WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA BEZ ŚWIADOMOŚCI JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW (KTÓRE JEDNAK MÓGŁ PRZEWIDZIEĆ) LUB Z LEKCEWAŻENIEM TYCH SKUTKÓW; TERMIN PRAWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WINA NIEUMYŚLNA to:

wina za czyn, który sprawca popełnia bez świadomości jego szkodliwych skutków (które jednak mógł przewidzieć) lub z lekceważeniem tych skutków; termin prawny (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA BEZ ŚWIADOMOŚCI JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW (KTÓRE JEDNAK MÓGŁ PRZEWIDZIEĆ) LUB Z LEKCEWAŻENIEM TYCH SKUTKÓW; TERMIN PRAWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.380

SAFANDUŁA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, ROZMACH, NOSICIEL, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, WÓZEK SZPITALNY, TŁUK PIĘŚCIOWY, INTERVIEW, TRANSPARENCJA, KOJEC, OSPAŁOŚĆ, ŻAKARD, OBCIĄŻNIK, MUR, ALEC, MONETA OBIEGOWA, NIEREZYDENT, DUROPLAST, FLAUSZ, PROLIFERACJA, TABLETKA, POJEDYNKA, ORZĘSIENIE, OSŁONA TERMICZNA, CHOROWITOŚĆ, PUKNIĘCIE, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, ARCHIWOLTA, MAŁPA, ŁUSKA, KABOTYN, MIESZEK, TRÓJBÓJ SIŁOWY, ANTYPETRARKIZM, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, PRALNIA, SONG, SYSTEMOWOŚĆ, ATAWIZM, RÓŻANKA, LIBELLA, SIŁA NOŚNA, ALFABET MUZYCZNY, WIROSZYBOWIEC, STORYTELLING, SUROGATOR, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, MODEL, WSPINACZKA SPORTOWA, ZAKRZTUSZENIE, KOSZTY PRACY, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, DESEREK, CYNADRY, TARCZA, SUBSKRYPCJA, WEKSLARZ, KUFF, METAJĘZYKOWOŚĆ, TELESKOP, CZYNNIK CHŁODNICZY, UBOGI KREWNY, JĘZYK, NOGOLOTKOWATE, GUZ, SKRZYPOWE, UKŁAD WIELOKROTNY, MYŚLIWIEC, PRÓBKA, DOBRO PUBLICZNE, KET, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PACYFIKAŁ, INTERWENCJA, WYDATKI INWESTYCYJNE, OBSERWATOR, CHARAKTERYSTYKA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, TRAGIZM, EMAKI, ANDANTINO, KIELICH, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, SWOJAK, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, DZIKA KARTA, NADGORLIWOŚĆ, WOJSKO FEDERALNE, CHAŁTURA, JAZDA, KREWETKA ELEGANCKA, BALIA, UDRĘCZENIE, KOMPLEKS, STACJA, FLASZOWIEC, OFICER OGNIOWY, SPRZEDAŻ, KWADRANS AKADEMICKI, ZWIERCIADŁO, HEKSACHLOROFEN, CHOROBA UHLA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, PRIMADONNA, DOBRO LUKSUSOWE, ŻEGLOWNOŚĆ, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, UZALEŻNIENIE, SOLANKA, BLISKIE SPOTKANIE, ANAEROBIOZA, KICAJ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, CIEMNA KARTA, TEKSASY, BAŁTYSTYKA, ROZZIEW, KARDIGAN, PATRON, LEBERWURST, FINANSE, SERIAL TELEWIZYJNY, MONARCHIA ELEKCYJNA, CYTRONELLA, GENDER, SUBSTANCJA, GENDER, DZIEŁO SZTUKI, KANKA, ŁOPATKA, CYZELATORSTWO, SADYZM, OKULIZACJA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, SYSTEMATYKA, MODA, BANDAMKA, ZESTRÓJ, PISTACJA, DOKUMENT, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, BOCZEŃ, CHEMOATRAKTANT, MIEJSKOŚĆ, PODRYG, TRZASKOWISKO, ZAPITA, BASEN ARTEZYJSKI, WIĄZKA, KIJ, ZAPISYWACZ, BEAN, ALLEGROWICZKA, MATURA POMOSTOWA, FANTOM, ETYKIETA, JEDWAB, KNECHT, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, OGONICE, WROTA, BUTLA, NIERÓB, OŚLARZ, FLUID, MANDORLA, CHLEB, GAZ PRZEWODOWY, PIKNOMETR, NEOREALIZM, HIACYNT, IRENA, EFEKT WPIERANIA, RELACJA DWUCZŁONOWA, JAJARZ, BYLICA POSPOLITA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, MELASA, ROZWAGA, SĄD REWIZYJNY, SOLIDARNOŚĆ, EUFORBIA, OPONA PNEUMATYCZNA, WANGA MASKOWA, ZABUDOWANIE, KOSMONAUTA, MAKATA, PIROKSYKAM, SZPONTON, KAWAŁEK, EKSHIBICJONISTA, KASK WSPINACZKOWY, DYWESTYCJA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, BUDKA, PLOMBA, ZWROT, EMBARGO, TINGEL, BIURO PARLAMENTARNE, MYDŁO I POWIDŁO, WTAJEMNICZONY, ZASADA, KLEJÓWKA, PORZĄDEK DZIENNY, TROGLODYTA, PREPERS, IMPULSYWNOŚĆ, FLAKI, PRZĄDEK, NOTARIUSZ, WYBREDNIŚ, SAMORZUTNOŚĆ, KLIKER, DOSADNOŚĆ, DEWOLUCJA, KREOLKA, FAJKA, RYBA UKWIAŁOWA, SILNIK, TAJNE NAUCZANIE, BEZGŁOWOŚĆ, DUMA, STRZAŁKA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, WOLTAŻ, MENEDŻER, TINA, UKŁAD NIELINIOWY, PROWANSALSKI, POTOP, WIĄZANIE, ŁYKACZ, ZAJĘCIE, RESPIRATOR, TRANSPORTER, MANIERA, NEKTARYNA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, MECHOWCOWE, ZAŚWIADCZENIE, SMOLUCH, STEK, MOC, KUMOSTWO, PRYMARIUSZ, WZMACNIACZ OPERACYJNY, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, WIZA, KANAŁ, PODRYG, OPÓR DROGOWY, PANKREATYNA, STARAJĄCY SIĘ, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, INWOLUCJA, EWOLUCJA, GEOPATIA, KURS, ŚWIATŁO DROGOWE, NEOPOGAŃSTWO, KAMIENNE SŁOŃCE, GYROS, BURZA PIASKOWA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ROZSZCZEP WARGI, KIOSK, ORDA, ADIDASEK, OŁADKA, BILBORD, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, MISTRZ CEREMONII, DACH POGRĄŻONY, STOŻEK WULKANICZNY, ZJEŁCZAŁOŚĆ, GENERACJA, IMPULS, PRZECIWNIK, UNIA, FARMERKI, WYDATKI MAJĄTKOWE, RAK KALIFORNIJSKI, SYMPOZJON, BECZKA Z PROCHEM, SSANIE, PŁASKOZIEMCA, GROWL, POWOLNOŚĆ, OLEANDER, IDIOSYNKRAZJA, OGNIK SZKARŁATNY, KOD, SZUPINKA, WPŁATA, ROGACZ, ATŁAS, BALLADZISTA, ŚLUZICA, ?DETAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.380 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA BEZ ŚWIADOMOŚCI JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW (KTÓRE JEDNAK MÓGŁ PRZEWIDZIEĆ) LUB Z LEKCEWAŻENIEM TYCH SKUTKÓW; TERMIN PRAWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA BEZ ŚWIADOMOŚCI JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW (KTÓRE JEDNAK MÓGŁ PRZEWIDZIEĆ) LUB Z LEKCEWAŻENIEM TYCH SKUTKÓW; TERMIN PRAWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WINA NIEUMYŚLNA wina za czyn, który sprawca popełnia bez świadomości jego szkodliwych skutków (które jednak mógł przewidzieć) lub z lekceważeniem tych skutków; termin prawny (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WINA NIEUMYŚLNA
wina za czyn, który sprawca popełnia bez świadomości jego szkodliwych skutków (które jednak mógł przewidzieć) lub z lekceważeniem tych skutków; termin prawny (na 14 lit.).

Oprócz WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA BEZ ŚWIADOMOŚCI JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW (KTÓRE JEDNAK MÓGŁ PRZEWIDZIEĆ) LUB Z LEKCEWAŻENIEM TYCH SKUTKÓW; TERMIN PRAWNY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA BEZ ŚWIADOMOŚCI JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW (KTÓRE JEDNAK MÓGŁ PRZEWIDZIEĆ) LUB Z LEKCEWAŻENIEM TYCH SKUTKÓW; TERMIN PRAWNY. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x