RODZAJ URAZU CIAŁA, KTÓRY JEST WYNIKIEM UDERZENIA, ZAZWYCZAJ OBJAWIA SIĘ SINIAKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STŁUCZENIE to:

rodzaj urazu ciała, który jest wynikiem uderzenia, zazwyczaj objawia się siniakiem (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ URAZU CIAŁA, KTÓRY JEST WYNIKIEM UDERZENIA, ZAZWYCZAJ OBJAWIA SIĘ SINIAKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.231

HALLOWEEN, RAMIENICA OMSZONA, ŚWIADOMOŚĆ, SZWADRON ŚMIERCI, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, GULASZ, NIEPRZYTOMNY, WYSTAWIENNIK, POWÓD, MUZYKA PROGRAMOWA, JAMA PACHOWA, TERMINAL NAFTOWY, UNIŻENIE SIĘ, DEATH METAL, TUŁACZKA, DZIWOŻONA, WULWODYNIA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, DNI OTWARTE, KOZIOŁ, NEMES, TURCZYNEK, NIEWOLNIK, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PASTISZ, KUJNOŚĆ, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, ROZBÓJNIK, TWIERDZENIE KRULLA, PARA MINIMALNA, MEDALION, CZUŁEK, SKAŁA MACIERZYSTA, GOŁĘBIE SERCE, TEORIA DESKRYPCJI, NASTĘP, POLKA TRZĘSIONKA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, SEKWENCJA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, FIBRA, KOCIE OKO, ŚCIESKA, PUNKT OKOSTNOWY, PARALAKSA, PONURNIK, GERIATRIA, BIELISTKA, ŻONOBIJKA, MIĘSO RYBY, SZRANKI, DOBRY ZNAJOMY, KOKILARZ, TEOLOGIA NARRACYJNA, STWIERDZENIE, MONARCHIA DZIEDZICZNA, OC, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, KAMORRA, HEJSZANZAUR, STAWIDŁO, GORĄCZKA, GRUPA, CHLAJNA, GOSPODARKA NATURALNA, EUDAJMONIZM, ZAZDROŚĆ, MARTYNGAŁ, AGENEZJA NEREK, TOCJA, ROZTWÓR BUFOROWY, PEDOFIL, DOCZEPA, FIZYKA ATOMOWA, PIEC WANNOWY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ROMANS, NACHALNOŚĆ, TWIERDZENIE CEVY, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ŁOŻE BOLEŚCI, CHWOST, POPŁOCH, ŻURAWIEC, PULSARY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, PACIORKOWIEC, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, MASZYNA TURINGA, KAMIEŃ, MODULARNOŚĆ, WIELOBARWNOŚĆ, PADOK, HISTERYK, KREDYT KASOWY, MAŚLANKA, FORMALIZACJA, TERMOMETR CIECZOWY, CZOPUCH, MECHANIZM JARZMOWY, JĘZYK KENTUM, CHWIEJNOŚĆ, BERA, FRYCÓWKA, FILTR WĘGLOWY, WIATRAK HOLENDERSKI, PROWIZOR, INWESTYCJA, MESA, STACJA NASŁUCHOWA, BRUHATKAJOZAUR, RYNEK KONTESTOWALNY, RZODKIEW, OWOCNICA, KRZYWA ELIPTYCZNA, EMULATOR, PSALMOGRAF, MADŻONG, HISTORIA LITERATURY, NARKOLEPSJA, GALERIA SŁAWY, TWÓR SIATKOWATY, AMPUŁA, WARSTWA KULISTA, SCHAB, BOMBIARZ, MOŻLIWOŚĆ, UCINKA, BAZA, SZTUCZNE ŻYCIE, SZCZERBA, NIPPONOZAUR, KORONKA BRABANCKA, TOLERASTIA, PISZCZAŁKI, BUŁAWINKA, SZMARTUZ, GRANICA KULTUR, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, SUTEK, BIUSTONOSZ, AKT, DYSORTOGRAFIK, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, NIEZWARTOŚĆ, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, MASER GAZOWY, PUNKT ODNIESIENIA, POZYCJONER, SKLEP MONOPOLOWY, PÓŁANALFABETA, EGZEKUTOR, PRASOŁ, ANDROPAUZA, SŁODYCZ, GALARETNICA, DEZERTER, KARDIOCHIRURGIA, CIĘŻKA DUPA, ŁASZT, EDOMETR, PRZELOT, CEDET, BALLADYSTA, POSTOZUCH, BLISKOZNACZNIK, SYLABA OTWARTA, PACJENT URAZOWY, BALKONIK, KOTERYJNOŚĆ, ANTYDETONATOR, KUSZYK, MORWA PAPIEROWA, MALFORMACJA MACICY, TYSIĘCZNIK, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, SATELITA SZPIEGOWSKI, ZABIEG, ROBEREK, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, STYLOWOŚĆ, BARONIĄTKO, SPÓDNICZKA, STAWKA AWANSOWA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, ROKOWANIA ZBIOROWE, FORMA, FOLKHAJMERIA, ASPIRATA, ZBIORNIK, WIDZOWNIA, KIRYS, GONIEC, PROBIERNIA, APLET, STRUNA GŁOSOWA, DEISTA, RUCH PROSTOLINIOWY, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, KWAS, DUPKA, MINERALOGIA, KŁUSAK ROSYJSKI, DEKOMPENSACJA, TEOLOGIA MORALNA, DETACHE, HELING, MARIMBA, WIRTUOZERIA, SYGNAŁ ANALOGOWY, FUNKCJA ZDANIOWA, ANOMALIA UHLA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, CZUŁOŚĆ, ŹDZIERSTWO, ROZKOSZNIACZEK, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, DIPLOTOMODON, KARMNIK AUTOMATYCZNY, KALENDARZ, WIRTUOZERSTWO, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, KLAUSTROFOBIA, LARWA, MŁYNEK, OZIMINA, NASTROSZEK, WRAP, JAŁOWNIK, WĄŻ, KOTLINA KŁODZKA, BURAK, GANGLIOZYDOZA GM2, PODRYG, ENDOMIKORYZA, PIRAMIDA, OPERACJA, PASTOFORIUM, GRAF SKIEROWANY, NIEZADOWOLENIE, SALA, LABORATORIUM GALENOWE, WIR POWIETRZNY, TARCZKA, SZKIC, OBŁÓG, NARCIARZ DOWOLNY, PODSTAWA, CHOROBA DAVIDSONA, KILBLOKI, OJCZYZNA, MAJOWY PRACOWNIK, FRONT STACJONARNY, UDAR, CIELĘCE LATA, POPRZECZKA, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, PERLISTOŚĆ, ŚCIGACZ TORPEDOWY, MANDAT WOLNY, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, IDENTYFIKATOR, RADIOTA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, UNIWERSAŁ, LATYNIZATOR, GNIAZDKO, MIRAŻ, PREPPERS, CIERŃ, WICIOWIEC, PRZYPŁYW, ALLEMANDE, BLASZKOWIEC, OSIOŁ DOMOWY, KOPIA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, APTECZKA, PANECZEK, SMUGA KONDENSACYJNA, BASISTA, CHWYTNIK, PAGINATOR, TOK, CYGAN, RAJTARIA, KORZEŃ, CYNOBRÓWKA, BANDŻO, KOMORA PŁYWAKOWA, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, KOLONIZATOR, CEWA, EMISJA PIENIĄDZA, CIASTO, WSPÓŁZAWODNICTWO, JARZĘBIAK, ?KARAKUŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.231 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ URAZU CIAŁA, KTÓRY JEST WYNIKIEM UDERZENIA, ZAZWYCZAJ OBJAWIA SIĘ SINIAKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ URAZU CIAŁA, KTÓRY JEST WYNIKIEM UDERZENIA, ZAZWYCZAJ OBJAWIA SIĘ SINIAKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STŁUCZENIE rodzaj urazu ciała, który jest wynikiem uderzenia, zazwyczaj objawia się siniakiem (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STŁUCZENIE
rodzaj urazu ciała, który jest wynikiem uderzenia, zazwyczaj objawia się siniakiem (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ URAZU CIAŁA, KTÓRY JEST WYNIKIEM UDERZENIA, ZAZWYCZAJ OBJAWIA SIĘ SINIAKIEM sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - RODZAJ URAZU CIAŁA, KTÓRY JEST WYNIKIEM UDERZENIA, ZAZWYCZAJ OBJAWIA SIĘ SINIAKIEM. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x