W BIOLOGII, W SYSTEMATYCE ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH: JEDNOSTKA BĘDĄCA ODPOWIEDNIKIEMTYPU W SYSTEMATYCE ZWIERZĄT, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ SPOKREWNIONE KLASY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GROMADA to:

w biologii, w systematyce organizmów roślinnych: jednostka będąca odpowiednikiemtypu w systematyce zwierząt, do której zaliczają się spokrewnione klasy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GROMADA

GROMADA to:

grupa ludzi, zbiorowisko (na 7 lit.)GROMADA to:

w astronomii - skupisko gwiazd (na 7 lit.)GROMADA to:

jednostka administracyjna w Polsce połowy XX w (na 7 lit.)GROMADA to:

w biologii, w systematyce organizmów zwierzęcych: jednostka niższa od typu, do której zaliczają się spokrewnione rzędy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BIOLOGII, W SYSTEMATYCE ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH: JEDNOSTKA BĘDĄCA ODPOWIEDNIKIEMTYPU W SYSTEMATYCE ZWIERZĄT, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ SPOKREWNIONE KLASY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.963

GÓRA PODWODNA, MIESZAK, ABSURD NAZWOWY, PRZEŁAWICENIE, TFILIN, OZ, KISIEL, LATANIE PRECYZYJNE, GONITWA PŁOTOWA, POTWORKOWATOŚĆ, DEPOZYCJA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, FRANCISZKANIZM, EGZOTYK, FAŁ, HERBATKA, SZRAF, ZARZYNADŁO, OSŁONICE, GOSPODARKA RYNKOWA, KOŻUSZEK, DZIKUSKA, TURBINA OSIOWA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, PARTIA KATALOŃSKA, MINUTA, LETARG, MEGABAJT, KROKODYLOWATE, LITEWSKI, DŻAGA, HIEROGLIFY, GOŁĄB POCZTOWY, REDOWA, MILICJANT, GESTALTYZM, NEGATYWIZM, SZPULA, NIEUDOLNOŚĆ, LEPIARKOWATE, DŁAWIDUDA, NIEBOGA, ASTRONOMETRIA, STÓJKA, OPARCIE, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, KORNICKI, WĄTEK, KAMIONKA, KABINA STEROWNICZA, YGGDRASIL, OBSUWISKO, BOJER, SCHWANNOMA, KŁĄB PSZCZELI, CZŁOWIEK, AUTOBUS SZYNOWY, RODNIK, WZORZEC RUCHOWY, RADIOTA, GOTOWOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, WARZYWNIAK, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, KAPISZONÓWKA, RUCH WAHADŁOWY, KERATOPLASTYKA, POKUTA, RZEPKA, DEMODEKOZA, PRZYCZEPNOŚĆ, PRZYRA, FRONT STACJONARNY, REDUKCJA, NA JEŹDŹCA, STENOGRAF, ARYTMETYKA MODULARNA, DRACHMA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, TABLICA, SENAT, PROKSEMIKA, BOSS, SIŁA LORENTZA, LAMA, DEPRECJACJA, CHRONOMETR, RAWKA BŁAZEN, LB, MYSZ ZAROŚLOWA, POINT AND CLICK, MERZYK OBRZEŻONY, MISIACZEK, ZAMRÓZ, WZGLĄD, TEMPERATURA CURIE, LODOWIEC ALPEJSKI, POSTAW, BUFET, PRZEJEZDNA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, KONCERT, PHISHER, PRZYLEPKA, FARBOWANIE SIĘ, DOSTĘP, CASH BACK, BAJT, PROWENIENCJA, ANTYCYKLON, SKROMNIŚ, ŻÓŁW SŁONIOWY, RICERCAR, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, GÓRA KOSMICZNA, ULEGŁOŚĆ, KĄPIEL LECZNICZA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, POMURNIK, ZLEWKA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, KARUK, EPOS HOMERYCKI, HIPOTEZA HANDICAPU, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, WAT, CHOROBA TAYA-SACHSA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, NET, KOŁATANINA, CHOROBA UHLA, CHOROBA HECKA, ŻWAWOŚĆ, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, LIŚĆ ŁODYGOWY, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, POLIMORF, KONFEKCJONER, HETEROZJA, MURSZ, SZKOŁA PODSTAWOWA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, DRES, DOMEK NA DRZEWIE, DOLINA V-KSZTAŁTNA, WARUNKOWANIE, EFEKT LOTOSU, UNIŻENIE, BATERIA, OZDOBNICA WIĘKSZA, CZYŚCICIEL, DEMOBILIZACJA, KANCELISTA, CHOROBA TARUI'EGO, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, MISIACZEK, KIESZEŃ, STOPIEŃ TURBINY, PUZZLE, SPŁYW BŁOTNY, EKSTRUZJA, GEOFAG, SZASZŁYK, COSEC, TANCERKA BRZUCHA, WENTYL, MUNSZTUK, ELEKTRONOWOLT, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, CETNAR POLSKI, ANTYIMPERIALISTA, DESPOTYZM, SELEKCJA NEGATYWNA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, RAKOWATOŚĆ, ZAPISOBIERCA, PETABAJT, DNA, FAGOT, PÓŁCZŁOWIEK, PROMOCJA, PALATOGRAFIA, MAMUT WŁOCHATY, PREMIA GÓRSKA, OBRZEŻKOWATE, FILOLOGIA POLSKA, LAWENDA, BURSZTYNNIK, AKOMODACJA, OCHRONA KATODOWA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, GETTER, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, PRZEŁĄCZALNIA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, RADCA, DIALER, PROKARBAZYNA, SEKCIARSTWO, MAGNOLIA, MIĘSOŻERNOŚĆ, OWOLAKTARIANIN, KAMBUZ, JEDNOSTKA ALOKACJI, ROPUCHA ZIELONA, RARYTASIK, PROCES POSZLAKOWY, SYFON, POCHŁANIACZ, GAUSS, OGIEŃ OLIMPIJSKI, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, GIMBAZA, INTENSJA, PŁYNNOŚĆ, MIODOJAD, RYNEK KONTESTOWALNY, SUBKATEGORIA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, POKER ROZBIERANY, LINIA ROZUMU, FORNALKA, ODWROTNY AGONISTA, MINA, MIEDNICZKA, ZAPŁATA, KABOTAŻ, MISA, HIPNAGOGIA, UKROP, CZYSTA KREW, PROTETYKA, WAGON DOCZEPNY, SAWANTERIA, CYKL JAJNIKOWY, GOŁOLEDŹ, NOC ASTRONOMICZNA, OPCJA WALUTOWA, RODZINA NUKLEARNA, KASTRAT, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, SOJA, KCIUK NARCIARZA, TRAKEN, STREFA PODKOSZOWA, NEOKLASYCYZM, WIDEŁKI, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, SCENICZNOŚĆ, E, OSTANIEC KRASOWY, SZUWAR WYSOKI, BĄBEL SPEKULACYJNY, FIZYKA JĄDROWA, KULTYWAR, STATYKA, ŚWINIA CELEBESKA, EKSFOLIACJA, KWIAT, CYTADELA, SAMOGŁOSKA NISKA, DWA OGNIE, LISTOWNICOWCE, ZAPALENIE, FRANCISZKANIZM, KILOPARSEK, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, RZEŹBA KRASOWA, KROMKA, PODWYDZIAŁ, KUSZYK, ŚREDNIA KWADRATOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, GONIOMETRIA STATYCZNA, SZYNSZYLE, DOJŚCIE, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, PORUSZENIE, PORÓD LOTOSOWY, PARKIET, STAROGERMAŃSKI, KILODYNA, CZAKRAM, WIRTUALIZACJA, PORÓD KLESZCZOWY, WIĄZANIE JONOWE, FONDUE CZEKOLADOWE, STRZELEC, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, FINAŁ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, INTEGRACJA SPOŁECZNA, KOHORTA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, LISTNIENIE, CYKL WEGETACYJNY, ?CHEMIA NIEORGANICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.963 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BIOLOGII, W SYSTEMATYCE ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH: JEDNOSTKA BĘDĄCA ODPOWIEDNIKIEMTYPU W SYSTEMATYCE ZWIERZĄT, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ SPOKREWNIONE KLASY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BIOLOGII, W SYSTEMATYCE ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH: JEDNOSTKA BĘDĄCA ODPOWIEDNIKIEMTYPU W SYSTEMATYCE ZWIERZĄT, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ SPOKREWNIONE KLASY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GROMADA w biologii, w systematyce organizmów roślinnych: jednostka będąca odpowiednikiemtypu w systematyce zwierząt, do której zaliczają się spokrewnione klasy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GROMADA
w biologii, w systematyce organizmów roślinnych: jednostka będąca odpowiednikiemtypu w systematyce zwierząt, do której zaliczają się spokrewnione klasy (na 7 lit.).

Oprócz W BIOLOGII, W SYSTEMATYCE ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH: JEDNOSTKA BĘDĄCA ODPOWIEDNIKIEMTYPU W SYSTEMATYCE ZWIERZĄT, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ SPOKREWNIONE KLASY sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - W BIOLOGII, W SYSTEMATYCE ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH: JEDNOSTKA BĘDĄCA ODPOWIEDNIKIEMTYPU W SYSTEMATYCE ZWIERZĄT, DO KTÓREJ ZALICZAJĄ SIĘ SPOKREWNIONE KLASY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x