POCHŁANIANIE GAZÓW PRZEZ NIEKTÓRE METALE, ZWŁASZCZA W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE, POŁĄCZONE Z TWORZENIEM ROZTWORÓW STAŁYCH LUB ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH (NP. POCHŁANIANIE WODORU PRZEZ PALLAD) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKLUZJA to:

pochłanianie gazów przez niektóre metale, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze, połączone z tworzeniem roztworów stałych lub związków chemicznych (np. pochłanianie wodoru przez pallad) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKLUZJA

OKLUZJA to:

zjawisko mechanicznego zamykania obcych jonów lub cząsteczek we wnętrzu kryształów osadu (wewnątrz szybko tworzącej się sieci krystalicznej), np. podczas wytrącania siarczanów w postaci osadu BaSO4 (na 7 lit.)OKLUZJA to:

łączenie się frontów atmosferycznych w obszarze związanym z niżem barycznym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCHŁANIANIE GAZÓW PRZEZ NIEKTÓRE METALE, ZWŁASZCZA W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE, POŁĄCZONE Z TWORZENIEM ROZTWORÓW STAŁYCH LUB ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH (NP. POCHŁANIANIE WODORU PRZEZ PALLAD)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.330

WIELOPIĘTROWIEC, RATYSZCZ, MIASTO OTWARTE, ŚWIETLIK, MNOŻNIK, ALKID, KOSZER, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, ALFABET MORSE'A, SROGOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, PIRACTWO, ROBUR, KLAUZULA UMOWNA, GRZEBIEŃ, BACIK, GLORYFIKATOR, KREPA, NOWOROCZNIK, POWIATÓWKA, RENTA INWALIDZKA, PISIA, PSYCHOANALIZA, BADANIE JAKOŚCIOWE, ANODA, UZBROJENIE, LEKARSTWO, FITOCYD, POMPA ODŚRODKOWA, KANONIERKA, SPÓD, ZASKARŻENIE, BRAMA TRIUMFALNA, TROLLING, FRANCA, BĘBEN, TYŁÓWKA, ZASOBY, PRZECZYSTOŚĆ, EROZJA RZECZNA, BIDON, KARELIA, WYMIENNIKOWNIA, PÓŁGOLF, UKAZ, KWACZ, KOPIA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, KUSKUS, KRWAWNIK, RAGTIME, ZŁOCIEŃ, CHOCHLA, ROPA, STRONA, AKCYZA, BULION, RAFAŁ, JUMPER, RAKARNIA, KOCZOWNIK, PRZYTULIA, WOLANT, RABA, WOJSKO FEDERALNE, NASKÓREK, KULT SOLARNY, CZUPRYNA, TOKI, OKTANT, POTWORKOWATOŚĆ, MORDOKLEJKA, OMEGA, POCHODZENIE, RUMIENIEC, ODWROTNOŚĆ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, KAWALKADA, TOREBKA BOWMANA, BROŃ JĄDROWA, DOBRO INWESTYCYJNE, WIESZAK, CIEK, REGENERAT, CZUJKA, INTERNAT, BIEG PRZEZ PŁOTKI, ZGORZEL GAZOWA, NOTA PROTESTACYJNA, TRZMIELINA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, KANGUR OLBRZYMI, ZAINTERESOWANIE, PALUDAMENTUM, MOMENT, LINIA, KONFRONTACJA, WODNIAK, UPOWAŻNIENIE, GERYLASI, HALOGENEK ALKILOWY, JARZYNA, UPOKORZENIE, MATRYKUŁA, ŚWISTAK ALPEJSKI, KAWOWIEC, TAJNIAK, DROGA GRUNTOWA, POZYCJA BALETOWA, CENZURA, TUBA, ŁEBEK, GUMNO, OŚWIECICIEL, MOC WYTWÓRCZA, PORTUGALSKOŚĆ, BANDOLET, ROŚLINA TRUJĄCA, RUBLÓWKA, TYMBARK, ZAMIANA, GHUL, SEJM ROZBIOROWY, BROMOWODÓR, UPIĘCIE, DOM JEDNORODZINNY, PIEC DYMARSKI, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, DELEGACJA, MALTA, NURKOWANIE TECHNICZNE, TYTUŁ NAUKOWY, MASZKARON, SOCJALIZM REALNY, ZASILANIE, METAL, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, GICZ, ŁAŃCUSZEK, OWADOPYLNOŚĆ, TOR, TEILERIOZA, METATEKST, DEFOLIANT, PEDAŁÓWKA, DWORAK, RĘKAWICA GOLFOWA, REOGRAF, NAKŁAD, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, INSTRUMENT, ADALINA, WIELKOŚĆ, KOSZÓWKI, CZASZA, CIPKA, NIEPRZYJACIEL, KONSERWACJA ZABYTKÓW, TELEKOMUTACJA, WYLOT, BODOR, SKRZYDŁO, WENDAT, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, KOLBA, MESJASZ, MISTRZ PIÓRA, PRZEPRÓCH, BOROWIK, LEPTOSPIROZA, ZAPOTRZEBOWANIE, PRZEWIJAK, GUMBAD, GOOGLE, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, PROMIENNOŚĆ, DŹWIGARKA, DWUWĘGLAN SODU, GANC POMADA, TEREN ZIELONY, KONEWKA, DRABINKA, ŻAL, TACHOGRAF, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KARMEL, KOLORATKA, SNAJPER WYBOROWY, CEWKA INDUKCYJNA, ENTOMOFAUNA, PÓŁKA SKALNA, WYKONAWCA, MUZA, WCIĄGARKA, ZNAKI, PASSA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, HIPOTEZA, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, SKOK TŁOKA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, KASZTANOWCOWATE, AMIDEK, INFLACJA, KONTROLER, TKANKA, EMIGRACYJNOŚĆ, ZWIĄZEK, TUBA, DOCHÓD NARODOWY, JATAGAN, BABINIEC, TROJAN, PIKANIE, ATMOSFERA, GOSTEK, KNIAZIENIE, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, ODPYLACZ CYKLONOWY, MYSZOWATE, GNIAZDO, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, SZWEDZKI, LAMA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, USTRÓJ, GOŁĄBKI, ZĘBORÓG, DOGODZENIE SOBIE, WEKSEL CIĄGNIONY, KONFIGURACJA, OKULTACJA, STARA GWARDIA, GAZ SYNTEZOWY, KOMPOTIERA, APARTAMENT, DOWÓD, OPCJA BARIEROWA, PUŁAP, RÓW MELIORACYJNY, CECHA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, MLEKO W PROSZKU, OSIEMNASTKA, DRAMAT HISTORYCZNY, OSIEDLE, MELUZYNA, AMNEZJA, REZULTAT, LURA, SZTUKA PASYJNA, BABUŚKA, WDZIĘK, TENUTA, KROPKA, PLOTER GRAWERUJĄCY, DYSZKANCIK, ŚWIECA, CHOROBA PASOŻYTNICZA, HALBA, BLANK, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, ŚWIERGOT, GAWIALOWATE, SOLANKA, MACZANKA, RING, ŚRODEK CUCĄCY, PRZYRODNI BRAT, GRUCHOT, SZCZUR PIŻMOWY, TARBUSZ, EFEKT WPIERANIA, KOSZ, WIERCENIE, KURAK, JUBILER, BUDKA LĘGOWA, ARCHIDIECEZJA, GIEZŁO, SZMAT, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, FAŁSZYZM, MAPA MENTALNA, SALOPA, TAKSON MONOTYPOWY, LUSITANO, KLINKIER CEMENTOWY, KONSYSTORZ, PILCHOWATE, MANIFESTACJA, KŁAKI, PRZESZYCIE, CIMELIUM, KONTREDANS, PERIOD, FIGURA, ?PUGILARES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.330 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POCHŁANIANIE GAZÓW PRZEZ NIEKTÓRE METALE, ZWŁASZCZA W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE, POŁĄCZONE Z TWORZENIEM ROZTWORÓW STAŁYCH LUB ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH (NP. POCHŁANIANIE WODORU PRZEZ PALLAD) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POCHŁANIANIE GAZÓW PRZEZ NIEKTÓRE METALE, ZWŁASZCZA W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE, POŁĄCZONE Z TWORZENIEM ROZTWORÓW STAŁYCH LUB ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH (NP. POCHŁANIANIE WODORU PRZEZ PALLAD)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKLUZJA pochłanianie gazów przez niektóre metale, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze, połączone z tworzeniem roztworów stałych lub związków chemicznych (np. pochłanianie wodoru przez pallad) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKLUZJA
pochłanianie gazów przez niektóre metale, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze, połączone z tworzeniem roztworów stałych lub związków chemicznych (np. pochłanianie wodoru przez pallad) (na 7 lit.).

Oprócz POCHŁANIANIE GAZÓW PRZEZ NIEKTÓRE METALE, ZWŁASZCZA W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE, POŁĄCZONE Z TWORZENIEM ROZTWORÓW STAŁYCH LUB ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH (NP. POCHŁANIANIE WODORU PRZEZ PALLAD) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - POCHŁANIANIE GAZÓW PRZEZ NIEKTÓRE METALE, ZWŁASZCZA W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE, POŁĄCZONE Z TWORZENIEM ROZTWORÓW STAŁYCH LUB ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH (NP. POCHŁANIANIE WODORU PRZEZ PALLAD). Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast