MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LASONOGI to:

Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 8 lit.)SZCZEPONOGI to:

Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.717

BEZKONKURENCYJNOŚĆ, GRUPA ADDYTYWNA, TEATR, HIGIENISTKA, TERYTORIUM MANDATOWE, ŚLIZGAWKA, SKLEP, ADMIRER, SYLWESTER, PULSACJA, FITOEKDYSON, GROŹBA BEZPRAWNA, WIERCENIE, MASŁO, AGRAFA, MAMUT KARŁOWATY, GALAKTOLIPID, IKROWIEC, RUDAWIEC, JĘZYK, MARA, AFISZ, LIKORYN, BLASZKA SITOWA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, PASJONISTA, POWSTRZYMANIE, KANGUROSZCZUROWATE, FILTR CYFROWY, ORLIK, SALA PLENARNA, OKNO, BAHAMY, TYP, MIESZEK, GŁUCHY TELEFON, PIKIETA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, OMACNICOWATE, SZONIZAUR, ZAKĄSKA, WAHACZ, NIESPLIK, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, ORGANIZM, OGNISKO, GRZECH ŚMIERTELNY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, GRÓB SZKIELETOWY, NAWALENIE SIĘ, ZAKOP, SIŁA AERODYNAMICZNA, WYGIBAS, BINDA, BULLA, SZPECIELE, BROŃ MIOTAJĄCA, BIERNY OPÓR, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KOLUMNADA, KONSTRUKTYWNOŚĆ, POGROM, RZĘSA PURPUROWA, WAKUOLA, RUGI, MRAŹNICA, MAJÓWKA, POGONIEC, PROTETYKA, MISKA KLOZETOWA, ROMANISTYKA, KWOTA BAZOWA, NEFROSTOMIA, MIKSER, MAMUCIA SKOCZNIA, DERYWAT, SAMOOKALECZENIE, KRATA, OSKARŻENIE, SERENADA, JAMA PACHOWA, GIPSATURA, HISZPAŃSKI, IROKEZKA, AMBASADORKA, EKSKLUZYWIZM, GNOJOWICA, PODKŁAD KOLEJOWY, OCZKO W GŁOWIE, NAKAZ, MUZYKA TŁA, SZAMA, AMINOKWAS, SROM, FRANCUSKI, BRYZOMANCJA, AGROPROMOCJA, MĄCZLIK, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, POWIASTKA FILOZOFICZNA, SYNAPSYDY, KRYMINALISTYKA, DYSOCJANT, OSOWATE, CHRUST, PASZTETÓWKA, CZUMAK, IKEBANA, ANTROPONIMIA, STRZĘPLICA NADOBNA, REAKTOR JĄDROWY, LEMIESZ, OBOZOWISKO, MROK, SENSACJA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, TECZKA PERSONALNA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, PASKUDA, SIT, HYDROAKUSTYKA, ZARODZIEC PASMOWY, JER SŁABY, CYBORG, KRAWĘDŹ, MACZANKA KRAKOWSKA, ANTIFA, TYTUŁ WYKONAWCZY, ZŁOM, MUCHA, UPOJNOŚĆ, ANTENA YAGI, POMADKA, PROGRAM, ZDZIADZIENIE, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, ŚRUBA POCIĄGOWA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ZASADA MACHA, BIEGŁY SĄDOWY, PRANKO, PRZĘDZA, GRYMAŚNIK, DZIAŁO ELEKTRONOWE, GRUCZOŁ SUTKOWY, OSTROŻNOŚĆ, KRYJÓWKA, ROZWAŻNOŚĆ, KOŁO MŁYŃSKIE, AWANTURNICA, PUCH KIELICHOWY, KRECIK, MIECHUNKA, INTENCJONALIZM, ŁAŃCUCH, TALAPOIN, LOTNISKO, NAGOLENNIK, LEJ POLARNY, TRANSPORTÓWKA, CHOROBA WIRUSOWA, DZIECINA, ŚLEPA PRÓBA, TRUP, TRANSFORMIZM, GRUCHOT, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, CZŁON PODRZĘDNY, SZALE, GOLIAT, NIESPOKOJNOŚĆ, MASZYNOZNAWSTWO, RENATA, KROWIE OCZY, TANGO, ZEZWŁOK, ODRA, JAWAJSKI, PEAN, FEMINIZM, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, FOTEL KLUBOWY, ITINERER, PLICHTA, KOMBINATORYKA, BATH, JELEC, CIEPŁO, KRASKOWATE, CHOJAK, PRAZYNOFIT, SAMOCHWALCA, MIECZ OBROTOWY, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, GEKON, NEURON CZUCIOWY, GARBATKOWATE, LIEBIG, LEON, OBSERWATORKA, KOLANKO, IŻEWSK, PELAGIAL, CEREMONIA, DWUPARCE, ELF, ROZTERKA, OGOŃCZA ZACHODNIA, IDIOGRAFIZM, DAMAST SKUWANY, POJAZD, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, KNEBEL, URUK-HAI, ANTABA, FACHURA, RYSUNKI, METAL CIĘŻKI, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, WALC WIEDEŃSKI, KLERK, BACIK, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, KRÓLEWICZ, KONTROLER, POPRZEWRACANIE, MAJSTERSTWO, KOMA, WIETRZNOŚĆ, KILOWOLT, DERYWACJA ALTERNACYJNA, PODUSZKA, TANGO ARGENTYŃSKIE, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, WIBRACJA LABILNA, MIOTŁA, KASZANKA, ADAPTACJA, ZNACZEK, CYKL GRANICZNY, SZPETNOŚĆ, GŁOWNIA, KILBLOKI, FARBA KLEJOWA, KOK, TRAUMATYCZNOŚĆ, SZACHT, AKWEN, KLAWIATURA, TAMBOREK, AFRYKANIZOWANIE, DAWKA PROGOWA, PATAS, ŁAGIEW, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, BAZOFIL, DESZCZ, ŚMIERDZIEL, METR, DYFERENCJACJA, MARTWIAK, PRZYLEPA, KRUSZYNKOWATE, WIELKOGŁOWOWATE, BIAŁA SALA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, CZEREŚNIAK, ASOCJACJA, INTERPRETACJA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, HARMONIJKA, DESZCZÓWKA, PORCELANA STOŁOWA, POBLISKOŚĆ, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KINOTEATR, SUSÓWKA RDESTOWA, STRONA WWW, KAMPYLODONISK, DRESIARZ, DYWERGENCJA, CHODZĄCY SZKIELET, GŁUCHOŚĆ, KURS, EKONOMIA POLITYCZNA, NARZECZONY, JANOSIKOWE, WIEK PRODUKCYJNY, HANDLARZ, METR SZEŚCIENNY, CENTRALA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, ARSENAŁ, BISIOR, LENIWOŚĆ, PŁAWA, KONIK DULMEŃSKI, NASTURCJA, PALEOBOTANIKA, ?KILOF OGRODNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.717 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LASONOGI Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 8 lit.)
SZCZEPONOGI Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LASONOGI
Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 8 lit.).
SZCZEPONOGI
Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 11 lit.).

Oprócz MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast