DRZEWO, KRZEW LUB TROPIKALNE PNĄCZE, KTÓREGO PĄKI SĄ PRZYPRAWĄ KUCHENNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPAR to:

drzewo, krzew lub tropikalne pnącze, którego pąki są przyprawą kuchenną (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPAR

KAPAR to:

(zazwyczaj w l.m.) Capparis - rodzaj roślin należących do rodziny kaparowatych (na 5 lit.)KAPAR to:

(zazwyczaj w l.m.) przyprawa/warzywo w postaci pąków kaparów ciernistych marynowanych w occie, soli, oliwie lub winie; znany afrodyzjak (na 5 lit.)KAPAR to:

pikantna przyprawa (na 5 lit.)KAPAR to:

maszyna do wbijania w grunt pali i innych elementów (na 5 lit.)KAPAR to:

... ciernisty, przyprawa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRZEWO, KRZEW LUB TROPIKALNE PNĄCZE, KTÓREGO PĄKI SĄ PRZYPRAWĄ KUCHENNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.076

PESTO, MARTWOTA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, SŁUPICA, STEROWIEC SZKIELETOWY, BEFSZTYK, ÓSMY, OGÓR, STAN PSYCHICZNY, ŻABA LEOPARDOWA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, KATAFOREZA, PANGOLIN GRUBOOGONOWY, KORNICKI, FEIJOADA, MUZA, PIWNICA, OPCJA WALUTOWA, ŻYDOSTWO, BENTO, SUBEMITENT, ŁĄCZNICA, KWACZ, ZDANIE PYTAJĄCE, KOROZJA BIOLOGICZNA, GRZYB, CYKL PALIWOWY, RUMIENIDŁO, TWARZOWIEC, KOMONICA, KOMPATYBILNOŚĆ, JARZENIÓWKA, CIĄGNIK BALASTOWY, PACHÓWKA, PRADZIAD, CEMENT STOMATOLOGICZNY, LIGA, SUMATOR, MI, MIKROFON CEWKOWY, LUKA STRATYGRAFICZNA, PUDER, TRUKCZASZY, DNI OTWARTE, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, JĘZYK, WIĘZADŁO OBŁE, SZERYF, MAKROPIERWIASTEK, TONIKA, JUMPSALING, AKCJA IMIENNA, AUTOKEMPING, RAJKA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ROGI, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, ADRESAT NARRACYJNY, PATRZAŁKI, CHOROBA, ZEBROID, CEWKA, KOMUNIA, DEMOKRACJA, TALAR, POMÓR, KREDKA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KATAPULTA, MOMENT TEORETYCZNY, TABOR, ANGIELSKA FLEGMA, AMPUŁKA, CHOWANIEC, CEBULAK, MILCZĄCA ZGODA, RURKA INTUBACYJNA, SPRAWA, KULT ŚWIĄTYNNY, PENSJA, ZNAK, KURATELA, HUCUŁ, DRZEWO GUTAPERKOWE, SZKOCKOŚĆ, MIKROSOCZEWKA, TRAGEDIA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, ZIELENIEC, PUNKT KATECHETYCZNY, TABULA RASA, KARP PO KRÓLEWSKU, MECENASOSTWO, WAPORYZACJA, BANDYTYZM, MONETKA, FASCYNATOR, ZATOR, KOCIOŁ SUFOZYJNY, HULK, LANTANOWIEC, CZYNNIK ENDOGENICZNY, SABOTY, ZAĆMIENIE, SZPILKA, ORGANIZM WYŻSZY, DYSTRYBUTOR, BOCZNICA KOLEJOWA, PELHAM, DIAGNOZA, PĘCHERZ, KWEBRACZO, KOMORA MINOWA, PRZEPLOTNIA, PODŁOWCZY, STREPTOKOK, PRZEWŁOKA, BRUK, EFEKT SNOBIZMU, BASEN ARTEZYJSKI, MIEJSCE, FORMALIZACJA, CHORÓBKA, PALMA, MAGNES, CYGARNICA, DŹWIGAR, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, RYT, PANTOGRAF, FORLANA, ROZPADLINA, KOLEC, PLAN ASTRALNY, NIEWYDOLNOŚĆ, LIMNIGRAF, TRIO, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, NIENARUSZALNOŚĆ, CZWOROLIST, JASZCZUR, HISZPAŃSKI, SKAŁA MACIERZYSTA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, NIEDOŻYWIANIE, WYCHÓD, LONT WOLNOTLĄCY, STRĄGA, LINA, KORSARZ, ORTEZA, PLATFUS, KANTONISTA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, ELEKTROIZOLACJA, UBOGI KREWNY, LAS OCHRONNY, FORLANA, ZARZĄD, ŁAPANIE, MNICH, PLUTON, POCISK BALISTYCZNY, SZTUKATERIA, MINIATURA, SKRZYDEŁKO, ŚWIERK, ROŚLINA PASTEWNA, GAMA, KAZUS, UKŁAD ODNIESIENIA, GRA LOGICZNA, EMENTALER, TELEWANGELIZM, CZUJKA, MONITOR, SUSZARKA, WALKA, FUTURE SIMPLE, MURZYSKO, GŁUPSTWO, NASZYWKA, KREDYT HANDLOWY, KILOGRAM, KOBIECISKO, LIRA, HALOTRON, CZAS, MOWA WIĄZANA, STATEK TRANSPORTOWY, EMANACJA, STALLE, LAGUNA, CHÓR, GRANAT, PASTYŁA, GAMA, OBROŻA, LOGGIA, ZAMEK, ŁUSKOWIEC DŁUGOOGONOWY, TELEGRAM, OKIENKO TRANSFEROWE, PRZEŚMIEWKA, TRAWERS, KATASTROFA BUDOWLANA, FORMA, ŚCIANA, DIABEŁ, ŁAPACZ, SZWAGROSTWO, PLEBEJUSZ, NIEWIERNOŚĆ, CHWYTNIK, ZAŚPIEW, MINIATURKA, PUNKT WITALNY, BEDŁKA, ZATOROWOŚĆ, BOZA, ANNA, ŁAPKA, CZAPRAK, WELUR, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KŁUSAK FRANCUSKI, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, KORKOWIEC, LUBASZKA, DOLNOPŁAT, HELIOFIT, PRZEZNACZENIE, TREPY, BLOKADA, ZEŚWIECCZENIE, PIEROGI, TELEFON, TEK, SAKWA, KANU, BAZA, RZADKOŚĆ, ZASADZKA, PIONIER, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, DIAGNOSTYKA, DŻEMIK, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, MADONNA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, WIĄZ, PIASEK KWARCOWY, NAMIESTNICZKA, REKWIZYCJA, KOPROFIL, WODOTRYSK, ZEZWŁOK, LEBERA, ODSUWACZ, SKÓROSKRZYDŁE, WIELKI KSIĄŻĘ, CYBORIUM, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, MASZYNA ENERGETYCZNA, ŻONISKO, SKRĘTNIK, KRAJ NORDYCKI, KAZAMATA, RÓJKA, PRZEWIJAK, PIESIO, GORSET, WYŻYNY, PODPORA, KLESZCZE, LOJALISTA, RESIDUUM, KIEŁBA, OBSADA, DANE SENSYTYWNE, ZJAWISKO BARKHAUSENA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, WASĄG, ZAKŁAD, KITAJKA, MAJSTERSTWO, WSZECHSIŁA, ROBOTA, FLAMBIROWANIE, DZIAŁ, KOP, PIEPRZÓWKA, SZTYLPY, BATERIA, OPŁATA PROLONGACYJNA, EPIDEMIOLOG, ZAWIKŁANIE, KORYTARZYK, ?OBIEKT PRZEJŚCIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRZEWO, KRZEW LUB TROPIKALNE PNĄCZE, KTÓREGO PĄKI SĄ PRZYPRAWĄ KUCHENNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DRZEWO, KRZEW LUB TROPIKALNE PNĄCZE, KTÓREGO PĄKI SĄ PRZYPRAWĄ KUCHENNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPAR drzewo, krzew lub tropikalne pnącze, którego pąki są przyprawą kuchenną (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPAR
drzewo, krzew lub tropikalne pnącze, którego pąki są przyprawą kuchenną (na 5 lit.).

Oprócz DRZEWO, KRZEW LUB TROPIKALNE PNĄCZE, KTÓREGO PĄKI SĄ PRZYPRAWĄ KUCHENNĄ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DRZEWO, KRZEW LUB TROPIKALNE PNĄCZE, KTÓREGO PĄKI SĄ PRZYPRAWĄ KUCHENNĄ. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast