WŁADZA, FAKT, ŻE SPRAWUJE SIĘ NAD KIMŚ LUB CZYMŚ KONTROLĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONTROLA to:

władza, fakt, że sprawuje się nad kimś lub czymś kontrolę (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONTROLA

KONTROLA to:

osoba lub instytucja kontrolująca, wizytująca, sprawdzająca coś (na 8 lit.)KONTROLA to:

czynność polegająca na sprawdzeniu czegoś (na 8 lit.)KONTROLA to:

odgórne badanie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁADZA, FAKT, ŻE SPRAWUJE SIĘ NAD KIMŚ LUB CZYMŚ KONTROLĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.582

AWANPORT, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, ZAWÓD, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, LORD, TŁO, UJŚCIE, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, ZNACHOR, MIKROKLIMAT, CZŁON OKREŚLANY, KORDYLINA, GASKONADA, TAMAULIPAS, BAZYLIA, KASETOWIEC, KAMERTON, TRANSFUZJA KRWI, BROŃ JĄDROWA, SAMOCZYSZCZENIE, INWERSJA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, NASTĘPSTWO, CZEKOLADA, HISZPAŃSKIE BUTY, ŚRODOWISKO, DYSPOZYCJA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, ZBIORKOM, ENTOMOFAGI, PĘTO, UBOŻENIE, ZIOMKOSTWO, URBARIUM, GRÓD, OTĘPIENIE, KAPELMISTRZ, TAMBOREK, INSTALATOR, WEDYZM, NOWOGARD, OSAKA, ZEBRA, BÓJ SPOTKANIOWY, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, STOPA DOCHODU, KANTOR, VIBRATO, DESEREK, WYSTAWIENNIK, BARETKA, ZAWAŁ BLADY, KOSTI, JAWNOGRZESZNICA, FETYSZYZM, WARS, CIOS, KUSAK, ZESPÓŁ CAPLANA, BULIONER, WALOSZEK, LEKARZ, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, ŁAWA MIEJSKA, SONDA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, KOŻUSZYSKO, PRZYGOTOWANIE, ŁOPATECZKA, BASEN, RAKOWATOŚĆ, TYSIĄC, FILOLOGIA KLASYCZNA, WĄŻ, E-LIQUID, KLEKOTKA, OBRAZOBURCA, NALEPKA, SKŁAD, MIOPATIA ALKOHOLOWA, BELKA, DERBY, WESTA, TAG, ŻYCZLIWY, WSTĘŻNIAKI, TRAMPOLINA, SZASZŁYK, REGIMENTARZ, SZKAPLERZ, CIĘŻAR DOWODU, MĘŻNOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, HAŁASOWNIK, IMMUNOHEMATOLOGIA, KOTERIA, INFORMACJA, ZDZIWKO, JATKA, JAJECZNICA, BURNET, AQUAFABA, NIEODPARTOŚĆ, ZIEMIA ODNIESIENIA, SPOŁECZNE, WYKROCHMALENIE SIĘ, NERW, WIĘZADŁO, CHOROBA HECKA, MELK, PROPORZEC, SENTYMENT INWESTYCYJNY, CHOŁODEĆ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ZIARNKO, KRĄŻENIE DUŻE, ŁĄCZNOŚĆ, CONCORD, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SZNAPS, DOMENA INTERNETOWA, DUROMER, LIZAK LOGOPEDYCZNY, KONSTABL, WSZYSTKOIZM, SPRZĘŻAJ, KONSOLETA, BRYZG, PASTISZ, ZIMNY PRYSZNIC, ERGONOMIKA, BOTULIZM PRZYRANNY, CAYLEY, KATAFALK, HUBA, MARKETING RELACYJNY, PRZYPADŁOŚĆ, SZALKA, BEFKA, CIĘŻKA ARTYLERIA, KASTA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, SOLUCJA, WSCHÓD, WOJNA CELNA, FARMAKOGENETYKA, PARABOLICZNOŚĆ, OWAD, ŚWIDER, HASTINGS, SMAROWNICA, KONTRASYGNATURA, MATRYLINEARNOŚĆ, DZIENNIKARZ PRASOWY, GĘSIARZ, KOŁOMYJA, DUPLIKA, HEMOROID, NADAWCA PUBLICZNY, SEJSMOMETRIA, FOREMKA, NATARCZYWOŚĆ, TWÓRCZOŚĆ, MŁODZI, OPCJA WALUTOWA, KAMIEŃ KOTŁOWY, SŁUŻBA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, LB, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, NIEWYPARZONA GĘBA, IZOTROPIA, KRASNOJARSK, PRZYTULIA, OLEJ, GNICIE, STRUDEL, USZYSKO, OSTATECZNOŚĆ, ANATOL, BINDOWNICA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, GRENADYNA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, MIKSER, STRAŻ, TACHION, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, WOTUM ZAUFANIA, RUGBY, UMIAR, PLATFUS, ZNAMIĘ, KAWA MIELONA, GERMANISTYKA, PEJZANKA, KOTWICA, GALISYJSKI, SEKCJA, CHOROBA WERLHOFA, PLATAN, WIDEŁKI HERETYKÓW, RURA OGNIOWA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, FRANCUSKOŚĆ, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, PODPINKA, KOMIZM, FAVELA, INTERFEJS, SEKS ORALNY, ORGANIZATOR JĄDERKA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, CIOS, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, MA, BAMBUS, ANTAŁEK, TREND ROZWOJOWY, CYNGIEL, SŁUPISKO, PRAWOMOCNOŚĆ, INTERVIEW, STRÓJ HISZPAŃSKI, HOMOSEKSUALIZM, RYBA AMFIDROMICZNA, SĄD, ERPEG, KUPIAŃSK, SIEDZISKO, BADANY, SZPONA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, MICHAŁ, AMORFIK, EKOLOGISTYKA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, DRÓŻKA, KOŚĆ SKOKOWA, KAKEMONO, KONSERWATYWNOŚĆ, DROGA ŻELAZNA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ANTYGENOWOŚĆ, MASZKARON, FALAFEL, ASTRONOMIA, SZCZOTECZKA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, SIAD RÓWNOWAŻNY, ZŁUDZENIE, SINICA, PLIK GRAFICZNY, RAGDOLL, PISEMNOŚĆ, PALERMO, ŁOWCA, CZARNY DĄB, TYFUS PLAMISTY, METODOLOGIA NAUK, WULA, KROJCZYNI, PRZECIWSTAWIENIE, ZAPOŻYCZENIE, BLOCZEK, BIOZA, DUBNA, EROZJA GENETYCZNA, ZŁOŻENIE PODPISU, ZGRZEBŁO, CHIŃSKI, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, GRZYB PASOŻYTNICZY, ZAŁATWIANIE, STYLIZACJA, ABONAMENT, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, GENETYKA KLINICZNA, SKUN, FALA, KREACJA, DRUGA POŁOWA, PODUSZKOWIEC, OBSZAR WIEJSKI, LEER, NOTEĆ, KUCHTA, MARIBOR, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, MORELÓWKA, RÓŻE, POMOC STYPENDIALNA, POJĘCIE LOGICZNE, PEAN, TWIERDZENIE KRULLA, FILTR ANTYSPAMOWY, WEBDESIGNER, DYSKURSYWNOŚĆ, ?GEODEZJA GÓRNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.582 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁADZA, FAKT, ŻE SPRAWUJE SIĘ NAD KIMŚ LUB CZYMŚ KONTROLĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁADZA, FAKT, ŻE SPRAWUJE SIĘ NAD KIMŚ LUB CZYMŚ KONTROLĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONTROLA władza, fakt, że sprawuje się nad kimś lub czymś kontrolę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONTROLA
władza, fakt, że sprawuje się nad kimś lub czymś kontrolę (na 8 lit.).

Oprócz WŁADZA, FAKT, ŻE SPRAWUJE SIĘ NAD KIMŚ LUB CZYMŚ KONTROLĘ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WŁADZA, FAKT, ŻE SPRAWUJE SIĘ NAD KIMŚ LUB CZYMŚ KONTROLĘ. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast