PIESZCZOTLIWIE O TWARZY, BUZI; ZWŁASZCZA O DZIECIĘCEJ LUB DROBNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TWARZYCZKA to:

pieszczotliwie o twarzy, buzi; zwłaszcza o dziecięcej lub drobnej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIESZCZOTLIWIE O TWARZY, BUZI; ZWŁASZCZA O DZIECIĘCEJ LUB DROBNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.906

ŁASZT, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, CIOS, WĄŻ, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, WAFEL, BALSAM, AKALKULIA, WISZER, LILA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, POLEWKA, NIUNIA, OCIOS, KINKIET, AMINOKWAS, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, GUMNO, ARSYNA, ŚLIWKA, ALBUMIK, CHRANCUSKI, OPŁATA CZYNSZOWA, KLAMRA, OKUPACJA, OBLECH, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, CHAŁWA, TENISISTA STOŁOWY, ROŚLINA OKOPOWA, FIŻON, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, SŁUPISKO, UROCZYSKO, FETA, POKRYWA, CELOZJA, PRZÓD, GALERIA, HEŁM OTWARTY, ODCZYN, ZŁOTÓWKA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, PIECZEŃ, CYKL WYDAWNICZY, EMBRION, PACHOŁ, PIERDOLENIE O SZOPENIE, MEMBRANA, KASKADER, KURACJA WSTRZĄSOWA, DEKLARACJA, POMIDOR, KLAUZURA, PIK, DŹWIGACZ DACHOWY, NEURON LUSTRZANY, ARCHEOLOGIA, ZASTOINA, OFICER PRASOWY, KAREL, CYBORIUM, PŁETWA STEROWA, TARCIE, ALIENACJA RODZICIELSKA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, DUPLIKA, OPCJA WALUTOWA, PAKOL, ROSZPONKA, TABLETKA, WYSZUKIWARKA, ESENCJA, SZYFON, SZTUCZNY LÓD, WYKONAWCA, TELEWIZJA HD, RODZICIELSKOŚĆ, WPADKA, ZWINNOŚĆ, WYRAKOWATE, PRASA, NEUROPATIA, LATANIE, NOSICIEL, STATEK TRANSPORTOWY, DRAMAT WOJENNY, BZYGI, ACEFALIA, OLEJ DO GŁOWY, KOLEŻKA, TRAWERS, KASZA JAGLANA, SMOLT, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, LILPOP, IKONA, RYBA UKWIAŁOWA, OTWÓR, LICENCJA POETYCKA, MASWERK, BEGONIA, KAWAŁ, PACJENT URAZOWY, ŻAŁOBA, REPUTACJA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, HALOFIL, CYRK, PRZEDSTAWIENIE, AKTYWISTA, RZEMIOSŁO, BLASTOGENEZA, POŚWIST, JEZIORO DRUMLINOWE, WESTFALKA, TYMPANON, TRIO, CIOS, PRODROM, BUT, RESET, M, PRZECIWIEŃSTWO, FALAFEL, RAJD GWIAŹDZISTY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, WOLE OKO, KARTA MOBILIZACYJNA, ZAPOJKA, ROGER, CHIRURGIA ESTETYCZNA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, POTOK, DZIAŁOWIEC, WRĘGA, JEDENASTKA, TECZKA PERSONALNA, PIRACTWO, DIAKONIA, ŁACINNIK, BABUNIA, ŻACHWA, NAWAŁNICA, OTTO, BIBLIOTEKA, ZATRUDNIENIE, RÓŻANIEC, TRAGICZNOŚĆ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, LASONOGI, KOMPLEKS ŻYTNI, FAKTOR, GENDER, WROCŁAWSKOŚĆ, CHERUBIN, SZABAŚNIK, RUBASZKA, USTNIK, CZAS PRZYSZŁY, CZĘSTOKÓŁ, DANSKER, UCZESTNIK, MORALIZACJA, DWURÓG, TELEKONWERTER, KRUCHTA, DZIEŁO SZTUKI, POMOC, USZKO, NIEŻYCIOWOŚĆ, SKARB, REALNOŚĆ, ZGINIĘCIE, WYPADEK JĄDROWY, KORD, GUFFA, USTĘP, KASETA, MERZYK GROBLOWY, CIĄG, TOPENANTA, MAMAŁYGA, METYZACJA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, STREFA HEMIPELAGICZNA, ADHEZJA, UKRYCIE, EBOLA, NAZWA PATRONIMICZNA, WYLEW, WIKTYMOLOGIA, POLARNA CZAPA LODOWA, SERWIS, PŁATEW, STARA MALUTKA, ŻYŁA SZYJNA WEWNĘTRZNA, BEZPIECZEŃSTWO, BROKER, INICJATOR, ETERY, SUPERNOWA, CIĄŻA, SIEĆ ENERGETYCZNA, PROPORZEC, HUCULSKI, SKALNICZEK SIWY, RÓŻA, PROJEKT, TYNKTURA, SPRAWUNEK, BLOK, MONETYZACJA, ANITA, ARANŻACJA, MINA MORSKA, KSIĘŻUNIO, CZAS, DEPTAK, EPOS, RYKSZARZ, HEAD HUNTER, PAROWIEC, KOMODOR, KRYTYCZNOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, HIERARCHIA, WARZONKA, PROFIL, CHŁODNIK, PRZERYWACZ, FOTOHELIOGRAF, ZŁOTOROST, WELIN, SIEĆ, PARKIET, PIERSIÓWKA, PĘTLICA, SAMIEC, KAWA MIELONA, ŁUPINA, TUNICZKA, SOS TATARSKI, SRAKA, OBRONA, EFEKT MAJĄTKOWY, BURZAN, FEIJOADA, TRACZ DŁUGODZIOBY, ŹRÓDŁO TERMALNE, AULA, SER, CEBULARZ, KONTROLA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, SNICKERS, BUTLA GAZOWA, LISTEK, PUKNIĘCIE, KIT, USTERKA, NIEWIERZĄCY, CEL, SSAK, CENOTWÓRCA, MANDOLA, ŁUK, ŁAPKA, WYBIEG, NARZĄD KRYTYCZNY, NEUROPRZEKAŹNIK, PIEC PŁOMIENNY, IMACZ, KOŁEK, ADHEZJA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, ZAAWANSOWANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, PÓŁPROFIL, TITR, DERESZ, WYŁAPYWACZ, ANIMACJA, USTNIK, ANKUS, JASZCZURECZKA, FRYZ, BŁYSK, MELANODERMIA, UKŁAD OPTYCZNY, ADAPTACYJNOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, CEMENT, KEYBOARD, PREPARAT CHEMICZNY, GWIAZDA PODWÓJNA, ?KREPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.906 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIESZCZOTLIWIE O TWARZY, BUZI; ZWŁASZCZA O DZIECIĘCEJ LUB DROBNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIESZCZOTLIWIE O TWARZY, BUZI; ZWŁASZCZA O DZIECIĘCEJ LUB DROBNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TWARZYCZKA pieszczotliwie o twarzy, buzi; zwłaszcza o dziecięcej lub drobnej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TWARZYCZKA
pieszczotliwie o twarzy, buzi; zwłaszcza o dziecięcej lub drobnej (na 10 lit.).

Oprócz PIESZCZOTLIWIE O TWARZY, BUZI; ZWŁASZCZA O DZIECIĘCEJ LUB DROBNEJ sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - PIESZCZOTLIWIE O TWARZY, BUZI; ZWŁASZCZA O DZIECIĘCEJ LUB DROBNEJ. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast