NIEODMIENNY WYRAZ SYNSEMANTYCZNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST WYRAŻANIE MODALNOŚCI, EMFAZY CZY POTWIERDZANIE (ZAPRZECZANIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARTYKUŁA to:

nieodmienny wyraz synsemantyczny, którego funkcją jest wyrażanie modalności, emfazy czy potwierdzanie (zaprzeczanie) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARTYKUŁA

PARTYKUŁA to:

klasa nieodmiennych wyrazów synsemantycznych, których funkcją jest wyrażanie modalności, emfazy czy potwierdzania (zaprzeczania) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEODMIENNY WYRAZ SYNSEMANTYCZNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST WYRAŻANIE MODALNOŚCI, EMFAZY CZY POTWIERDZANIE (ZAPRZECZANIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.125

INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, TRANSPARENCJA, DELFIN GRUBOGŁOWY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, NIEZALEŻNOŚĆ, SCREENSHOT, WIELKOŚĆ, JESIOTR BIAŁY, OBYCZAJNOŚĆ, GNOMON, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, ŁONIAK, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, SPÓD, NEUROTRANSMITER, KLĘKANY, NIEWOLNIK, SYMPATYCZNOŚĆ, SZAROWIPTERYKS, BOROWIK DUPAINA, POUCZENIE, PRZEMYŚLNOŚĆ, ZMIANA, PRĘT STALOWY, SŁODYCZ, SENSACJA, NARZĄD ROZRODCZY, HACZEK, PRAWO PIĘŚCI, ROLADA, LERNA, JĘZYK MANX, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, ASYSTENCJA, KOZA PIERWOTNA, AKCJA IMIENNA, WAZONKOWCE, WARUNEK DOSTATECZNY, PERKOZ Z ALAOTRA, WIŚNIÓWKA, NADAKTYWNOŚĆ, PANEK, PRZEJRZYSTKA, SZCZEROŚĆ, PROBLEM BAZYLEJSKI, KABANOS, OUTSIDER, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, WRZÓD TWARDY, PANEL ADMINISTRACYJNY, SZKODNIK, KLIN, CZUPURNOŚĆ, BĄCZEK, WIERCIPIĘTKA, GŁUPIĄTKO, HYDRA, JUWENALIA, FORMALISTA, POGODNOŚĆ, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, DOBRO KLUBOWE, JĘZYKI BANTU, ZABAWIACZ, ŚWIATŁO ZIELONE, FORMA LINIOWA, CYGAN, KLAPA, TRAWERS, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, GHOUL, RODZINA PEŁNA, MIŚ, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, SKRZYNKA MAILOWA, LEKSYKOSTATYSTYKA, CIĘGNO, ŹRÓDŁO TERMALNE, ZBIORNIK, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, ORIJA, TRZMIEL WIELKOOKI, GEN REPORTEROWY, ZAIMEK ZWROTNY, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, MAŁPKA, GÓRA PODWODNA, MATERIALISTA, ODSŁONIĘCIE, OGRZEWANIE KAFLOWE, WYCZUWALNOŚĆ, MAKAKOKSZTAŁTNE, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, TURBOSŁOWIANIN, LOGOWANIE, LEK NASENNY, GOOGLE, MINÓG UKRAIŃSKI, ANIOŁ STRÓŻ, ZGNIŁOŚĆ, NERWOWOŚĆ, AZYL DYPLOMATYCZNY, LICZBA DOSKONAŁA, KOD BINARNY, GUGIEL, WALEC HIPERBOLICZNY, DOZOROWIEC POGRANICZA, MĄDROŚĆ, DIABELSKOŚĆ, WIEŻA KONTROLNA, CIAPOWATOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, ANALIZA CZYNNIKOWA, SŁODKA BUŁKA, OSTRACYZM, KARKOŁOMNOŚĆ, NAUTILUS, IKEBANA, IMPLIKACJA LOGICZNA, CUDZOŚĆ, PODAŻ JEDNOSTKOWA, ZIEMIA OBIECANA, ŻYWOTNOŚĆ, ANTYKWA, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, TWÓR, TANCERZ CHARAKTERYSTYCZNY, KRZYŻÓWKA, MUMIA, WINIETA, PRZYCIĄGARKA, ŁYCZAK MUSZLOWY, BRUNELLESCHI, WANNA, AUTOPREZENTACJA, TUZ, SZKARADNOŚĆ, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, KONDENSATOR ZMIENNY, TWORZYWO, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, WŁÓKNO, KUGLARSKOŚĆ, ESPRESSO, MOHRG, RZODKIEWNIK, CENTRUM URAZOWE, BUŁGARYSTYKA, ASFALT, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, HARMONIA RĘCZNA, PROGRAM ROZRYWKOWY, CZWARTY, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, OBÓZ KONDYCYJNY, SKRZYDEŁKO, HIPOTEZA SUSLINA, ZACHYŁKA, WULGARYZM, POSYBILIZM, MAKRON, DEBILNOŚĆ, MARTYNGAŁ, GLIZA, CIOS SIERPOWY, WSPÓLNOTOWOŚĆ, KLON, HEDONIZM ETYCZNY, RODZICIELSKOŚĆ, BEZDOTYKOWIEC, TACHOGRAF, ŚWIATŁO KOTWICZNE, GAŚNIK, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, URODZENIE MARTWE, MŁODZIAK, KONTROLKA, KWIATUSZEK, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, HAMULEC TAŚMOWY, BĄBELEK, MENUET, MARCHEW, LESER, PLATFORMA PROCESOROWA, SZMER, PAŹ, KANDYDEMIA, ULEGŁOŚĆ, SKINNY, ZEPSUTOŚĆ, KOZŁOWIEC, SNOBISTYCZNOŚĆ, SZMATA, OKNO DIALOGOWE, PASZA, NIEZASKARŻALNOŚĆ, NIKCZEMNOŚĆ, FARMAKOEKONOMIKA, TURBINA POWIETRZNA, GRZYB MAŚLAK, OWCA JACOBA, ZAJĄC SZARAK, BAJCA, BROŃ RADIOLOGICZNA, SONDAŻ, KARKOŁOMNOŚĆ, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, OBŁĄKANY, SADOWNICTWO, MODRASZEK NAUSITOUS, SUROWOŚĆ, LIKORYN, FUNKCJONALIZM, ELBAIT, SZTAFAŻ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, DOJRZAŁOŚĆ, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, SPRAWNOŚĆ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, NANOFILTRACJA, SZEŚCIAN, LEMUR WARI, MOTYLOWCOWATE, ANORMALNOŚĆ, PROSTY, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, KICZ, PEŁNIA, KOMPLETNOŚĆ, WYKRZYKNIK, NIELITOŚCIWOŚĆ, MIEJSCE SIEDZĄCE, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, FIGURACJA HARMONICZNA, TRUSIA, GODZIWOŚĆ, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, PISARZ, PRZECHOWALNICTWO, DZIESIĄTKA, ZGORZEL, KARBOWNIK, HIPNOTYK, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SUBSTYTUCJA, LEBERWURST, PLANETA OCEANICZNA, RUTENISTYKA, CIAŁO STAŁE, POŻYTEK, CIĘŻKA WODA, SŁUP, TWIERDZA, POJEDYNKA, MIESZADŁO, MANUFAKTURA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, HIPPIS, PARKIETNIK, DAWNOŚĆ, KOTWICA ZAPASOWA, DODATEK KOMPENSACYJNY, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, CIAMAJDOWATOŚĆ, DŻUNGLA, DIDGERIDOO, BOHEMA, ZRZĄDZENIE LOSU, SPREJ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, TABLOIDYZACJA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, NIESTABILNOŚĆ, ŻMIJA, GÓWNIANOŚĆ, JĄDRO, CHROMOSOM FILADELFIA, WYCZERPYWALNOŚĆ, OGNISKO, SPARTANIN, PŁONIWOWCE, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, AUTOPARODIA, NAPADZIOR, FILTR CYFROWY, BEZSENS, NARKOTYK TWARDY, DEFICYT BUDŻETOWY, NIEŻYCZLIWOŚĆ, ZWIERZĘ FUTERKOWE, DRZAZGA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, ?CZEŚNIK KORONNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.125 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEODMIENNY WYRAZ SYNSEMANTYCZNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST WYRAŻANIE MODALNOŚCI, EMFAZY CZY POTWIERDZANIE (ZAPRZECZANIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEODMIENNY WYRAZ SYNSEMANTYCZNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST WYRAŻANIE MODALNOŚCI, EMFAZY CZY POTWIERDZANIE (ZAPRZECZANIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARTYKUŁA nieodmienny wyraz synsemantyczny, którego funkcją jest wyrażanie modalności, emfazy czy potwierdzanie (zaprzeczanie) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARTYKUŁA
nieodmienny wyraz synsemantyczny, którego funkcją jest wyrażanie modalności, emfazy czy potwierdzanie (zaprzeczanie) (na 9 lit.).

Oprócz NIEODMIENNY WYRAZ SYNSEMANTYCZNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST WYRAŻANIE MODALNOŚCI, EMFAZY CZY POTWIERDZANIE (ZAPRZECZANIE) sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - NIEODMIENNY WYRAZ SYNSEMANTYCZNY, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST WYRAŻANIE MODALNOŚCI, EMFAZY CZY POTWIERDZANIE (ZAPRZECZANIE). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast