TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE JEŚLI TRZY PROSTE AD, BE,CF PRZECHODZĄ PRZEZ WIERZCHOŁKI TRÓJKĄTA ABC I PRZECINAJĄ SIĘ W JEDNYM PUNKCIE LUB SĄ RÓWNOLEGŁE, TO ILOCZYN DZIELENIA ODCINKÓW AF:FB, BD:DC I CE:EA BĘDZIE RÓWNY 1 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TWIERDZENIE CEVY to:

twierdzenie mówiące, że jeśli trzy proste AD, BE,CF przechodzą przez wierzchołki trójkąta ABC i przecinają się w jednym punkcie lub są równoległe, to iloczyn dzielenia odcinków AF:FB, BD:DC i CE:EA będzie równy 1 (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE JEŚLI TRZY PROSTE AD, BE,CF PRZECHODZĄ PRZEZ WIERZCHOŁKI TRÓJKĄTA ABC I PRZECINAJĄ SIĘ W JEDNYM PUNKCIE LUB SĄ RÓWNOLEGŁE, TO ILOCZYN DZIELENIA ODCINKÓW AF:FB, BD:DC I CE:EA BĘDZIE RÓWNY 1". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.582

GEOMELOFAGIA, DYFERENCJA, WAMPIR, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, LEKCJA POGLĄDOWA, SYSTEM, STROIK, PANFILIA, ORGANIZATOR JĄDERKA, KALIPSO, FONETYKA, PENSJA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, DOKUMENTACJA BUDOWY, KOROWÓD, CHRZĄSTKA SZKLISTA, PRZYKURCZ, HEGLIZM, WŁOSY TETYDY, SZCZĘKOWIEC, RÓŻA, SAKSONIA, AMFITEATR MORENOWY, WEZWANIE, TRÓJCA, DOGODZENIE SOBIE, GIMBAZA, WSPOMINKI, PEDOFIL, ELF, PROFESOR, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, SKRĘTKOWCE, PUD, RENKLODA, TYGIEL, PIEROGI, PASTERZ, MARŻA HANDLOWA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, WEŁNIAKOWE, IRRADIACJA, PORTRECISTKA, ŁACIŃSKOŚĆ, KASZA JĘCZMIENNA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, TRACZ DŁUGODZIOBY, DRUHNA, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, PAŁĄK, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, FILM ANTYWOJENNY, POLAK, OSŁONOWOŚĆ, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, FOTOTROPIZM, WETERYNARIA, CRO-MAGNON, OBSZCZYMUR, KREOL, PERKALIK, OGNISKO, NORZYCA, MOTOR, DRAMATYKA, LALKARSTWO, AKREDYTOWANIE SIĘ, REKLAMOWIEC, ZORZA, CIĄGNIK KOŁOWY, GLACE, GOTOWIEC, BURSZ, RAMA KOMUNIKACYJNA, WÓZ, RIKETSJOZA, KURA DOMOWA, AGATA, POSADZKA, NIECHLUBNOŚĆ, OSOBOWOŚĆ, ARABICA, IGŁY, HEMATOFAGIA, BADANY, GALERIA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, ŁUCZNIK, KURACJA, OPERA, ŻYTO, CZESALNIA, CYRK, DEMOBILIZACJA, OSIEMDZIESIĄTKA, ECU, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, ADRESAT NARRACYJNY, ZNAKOMITOŚĆ, UMOWA BARTEROWA, OKOLE, PRZEPOJKA, MONODIA, SPOLEGLIWOŚĆ, DYMARKA, WYCZARTEROWANIE, FILM SF, STANOWISKO, PERIOD, SOŁTYSOSTWO, INŻYNIER DUSZ, KAPLICA LORETAŃSKA, KĄT GODZINNY, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, ROŚLINA JEDNOPIENNA, GĘBA, ALLELUJA, ŁUT SZCZĘŚCIA, LATANIE, CHMURA KŁĘBIASTA, ZASIĄG, POPRZEDNIK, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, TRZY KRÓLE, EMAKIMONO, BEDŁKA FIOLETOWA, PRZEBITKA, AFRYKAŃSKOŚĆ, PODATEK, PLACOWE, PUNKT RÓWNONOCNY, RAKIJA, LIST KAPERSKI, LATAJĄCY DYWAN, TWIERDZENIE PETTISA, FRANK MONAKIJSKI, GEOFIT KORZENIOWY, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, PLUWIAŁ, KANKA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, RENTA, NAZWISKO MÓWIĄCE, REN, WARIATKA, PANOCZEK, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, REJESTR, BASKINKA, SANKCJA, ZAWIESZKA, PEPICZEK, PACHOŁ, WYZIEWY, KRUPNIK, KOMOSA, OBRAZA MAJESTATU, POWINOWATY, ANTYWZORZEC, RAUT, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, OCZKO, POWŁOCZKA, REGIMENT, APIKOMPLEKS, EGZORCYZM, MONOFAGI, STANDARD ETYCZNY, OSTROWIANKA, DZIEŃ POLARNY, REKIN CHOCHLIK, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, BUCHALTERIA, POLEWA, TEOKRACJA, CZEKADEŁKO, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, REMONT BIEŻĄCY, SAGAN, KWINTET FORTEPIANOWY, SOK JELITOWY, TWIERDZENIE CAUCHY'EGO-HADAMARDA, TARŁO, KONFISKATA, EUROWALUTA, SEJSMOMETRIA, OBSERWATOR, ASOCJACJA GWIAZDOWA, SUKCESIK, BOMBIARZ, KSIĘGA PARAFIALNA, RAJTARIA, STAN WOLNY, IRONIA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, SIEDEMNASTKA, STACJA POMP, CASTING, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, NALOT, HELIOFIZYKA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, URODA, EKONOMIA KLASYCZNA, ZNAK, UBOŻENIE, WIRTUOZOSTWO, DIMERKAPROL, ABSYDA, WAB, REWIA, DRAMAT HISTORYCZNY, KROK, RACHUNEK WEKTOROWY, SKÓRZAK, NIETOPERZE OWADOŻERNE, NIEBIOSA, LIST, POJEDYNKA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, ŚRODEK PRAWNY, MUNDANIA, BZURA, BUDOWLA CENTRALNA, ZASIĘG, LIPOLIZA, OBIEKT KUBATUROWY, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, ŁBISKO, TYMPANON, OAZA, BANAT, WERYSTA, LINIA GŁOWY, NAPŁYW, AMPUŁKA, RADIOKABINA, PROGRAM TELEWIZYJNY, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, KRĄŻENIE OBWODOWE, ŁOM, POWSTANIE WARSZAWSKIE, HRABIANKA, OSOBA, KUKUŁCZE JAJO, ANOMALIA TERMICZNA, FAZA, SZTUKA UŻYTKOWA, DZIADZIENIE, PYSZCZEK, KURTYNA, POJAZD KOLEJOWY, MRUKOKSZTAŁTNE, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, ZAWODNIK, RUCH, PULSACJA, CHOROBA SOMATYCZNA, FISZBINOWIEC, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, OKARYNA, ANALIZA, REKLAMA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, AFEKT PATOLOGICZNY, ŁAJNO, OTRUCIE, FALA RADIOWA, KOZUBA, KOZACY, CHOROBA BUSCHKEGO, KOD GENETYCZNY, AUT, ZNACZNIK, ZROBIENIE MIEJSCA, MYJNIA, MIĘSOŻERCA, NARKOTYZER, FASOLA, SOCZEWKA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, NIEUMARŁY, MELASA, MASKA, KLARYSKI, GWIAZDA NOWA, ŁYCHA, DIAGNOSTA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, FRAZA, POCZUCIE, ?ASTRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.582 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE JEŚLI TRZY PROSTE AD, BE,CF PRZECHODZĄ PRZEZ WIERZCHOŁKI TRÓJKĄTA ABC I PRZECINAJĄ SIĘ W JEDNYM PUNKCIE LUB SĄ RÓWNOLEGŁE, TO ILOCZYN DZIELENIA ODCINKÓW AF:FB, BD:DC I CE:EA BĘDZIE RÓWNY 1 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE JEŚLI TRZY PROSTE AD, BE,CF PRZECHODZĄ PRZEZ WIERZCHOŁKI TRÓJKĄTA ABC I PRZECINAJĄ SIĘ W JEDNYM PUNKCIE LUB SĄ RÓWNOLEGŁE, TO ILOCZYN DZIELENIA ODCINKÓW AF:FB, BD:DC I CE:EA BĘDZIE RÓWNY 1
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TWIERDZENIE CEVY twierdzenie mówiące, że jeśli trzy proste AD, BE,CF przechodzą przez wierzchołki trójkąta ABC i przecinają się w jednym punkcie lub są równoległe, to iloczyn dzielenia odcinków AF:FB, BD:DC i CE:EA będzie równy 1 (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TWIERDZENIE CEVY
twierdzenie mówiące, że jeśli trzy proste AD, BE,CF przechodzą przez wierzchołki trójkąta ABC i przecinają się w jednym punkcie lub są równoległe, to iloczyn dzielenia odcinków AF:FB, BD:DC i CE:EA będzie równy 1 (na 15 lit.).

Oprócz TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE JEŚLI TRZY PROSTE AD, BE,CF PRZECHODZĄ PRZEZ WIERZCHOŁKI TRÓJKĄTA ABC I PRZECINAJĄ SIĘ W JEDNYM PUNKCIE LUB SĄ RÓWNOLEGŁE, TO ILOCZYN DZIELENIA ODCINKÓW AF:FB, BD:DC I CE:EA BĘDZIE RÓWNY 1 sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE JEŚLI TRZY PROSTE AD, BE,CF PRZECHODZĄ PRZEZ WIERZCHOŁKI TRÓJKĄTA ABC I PRZECINAJĄ SIĘ W JEDNYM PUNKCIE LUB SĄ RÓWNOLEGŁE, TO ILOCZYN DZIELENIA ODCINKÓW AF:FB, BD:DC I CE:EA BĘDZIE RÓWNY 1. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast