W MIKROBIOLOGII: POPULACJA DROBNOUSTROJÓW W OBRĘBIE GATUNKU LUB ODMIANY, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ OKREŚLONYMI CECHAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZEP to:

w mikrobiologii: populacja drobnoustrojów w obrębie gatunku lub odmiany, wyróżniająca się określonymi cechami (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZCZEP

SZCZEP to:

lud, mała grupa etniczna złożona z osób niewywodzących swego pochodzenia od wspólnego przodka (co różni szczep od plemienia) (na 6 lit.)SZCZEP to:

zespół drużyn harcerskich działających na tym samym terenie; rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami i kręgami, a szczeblem wyższym (na 6 lit.)SZCZEP to:

w biologii: grupa gatunków wywodzących się od wspólnego przodka (na 6 lit.)SZCZEP to:

w ogrodnictwie: roślina, która jest wynikiem szczepienia (na 6 lit.)SZCZEP to:

w teriologii: kategoria pomocnicza niższa od podgromady, a wyższa od rzędu (na 6 lit.)SZCZEP to:

w ornitologii: kategoria pomocnicza niższa od podrodziny (na 6 lit.)SZCZEP to:

w paleontologii: grupa organizmów wywodzących się od wspólnego przodka, tworząca linię filogenetyczną (na 6 lit.)SZCZEP to:

w zoosocjologii: grupa rozrodcza zwana rodziną klanową, z minimum 3 pokoleniami (na 6 lit.)SZCZEP to:

w potocznym rozumieniu: każdy lud, grupa etniczna, naród (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MIKROBIOLOGII: POPULACJA DROBNOUSTROJÓW W OBRĘBIE GATUNKU LUB ODMIANY, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ OKREŚLONYMI CECHAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.326

WATOLINA, LIBELLA, ZAMSZ, PIĘKNOŚĆ, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, EFEKT KAPILARNY, ZASÓB, KOLIBER, NIEWYRAŹNOŚĆ, APATIA, KARBAMINIAN, LITOSFERA OCEANICZNA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, HARD ROCK, DERYWACJA FLEKSYJNA, SOCJOPSYCHOLOGIA, LICZBA PRZESTĘPNA, SELEKCJA, ŚLEPA AMUNICJA, PUDDING, KOŃ TROJAŃSKI, BUJAK, FILEMON SĘPIOGŁOWY, EKONOMIA SPOŁECZNA, BOMBA LOTNICZA, OSTREK, TRIATLON, RAPORT, KAMIENNE SŁOŃCE, LINIA DEMARKACYJNA, KOSMOGONIA, DECEPCJA, URLOP TACIERZYŃSKI, NIEWYPAŁ, OPTYKA KWANTOWA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, HUTNICTWO, TERYTORIUM MANDATOWE, KONFEDERACJA, REWOLWER, MAJĄTEK NIERUCHOMY, WAMPIR, STOS, MATKA BIOLOGICZNA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, DREWNO KĘDZIERZAWE, RODZAJ, TRANZYSTOR POLOWY, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, JUMPSALING, MAGICZNA GÓRKA, PATRON, HAITAŃSKI, ZORBA, CHALDEJSKI, WIESZAK, NEANDERTALCZYK, EGZOSZKIELET, NAROŻNIK, PONCZÓWKA, REGIMENTARZ, DOPUST, RESIDUUM, WRONIE OKO, POŁOŻENIE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, ŻYCIAN, KREOL, ŁUT SZCZĘŚCIA, PRZESTĘPNOŚĆ, KORNIJSKI, KOLUMNADA, ROPA, PORTRECISTA, LICO, MILTON ERICKSON, MURSZ, MUR, MAJÓWKA, ROZJAZD, RASOWOŚĆ, LEBERWURSZT, WODA, NALEPA, KAPILARA, OTWORZENIE DUSZY, KOLANO, DRAM, JEZIORO PODLODOWCOWE, SYN MARNOTRAWNY, UBYCIE, ZBAWCZYNI, ZDOBYWCA, JĘZYK POMOCNICZY, MODEL AMERYKAŃSKI, ŚLEPOWRON FALKLANDZKI, MASWERK, TERROR, TRAP, KASTA, MUSZTRA, PUKNIĘCIE, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, WEDUTA, PIERWSZOROCZNY, GONIOMETRIA, SZAL, ETERYCZNOŚĆ, LOKACJA, NAWALANKA, PALISADA, LEGISLATYWA, KLOZET, GWIAZDA NOWA, HOŁDOWNIK, SUTERENA, RĘCZNE STEROWANIE, STANOWISKO PRACY, KOPROFAGI, SZYB WINDOWY, BENGALSKI, IMMUNOFLUORESCENCJA, OKUPACJA, HIPERWENTYLACJA, ODPŁYW, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, KOMPUTEROWIEC, SURREALIZM, ODPRYSK, FALA, ORBITOWANIE, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, HARACZOWNIK, PARASZYT, PRINCESSA, SZCZEP, PAJACYK, KISZKA ZIEMNIACZANA, ALT, FAŁD GŁOSOWY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, SIECI, TRZON MACICY, ZAKUTA PAŁA, PŁYWACZEK, PIĘCIOKROTNOŚĆ, BRODAWKA, ŻARNIK, RASA, CHOROBA TAYA-SACHSA, SHORT TRACK, BORYS, RĘKA OPADAJĄCA, DECENTRALIZACJA, SALADA, KOMBINACJA, GATUNEK INWAZYJNY, WIEŚ PLACOWA, MIRLITON, WŁAMANIE, PARTNER, WIZAŻYSTA, KNOTNIK ZWISŁY, SKOPEK, WATRUSZKA, ORIJA, BRONCHOGRAFIA, REJESTRACJA, KRASNAL, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, SKRUPULANT, INSTRUMENT FINANSOWY, MISIO, COUNTRY ALTERNATYWNE, BIURO ŁĄCZNIKOWE, MORGA, GETRY, MODRZYK ZIELONOGRZBIETY, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, KURATOR SZTUKI, KIEROWNICTWO, FUZJA PIONOWA, KSYLOFON, PERLICA CZARNOSZYJA, ZDENERWOWANIE, MĘŻCZYZNA, SZYSZKA, MARKA, TARCZA KONTYNENTALNA, PRZESŁANKA, APPALOOSA, PARAGRAF, LEJ, LEGENDA, SPOILER, TOALETA, BERNIKLA JASNOBRZUCHA, DRUHNA, EKOLOGISTYKA, PRZECZULICA SKÓRNA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, PERŁOZ, ASPEKT, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, KOGA, GRANICA KULTUR, OGNIWO, KONWENANSE, SADYSTYCZNOŚĆ, KISZKA, BEKAS, OPINIA, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, OSEŁEDEC, ZOOFAG, ARKA, TREN, GRADACJA, TEMAT, METALOPROTEINA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, REGUŁA, ANTYKWARNIA, BAWOLE OKO, NACJA, HIPISKA, POSŁUSZNIK, ZOOCHORIA, TANGO, KOKSOWNIK, SIAD RÓWNOWAŻNY, KOŁO SEGNERA, GOŁĄBECZEK, TROLL, URCEUS, GANG, WIATROWNICA, BIUSTONOSZ, FARSZ, KSIĄŻĘ ALBERT, TYP ORIENTALNY, SCHEDA, GOTYK, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, POTPOURRI, POWTÓRZENIE, GRANICA FUNKCJI, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, SZKLANKA, LEJ KRASOWY, JĘZYK, ŻAŁOBNICA LEŚNA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, ELOPSOPODOBNE, CIĘŻKA ARTYLERIA, KOMITET, OBSZAR GÓRNICZY, ADMINISTRATYWISTA, FAZA ROZKWITU, MINIATURKA, OPIEKA PALIATYWNA, NIEZADOWOLENIE, ŁAPA, KANTONIERA, SOLENIK, DEKIELEK, BEZBRZEŻE, GNETOWE, POMPA GŁĘBINOWA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, SZPIK, DUPEK ŻOŁĘDNY, WYBUCHOWOŚĆ, FANDANGO, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, CHARAKTERYSTYKA, KOORDYNACJA RUCHOWA, WRZAWA, ŚWIĘTOKRADZTWO, ALDO, IGLAK, SĘK, ANTYKADENCJA, DIPOL ZAŁAMANY, DWUDZIESTY TRZECI, ZAUSZNIK, WAHACZ, PIEGUSEK, KAFETERIA OTWARTA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, GRASICA, CHRYZMO, RAMIĘ, MROCZEK POZŁOCISTY, REALIZM, KWESTURA, FLASZKA, NIECKA BASENOWA, ?PŁAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.326 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MIKROBIOLOGII: POPULACJA DROBNOUSTROJÓW W OBRĘBIE GATUNKU LUB ODMIANY, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ OKREŚLONYMI CECHAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MIKROBIOLOGII: POPULACJA DROBNOUSTROJÓW W OBRĘBIE GATUNKU LUB ODMIANY, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ OKREŚLONYMI CECHAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZEP w mikrobiologii: populacja drobnoustrojów w obrębie gatunku lub odmiany, wyróżniająca się określonymi cechami (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZEP
w mikrobiologii: populacja drobnoustrojów w obrębie gatunku lub odmiany, wyróżniająca się określonymi cechami (na 6 lit.).

Oprócz W MIKROBIOLOGII: POPULACJA DROBNOUSTROJÓW W OBRĘBIE GATUNKU LUB ODMIANY, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ OKREŚLONYMI CECHAMI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - W MIKROBIOLOGII: POPULACJA DROBNOUSTROJÓW W OBRĘBIE GATUNKU LUB ODMIANY, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ OKREŚLONYMI CECHAMI. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x