PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAKROELEMENT to:

pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 12 lit.)PIERWIASTEK GŁÓWNY to:

pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.164

PLATFORMA PROCESOROWA, OKŁADKA, FILOZOF, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, GRAFIKA, ZARAŻONY, FALKA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, MĄTEWKA, MUMIA, MOPEK, NEPTUN, DWUWARSTWOWOŚĆ, BUDKA LĘGOWA, LANIE, ŁOPIAN, LEMONIADA, ŁAGODNOŚĆ, FAJKA WODNA, ZAGĘSZCZACZ, BIOMASA, ASTER ALPEJSKI, DIABELSKOŚĆ, STENWANTA, CEGŁA SUSZONA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, SONDA MOLEKULARNA, NANOMETR, PŁASKOŚĆ, CNOTLIWOŚĆ, DERA, LIST OKÓLNY, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, MILCZĄCA ZGODA, ŻAGIEL SKOŚNY, KILOMETR ZEROWY, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, KRUCZOŚĆ, MATERIALISTA, AGREGATOR, PIERWOCINA, SUPERTOSKAN, ASPOŁECZNOŚĆ, LORENS, NIEAKTYWNOŚĆ, GISER, REGIONALISTA, KWATERKA, SYROPEK, KANTOŃSKI, ŁACIŃSKOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, WICEMISTRZ, KWAS BARBITUROWY, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, REGRESJA LODOWCA, KWAS DICHROMOWY, KOD BINARNY, KOLEŻEŃSKOŚĆ, AUTOTELICZNOŚĆ, OBŁÓG, AZOTOWIEC, REDUKTOR, WAPITI, BARSZCZ BIAŁY, HIPISKA, SROMOTNIK WOALKOWY, ZNICZ, TEREN ZIELONY, PASSE-PARTOUT, SKŁADNIK POKARMOWY, SKALISKO, CIAŁKO KETONOWE, POEMAT OPISOWY, STREFA KLIMATYCZNA, PATRON, NAFAZOLINA, WĘŻOWNIK, SPANIEL, PANICZĄTKO, GŁOŚNOŚĆ, JEŁOP, LEWAR, METYLDOPA, PARTYKUŁA, KWAS AZOTOWY, STRZAŁKA, PRZEDŁUŻACZ, EMPIREUM, SOŚNIAK, APERIODYCZNOŚĆ, DRUK OFFSETOWY, UTLENIANIE, NAZWA PUSTA, ULTRAMARYNA, GRUPA FOKUSOWA, NALTREKSON, PEJZAŻ, LAJKRY, MASKA, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, AROGANT, UNISTA, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, WODOROSÓL, PROSTOLINIOWOŚĆ, ODCHYLENIE, OKRES PRZEDRZYMSKI, POJAZD SAMOCHODOWY, WĘZEŁ, SZARY SOS, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, HIPERATOM, GOŚCIU, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, KUMA, ROLADA, HARFA EOLA, ZASZŁOŚĆ, FASOLA ZŁOTA, TOWAR AKCYZOWY, KRENNERYT, USŁUGI SPOŁECZNE, ROZBUDOWA, HANIEBNOŚĆ, ŻABA RYŻOWA, TUALETA, UMIEJSCOWIENIE, GRUPA ALGEBRAICZNA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, KRYKIET, WYŚCIG KONNY, TKLIWOŚĆ, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, DOLAR NOWOZELANDZKI, AL SECCO, TUNEL, DZIURA, BARKAS, FIRMÓWKA, BALIA, ZAWIŁOŚĆ, GERBEREK, BIEDOTA, NIEDOBÓR, MEMBRANA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, PROKSENOS, HRABIĄTKO, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, DUALNOŚĆ, BARCIAK, TYKA, FAKTORYZACJA, BARWINEK POSPOLITY, ŻYWOŚĆ, BROWAR, BESTIA, BROMOWODÓR, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, OBSZAR GÓRNICZY, TRWAŁOŚĆ, RUCH, WARUGA, HOL, RĘKA BOSKA, URUBU PSTROGŁOWY, KOZIOŁEK, STEROWIEC SZKIELETOWY, PIRAMIDA FINANSOWA, IZOTERMICZNOŚĆ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, OKRUTNOŚĆ, POLIMODALNOŚĆ, DUX, DOLINA V-KSZTAŁTNA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, WYGASZACZ, POLITYKA, ŻARŁACZ LUDOJAD, OKRĘT DESANTOWY, ŁADUNEK, KORMORAN PLAMISTY, ARCHAICZNOŚĆ, DYKTATORKA MODY, ETIUDA, ZARAŻONA, ADEPT, BOCZEŃ, PODPORA, PRAWO WEWNĘTRZNE, MUSZTARDA, GRAF DWUDZIELNY, HEVESY, PRZYSTANEK WIEDEŃSKI, RELACJA PEŁNA, FONETYKA, BROŃ, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, NIEMIECKOŚĆ, WSPÓŁREGENT, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, EKSPARTNER, ZWARA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, FILOLOGIA KLASYCZNA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, STRZELANKA, FUNKCJA SCHODKOWA, PIŁOGON, BĘKARCTWO, INTENSJA, PRACOBIORCA, SÓL, DERYWAT, MIEDZIOWNIK, CZUŁOŚĆ, BEJCA, BEZŁAD FRIEDREICHA, GOŁĄBEK, NOTORYCZNOŚĆ, KRYSZNAIZM, DAGLEZJA SINA, SAŁO, UNDERGROUND, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, ŁAPACZ, TANK, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, KASZANKA, HAMULEC CIĘGNOWY, GARNUSZEK, SAURON, ORLICZKA KRETEŃSKA, ROZRZUTKOWATE, ŁÓDŹ PILOTA, DIRHAM MAROKAŃSKI, START MASOWY, RECESJA LODOWCA, KOMUNIA, MIENIE ZAMIENNE, PORZĄDNOŚĆ, KWAS SOLNY, LINGA, SZALANDA, NALEWKA, RELATYWIZM, HODOWLA ZARODOWA, ŁOWCZY, GZY, CENTRALA, MODRASZEK BLADY, STONOGA MUROWA, PERKOZ Z ALAOTRA, UŚMIECH LOSU, WYWIAD CHOROBOWY, KRÓLIK EUROPEJSKI, FLASZA, WIETRZENIE FIZYCZNE, APLIKACJA, MAŚLANY RYNEK, GWARANCJA, MISIOWÓZ, KURTA, SALICYLAN, KLĘKANY, CZYNNIK V LEIDEN, MIARA, BIDŻAPUR, ŚWIĘTE KOLEGIUM, MELANINA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, JEJMOŚCIANKA, PATRON, KORONA, PIEPRZNIK, BISFENOL, KIERUNKOWOŚĆ, BEZSENS, WIOCHMEN, OOLOGIA, BOEUF STROGANOW, WIDELCZYK, JAPOŃSKOŚĆ, ILUZYJNOŚĆ, PROJEKT INFRASTRUKTURALNY, SCREENSHOT, ZARADNOŚĆ, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, FLORA FIZJOLOGICZNA, DURNOWATOŚĆ, SZKLANICA, BIROFILIA, TURBINA GAZOWA, ?ROZMACH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.164 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAKROELEMENT pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 12 lit.)
PIERWIASTEK GŁÓWNY pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAKROELEMENT
pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 12 lit.).
PIERWIASTEK GŁÓWNY
pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 17 lit.).

Oprócz PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x