIEK POCHODZENIA MIESZANEGO - EUROPEJSKO-TUBYLCZEGO ZWYKLE WYWODZĄCY SIĘ Z TERENÓW DAWNYCH KOLONII EUROPEJSKICH PAŃSTW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KREOL to:

człowiek pochodzenia mieszanego - europejsko-tubylczego zwykle wywodzący się z terenów dawnych kolonii europejskich państw (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KREOL

KREOL to:

pidżyn, który stał się językiem narodowym (na 5 lit.)KREOL to:

biały potomek wczesnych kolonizatorów Ameryki Łacińskiej i południowych stanów USA, zazwyczaj imigrantów z Półwyspu Iberyjskiego i Francji, którzy wytworzyli własną odrębność kulturową wyróżniającą się na tle świeżo napływającej na te tereny ludności europejskiej; przedstawiciel ludności miejscowej, ale nie mieszaniec, zasiedziały potomek kolonizatorów i imigrantów traktujący już ziemie, na których mieszka, jako swoje rodzinne strony (na 5 lit.)KREOL to:

ciemnoskóry mieszkaniec Brazylii lub innego portugalskojęzycznego regionu (na 5 lit.)KREOL to:

rodowity mieszkaniec Małych i Wielkich Antyli (na 5 lit.)KREOL to:

francuskojęzyczny mieszkaniec Luizjany lub każdy mieszkaniec tego stanu, niezależnie od pochodzenia i koloru skóry, nazywany tak (stereotypowo, ironicznie) przez mieszkańców pozostałych części USA (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK POCHODZENIA MIESZANEGO - EUROPEJSKO-TUBYLCZEGO ZWYKLE WYWODZĄCY SIĘ Z TERENÓW DAWNYCH KOLONII EUROPEJSKICH PAŃSTW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.329

