ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU ŻYWEGO; MOŻE BYĆ POCHODZENIA NATURALNEGO LUB OTRZYMYWANA SYNTETYCZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WITAMINA to:

organiczny związek chemiczny, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego; może być pochodzenia naturalnego lub otrzymywana syntetycznie (na 8 lit.)WITAMINKA to:

organiczny związek chemiczny, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego; może być pochodzenia naturalnego lub otrzymywana syntetycznie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WITAMINA

WITAMINA to:

organiczny związek chemiczny, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego; może być pochodzenia naturalnego lub otrzymywana syntetycznie (na 8 lit.)WITAMINA to:

C lub B12 (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU ŻYWEGO; MOŻE BYĆ POCHODZENIA NATURALNEGO LUB OTRZYMYWANA SYNTETYCZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.833

OBSTRUKCJA, BURGRAF, MALIJKA, KABRIOLECIK, CELKA, MIASTO, ANDROGYNIA, HEL, NASKÓREK, PROGRAM WYBORCZY, GRODŹ, PANICZĄTKO, AZJATYCKOŚĆ, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, KASATA, KURPIANKA, SER, TOM, DEKORTYKACJA, ORZECH, SALOPA, DEZASEMBLER, ZATOKI, AMPUŁA, CIERPLIWOŚĆ, TOR, OTĘPIAŁOŚĆ, CZART, SKIP, LIPODYSTROFIA, NIEBIOSA, ZMIANA WSTECZNA, WYKUSZ, ALKOHOL, RETRAKCJA, FILTR CYFROWY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, SOS TATARSKI, HINDUS, KIJ, MUR, INSTRUMENT FINANSOWY, KOKPIT, WIECZÓR POETYCKI, GRECKOŚĆ, KROPLA, OBI, BENEFICJANT, BRUNEJCZYK, KATARKA, AKRONIM, NESTOR, CZERWONE ŚWIATŁO, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, WIENIEC, ZNACZENIE, WELIN, WĘZEŁ, NEUROPRZEKAŹNIK, WOLTAŻ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ARABKA, POZIOM, SOTYJCZYK, TENUTA, IZOTERMIA, CHŁODNIK, AFRYKANIZACJA, BURETA, ZAŁOM, ZAKON KONTEMPLACYJNY, TAUKA, MELODIA, ŁUPEK WĘGLISTY, PAS, BEJCA, STAROŚCIŃSKI, DZIEDZICZNOŚĆ, KĄT WYPUKŁY, SCHEDA, KATARCZYK, ROSYJSKI, TYROLCZYK, MERRIDIAN, PĘTO, ŻYDOSTWO, JONON, ŚWIECA, KOLOKWIUM, KRYTERIUM SYLVESTERA, AUTOMAT TELEFONICZNY, POETA LAUREATUS, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, HAMULEC, KOZAK, ALGORYTM ITERACYJNY, DERESZ, GRZEBIEŃ, SPŁYW, POSKROMICIEL, ORGANIZM, NUMEREK, STROIK, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, INTERGLACJAŁ, TWÓR, KWASICA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, BASEN, KOMAT, CUG, PRZYBYTEK, MUŁ, ERADYKACJA, CZTEROETYLEK OŁOWIU, NIEDOMOGA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, UTAGAWA, CZŁON SKŁADNIOWY, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, RYNKA, KAMPUCZANKA, ZŁOŻE KOPALINY, GRABINA, FALA, BURDA, KAMERUŃCZYK, CHUTOR, SEMAFOR, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, TESTOWANIE WZORCOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, WYROBISKO GÓRNICZE, ATRYBUCJA STABILNA, DROŻDŻE, SWÓJ, MATNIA, PRZECHYŁKA, SRALUCH, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, MAKINTOSZ, KRYZA, KONSOLA STEROWNICZA, PAPROĆ WODNA, WAFEL, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, DOGODZENIE SOBIE, CHARAKTER, SKARB, PUCHAR, KACZKA DZIENNIKARSKA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, DOKUMENT, MAPA TEMATYCZNA, BOGUMIŁ, ADIUTANT, ZAŚLEPIENIE, KURP, WIELOKULTUROWOŚĆ, WYPIS ŹRÓDŁOWY, KORNIJCZYK, ISLANDIA, ZABIEG KOSMETYCZNY, CYRK, NADRUK, KACZKA, RUNA, SEMINARIUM, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, CYCEK, PATYCZAK, SKRYBA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, GRUPA NILPOTENTNA, EMBARGO, PODKŁAD, ZGRZEWKA, CEBULARZ, FALA RADIOWA, EGZORCYZM, KADŁUB, SKRZYNKA, KONCYLIACJA, DRENAŻ, SKŁAD CELNY, NAKAZ, LAMPA METALOHALOGENKOWA, TUSZ, TLENEK, TEST NASKÓRKOWY, INTERWENCJA PROCESOWA, ANTYCYPACJA, BAGNO, OMDLAŁOŚĆ, BAGGALA, DYCHAWICA, TKANKA PŁUCNA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, NOK, POMOC, BECZKA PROCHU, SFINGOLIPID, LIST PRZEWODNI, SOS SOJOWY, TAMARYND, CHOROBA WRZODOWA, KOLONADA, DWÓJKA, ECCHI, WELON, KURAWONGA ZMIENNA, ŻACHWY, HARCAP, BASEN ARTEZYJSKI, RYBA UKWIAŁOWA, WASABI, PLEWKA, RUMUN, ZRAZÓWKA, WYMIAR, UZBEK, DEFERENT, WATRUSZKA, KUM, KORUND, BLOKADA, EUPELYKOZAURY, HELIOFIT, BENZFETAMINA, ENDOTERMIA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, KOPUŁA, CZŁON PODRZĘDNY, SZYBKOŚĆ, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, WAŁ MORENOWY, POŚWIĘCENIE, RUCH, WĘGLAN, ALGIERCZYK, DROGA GRUNTOWA, TRANSFUZJA KRWI, LINIA, HABANERA, ZAŚWIATY, KARBOL, SERCÓWKA, NIERÓWNOŚĆ, DOSTOJEŃSTWO, POMAZANIEC, SANMARYNKA, LECZENIE CHIRURGICZNE, BAGAŻÓWKA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, GŁUCHOTA WRODZONA, ZARZĄD, TONACJA, KIEŁBA, WYDAWNICTWO ZWARTE, KACZKA KRAKWA, ŁUPEK ILASTY, PODBIERACZ, WIĄZANIE, KOLORYSTYKA, OBERWANIE CHMURY, LOGIKA ZDAŃ, ZAWODOWO CZYNNY, OKULARY, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, NIĆ, ZASADA REAFERENCJI, ZADYSZKA, PRZEWODNIK, AWAL, HOKEJ, OBUWIE, CIASTO, ŻYŁKA, PŁACZ, DŻIHAD, PREFORMACJA, TYTUŁ, GNOMON, ROZBÓJNICTWO, GREEN, TWAROŻEK, BESZAMEL, RENTA INWALIDZKA, SENIOR, ZNAK KOREKTORSKI, MAŁOPOLANIN, STRONA, PLAN MOBILIZACYJNY, MUSLI, ALAIN, PROJEKT, OSTROKÓŁ, ?KAŁAMARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.833 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU ŻYWEGO; MOŻE BYĆ POCHODZENIA NATURALNEGO LUB OTRZYMYWANA SYNTETYCZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU ŻYWEGO; MOŻE BYĆ POCHODZENIA NATURALNEGO LUB OTRZYMYWANA SYNTETYCZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WITAMINA organiczny związek chemiczny, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego; może być pochodzenia naturalnego lub otrzymywana syntetycznie (na 8 lit.)
WITAMINKA organiczny związek chemiczny, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego; może być pochodzenia naturalnego lub otrzymywana syntetycznie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WITAMINA
organiczny związek chemiczny, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego; może być pochodzenia naturalnego lub otrzymywana syntetycznie (na 8 lit.).
WITAMINKA
organiczny związek chemiczny, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego; może być pochodzenia naturalnego lub otrzymywana syntetycznie (na 9 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU ŻYWEGO; MOŻE BYĆ POCHODZENIA NATURALNEGO LUB OTRZYMYWANA SYNTETYCZNIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU ŻYWEGO; MOŻE BYĆ POCHODZENIA NATURALNEGO LUB OTRZYMYWANA SYNTETYCZNIE. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x