Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LASONOGI to:

Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 8 lit.)SZCZEPONOGI to:

Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.927

PYCHA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, WINIARZ, LICZEBNIK, PIKA, KOPUŁA LAWOWA, CIĄG GŁÓWNY, POWAGA, WALEŃ, KANTORIA, SIODEŁKOWCE, KRÓTKI WZROK, NIEOPANOWANIE, CUDZOŁOŻNICA, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, PONCYRIA, PRZEKŁADKA, ZABUDOWA, SROGOŚĆ, AKSAMITEK, LUKA DEFLACYJNA, EGZORCYZM, MANDAT WOLNY, DOJRZAŁOŚĆ, MIÓD LEŚNY, KWANTAZAUR, LITOGRAFIA, KOMPRESJA IMPULSÓW, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, GIPSATURA, FOKUS, KOMODOR, KANONIK, WEŁNIANKA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, CZASTUSZKA, OGOŃCZOWATE, TERCJA, KUMKWAT, BOMBER, TOLERASTIA, LEK CYTOSTATYCZNY, PODZIAŁ, USŁUGA KONSUMPCYJNA, OBROTNIK, PUCH KIELICHOWY, LENIN, FULMAR ZWYCZAJNY, ŁUK TRIUMFALNY, FORMA DRUKOWA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, PIĘTKA, CEWA, SZTUCZNE SERCE, DZIECINKA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, JEŻOWCE, KĄT ŻYLNY, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, KAMIEŃ, PONCZOWNICA, BOOGIE-WOOGIE, INTERLINGWISTYKA, GALÓWKA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, TRILOFOZAURY, NOGOPRZĄDKI, KRAJKA, LATAWICA, METABOLIT WTÓRNY, SZACHY, OKRĄGŁOŚĆ, UMOWA O DZIEŁO, RODNIK, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, BIAŁOZĄBKA DWUBARWICA, KOD DWÓJKOWY, DRAŻLIWOŚĆ, FILOLOGIA ANGIELSKA, MARAZM, FALISTOŚĆ, REPUBLIKA MALI, BITWA, KADŁUB, KCIUK NARCIARZA, PUNICKI, AKT MOWY, OKRĘT TRANSPORTOWY, PISUM, DERBY, ANGIOLOGIA, SOCZEWICA, KĄT WKLĘSŁY, HARMONIJKA, TRANSPARENTNOŚĆ, MOC ZNAMIONOWA, WYDZIAŁ, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, POETKA, GOBELINIARZ, CAMORRA, PARALELIZM, ALTANNIK ARCHBOLDA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, PINGWIN TONIEC, JĘZYCZEK, POSTRZELENIEC, STOS, BESTIA, KONCERT, PŁYWAK, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, BANDAMKA, KOŚĆ ŁZOWA, BABA-CHŁOP, FRYGOWIE, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, KOMPLEKS PSZENNY, WEKTOR ZACZEPIONY, BRYANT, MNICH, PIRAMIDA FINANSOWA, MĘKI TANTALA, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, AGREGAT, SOMATYZACJA, CIELĘCINKA, POŻAREK, MONSTRUM, TRAJEKTORIA, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, TARANTELA, REGENT, WIECZERNIK, TRACICIEL, NALEWKA, OBYCZAJNOŚĆ, SEKWENCJA CHI, ARKABALISTA, PRZEGRYZKA, SFERA NIEBIESKA, WIĄZANIE, DEMOSCENA, KONOTATKA, BULLA, SPŁYW GRAWITACYJNY, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, PROSTOLINIOWOŚĆ, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, PALINGENEZA, MAŚLAK CZERWONY, RAPORT, HEAD HUNTER, OBORNIK, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KILOWAT, ŹRÓDŁO, BARWICA, SZCZERBAKI, RPG, MNICH, ILUMINACJA, HAJDUK, WROTA, SROMOTNIK WOALKOWY, MACZANKA, OKRUSZEK, INTERGLACJAŁ, CHIRURGIA ESTETYCZNA, SATYRYCZNOŚĆ, MARLIN, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, PIKAIA, GALERIA, PTASZEK, POZWANY, KOZIOOK, MIKROFON LASEROWY, KLUSKI ŚLĄSKIE, AGENT ROZLICZENIOWY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, EDAFOZAURY, POLIGLOTA, MONSTRUM, WARUGI, HAMSUN, UNIWERSUM HERBRANDA, REZULTAT, PAROBEK, MINI-ALBUM, EFEKT ZATŁOCZENIA, GĘSTOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, SZKANDELA, PODYPLOMÓWKA, EFEKT KAPILARNY, SEGMENT SZYJNY, ZAŁOM, POZIOMY TRANSFER GENÓW, DRAMATYZM, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, AZOLLA PAPROTKOWA, PŁYWACZ, KULT JEDNOSTKI, PAPILOTKA, SAMORZUTNOŚĆ, RYZOIDY, NASADA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, BAWEŁNICA, RYGIEL, ZRZESZENIE, LINA PORĘCZOWA, KOTWICA, HORMON TROPOWY, ELASTYK, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, NANSUK, FALA AKUSTYCZNA, CHORWACKOŚĆ, HERODY, GRUSZE ZACHODNIE, KISIEL, ANTYKONCEPCJA, GÓRNICTWO OTWOROWE, PYTANIE, UPIĘCIE, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, TAJNE NAUCZANIE, ZBRODNIA HITLEROWSKA, KANGUR OLBRZYMI, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, UBOŻENIE, CERKIEW, POSYBILIZM, PLANKTON, MONOMER, WIDZIMISIĘ, PROTEKCJONIZM, GODŁO PROMOCYJNE, ŚMIGŁO, CHWAST, APOKRYFICZNOŚĆ, ARALAZHDARCHO, GAŁĘZATKA, MORZE AZOWSKIE, PARANOJA PRAWDZIWA, ZYSK INFLACYJNY, RAKIETKA TENISOWA, KARCIANE DOMINO, PSYCHOBIOGRAFIA, PERŁOWIEC, RUCH OPORU, DRĄŻEK SKRĘTNY, SEKTA, RAKOWATE, BEZLIST, OKRĘT ESKORTOWY, ROZPAD, HOLOWNIK, BASEN, BARWNIK NATURALNY, TRUSIA, FLAMING, SZALEŃSTWO, PRESKRYPTYWIZM, TYTUŁ NAUKOWY, WAPITI, PATRON, LICZBA RZECZYWISTA, MASA SPADKOWA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, PIZZERIA, HYDROFOBOWOŚĆ, ODŻYWIANIE, PALENISKO RETORTOWE, LIRYKA, ŚLEPE WROTA, PRUSKOŚĆ, KOLORYT, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, FILM SAMURAJSKI, PANCERZOWCE, WOLNOBIEG, INSTANCJA, BIOSYNTEZA BIAŁKA, KAPRALSTWO, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, ZEZWŁOK, PRZEDSTAWIENIE, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, PODRODZAJ, MUTUŁY, IZOMER, ZACIESZ, PĘCHERZ, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, KRAB, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.927 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MYSIDACEA - RZĄD WODNYCH SKORUPIAKÓW Z GROMADY PANCERZOWCÓW, PODOBNYCH DO KREWETEK, LECZ MNIEJSZYCH, DŁUGOŚCI CIAŁA 0,5-3 CM; OBEJMUJE OKOŁO 1000 GATUNKÓW, U KTÓRYCH NIEMAL CAŁY TUŁÓW, Z WYJĄTKIEM 1-2 OSTATNICH SEGMENTÓW, JEST OKRYTY DUŻYM KARAPAKSEM, OCZY SĄ POŁOŻONE NA RUCHOMYCH SŁUPKACH, A UROPODIA TWORZĄ Z TELSONEM WACHLARZ OGONOWY; ŻYWIĄ SIĘ DETRYTUSEM FILTROWANYM Z WODY LUB CHWYTANYMI FRAGMENTAMI ROŚLIN, NIELICZNE SĄ DRAPIEŻNE, W ZAPISIE KOPALNYM SĄ ZNANE Z KARBONU I PERMU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
lasonogi, Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 8 lit.)
szczeponogi, Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LASONOGI
Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 8 lit.).
SZCZEPONOGI
Mysidacea - rząd wodnych skorupiaków z gromady pancerzowców, podobnych do krewetek, lecz mniejszych, długości ciała 0,5-3 cm; obejmuje około 1000 gatunków, u których niemal cały tułów, z wyjątkiem 1-2 ostatnich segmentów, jest okryty dużym karapaksem, oczy są położone na ruchomych słupkach, a uropodia tworzą z telsonem wachlarz ogonowy; żywią się detrytusem filtrowanym z wody lub chwytanymi fragmentami roślin, nieliczne są drapieżne, w zapisie kopalnym są znane z karbonu i permu (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x