KUCHTA, GEOFIT KORZENIOWY, WĘZEŁ, MA, BANIAK, FATUM, SYSTEM ARGENTYŃSKI, PÓŁŚWIATEK, KORONKA BRABANCKA, BRYŁA SZTYWNA, POLEROWNIK, PERTYT, NIEDOŁĘSTWO, LIGOWIEC, OKNO DIALOGOWE, SŁABIAK, EGIPT, PORTUGALSKI, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, POMADKA, OCZYSZCZALNIK, CEPER, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, FAŁD, DZIKUS, MOC, WESELNIK, LENIUCH, STYLIKOODWŁOKOWE, POGOTOWIE, SIEWKI, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KRYPTOREKLAMA, PÓŁMISEK, STRONA, SZYBKI PANCERNIK, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, ANIOŁ, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KOŁOMYJEC, SACHARYD, PĄK, PODSTAWCZAK, PYZA, WALC ANGIELSKI, BACHATA, KRUP, PŁYN NASIENNY, ZAMBIJKA, ZAKRYSTIAN, MANIACZKA, POKER ROZBIERANY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, HOLENDERKA, KIR, GRA RPG, WARS, PŁYWACZOWATE, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, ALECHIN, WYCHOWANICA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, KALIPSO, ROZKOSZNIACZEK, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PATRIOTA, OKULISTYKA, GLINIAK, ERPEG, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, REWIZOR, DEGRESJA, PERYPATETYK, KOROWÓD, LEWICA, LUFKA, SKORPIONY, BOMBA WODOROWA, CIERNIOPLĄT, OTWÓR KIERUNKOWY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, CZŁAPAK, PIĘKNOŚĆ, POJAZD NIEKOŁOWY, MATE, ZAKŁADKA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, NOWOZACIĘŻNY, RĄCZYNA, BIAŁOGŁOWA, DUŃSKI, SĄCZEK, NIENOWOCZESNOŚĆ, MŁODA PARA, CYPRYJKA, UROJENIE KSOBNE, WĘŻOWNIK, ŁOŚ, BAŁYK, BLOK ZACHODNI, DOJŚCIE, JAZDA, RUCHLIWOŚĆ, WYNURT, KANTYK, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, STÓŁ, PARAKAPPACYZM, OPIEKUN, HAŁASOWNIK, ZAPIS, PANEW, SZMACIARZ, ŁYKACZ, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, INSTALATOR, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, SZERMIERZ, AKTORKA, FINLANDCZYK, KOSZATNICZKA POSPOLITA, ZACHOWAWCA, PRYSKAWKA, SŁOWIANKA, KOMORYJKA, ARABESKA, PRZÓD, SILNOŚĆ, KOMANDOR, DENIALIZM, WOLNA AMERYKANKA, KUWEJTKA, KURANT, PUNK, SZTAJMES, ZIÓŁKO, POLAJ, SZTYWNIAK, KATASTROFA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, CYFRA, ŁATWOPALNOŚĆ, ANTYROMANTYZM, SMYCZ, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, BURMISTRZYNA, JEFFRIES, MONGOLCZYK, PIES GOŃCZY, WIELKI STEP, PRZECHOWALNICTWO, PRZEŁĄCZALNIA, CELTYJKA, DZIANINA, ŚLIWA, KAPANINA, KUJON, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, ANOMALIA UHLA, ROPUCHA WODNA, JĘZYK GURAGE, CYTYDYNA, TEREBINT, CZEPNOŚĆ, BRAT, EMANACJA, MECHANIKA KWANTOWA, PARCELANT, FLAWONOID, HARD CORE, EPIKUREIZM, GONZALEZ, JĘZYK WIETNAMSKI, ODWYKÓWKA, ANIOŁ STRÓŻ, GNIOTOWCE, WAPIENNIK, HAITANKA, PRZELĘKNIENIE, INTERPRETACJA, KINO DROGI, HEPTAPTYK, NIESZLACHECTWO, UZBRAJANIE SIĘ, TYGIEL, PIEC WAPIENNY, ALBAŃSKI, MŁYN, WĘGIEŁ, SONDA, SUTENERSTWO, LATARNIK, SUITA, WYPYCHACZ, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, SZUM, STAN ŚREDNI, STOMATOLOG, LABIRYNT, APOGEUM, VIBRATO, OSTRONÓG, TAŚMA, MISTRZ PROSTEJ, SUAZYJCZYK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, KUCHNIA, ORTOPTYCZKA, EKSPERT, DZIDZIA-PIERNIK, PICOWNIK, URUK-HAI, PERGAMIN, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, BIAŁORUSZCZYZNA, KREDYT KONTRAKTOWY, MAJÓWKA, ZAWIĄZEK, NUR BIAŁODZIOBY, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, MIJANY, PORĘCZ, KOMEDIALNIA, CHASERKA, UNIA REALNA, ZIELE, ZMARZLUCH, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, SYLWETKA, WIBRATO, POKÓJ, KAMIEŃ, MŁYNEK, KOKTAJL, PIJAR, INFORMACJA, POSTAĆ BIBLIJNA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, BIURO PERSONALNE, OBŻARCIUCH, LUNETA, ERGONOMIA, BURŻUJSTWO, STRZAŁECZKA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, ANION HYDROKSYLOWY, BRUSTASZA, OMLET, KOŃ NA PATYKU, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, GŁOSICIEL, ARKTOGEA, NOWOBOGACKI, SPECJALISTA, DEGRENGOLADA, PIERWSZOROCZNY, ZGNICIE, MUSZLA KONCERTOWA, MĄCZKA KOSTNA, TOPIK, TERMOS BUFETOWY, ANKIETOWANA, PREPAID, FIBROMIALGIA, REMISJA, FILIPINKA, INSTRUMENT SZARPANY, REPETYCYJNOŚĆ, KURZA STOPKA, KONWENT, CEDET, ROSZCZENIOWOŚĆ, SUSZARKA, ODNALAZCA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, WÓDKA, GRUPA AZOWA, TWEED, ARMENKA, PODKŁAD, WARAN BEZUCHY, PASAŻ, BASK, NOCEK NADWODNY, FURDYMENT, SONAR, MAKROWIRUS, NIEUCHWYTNOŚĆ, CZYNNIK SYTUACYJNY, KTOŚ, SIŁA, ROZGŁOSICIEL, NEOKLASYCYZM, FOLK, KARDIOCHIRURGIA, FETA, ZANZA, ?NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.329 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK POCHODZENIA MIESZANEGO - EUROPEJSKO-TUBYLCZEGO ZWYKLE WYWODZĄCY SIĘ Z TERENÓW DAWNYCH KOLONII EUROPEJSKICH PAŃSTW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK POCHODZENIA MIESZANEGO - EUROPEJSKO-TUBYLCZEGO ZWYKLE WYWODZĄCY SIĘ Z TERENÓW DAWNYCH KOLONII EUROPEJSKICH PAŃSTW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KREOL człowiek pochodzenia mieszanego - europejsko-tubylczego zwykle wywodzący się z terenów dawnych kolonii europejskich państw (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KREOL
człowiek pochodzenia mieszanego - europejsko-tubylczego zwykle wywodzący się z terenów dawnych kolonii europejskich państw (na 5 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK POCHODZENIA MIESZANEGO - EUROPEJSKO-TUBYLCZEGO ZWYKLE WYWODZĄCY SIĘ Z TERENÓW DAWNYCH KOLONII EUROPEJSKICH PAŃSTW sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - CZŁOWIEK POCHODZENIA MIESZANEGO - EUROPEJSKO-TUBYLCZEGO ZWYKLE WYWODZĄCY SIĘ Z TERENÓW DAWNYCH KOLONII EUROPEJSKICH PAŃSTW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast