PAKUŁY UZYSKIWANE PRZEZ SZARPANIE WŁÓKIEN LNU LUB KONOPI PODCZAS MŁOCKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁOMA TARGANA to:

pakuły uzyskiwane przez szarpanie włókien lnu lub konopi podczas młocki (na 12 lit.)TARGANIEC to:

pakuły uzyskiwane przez szarpanie włókien lnu lub konopi podczas młocki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAKUŁY UZYSKIWANE PRZEZ SZARPANIE WŁÓKIEN LNU LUB KONOPI PODCZAS MŁOCKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.843

EROZJA BOCZNA, WRZECIENNIK, ZACIĘCIE, SCHAB, SILNIK UNIWERSALNY, DIAMENT, KWASZONKA, PRAWO KARNE PROCESOWE, DŻUBBA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, KOLUMNA, TROLLING, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, PUSTY DŹWIĘK, BAWOLE OKO, MENTALNOŚĆ, USTAWA, BEATA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, SILNIK INDUKCYJNY, TURECKOŚĆ, HALOGENEK, PŁOMYCZEK, PODATNOŚĆ, EGZERCYCJA, STEROL ROŚLINNY, WORLD OF WARCRAFT, ŚLIZG, ŁUK ANGULARNY, OKRES PÓŁTRWANIA, ZAKUTY ŁEB, RYNKA, DROGA TWARDA, AMFIPRION, SIOSTRZYCZKA, KURAWONGA ZMIENNA, SEKRECJA, ANTAGONIZM, ZWARCIE, PARYTET, KOMENDATARIUSZ, OCZOJEBKA, SKRZYNIA, KWASKOWATOŚĆ, CZUJKA, FEREZJA, CHAŁAT, TRANSMISJA, ZATROSKANIE, TORPEDA LOTNICZA, RANGA, SUMA, OPAT KOMENDATORYJNY, NAZWA TOPOGRAFICZNA, SZARPANKA, PLAFON, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, UT, DWUMECZ, WĄTROBOWIEC, OMER, ARABIKA, OPONKA, HAUST, MECHANIZM ODPALAJĄCY, WARNIK, REGENERACJA, MARKETING SKOJARZENIOWY, DRABINA ANALGETYCZNA, TRAGICZNOŚĆ, KURATORKA, GAZ GENERATOROWY, ŚWIĘTA KROWA, DOLARÓWKA, PASZTET, HYBRYDALNOŚĆ, ŻYDOSTWO, SKAŁA ORGANOGENICZNA, IGM, JASNOŚĆ WIZUALNA, ZDZIADZIENIE, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, OSPA, STREFA BUFOROWA, REWALIDACJA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, PÓŁSFERA, IMIGRACJA, TEST, KILOGRAM, TRUP, GLIZA, PORTFEL, ZRAZIK, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PRZĘDZIWO, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, BŁĄD, WIERTŁO, MIEJSCE ŚWIĘTE, STACJE ZLEWNE, SKANER BĘBNOWY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PEPICZEK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ZBOCZENICA, SPOJRZENIE, HARCERKA, UZYSK, GŁOWNIA, UKŁAD, MURZYŃSKI, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, BARIERA TECHNICZNA, MUSLI, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, IZBA, PROLEK, SYNANTROP, BOOT, BIBLIOTEKA, WELON, GŁUPEK, PROFIL KAUZALNY, UDERZENIE, LEGALIZACJA PONOWNA, CZYSTKA ETNICZNA, INTRUZJA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, GIMNASTYKA MÓZGU, MODEL, ROZGRZEWACZ, JĘZYK SZTUCZNY, TERATONA TROTYLU, STARTUP, KRZYŻÓWKA, MIT, PIEROŻEK, KONDOMINIUM, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, POKRYCIE, UŁAMEK ZWYKŁY, ZDANIE WZGLĘDNE, SAMOLOT KOSMICZNY, HIGIENISTKA, MERZYK GROBLOWY, JĘZYK ELFÓW, POWIEŚĆ S-F, WYDZIELINA, WIEŻA HEJNAŁOWA, PODANIE, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, OBLIGACJA KOMUNALNA, MAKAGIGI, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, ZNAK PRZESTANKOWY, WIERZĄCY, WZÓR PRZEMYSŁOWY, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, JASZCZURECZKA, DRUT, NEOPOGANIZM, CZESKI BŁĄD, FUNKCJA ZDANIOWA, KORDON SANITARNY, WOJNA, PRZEPLOTNIA, UZALEŻNIENIE, PALMETA, CERKIEWSZCZYZNA, BATAGURY, AUTOBUS CZŁONOWY, WYWIAD, PACJENT URAZOWY, NALEWKA WĘŻOWA, RĘCZNE STEROWANIE, OSIEMNASTKA, OKSACYLINA, ÓSEMKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, NADWYŻKA, GRZYB, ELASTOMER, KREDYT KUPIECKI, APATIA, ORBITA PARKINGOWA, ŁOŻE, KRWIODAWSTWO, PRZESYŁKA LISTOWA, OWAD, SAMOAKTUALIZACJA, PEONIA, WYPAD, JASNOŚĆ, ALLELUJA, TWARZOWIEC, MIARA, PROMIENIOWANIE ALFA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, FAJECZKA, DONIESIENIE, CHODY, KRYZYS GOSPODARCZY, PRZEPIS, OSTROGA PIĘTOWA, PRZEDMIOT, PÓŁKREW, SKIPASS, MROZEK, STARA GWARDIA, KLESZCZOWATE, SYNTETYK, PENDENT, POJEMNOŚĆ POLOWA, ELEKTROCHIRURGIA, PRZEBOJOWIEC, SILOS ZBOŻOWY, PASIERB, PORCELANA STOŁOWA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, GUMA, DŹWIĘK, TILAKA, WĘGLÓWKA, BURZA PIASKOWA, URZĄDZENIE WEJŚCIA, RUCH, RANITYDYNA, WIELORYBNICTWO, ŁAŃCUCH, IGLAK, UNIA REALNA, BEZWŁADNOŚĆ, NIEWINNA KREW, MATERAC, INWOLUCJA, DWURURKA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, PASCHA, BER, TYP DZIKI, BENEFICJUM, ASTEROIDA, DRAMAT GANGSTERSKI, SZWEDZKOŚĆ, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, BIEGUN NIEBIESKI, PLANETOIDA, MAH JONG, SUKIENKO, PRYMITYWIZM, RÓJ, MŁYN WODNY, NASZYWANIE, TŁO, LUD, NOC KAIRU, KOSMOS, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, SALAMI, WYDRA, RYT, TRZMIELINA, BEZECEŃSTWO, WAŁ BRZEGOWY, KIEŁBAŚNICA, GARKUCHNIA, TECHNOKRATA, MARIONETKA, DOKTOREK, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PASIERB, ODZYWKA, OBROŻA, PASKUDA, PŁATECZEK, PIASEK WODNOLODOWCOWY, KRAKOWIAK, STRAJK OKUPACYJNY, MOLESKIN, PRZYĆMIENIE, LAMINAT, SZKŁO MĄCONE, LESZCZYNA, SZYSZAK HUSARSKI, SMOLUCH, ZAMKNIĘCIE CELNE, KOLORY NARODOWE, BASAŁYK, KOLOR, STEMPEL, NÓŻ RZEŹNICZY, TUNIKA, ITALIAŃSKI, SOTELO, ?SCENARIUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.843 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAKUŁY UZYSKIWANE PRZEZ SZARPANIE WŁÓKIEN LNU LUB KONOPI PODCZAS MŁOCKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PAKUŁY UZYSKIWANE PRZEZ SZARPANIE WŁÓKIEN LNU LUB KONOPI PODCZAS MŁOCKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁOMA TARGANA pakuły uzyskiwane przez szarpanie włókien lnu lub konopi podczas młocki (na 12 lit.)
TARGANIEC pakuły uzyskiwane przez szarpanie włókien lnu lub konopi podczas młocki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁOMA TARGANA
pakuły uzyskiwane przez szarpanie włókien lnu lub konopi podczas młocki (na 12 lit.).
TARGANIEC
pakuły uzyskiwane przez szarpanie włókien lnu lub konopi podczas młocki (na 9 lit.).

Oprócz PAKUŁY UZYSKIWANE PRZEZ SZARPANIE WŁÓKIEN LNU LUB KONOPI PODCZAS MŁOCKI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - PAKUŁY UZYSKIWANE PRZEZ SZARPANIE WŁÓKIEN LNU LUB KONOPI PODCZAS MŁOCKI. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x