OPROGRAMOWANIA MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO NA INNĄ PLATFORMĘ SPRZĘTOWĄ LUB DO INNEGO SYSTEMU OPERACYJNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZENOŚNOŚĆ to:

oprogramowania możliwość przenoszenia programu komputerowego na inną platformę sprzętową lub do innego systemu operacyjnego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZENOŚNOŚĆ

PRZENOŚNOŚĆ to:

możliwość przenosznia z miejsca na miejsce (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPROGRAMOWANIA MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO NA INNĄ PLATFORMĘ SPRZĘTOWĄ LUB DO INNEGO SYSTEMU OPERACYJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.835

PROGRAM, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, MUSZLA KLOZETOWA, LATARNIA, MANTYLA, ADRESAT, LINIA ZABUDOWY, STANOWISKO, ISTOTA FANTASTYCZNA, PLIK, WCIĄGARKA, BRYZOL, NEURON LUSTRZANY, ZESPÓŁ, ZAKON MNISI, S.Y, MECENASKA, PAUTSCH, BAŃKA, KONWERSJA , CUGANT, KOLEC, WOLNOŚĆ, GROŹBA KARALNA, KACZKA, LAPILLI, ULGA, FARBA OLEJNA, HANTABA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, NAKRĘTKA, POLITYKA PODATKOWA, SZPIEGÓWKA, NATURA, NADZÓR INWESTORSKI, HEROD-BABA, SKAŁA, CIMELIUM, INTERLUDIUM, RURA OGNIOWA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, FARA, UDRĘCZENIE, WERMUT, GAJ, KSIĄŻĘ, PRZYCZEPNOŚĆ, MRÓWKA, BECZKA PROCHU, GLORIA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, SKŁAD, ANSAMBL, PANTOFAG, NÓŻ, KLESZCZE, GABINECIK, WIBRATO, GOŹDZIK, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, TRAWA MORSKA, JEDWAB OCTANOWY, FORSZLAK, CZWÓRKA, EKSTRUZJA, KRYTERIUM STEROWANIA, LĄDZIENIE, BAŃKA MYDLANA, NAMIESTNICZKA, ZMOWA CENOWA, STYL KOLONIALNY, KOLONIA, KACZKA KRAKWA, KLOSZ, OPERATOR KABLOWY, SIŁA, INTERNACJONAŁ, LAND, PIWO, KOCIE OKO, PRZYWILEJ LOKACYJNY, MAPA POZNAWCZA, PALIWO SILNIKOWE, KOMORA, KAMIENNE SŁOŃCE, ÓSMY, POPELINA, BEK, SZTUKA ZDOBNICZA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, CHRZEST, PŁYWACZ, PART, DZIANINA, WYBIEG, MORENA BOCZNA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, TYTUŁ NAUKOWY, PALNIK, DENDRODOA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, WYBRANKA, GOFR, SOLISTA, FILAR, PEGMATYT, REGENERACJA, CAMPUS, TENUTA, WYCHOWAWCZYNI, ARABICA, DYSALTERACJA, BASEN, ZWOLNIENIE, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, FARMA, UKŁAD PLANETARNY, TOPIEL, MROK, MIŚ, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, DYPTYK, LEMIESZ, ŚRUBSZTAK, KASZTEL, NACIĄG, SŁUPICA, TAMARILLO, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, PROJEKT, CERAMIKA SANITARNA, MORELÓWKA, DUŃSKI, OBUCH, UNCJA, WIRKI, WŁADZTWO, BOŚNIACKOŚĆ, ŁYCHA, BRZOZOWATE, MONK, MAŚLANKA, KROTNOŚĆ, INOKULACJA, ŚWIECA, SPRZĘT MECHANICZNY, SONG, GODŁO PROMOCYJNE, FISZUTKA, LUMBALIZACJA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ORBITER, WEZYRAT, KATAR SIENNY, BUTLA, LIPA, UDERZENIE, ZIMÓWKA, TRYPTYK, PŁAWINA, USTNIK, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, KURHAN, RUDI, SAMOISTNOŚĆ, STYLIZACJA, RUCHANKA, WŻER, AKT, RELACJA, RYBA UKWIAŁOWA, PODUSZKA, PRZEBITKA, JĘZYK ANGIELSKI, HARMONIJKA, NIECKA WYPADOWA, HORMON LOKOMOCYJNY, BUT, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PIWONIA, PUNKT TRANSFEROWY, POJEMNOŚĆ POLOWA, WIELOKROTNOŚĆ, KRATA ROZDZIELNA, KATEGORIA, KURT, STOCZNIA, KONTRAMARKA, KOMAT, PENTAPTYK, METATEKST, TUTOR, CHOROBA ZAKAŹNA, ROZMIAR, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, DŹWIGNIA FINANSOWA, WYŚWIETLARNIA, KOGA, FOSFORYT, DARMOCHA, ANIOŁECZEK, KOSTUR, GULASZ IRLANDZKI, KONDENSACJA, SUTENERSTWO, PĘCHERZYK, CELEBRACJA, ROZDZIELCZOŚĆ, UROCZYSKO, ŁAMANIE, ŻAGIEW, NARODZINY, ZENDRA, JABŁOŃ KWIECISTA, ZAKUP, KONIUNKCJA, SZTYLPY, DRUŻYNA, GARKUCHNIA, PODŁOGA, KANIBALIZACJA, SKUPIENIE, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, REMONT BIEŻĄCY, IZOTERMIA, SEJSMOGRAF, MAKRAMA, MIASTO, WYŻYNY, CYBORG, QUADCOPTER, OBROŻA, NAPIĘCIE, SAMOUCZEK, BEKON, MNICH, MAJĄTEK, KAWAŁEK, RÓW IRYGACYJNY, SAMPLING, SKAŁA METAMORFICZNA, AWAL, KAFETERIA, LINA, OSTENTACJA, KRATER METEORYTOWY, TRYSKAWKA SZKLANA, UKŁAD KIEROWNICZY, REPREZENTACJA, ZBIOROWISKO, KANONIERKA, AUTOMOBILKLUB, REMITENT, WATA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, ABORDAŻ, PRZEKAŹNIK, ŁAWNIK, MIKROMACIERZ DNA, SZKUTNICTWO, JAN, KILOGRAM, EMIL, DZIEWCZĘCOŚĆ, ŁUK TĘCZOWY, PODSTAWA, OKARYNA, MOLEKUŁA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, PANKREATYNA, SKUP, ŁAPKA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, PLASTYKA, HIACYNT, KNEL, SAŁATA LOLLO, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, REGENERACJA, FRONTON, CECHA, EMISJA, TRÓJWARTOŚCIOWOŚĆ, ZGĘSTEK, NADRUK, WYCIĄG, GRUPA ARYLOWA, KLESZCZE, CZYNNIK BIOTYCZNY, TEREN ZAKRYTY, BAKARAT, SMYCZ, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, WĄSONÓG, SZERYF, REZULTAT, KONSTABL, ?ŁUK TRIUMFALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.835 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPROGRAMOWANIA MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO NA INNĄ PLATFORMĘ SPRZĘTOWĄ LUB DO INNEGO SYSTEMU OPERACYJNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPROGRAMOWANIA MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO NA INNĄ PLATFORMĘ SPRZĘTOWĄ LUB DO INNEGO SYSTEMU OPERACYJNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZENOŚNOŚĆ oprogramowania możliwość przenoszenia programu komputerowego na inną platformę sprzętową lub do innego systemu operacyjnego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZENOŚNOŚĆ
oprogramowania możliwość przenoszenia programu komputerowego na inną platformę sprzętową lub do innego systemu operacyjnego (na 11 lit.).

Oprócz OPROGRAMOWANIA MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO NA INNĄ PLATFORMĘ SPRZĘTOWĄ LUB DO INNEGO SYSTEMU OPERACYJNEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OPROGRAMOWANIA MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO NA INNĄ PLATFORMĘ SPRZĘTOWĄ LUB DO INNEGO SYSTEMU OPERACYJNEGO. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast