TARCZA LUB ROLKA ZE SZKŁA SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA NICI PRZY PRZĘDZENIU TWORZYW SZTUCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALETA to:

tarcza lub rolka ze szkła służąca do prowadzenia nici przy przędzeniu tworzyw sztucznych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TARCZA LUB ROLKA ZE SZKŁA SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA NICI PRZY PRZĘDZENIU TWORZYW SZTUCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.945

PATRZAŁKI, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, FALOWÓD, CUDOWRONKA, FOTEL KLUBOWY, MUSKEGON, MAJDAN, ŁAJKA, WELON, DIAGNOSTYKA, WIDELEC, DZIEWCZYNA, PHISHING, ARON, MATURZYSTA, PIERWOTEK, POMPA OBIEGOWA, NABIERACZ, LISTA PROSKRYPCYJNA, KLEPISKO, PEDOFILSTWO, DESKA RATUNKU, ETERYCZNOŚĆ, DOBIEG, HANZA, PRYMITYW, SZRAF, TARTINKA, TERMOJONIZACJA, GUZIK, PULARES, GAZ, KRUPNIK, ORGANKI, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KOJEC, KARTOFLARZ, BRAMOWNICA, DOLABELLA, CHERUBIN, KONTROLA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, SPIRYTUS, IWO, MYJKA, WIANO, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, TANK, JABŁKO, PINGWIN MASKOWY, APOLOGETYK, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, BULION, PION, WYDMUCHIWACZ, GAŁKI, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, PRZEPRÓCHA, RZECZY OSTATECZNE, ZNAK LEGITYMACYJNY, AKOMODACJA, KSIĘGA, DŻIHAD, SATELITA, PORT, METRYKA, RELISH, FOKA, DYSZKANCIK, DACH ŁAMANY, JEZIORO PODLODOWCOWE, OGRÓD BOTANICZNY, TURBINA SPALINOWA, LUDOBÓJSTWO, OKSYDAZA, ODROBEK, OKUPACJA, TERMINAL, BYT, SMAKOŁYK, KOZIOŁEK MATOŁEK, ORGANIZM, ARMILLA, PROSTOSKRZYDŁE, SOLO, POMOST, MANSZETA, TARCZA, INFORMACJA, ŁOSIĘ, ACETAL, SĄD KOLEŻEŃSKI, NEUROMEDIATOR, PRZENOSICIEL, BAZYLEA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, OBUSTRONNOŚĆ, GNÓJ, KURDYBAN, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, LEKTYNA, WISZOR, WINDA, SYNTETYK, PODOBIZNA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, ATTYKA, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, ŁADOWARKA, DODATEK STOPOWY, ODRÓBKA, TELEGRAM, TUM, PARTIA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ODTWÓRCA, DOM OTWARTY, KORYTKO, EUTEKTYK, MONTAŻYSTKA, RYGIEL, KOLEGIATA, KARTA WIZYTOWA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, UJŚCIE, KOALICJANT, PILOT, KONFIGUROWANIE, SIAD, KULT JEDNOSTKI, CZARNA KARTKA, CARPENTUM, KLASZTOR, OPIŁKI, PRZYRODNIA SIOSTRA, STRINDBERG, OBRZĘK, CHUDOŚĆ, NOSOWOŚĆ SYNCHRONICZNA, NIEPOKALANEK MNISI, ROZPADLISKO, KANADYJSKI CUTTING HORSE, CMOKANIE, KAMIEŃ SŁONECZNY, STALLE, SYNCOM, KURACJA WSTRZĄSOWA, CZASZA, KORONIARZ KOŃCATY, BRZĘKACZ, KONFRONTACJA, NAMORDNIK, WARSTWA ABLACYJNA, SOCZEWICA, PEPICZEK, FAKTOR, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, ŚLEDŹ, SAUNA, SZPILECZKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, METEORYT, WZIĘCIE POD WŁOS, PODMIOT GRAMATYCZNY, NOWELIZACJA, ŁOŻYSKO, KIEŁ, RADIOODTWARZACZ, HIPSOMETRIA, NAWROTNICA, KLERK, WATA, DWUDZIESTY, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, SZPILKA, MOCZ, IZOTERMIA, WICI, ETEZJA, MUZYKA PROGRAMOWA, KRUCHE CIASTO, KRAJ NORDYCKI, FAZA, ODWYKÓWKA, KIWI, PATRON, KANTOR, DUROPLAST, OLEJ TALOWY, KUMKWAT, HALO, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, MÓRG, SYMFONIK, ŚCIĘCIE, SOLE, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, PASTA DO ZĘBÓW, KUNICE, PRZEBARWIENIE, PROBIOTYK, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, DYPTYK KONSULARNY, PIERWSZA POMOC, CHAŁTURA, GLACE, EWALUACJA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, LEGENDA, ROZPAD, ROZTRUCHAN, MODEL, NICI, HALOGENEK, WŁOCHACZ, JAMOCHŁON, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, DEFERENT, SKARB, DŻEM, INTROIT, POEMAT HEROICZNY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, PARKA, ASTRONOMIA, LONT WOLNOTLĄCY, PASEK, REEDUKACJA, LIBRA, GRZEBACZ, INHALACJA, PREPARAT, SLAJS, MUTACJA ZMIANY SENSU, WĄTEK, WYKONAWCA, INTROMISJA, ENKODER ABSOLUTNY, OBLICÓWKA, SUKCESJA, MIMEOGRAF, WOSZCZYNA, SALTARELLO, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, CZYŚCIOSZKA, PUNKT GASTRONOMICZNY, BOB, OSŁONA, KOPIA, SPOTKANIE MODLITEWNE, NAKAZ, GADZINA, OBŁĘK, CSONGRAD, PRZEDZIAŁ, POŁYSK, BACIK, DOMENA PUBLICZNA, UDERZENIE, RODODENDRON, SEMITA, OSAD DELUWIALNY, NALEŚNIK, BEZPOWROTNOŚĆ, BINOKLE, WIZYTOWNIK, TEORIA CIAŁ, BIAŁORUSKI, IZBA, ENTOMOFAUNA, BATAGURY, ZGŁĘBNIK, PAŃSTWO, KRZYWA PODAŻY, MUSAN, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, ANTAGONISTA, DYBUK, POLEWA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, EWA, FIŻON, PRÓBKA, ASYNCHRONIZM, ŚCIGAŁKA, GNOJNIK, ADAPTACJA, HIALOFAGIA, ODRUCH, ŁONO, PRZYLEPNOŚĆ, RZADKOŚĆ, BITWA, ZBIÓRKA, UNDERGROUND, PRZYCHÓWEK, BENEFICJUM, ZAPYTANIE OFERTOWE, ?BUSTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.945 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TARCZA LUB ROLKA ZE SZKŁA SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA NICI PRZY PRZĘDZENIU TWORZYW SZTUCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TARCZA LUB ROLKA ZE SZKŁA SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA NICI PRZY PRZĘDZENIU TWORZYW SZTUCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALETA tarcza lub rolka ze szkła służąca do prowadzenia nici przy przędzeniu tworzyw sztucznych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALETA
tarcza lub rolka ze szkła służąca do prowadzenia nici przy przędzeniu tworzyw sztucznych (na 6 lit.).

Oprócz TARCZA LUB ROLKA ZE SZKŁA SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA NICI PRZY PRZĘDZENIU TWORZYW SZTUCZNYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TARCZA LUB ROLKA ZE SZKŁA SŁUŻĄCA DO PROWADZENIA NICI PRZY PRZĘDZENIU TWORZYW SZTUCZNYCH. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast