GRAF BEZ PĘTLI WŁASNYCH I KRAWĘDZI WIELOKROTNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAF PROSTY to:

graf bez pętli własnych i krawędzi wielokrotnych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRAF BEZ PĘTLI WŁASNYCH I KRAWĘDZI WIELOKROTNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.101

UKRES, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, KMIOT, SAMOGŁOSKA CZYSTA, PLATFUS, MIEDZIANE CZOŁO, GRAF ACYKLICZNY, WASĄG, FUGA, PROTRYPTYLINA, MIM, MELIKA, BEZ, DROBNICOWIEC, CIAMCIA, SUBSTANCJA, KOGEL-MOGEL, STRÓJ ADAMOWY, POSTĘPACTWO, HANDEL ZAMIENNY, KACZKA, BASEN, SAMOWYLECZENIE, NIEPYLAK MNEMOZYNA, PRZERWA ENCKEGO, UTRACJUSZ, NIECHLUJNOŚĆ, CIUCIUBABKA, ZACHŁANNOŚĆ, TUŁÓW, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, KINO SAMOCHODOWE, SENIORAT, CAMERA OBSCURA, DARMOCHA, SOBIEPAŃSTWO, PUNKT ARTYKULACJI, KREWETKA ATLANTYCKA, FLAK, PŁONIWOWCE, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, CIAPCIAK, PAZERNOŚĆ, CZEK BEZ POKRYCIA, GATUNEK AGAMICZNY, UCIOS, SPOKÓJ, OKTAWA, FLIP, SERNIK WIEDEŃSKI, DROBNIACZKOWCE, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, NIESPIESZNOŚĆ, FREEGANIN, ZAKRĘT, DAMKA, PIRACTWO, KĄPIEL POWIETRZNA, DOBROWOLNOŚĆ, FOTOGRAFIKA, BALON, GARDA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, BIEDOTA, KOSZT PROSTY, FLETROWERS, RĘKODZIEŁO, DREWNO WIELKOWYMIAROWE, SATURACJA, BRECHTANIE KIZIORA, ZUPA NA GWOŹDZIU, TARADAJKA, DASZEK, GRAF PŁASKI, FLETNIA, DOCHÓD PASYWNY, BURNUS, KSIĘSTWO ANDORY, AGREGATY MONETARNE, ŁASKAWY CHLEB, PRZEMYT MRÓWCZANY, PIEC KOKSOWNICZY, MATKA NATURA, PLANISFERA, SLOT, KLINCZ, DYMNA CHATA, TAU, KMIOTEK, FUNDATOR, PŁATKI ZBOŻOWE, BAZIA, NEKROMANTA, KAPCAN, LIKLINA, LOTKA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, WĄS CZUCIOWY, SZAMERUNEK, CIASTO BISZKOPTOWE, POSTĘPACTWO, IMPLIKANT ISTOTNY, ANDRUT, ŚWIATŁODRUK, FLAK, FINGER FOOD, SCHABOSZCZAK, OFERMA, PUSTAĆ, KOŁPAK, NOMINALIZM, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, RYGORYSTKA, GRAF, MAKRAMA, OFIARA, PROCES FIZJOLOGICZNY, SIEROTA, KONCENTRAK, AGREGATY PIENIĘŻNE, MOST POWIETRZNY, TALMUDYSTKA, KODEKS PRACY, LIMBO, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, LOGIKA TEMPORALNA, LADA, DEMONSTRACJA, GRAF, WSTĘP WOLNY, OPŁATEK, DELIBERACJA, FILM NIEMY, PODZIELNOŚĆ, TRYMER, WZMACNIACZ OPTYCZNY, TRANSPARENT, MIETLORZ, WOKALIZA, MACA, TEREN ODKRYTY, ŻEGLUGA TRAMPOWA, CIAMCIARAMCIA, JEDEN CZORT, KARŁATKA, TABORET, BYLICA BOŻE DRZEWKO, STOŁECZEK, GIPIURA, BEZ CZARNY, TRYB NIEPROCESOWY, AKWATINTA, BOCCE, NIEPODZIELNOŚĆ, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, GRAF, DOSIEBNOŚĆ, LAKOLIT, RYNEK WTÓRNY, TARATAJKA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, DŻIN, TOPLESS, KAŁAMASZKA, RĄBEK, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KLON, CZOŁG ROZPOZNAWCZY, SAMOSIA, KISCH, NIEZAWODOWIEC, TRZECI ZAKON, DETAL, WĘGIEL BRUNATNY, WIBRYS, WĘGIEL KAMIENNY, HAWELOK, KANTYLENA, IMIENNICTWO, BLOCZEK, NIJAKOŚĆ, COMBER, CZAGRA SENEGALSKA, ANOMALNA PERTURBACJA, POCIĄG MARSZRUTOWY, RADŁO, LAKKOLIT, FIGARO, FIGARO, LANDSZAFT, TWIERDZENIE HARTOGSA, JASKINIOWIEC, DOBRO PRYWATNE, FLAK, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ZUPA Z GWOŹDZIA, PAMPUCH, TELEKONFERENCJA, INTERWIZJA, PUŁAPKA, AKLAMACJA, DZIKI LOKATOR, NARRACJA KRONIKARSKA, METAFRAZA, KOMUNIK, STAN WOLNY, DŻINN, MIŁOSZ, BRYKA, KRAKUSKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, MIĘKKI ENTER, NAGOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, MONOPTERES, TRAJKOTKA, HASHTAG, DERYWACJA ALTERNACYJNA JAKOŚCIOWA, ECCHI, ŻAL, GONDOLA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, DARMOCHA, BITKA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, KACOWE, KICZ, LATAJĄCE SKRZYDŁO, BALON, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, WLAN, WESTA, BŁĘDNE KOŁO, BUCHTA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, ULICZNIK, SIAD PROSTY, MASKOWANIE, KADŁUB, TRAGIKA, PRZYRODA, NAGA PRAWDA, BALOTADA, OFIARA LOSU, PLATFORMA, OTCHŁAŃ, CHAŁUPNICTWO, PEPLOS, GRAF PODSTAWOWY, WOLONTARZ, GŁADKOŚĆ, NAGOŚĆ, REOSTAT, RAMOTA, HARD CORE, SAMOTNA MATKA, BURZA W SZKLANCE WODY, GLEBA AUTOGENICZNA, WAŁKOŃ, SZAŁAS, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, PLIK WSADOWY, BEZ, MUSIL, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, TETROZA, ONOMASTYKA, SKOŚNY, SKOCZNIA NORMALNA, ZDECYDOWANIE, SUWAK LOGARYTMICZNY, CZEK, CZARA, BUREK, NARZUTKA, DRZEWO ROZPINAJĄCE, STRZECHWOWCE, PERMISYWNOŚĆ, ZGODA, KOPALINA STAŁA, RUMIAN PSI, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, AUTOMAT, BEZGRZESZNOŚĆ, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, PLANETA, KARATEKA, SAUTE, SKARYFIKACJA, FAZA, PROSTA, GRA LOSOWA, ROŚLINA ROCZNA, SCHIZOTYMIA, OBRONA WŁASNA, KMIEĆ, ?PULOWER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.101 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRAF BEZ PĘTLI WŁASNYCH I KRAWĘDZI WIELOKROTNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRAF BEZ PĘTLI WŁASNYCH I KRAWĘDZI WIELOKROTNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAF PROSTY graf bez pętli własnych i krawędzi wielokrotnych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAF PROSTY
graf bez pętli własnych i krawędzi wielokrotnych (na 10 lit.).

Oprócz GRAF BEZ PĘTLI WŁASNYCH I KRAWĘDZI WIELOKROTNYCH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GRAF BEZ PĘTLI WŁASNYCH I KRAWĘDZI WIELOKROTNYCH. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x