ABA - SZEROKI, LUŹNY PŁASZCZ BEZ RĘKAWÓW NOSZONY PRZEZ BEDUINÓW, Z WEŁNY LUB SIERŚCI KOZIEJ LUB WIELBŁĄDZIEJ, HAFTOWANY ZŁOTEM LUB SREBREM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABAJA to:

ABA - szeroki, luźny płaszcz bez rękawów noszony przez Beduinów, z wełny lub sierści koziej lub Wielbłądziej, haftowany złotem lub srebrem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABAJA

ABAJA to:

wierzchnie okrycie noszone w krajach muzułmańskich, z wyglądu przypominające długą sukmanę bez rękawów (na 5 lit.)ABAJA to:

płaszcz Beduinów (na 5 lit.)ABAJA to:

ubiór Beduina (na 5 lit.)ABAJA to:

okrycie mieszkańców Sahary (na 5 lit.)ABAJA to:

szeroki płaszcz arabski (na 5 lit.)ABAJA to:

szeroki płaszcz beduiński (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ABA - SZEROKI, LUŹNY PŁASZCZ BEZ RĘKAWÓW NOSZONY PRZEZ BEDUINÓW, Z WEŁNY LUB SIERŚCI KOZIEJ LUB WIELBŁĄDZIEJ, HAFTOWANY ZŁOTEM LUB SREBREM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.083

TUNIKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, CZYNNIK NIECENOWY, DINAR, LEKTURKA, HOKEJ, BETON JAMISTY, GOLEC, STRUDEL, SPICHRZA, KLARYSKI, BLACKOUT, ROŚLINA SPOŻYWCZA, BOBÓWKA, APERCEPCJA, PIEC INDUKCYJNY, STYMULATOR, TANCERKA, OWOC SZUPINKOWY, KREWETKA WIŚLANA, PROCES FIZJOLOGICZNY, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, MAZER, PASZTET, PLURALIZM, RUMPEL, SINIAK, ŚLIZG, JĘZYK URZĘDOWY, KARAFECZKA, SŁUPICA, KOLONIA, FUNKCJA JEDNORODNA, WODA, PŁYWAK, FRAZA, JURYSDYKCJA, KOSMYK, ROGAL, ENZYM, AOJDA, PLUJKA, GŁOS JĘZYKOWY, EKAGLIN, DUSZNOŚCI, PRAWO ZATRZYMANIA, TRĄBKA POCZTOWA, BALECIK, SOCJALIZM REALNY, PERUKARNIA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PASZPORT KONSULARNY, ŁYK, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, EMALIA, SCYT, HEGEMON, RETRANSMISJA, PRZEDMIOT, MŁODZIEŻÓWA, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, CZOŁDAR, SZARPIE, START-UP, ANIOŁECZEK, PACHOLĘ, KORA, PRZEBIERANIEC, STRÓJ ADAMOWY, ROŚLINA PASTEWNA, GRUZIŃSKI, RENATA, KOLEGA PO FACHU, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SZEZLONG, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, PROKARBAZYNA, ORKIJSKI, KOCIOŁ SUFOZYJNY, FUTURE SIMPLE, ADAGIO, MORDENT, SEKS ANALNY, ALMAWIWA, WYDATKI, OTOCZKA MIELINOWA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, KREWETKA PŁYWAJĄCA, CARRUCA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, BLEJTRAM, BASILEUS, GĘDZIOLENIE, STOR, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, MEMBRANOFON, GŁOSKA NOSOWA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, KLATKA SCHODOWA, ANON, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, JEDNOSTKA ALOKACJI, CIMELIUM, OSTATNIE NAMASZCZENIE, GUGLE, PIŁA CZOPOWA, MANIERKA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, PLIK GRAFICZNY, REWIA MODY, NOŻYCE CEN, PRZECIWCIAŁO, WARTOWNIK, POPRAWNOŚĆ, FENIG, MENNONICI, ATAK RAKIETOWY, FETA, PANDAN, PROTEZA DENTYSTYCZNA, ABAJA, STRACCIATELLA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, CAMPUS, SIEROTA, MAKINTOSZ, MLEKO, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, ZAKĄSKA, SOFCIK, SPÓŁKA POWIĄZANA, CZESKI BŁĄD, STRZAŁECZKA, GUMKA, OTTER, CHARAKTER, PLUS, NOC KAIRU, CHOROBA PROMIENNA, KOMPLEKS KASTRACYJNY, DOSTAWCA, PAZERNOŚĆ, HALA PERONOWA, PRZYPADEK, MEANDER, NARKOTYZER, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, RACJONALIZM, ŻAREŁKO, FOTORECEPTOR, MUR, METALICZNOŚĆ, KOMPARYCJA, ARCHIKONFRATERNIA, CHŁOPOWINA, WYCISK, PODPORA, KUKŁA, POWIERZCHNIA WALCOWA, DZIWKARZ, UPUST, MIÓD SZYTY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KOSMETYK KOLOROWY, ARGUMENT, ZAWIESZKA, DRAGONADA, CHODY, PRZYWILEJ EMERYTALNY, MAKROPOLECENIE, WOLEC, PÓŁKLUZA, RADZIECKOŚĆ, HEL, STUDNIA, REOFILE, OŁTARZYK, STW, REOGRAF, WINO, LAKKOLIT, KONIEC ŚWIATA, PRZEKAŹNIK, GUMA, GOL KONTAKTOWY, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, BAJADERKA, PACHOŁ, WYNIK, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, DACH POGRĄŻONY, ŁADOWANIE, KIA, METODA FEULGENA, KISZONKA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, TOKI, IMMUNOSUPRESJA, CHŁOPSKI FILOZOF, PLANISFERA, KARTUSZ HERBOWY, KAPUSTA KISZONA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, INDUKTYWNOŚĆ, EUTEKTYKA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, KRAŃCOWOŚĆ, POLEW, KROKANT, PODPORA, RODZINA NIEPEŁNA, BUT, WYRÓB MEDYCZNY, DYSKONTO, SZCZYTÓWKA, HEKSACHLOROFEN, PREZENT, KANCONETTA, LUTERSTWO, WYPĘDZENIE, UDAWANIE, CZERWONA STREFA, ŁAWRA, HALO, LEBERWURST, WIZG, PODATEK EKOLOGICZNY, BOCZEK, WILK, PODZIAŁKA, ANTYKOAGULANT, MASKARON, HIN, GLEBA KOPALNA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, DECHA, MIKROFON KONTAKTOWY, INSTYTUCJA KREDYTOWA, PIÓRO, EGIDA, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, PENTOKSYFILINA, LABIRYNT, KOMÓRCZAK, STEROLOTKA, BURŁAK, DUJKER ABBOTTA, METRESA, RABSZTYN, DEPUTAT WĘGLOWY, ZAPASY, ELF SZARY, ZACHMURZENIE, EHDV, REALIZM MORALNY, PRZYCHYLNOŚĆ, JON, CENA ZBYTU, MODELUNEK, DRŻĄCZKA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, CHITON, ESCUDO GWINEJSKIE, CZEK PODRÓŻNICZY, AMBRAZURA, TOTEM, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, DZIESIĄTY, LANDSZAFT, KUGLARZ, DZIANINA, WARSZAWA, ZEW KRWI, UNIA, DZIÓB, ZRAZIK, PREZENTER, KREDYT REDYSKONTOWY, SANDALIN, JĘZOR LODOWCOWY, TEST PSYCHOLOGICZNY, PERKAL, WIDEŁKI HERETYKÓW, BEZ, PLEBEJUSZ, SZPERACZ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, POSREBRZANIE, LIST MOTYWACYJNY, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, ABROGACJA, DAEWOO, BŁONA DOPOCHWOWA, MISTERIUM PASYJNE, PRALNIA, ?GNIADY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ABA - SZEROKI, LUŹNY PŁASZCZ BEZ RĘKAWÓW NOSZONY PRZEZ BEDUINÓW, Z WEŁNY LUB SIERŚCI KOZIEJ LUB WIELBŁĄDZIEJ, HAFTOWANY ZŁOTEM LUB SREBREM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ABA - SZEROKI, LUŹNY PŁASZCZ BEZ RĘKAWÓW NOSZONY PRZEZ BEDUINÓW, Z WEŁNY LUB SIERŚCI KOZIEJ LUB WIELBŁĄDZIEJ, HAFTOWANY ZŁOTEM LUB SREBREM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABAJA ABA - szeroki, luźny płaszcz bez rękawów noszony przez Beduinów, z wełny lub sierści koziej lub Wielbłądziej, haftowany złotem lub srebrem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABAJA
ABA - szeroki, luźny płaszcz bez rękawów noszony przez Beduinów, z wełny lub sierści koziej lub Wielbłądziej, haftowany złotem lub srebrem (na 5 lit.).

Oprócz ABA - SZEROKI, LUŹNY PŁASZCZ BEZ RĘKAWÓW NOSZONY PRZEZ BEDUINÓW, Z WEŁNY LUB SIERŚCI KOZIEJ LUB WIELBŁĄDZIEJ, HAFTOWANY ZŁOTEM LUB SREBREM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ABA - SZEROKI, LUŹNY PŁASZCZ BEZ RĘKAWÓW NOSZONY PRZEZ BEDUINÓW, Z WEŁNY LUB SIERŚCI KOZIEJ LUB WIELBŁĄDZIEJ, HAFTOWANY ZŁOTEM LUB SREBREM. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast