MIEJSCE WYDOBYCIA LUB SKŁADOWANIA SOLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻUPA to:

miejsce wydobycia lub składowania soli (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻUPA

ŻUPA to:

kopalnia soli (na 4 lit.)ŻUPA to:

produkuje sól warzoną (na 4 lit.)ŻUPA to:

w dawnej Polsce: kopalnia soli (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE WYDOBYCIA LUB SKŁADOWANIA SOLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.089

KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, KRATER METEORYTOWY, SZCZYT, ZASILANIE, KWASKOWATOŚĆ, LIST MOTYWACYJNY, PASIERB, HARMONIJKA, WIAROŁOMSTWO, ŻYŁKA, POJEMNIK, GRZYB NIEJADALNY, AKT, PRACE KONSERWACYJNE, SZYPUŁA, OBSZAR EPICENTRALNY, NIESZPUŁKA, SAMOGON, NIEREGULARNOŚĆ, MIEJSCE, SECIK, NOTA PROTESTACYJNA, CUKRZYCA, PRZEPITA, CYC, SZTAFAŻ, ROŚLINA PASTEWNA, KRÓWSKO, WAŁ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, KANAPKA, KAMIZELKA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, ZATOR, MIĘCZAK, SZYDLARZ, MUSZTARDA DIJON, HLAK, ROBOCIK, STRĄGA, WYŻYNA, FALA, KAROTENOID, ZMARSZCZKA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, SZAMPAN, NAKAZ, ZAKUTY ŁEB, STWARDNIENIE, GODZINA PRAWDY, CENTRALA, EDYKUŁA, AURA, SZWABSKI, ŻEBRO, PICOWNIK, KARL, ADIANTUM DELIKATNE, WINO, OSAD, BOBOWATE WŁAŚCIWE, PRZYDAWKA, ZBOCZENIEC, MIŃSZCZANKA, ENTEROKOK, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, PARTIA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, ZSZYWARKA, KOMPLANACJA, POŁAĆ, BĄK, LUGIER, LEJ, FORMACJA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, AREA, MONTAŻ, ŁAŃCUCH, INWENTARZ ŻYWY, OGNIWO SREBROWE, FARBKA, ALT, FETYSZYZM, FORTECA, STRATEGIA, WIDOWISKO, NIEWIERNOŚĆ, DONIESIENIE, BIAŁA ŚMIERĆ, SZLAM, PASEO, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, ŚMIECH, ROZMODLENIE, PĘCHERZ, CENTRUM, TAPER, DYWIZ, KAWALKATA, MAJĄTEK, ZGRUBIENIE, PRZEBIERANIEC, EMPIRYZM GENETYCZNY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, MOC, BOCIAN, SANDWICZ, ABSYDA, OBSZAR, ŚMIETANKA, TECHNOKRATA, EDAM, KONKURENCJA, PORTUGALSKOŚĆ, ADRES INTERNETOWY, POŁĄCZENIE, TUBA, SAMOGRAJ, NOŻYK, ŻÓŁW MALOWANY, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, FOTOJONIZACJA, PRZEBUDOWA, ACHTERPIK, KASA, MISIO, HAMULEC, DRABINA, NOC KAIRU, CINGULUM, SORBET, KONFIRMACJA, FALA MORSKA, SCHADOW, OSPA, MECENASOSTWO, FOKA, PASTWA, MASER, PŁATEK, MISTRZU, OLEJ, STRATA, GALASÓWKA, ZAKOP, KONSERWA, BAGATELA, KOŁEK, DOM POSELSKI, POLER, WYSYPKA, PŁYWACZEK, LOBELIA, LIST PASTERSKI, JĘZYK ANGIELSKI, DOM GRY, OBSUWISKO, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, URZĄD, PIEC, RACHUNEK CAŁKOWY, KORDON SANITARNY, WÓR, KAMIENIEC, AKORD, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, LENIUSZEK, ALGA, STOS, KOLOR LUKOWY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SOLE, UNIA PERSONALNA, BĄK, ZJAWISKO, JERSEY, GŁOWA, AKCJA IMIENNA, KONFIGURACJA, DWURÓG, STREFA RELAKSACYJNA, OPERA, WINA UMYŚLNA, NAKŁAD, BONANZA, PANADA, SEN, KIEŁBA, PIERWSZA JASKÓŁKA, WYJAZD, KAMIENNIK, RAJD GWIAŹDZISTY, BIAŁY KRUK, AUDYT, RZEŹ NIEWINIĄTEK, EFEKT STYKU, INSTYTUCJA PRAWNA, KORSARZ, TOKSEMIA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, PODATEK TONAŻOWY, GRENOBLE, WYBIEG, ESPRINGOLA, DRUŻYNA, KLUCZ, LUBASZKA, SŁOBODA, PASZTET, ATTACHAT, LEMIESZ, SZATA, ŚLĄSKI, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, FERETRON, MARIONETKA, KRÓLEWICZ, KOSZARKA, PLEŚŃ, STRAWIŃSKI, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, CHEMOATRAKTANT, PRZEJEŻDŻAJĄCY, ESKADRA, WAPORYZACJA, GARDEROBA, ONE-LINER, RUBRYKA, FARMAKOTERAPIA, TENOR, WYŻYNY, BIG BAND, SWETER, UŻYTEK LEŚNY, MAGIERA, ARGENTYŃSKOŚĆ, WÓDKA, DEALER, PIKIETA, WRZUTA, ŁADUNEK, REDUKTOR, POŻYCZKA, ZAGRYWKA, LINIA SPEKTRALNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, GALARETKA, DELOKALIZACJA, CALYPSO, CAPRICCIO, MEDALION, SEZAM, KOMISARIAT, REKWIZYCJA, ANTYKWARK, BRZOZA, TUMBA, FRAZA, POLIMER FLUOROWY, BĄBELKI, ODDZIAŁ WYDZIELONY, SERBSKOŚĆ, KANAŁOPATIA, OBRAZOBURCA, REPETYCYJNOŚĆ, PTASZEK, NOKAUT TECHNICZNY, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ROŚLINA ZIMOZIELONA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, CARL, RZEKA ROZTOKOWA, GALON, FONDUE CZEKOLADOWE, PUKNIĘCIE, KORYTO RZEKI, SAGAN, PRÓBA GENERALNA, OSTĘP, SYTA, ACEFALIA, KAMIEŃ WĘGIELNY, LEGITYMACJA PROCESOWA, CUGANT, ANTAŁEK, DOWÓD RZECZOWY, BANER, SAMOPOMOC, EGZONUKLEAZA, BOMBARDON, BEANIA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, JAPOŃSKI, HAMBURGER, PRZYLEPNOŚĆ, ŻALE, BOA, SILNIK NAPĘDOWY, ?RODZAJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.089 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE WYDOBYCIA LUB SKŁADOWANIA SOLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE WYDOBYCIA LUB SKŁADOWANIA SOLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻUPA miejsce wydobycia lub składowania soli (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻUPA
miejsce wydobycia lub składowania soli (na 4 lit.).

Oprócz MIEJSCE WYDOBYCIA LUB SKŁADOWANIA SOLI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - MIEJSCE WYDOBYCIA LUB SKŁADOWANIA SOLI. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x